Wiadomości https://bip3.zetorzeszow.eu Raport o stanie Gminy Łańcut za 2021 r. Fri, 20 May 2022 13:27:35 +0200 https://bip.gminalancut.pl/article/raport-o-stanie-gminy-lancut-za-2021-r Obwieszczenie RZ.ZUZ.1.4211.15.2022.MK Fri, 20 May 2022 12:57:19 +0200 https://bip.gminalancut.pl/article/obwieszczenie-rzzuz14211152022mk Obwieszczenie RZ.ZUZ.1.4211.14.2022.MK Fri, 20 May 2022 12:48:39 +0200 https://bip.gminalancut.pl/article/obwieszczenie-rzzuz14211142022mk Obwieszczenie RZ.ZUZ..1.4211.10.2022.MK Fri, 20 May 2022 12:30:08 +0200 https://bip.gminalancut.pl/article/obwieszczenie-rzzuz14211102022mk Informacja RZ.ZUZ.1.4211.16.2022.MK Fri, 20 May 2022 12:22:01 +0200 https://bip.gminalancut.pl/article/informacja-rzzuz14211162022mk Nabór na stanowisko inspektora ds. zamówień publicznych Thu, 19 May 2022 10:44:58 +0200 https://bip.gminalancut.pl/article/nabor-na-stanowisko-inspektora-ds-zamowien-publicznych Obwieszczenie KUZ.4231.4.5.2022.MŁ Thu, 19 May 2022 10:16:06 +0200 https://bip.gminalancut.pl/article/obwieszczenie-kuz4231452022ml Informacja o wszczęciu postępowania RZ.ZUZ.14210.143.2022.MK Thu, 19 May 2022 09:18:08 +0200 https://bip.gminalancut.pl/article/informacja-o-wszczeciu-postepowania-rzzuz142101432022mk Obwieszczenie Starosty Łańcuckiego Thu, 19 May 2022 08:40:05 +0200 https://bip.gminalancut.pl/article/obwieszczenie-starosty-lancuckiego-18 Informacja o wynikach naboru - inspektor ds. zamówień publicznych GOPS Wed, 18 May 2022 15:34:15 +0200 https://bip.gminalancut.pl/article/informacja-o-wynikach-naboru-inspektor-ds-zamowien-publicznych-gops Zapewnienie dostępności ZS Rogóżno Mon, 16 May 2022 14:54:43 +0200 https://bip.gminalancut.pl/article/zapewnienie-dostepnosci-zs-rogozno Udostępnianie informacji ZS Rogóżno Mon, 16 May 2022 14:52:21 +0200 https://bip.gminalancut.pl/article/udostepnianie-informacji-zs-rogozno Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw ZS Rogóżno Mon, 16 May 2022 14:50:18 +0200 https://bip.gminalancut.pl/article/sposoby-przyjmowania-i-zalatwiania-spraw-zs-rogozno Ochrona danych ZS Rogóżno Mon, 16 May 2022 14:48:33 +0200 https://bip.gminalancut.pl/article/ochrona-danych-zs-rogozno Ewidencje i rejestry ZS Rogóżno Mon, 16 May 2022 14:46:32 +0200 https://bip.gminalancut.pl/article/ewidencje-i-rejestry-zs-rogozno Sprawozdania finansowe ZS Rogóżno Mon, 16 May 2022 14:42:05 +0200 https://bip.gminalancut.pl/article/sprawozdania-finansowe-zs-rogozno Budżet i majątek ZS Rogóżno Mon, 16 May 2022 14:39:35 +0200 https://bip.gminalancut.pl/article/budzet-i-majatek-zs-rogozno Status prawny i organizacja ZS Rogóżno Mon, 16 May 2022 14:34:19 +0200 https://bip.gminalancut.pl/article/status-prawny-i-organizacja-zs-rogozno Dyrektor ZS Rogóżno Mon, 16 May 2022 14:32:34 +0200 https://bip.gminalancut.pl/article/dyrektor-zs-rogozno Kontakt ZS Rogóżno Mon, 16 May 2022 14:19:28 +0200 https://bip.gminalancut.pl/article/kontakt-zs-rogozno Zapewnienie dostępności Mon, 16 May 2022 13:49:23 +0200 https://bip.gminalancut.pl/article/zapewnienie-dostepnosci Udostępnianie informacji ZS Cierpisz Mon, 16 May 2022 13:46:58 +0200 https://bip.gminalancut.pl/article/udostepnianie-informacji-zs-cierpisz Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw ZS Cierpisz Mon, 16 May 2022 13:30:31 +0200 https://bip.gminalancut.pl/article/sposoby-przyjmowania-i-zalatwiania-spraw-zs-cierpisz Ochrona danych ZS Cierpisz Mon, 16 May 2022 13:16:54 +0200 https://bip.gminalancut.pl/article/ochrona-danych-zs-cierpisz Ewidencje i rejestry ZS Cierpisz Mon, 16 May 2022 12:58:23 +0200 https://bip.gminalancut.pl/article/ewidencje-i-rejestry-zs-cierpisz Sprawozdania finansowe ZS Cierpisz Mon, 16 May 2022 12:55:41 +0200 https://bip.gminalancut.pl/article/sprawozdania-finansowe-zs-cierpisz Budżet i majątek Mon, 16 May 2022 12:51:20 +0200 https://bip.gminalancut.pl/article/budzet-i-majatek Status prawny i organizacja ZS Cierpisz Mon, 16 May 2022 12:46:10 +0200 https://bip.gminalancut.pl/article/status-prawny-i-organizacja-zs-cierpisz Dyrektor ZS Cierpisz Mon, 16 May 2022 12:38:50 +0200 https://bip.gminalancut.pl/article/dyrektor-zs-cierpisz Kontakt ZS Cierpisz Mon, 16 May 2022 12:25:58 +0200 https://bip.gminalancut.pl/article/kontakt-zs-cierpisz Obwieszczenie RGN.6220.5.2022.MN Wed, 11 May 2022 14:30:28 +0200 https://bip.gminalancut.pl/article/obwieszczenie-rgn622052022mn-1 Sprawozdanie 2021 rok Wed, 11 May 2022 14:06:13 +0200 https://bip.gminalancut.pl/article/sprawozdanie-2021-rok Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Łańcut dla budowy linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Łańcut-Pruchnik Wed, 11 May 2022 08:24:25 +0200 https://bip.gminalancut.pl/article/ogloszenie-o-wylozeniu-do-publicznego-wgladu-projektu-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-na-terenie-gminy-lancut-dla-budowy-linii-elektroenergetycznej-110-kv-relacji-lancut-pruchnik Decyzja RGN.6220.1.2022.MN Tue, 10 May 2022 15:12:02 +0200 https://bip.gminalancut.pl/article/decyzja-rgn622012022mn Obwieszczenie RGN 6220.1.2022.MN Tue, 10 May 2022 15:05:19 +0200 https://bip.gminalancut.pl/article/obwieszczenie-rgn-622012022mn Obwieszczenie RZP.6733.12.2022.WK Tue, 10 May 2022 14:58:30 +0200 https://bip.gminalancut.pl/article/obwieszczenie-rzp6733122022wk-1 Sprawozdania za 2021 rok Mon, 09 May 2022 14:54:49 +0200 https://bip.gminalancut.pl/article/sprawozdania-za-2021-rok Informacja o wynikach naboru - pracownik socjalny Mon, 09 May 2022 13:57:03 +0200 https://bip.gminalancut.pl/article/informacja-o-wynikach-naboru-pracownik-socjalny Lista kandydatów spełniających wymagania formalne - inspektor ds. zamówień publicznych GOPS Mon, 09 May 2022 13:41:46 +0200 https://bip.gminalancut.pl/article/lista-kandydatow-spelniajacych-wymagania-formalne-inspektor-ds-zamowien-publicznych-gops Zawiadomienie AB-II.6740.22.2022 Mon, 09 May 2022 13:03:42 +0200 https://bip.gminalancut.pl/article/zawiadomienie-ab-ii6740222022 Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko pracownika socjalnego Wed, 04 May 2022 14:10:00 +0200 https://bip.gminalancut.pl/article/lista-kandydatow-spelniajacych-wymagania-formalne-na-stanowisko-pracownika-socjalnego-2 Zapewnienie dostępności ZSP Wysoka Wed, 04 May 2022 09:19:03 +0200 https://bip.gminalancut.pl/article/zapewnienie-dostepnosci-zsp-wysoka Udostępnianie informacji ZSP Wysoka Wed, 04 May 2022 09:17:56 +0200 https://bip.gminalancut.pl/article/udostepnianie-informacji-zsp-wysoka Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw ZSP Wysoka Wed, 04 May 2022 09:16:39 +0200 https://bip.gminalancut.pl/article/sposoby-przyjmowania-i-zalatwiania-spraw-zsp-wysoka Ochrona danych ZSP Wysoka Wed, 04 May 2022 09:15:19 +0200 https://bip.gminalancut.pl/article/ochrona-danych-zsp-wysoka Ewidencje i rejestry ZSP Wysoka Wed, 04 May 2022 09:13:32 +0200 https://bip.gminalancut.pl/article/ewidencje-i-rejestry-zsp-wysoka Sprawozdania finansowe ZSP Wysoka Wed, 04 May 2022 09:11:55 +0200 https://bip.gminalancut.pl/article/sprawozdania-finansowe-zsp-wysoka Budżet i majątek ZSP Wysoka Wed, 04 May 2022 09:09:47 +0200 https://bip.gminalancut.pl/article/budzet-i-majatek-zsp-wysoka Status prawny i organizacja ZSP Wysoka Wed, 04 May 2022 09:07:33 +0200 https://bip.gminalancut.pl/article/status-prawny-i-organizacja-zsp-wysoka Dyrektor ZSP Wysoka Wed, 04 May 2022 09:05:47 +0200 https://bip.gminalancut.pl/article/dyrektor-zsp-wysoka Kontakt ZSP Wyska Wed, 04 May 2022 09:01:39 +0200 https://bip.gminalancut.pl/article/kontakt-zsp-wyska Obwieszczenie RZP.6733.11.2022.WK Fri, 29 Apr 2022 08:48:22 +0200 https://bip.gminalancut.pl/article/obwieszczenie-rzp6733112022wk-4 Obwieszczenie RDOŚ Thu, 28 Apr 2022 14:11:25 +0200 https://bip.gminalancut.pl/article/obwieszczenie-rdos-2 Obwieszczenie Starosty Łańcuckiego Thu, 28 Apr 2022 13:35:00 +0200 https://bip.gminalancut.pl/article/obwieszczenie-starosty-lancuckiego-17 Ogłoszenie naboru na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Wysokiej Wed, 27 Apr 2022 13:03:19 +0200 https://bip.gminalancut.pl/article/ogloszenie-naboru-na-stanowisko-dyrektora-zespolu-szkol-im-tadeusza-kosciuszki-w-wysokiej Ogłoszenie naboru na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Soninie Wed, 27 Apr 2022 13:00:00 +0200 https://bip.gminalancut.pl/article/ogloszenie-naboru-na-stanowisko-dyrektora-zespolu-szkolno-przedszkolnego-w-soninie Ogłoszenie naboru na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kraczkowej Wed, 27 Apr 2022 13:00:00 +0200 https://bip.gminalancut.pl/article/ogloszenie-naboru-na-stanowisko-dyrektora-zespolu-szkolno-przedszkolnego-w-kraczkowej Ogłoszenie naboru na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół im. św. Jadwigi Królowej w Głuchowie Wed, 27 Apr 2022 12:56:31 +0200 https://bip.gminalancut.pl/article/ogloszenie-naboru-na-stanowisko-dyrektora-zespolu-szkol-im-sw-jadwigi-krolowej-w-gluchowie Nabór na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół im. Anny Jenke w Rogóżnie Wed, 27 Apr 2022 12:55:00 +0200 https://bip.gminalancut.pl/article/nabor-na-stanowisko-dyrektora-zespolu-szkol-im-anny-jenke-w-rogoznie Obwieszczenie RZ.ZUZ.1.4210.192.2022.MKo Mon, 25 Apr 2022 12:44:05 +0200 https://bip.gminalancut.pl/article/obwieszczenie-rzzuz142101922022mko Zarządzenie Nr 27/2022 Fri, 22 Apr 2022 14:12:03 +0200 https://bip.gminalancut.pl/article/zarzadzenie-nr-272022