Menu Podmiotowe menu ikonka

Uchwała Nr XVI/208/19

 • 14 stycznia 2020 12:38

Uchwała Nr XVI/208/19 Rady Gminy Łańcut z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Łańcut do zaciągnięcia zobowiązania inwestycyjnego ponad granicę ustaloną w budżecie gminy na 2019 rok przez Radę Gminy

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XVI/207/19

 • 14 stycznia 2020 12:36

Uchwała Nr XVI/207/19 Rady Gminy Łańcut z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Łańcut do zaciągnięcia zobowiązania remontowego ponad granicę ustaloną w budżecie gminy na 2019 przez Radę Gminy

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XVI/206/19

 • 14 stycznia 2020 12:34

Uchwała Nr XVI/206/19 Rady Gminy Łańcut z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Łańcut do zaciągnięcia zobowiązania remontowego ponad granicę ustaloną w budżecie gminy na 2019 rok przez Radę Gminy

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XVI/205/19

 • 14 stycznia 2020 12:30

Uchwała Nr XVI/205/19 Rady Gminy Łańcut z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Łańcut na 2019 r.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XVI/204/19

 • 14 stycznia 2020 12:27

Uchwała Nr XVI/204/19 Rady Gminy Łańcut z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie udzielenia przez Gminę Łańcut pomocy finansowej Powiatowi Łańcuckiemu

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XVI/203/19

 • 14 stycznia 2020 12:24

Uchwała Nr XVI/203/19 Rady Gminy Łańcut z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XVI/202/19

 • 14 stycznia 2020 12:22

Uchwała Nr XVI/202/19 Rady Gminy Łańcut z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łańcut na 2020 rok

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XVI/201/19

 • 14 stycznia 2020 12:21

Uchwała Nr XVI/201/19 Rady Gminy Łańcut z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie udzielenia przez Gmine Łańcut pomocy rzeczowej Powiatowi Łańcuckiemu na realizację zadania publicznego

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XVI/200/19

 • 14 stycznia 2020 12:19

Uchwała Nr XVI/200/19 Rady Gminy Łańcut z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie udzielenia przez Gmine łańcut pomocy rzeczowej Województwu Podkarpackiemu na realizację zadania publicznego

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XV/199/19

 • 18 grudnia 2019 09:19

Uchwała Nr XV/199/19 Rady Gminy Łańcut z dnia 26 listopada 2019 r.

w sprawie przyjęcia "Lokalnego programu wyrównywania szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży uczących się w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Łańcut

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XV/198/19

 • 18 grudnia 2019 09:16

Uchwała Nr XV/198/19 Rady Gminy Łańcut z dnia 26 listopada 2019 r.

w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XV/197/19

 • 18 grudnia 2019 09:13

Uchwała Nr XV/197/19 Rady Gminy Łańcut z dnia 26 listopada 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XV/196/19

 • 18 grudnia 2019 09:05

Uchwała Nr XV/196/19 Rady Gminy Łańcut z dnia 26 listopada 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w miejscowości Kosina na rzecz Gminy Łąńcut w formie darowizny

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XV/195/19

 • 18 grudnia 2019 09:03

Uchwała Nr XV/195/19 Rady Gminy Łańcut z dnia 26 listopada 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w miejscowości Kosina na rzecz Gminy Łańcut w formie darowizny

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XV/194/19

 • 18 grudnia 2019 09:02

Uchwała Nr XV/185/19 Rady Gminy Łańcut z dnia 26 listopada 2019 r.

w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XV/193/19

 • 18 grudnia 2019 09:00

Uchwała Nr XV/193/19 Rady Gminy Łańcut z dnia 26 listopada 2019 r.

w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Łańcut na lata 2019-2023

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XV/192/19

 • 18 grudnia 2019 08:57

Uchwała Nr XV/192/19 Rady Gminy Łańcut z dnia 26 listopada 2019 r.

w sprawie realizacji projektu w ramach Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XV/191/19

 • 18 grudnia 2019 08:54

Uchwała Nr XV/191/19 Rady Gminy Łańcut z dnia 26 listopada 2019 r.

w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz w zakresie odbierania odpadów komunalnych ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiazani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XV/190/19

 • 18 grudnia 2019 08:50

Uchwała Nr XV/190/19 Rady Gminy Łańcut z dnia 26 listopada 2019 r.

w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XV/189/19

 • 18 grudnia 2019 08:44

Uchwała Nr XV/189/19 Rady Gminy Łańcut z dnia 26 listopada 2019 r.

w sprawie uchylenia uchwały nr XXV/199/16 Rady Gminy Łańcut z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XV/188/19

 • 18 grudnia 2019 08:26

Uchwała Nr XV/188/19 Rady Gminy Łańcut z dnia 26 listopada 2019 r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XV/187/19

 • 18 grudnia 2019 08:25

Uchwała Nr XV/187/19 Rady Gminy Łańcut z dnia 26 listopada 2019 r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XV/186/19

 • 18 grudnia 2019 08:22

Uchwała Nr XV/186/19 Rady Gminy Łańcut z dnia 26 listopada 2019 r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XV/185/19

 • 18 grudnia 2019 08:17

Uchwała Nr XV/185/19 Rady Gminy Łańcut z dnia 26 listopada 2019 r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu utzrymania czystości i porządku na terenie Gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XV/184/19

 • 17 grudnia 2019 14:44

Uchwała Nr XV/184/19 Rady Gminy Łańcut z dnia 26 listopada 2019 r.

w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Łańcut do zaciągnięcia zobowiązania inwestycyjnego ponad granicę ustaloną w budżecie gminy na 2019 rok przez Radę Gminy

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XV/183/19

 • 17 grudnia 2019 14:41

Uchwała Nr XV/183/19 Rady Gminy Łańcut z dnia 26 listopada 2019 r.

w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Łańcut do zaciągnięcia zobowiązania inwestycyjnego ponad granicę ustaloną w budżecie gminy na 2019 rok przez Radę Gminy

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XV/182/19

 • 17 grudnia 2019 14:39

Uchwała Nr XV/182/19 Rady Gminy Łańcut z dnia 26 listopada 2019 r.

w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Łańcut do zaciągnięcia zobowiązania inwestycyjnego ponad granicę ustaloną w budżecie gminy na 2019 rok przez Radę Gminy

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XV/181/19

 • 17 grudnia 2019 14:37

Uchwała Nr XV/181/19 Rady Gminy Łańcut z dnia 26 listopada 2019 r.

w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Łańcut do zaciągnięcia zobowiązania inwestycyjnego ponad granicę ustaloną w budżecie gminy na 2019 rok przez Radę Gminy

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XV/180/19

 • 17 grudnia 2019 14:34

Uchwała Nr XV/180/19 Rady Gminy Łańcut z dnia 26 listopada 2019 r.

w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Łańcut do zaciągnięcia zobowiązania remontowego ponad granicę ustaloną w budżecie gminy na 2019 rok przez Radę Gminy

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XV/179/19

 • 17 grudnia 2019 14:30

Uchwała Nr XV/179/19 Rady Gminy Łańcut z dnia 26 listopada 2019 r.

w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Łańcut do zaciągnięcia zobowiązania remontowego ponad granicę ustaloną w budżecie gminy na 2019 rok przez Radę Gminy

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XV/178/19

 • 17 grudnia 2019 14:29

Uchwała Nr XV/178/19 Rady Gminy Łańcut z dnia 26 listopada 2019 r.

w sprawie uchylenia uchwały Nr X/116/19 Rady Gminy Łańcut do zaciągnięcia zobowiązania inwestycyjnego ponad granicę ustaloną w budżecie gminy na 2019 rok przez Radę Gminy

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XV/177/19

 • 17 grudnia 2019 14:25

Uchwała Nr XV/177/19 Rady Gminy Łańcut z dnia 26 listopada 2019 r.

w sprawie uchylenia uchwały Nr X/120/19 Rady Gminy Łańcut z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Łańcut do zaciągnięcia zobowiązania inwestycyjnego ponad granicę ustalona w budżecie gminy na 2019 rok przez Radę Gminy

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XV/176/19

 • 17 grudnia 2019 14:22

Uchwała Nr XV/176/19 Rady Gminy Łańcut z dnia 26 listopada 2019 r.

w sprawie uchylenia uchwały Nr XIV/166/19 Rady Gminy łańcut z dnia 8 października 2019 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Łańcut do zaciągnięcia zobowiązania inwestycyjnego ponad granicę ustaloną w budżecie gminy na 2019 rok przez Radę Gminy

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XV/175/19

 • 17 grudnia 2019 14:19

Uchwała Nr XV/175/19 Rady Gminy Łańcut z dnia 26 listopada 2019 r.

w sprawie zmian w uchwale budzetowej Gminy Łańcut na 2019 r.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr 174/19

 • 17 grudnia 2019 14:17

Uchwała Nr XV/174/19 Rady Gminy Łańcut z dnia 26 listopada 2019 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XV/173/19

 • 17 grudnia 2019 14:15

Uchwała Nr XV/172/19 Rady Gminy Łańcut z dnia 26 listopada 2019 r.

w sprawie określenia wysokości stawekpodatku od nieruchomości

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XV/172/19

 • 17 grudnia 2019 14:08

Uchwała Nr XV/172/19 Rady Gminy Łańcut z dnia 26 listopada 2019 r.

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjetej jako podstawa do obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Łańcut na rok 2020

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XIV/171/19

 • 25 października 2019 07:51

Uchwała Nr XIV/171/19 Rady Gminy Łańcut z dnia 8 października 2019 r.

w sprawie rozpatrzenia petycji

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XIV/170/19

 • 25 października 2019 07:50

Uchwała Nr XIV/170/19 Rady Gminy Łańcut z dnia 8 października 2019 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XIV/169/19

 • 25 października 2019 07:48

Uchwała Nr XIV/169/19 Rady Gminy Łańcut z dnia 8 października 2019 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XIV/168/19

 • 25 października 2019 07:45

Uchwała Nr XIV/168/19 Rady Gminy Łańcut z dnia 8 października 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Handzlówka na rzecz Gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XIV/167/19

 • 25 października 2019 07:36

Uchwała Nr XIV/167/19 Rady Gminy Łańcut z dnia 8 października 2019 r.

w sprawie upoważnienia wójta Gminy Łańcut do zaciągnięcia zobowiązania inwestycyjnego ponad granicę ustaloną w budżecie gminy na 2019 rok przez Radę Gminy

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XIV/166/19

 • 24 października 2019 14:56

Uchwała Nr XIV/166/19 Rady Gminy Łańcut z dnia 8 października 2019 r.

w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Łańcut do zaciągnięcia zobowiązania inwestycyjnego ponad granicę ustaloną w budzecie Gminy na 2019 rok przez Radę Gminy

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XIV/165/19

 • 24 października 2019 14:47

Uchwała Nr XIV/165/19 Rady Gminy Łańcut z dnia 8 października 2019 r.

w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Łańcut do zaciągnięcia zobowiązania inwestycyjnego ponad granicę ustaloną w budżecie gminy na 2019 rok przez Radę Gminy 

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XIV/164/19

 • 24 października 2019 14:45

Uchwała Nr XIV/164/19 Rady Gminy Łańcut z dnia 8 października 2019 r.

w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Łańcut do zaciągnięcia zobowiązania inwestycyjnego ponad granicę ustalona w budżecie gminy na 2019 rok przez Radę Gminy

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XIV/163/19

 • 24 października 2019 14:43

Uchwała Nr XIV/163/19 Rady Gminy Łańcut z dnia 8 października 2019 r.

w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Łańcut do zaciągnięcia zobowiązania inwestycyjnego ponad granicę ustaloną w budżecie gminy na 2019 rok przez Radę Gminy

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XIV/162/19

 • 24 października 2019 14:40

Uchwała Nr XIV/162/19 Rady Gminy Łańcut z dnia 8 października 2019 r.

w sprawie uchylenia uchwały Nr VII/91/19 Rady Gminy Łańcut z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Łańcut do zaciągnięcia zobowiązania inwestycyjnego ponad granicę ustaloną w budżecie gminy na 2019 rok przez Radę Gminy

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XIV/161/19

 • 24 października 2019 14:37

Uchwała Nr XIV/161/19 Rady Gminy Łańcut z dnia 8 października 2019 r.

w sprawie uchylenia uchwały Nr X/118/19 Rady Gminy Łańcut z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Łańcut do zaciągnięcia zobowiązania inwestycyjnego ponad granicę ustaloną w budżecie gminy na 2019 rok przez Radę Gminy

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XIV/160/19

 • 24 października 2019 14:35

Uchwała Nr XIV/160/19 Rady Gminy Łańcut z dnia 8 października 2019 r.

w sprawie uchylenia uchwały Nr X/117/19 Rady Gminy Łańcut z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Łańcut do zaciągnięcia zobowiązania inwestycyjnego ponad granicę ustaloną w budżecie gminy na 2019 rok przez Radę Gminy

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XIV/159/19

 • 24 października 2019 14:32

Uchwała Nr XIV/159/19 Rady Gminy Łańcut z dnia 8 października 2019 r.

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Łańcut

Przejdź do wpisu