Menu Podmiotowe menu ikonka

Uchwała Nr XVIII/258/20

 • 13 maja 2020 10:21

Uchwała Nr XVIII/258/20 Rady Gminy Łańcut z dnia 30 kwietnia 2020 r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Łańcut na lata 2020-2022

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XVIII/257/20

 • 13 maja 2020 10:19

Uchwała Nr XVIII/257/20 Rady Gminy Łańcut z dnia 30 kwietnia 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn. "Ośrodek Opieki Dziennej - Pogodny Senior"

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XVIII/256/20

 • 13 maja 2020 10:04

Uchwała Nr XVIII/256/20 Rady Gminy Łańcut z dnia 30 kwietnia 2020 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu produkcyjno usługowego w miejscowości Głuchów

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XVIII/255/20

 • 13 maja 2020 09:30

Uchwała Nr XVIII/255/20 Rady Gminy Łańcut z dnia 30 kwietnia 2020 r.

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XVIII/254/20

 • 13 maja 2020 09:18

Uchwała Nr XVIII/254/20 Rady Gminy Łańcut z dnia 30 kwietnia 2020 r.

w sprawie upowaznienia Wójta Gminy Łańcut do zaciągnięcia zobowiazania inwestycyjnego ponad granicę ustaloną w budżecie gminy na 2020 rok przez Radę Gminy

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XVIII/253/20

 • 13 maja 2020 09:13

Uchwała Nr XVIII/253/20 Rady Gminy Łańcut z dnia 30 kwietnia 2020 r.

w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Łańcut do zaciągnięcia zobowiązania inwestycyjnego ponad granicę ustaloną w budżecie gminy na 2020 rok przez Radę Gminy

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XVIII/252/20

 • 13 maja 2020 09:08

Uchwała Nr XVIII/252/20 Rady Gminy Łańcut z dnia 30 kwietnia 2020 r.

w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Łańcut do zaciągnięcia zobowiązania inwestycyjnego ponad granicę ustaloną w budżecie gminy na 2020 rok przez Radę Gminy

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XVIII/251/20

 • 13 maja 2020 08:53

Uchwała Nr XVII/251/20 Rady Gminy Łańcut z dnia 30 kwietnia 2020 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Łańcut na 2020 r. 

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XVII/250/20

 • 02 marca 2020 11:50

Uchwała Nr XVII/250/20 Rady Gminy Łańcut z dnia 17 lutego 2020 r.

w sprawie rozpatrzenia petycji

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XVII/249/20

 • 02 marca 2020 11:49

Uchwała Nr XVII/249/20 Rady Gminy Łańcut z dnia 17 lutego 2020 r.

w sprawie rozpatrzenia petycji

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XVII/248/20

 • 02 marca 2020 11:47

Uchwała Nr XVII/248/20 Rady Gminy Łańcut z dnia 17 lutego 2020 r.

w sprawie rozpatrzenia wniosku

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XVII/247/20

 • 02 marca 2020 11:46

Uchwała Nr XVII/247/20 Rady Gminy Łańcut z dnia 17 lutego 2020 r.

w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi na Wójta Gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XVII/246/20

 • 02 marca 2020 11:37

Uchwała Nr XVII/246/20 Rady Gminy Łańcut z dnia 17 lutego 2020 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XVII/245/20

 • 02 marca 2020 11:36

Uchwała Nr XVII/245/20 Rady Gminy Łańcut z dnia 17 lutego 2020 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XVII/244/20

 • 02 marca 2020 11:34

Uchwała Nr XVII/244/20 Rady Gminy Łańcut z dnia 17 lutego 2020 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XVII/243/20

 • 02 marca 2020 11:33

Uchwała Nr XVII/243/20 Rady Gminy Łańcut z dnia 17 lutego 2020 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XVII/242/20

 • 02 marca 2020 11:31

Uchwała Nr XVII/242/20 Rady Gminy Łańcut z dnia 17 lutego 2020 r.

w sprawie przejęcia od Powiatu Łańcuckiego zadania publicznego polegającego na "Letnim i zimowym utrzymaniu chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Łańcut z wyłączeniem remontów, modernizacji i budowy chodników"

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XVII/241/20

 • 02 marca 2020 11:27

Uchwała Nr XVII/241/20 Rady Gminy Łańcut z dnia 17 lutego 2020 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XVII/240/20

 • 02 marca 2020 11:24

Uchwała Nr XVII/240/20 Rady Gminy Łańcut z dnia 17 lutego 2020 r.

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzetami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łańcut w 2020 r.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XVII/239/20

 • 02 marca 2020 11:19

Uchwała Nr XVII/239/20 Rady Gminy Łańcut z dnia 17 lutego 2020 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w miejscowości Kosina na rzecz Gminy Łańcut w formie darowizny

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XVII/238/20

 • 02 marca 2020 11:16

Uchwała Nr XVII/238/20 Rady Gminy Łańcut z dnia 17 lutego 2020 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w miejscowości Albigowa na rzecz Gminy Łańcut w formie darowizny

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XVII/237/20

 • 02 marca 2020 11:13

Uchwała Nr XVII/237/20 Rady Gminy Łańcut z dnia 17 lutego 2020 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w miejscowości Kraczkowa na rzecz Gminy Łańcut w formie darowizny

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XVIII/236/20

 • 02 marca 2020 11:04

Uchwała Nr XVII/236/20 Rady Gminy Łańcut z dnia 17 lutego 2020 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w miejscowości Kraczkowa na rzecz Gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XVII/235/20

 • 02 marca 2020 10:58

Uchwała Nr XVII/235/20 Rady Gminy Łańcut z dnia 17 lutego 2020 r.

w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania pomocy w ramach "Lokalnego programu wyrównywania szans edukacyjnych dla dzieci i młodziezy uczących się w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łańcut

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XVII/234/20

 • 02 marca 2020 10:46

    

Uchwała Nr XVII/234/20 Rady Gminy Łańcut z dnia 17 lutego 2020 r.

w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Handzlówce

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XVII/233/20

 • 02 marca 2020 10:43

Uchwała Nr XVII/233/20 Rady Gminy Łańcut z dnia 17 lutego 2020 r.

w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wysokiej

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XVII/232/20

 • 02 marca 2020 09:57

Uchwała Nr XVII/232/20 Rady Gminy Łańcut z dnia 17 lutego 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łańcut pod poszerzenie cmentarza w miejscowości Rogóżno

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XVII/231/20

 • 02 marca 2020 09:51

Uchwała Nr XVII/231/20 Rady Gminy Łańcut z dnia 17 lutego 2020 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Łańcut na 2020 r.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XVII/230/20

 • 02 marca 2020 09:49

Uchwała Nr XVII/230/20 Rady Gminy Łańcut z dnia 17 lutego 2020 r.

w sprawie udzielenia przez Gminę Łańcut pomocy rzeczowej Powiatowi Łańcuckiemu na realizację zadania publicznego

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XVII/229/20

 • 02 marca 2020 09:42

Uchwała Nr XVII/229/19 Rady Gminy Łańcut z dnia 17 lutego 2020 r.

w sprawie udzielenia przez Gminę Łańcut pomocy finansowej Powiatowi Łańcuckiemu

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XVII/228/20

 • 02 marca 2020 09:39

Uchwała Nr XVII/228/19 Rady Gminy Łańcut z dnia 17 lutego 2020 r.

w sprawie wyrażenia woli udzielenia przez Gminę Łańcut pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XVII/227/20

 • 02 marca 2020 09:37

Uchwała Nr XVII/227/19 Rady Gminy Łańcut z dnia 17 lutego 2020 r.

w sprawie udzielenia przez Gminę Łańcut pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XVI/226/19

 • 14 stycznia 2020 13:32

Uchwała Nr XVI/226/19 Rady Gminy Łańcut z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy na I półrocze 2020 r.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XVI/225/19

 • 14 stycznia 2020 13:30

Uchwała Nr XVI/225/19 Rady Gminy Łańcut z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie przekazania petycji dotyczącej zmiany przepisów prawa

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XVI/224/19

 • 14 stycznia 2020 13:27

Uchwała Nr XVI/224/19 Rady Gminy Łańcut z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XVI/223/19

 • 14 stycznia 2020 13:22

Uchwała Nr XVI/223/19 Rady Gminy Łańcut z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Łańcut, w roku szkolnym 2019/2020

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XVI/222/19

 • 14 stycznia 2020 13:20

Uchwała Nr XVI/222/19 Rady Gminy Łańcut z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania pomocy w ramach "Lokalnego programu wyrównywania szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży uczących się w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łańcut"

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XVI/221/19

 • 14 stycznia 2020 13:17

Uchwała Nr XVI/221/19 Rady Gminy Łańcut z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn. "Bezpieczne Szkraby - pierwszy żłobek w Gminie Łańcut"

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XVI/220/19

 • 14 stycznia 2020 13:15

Uchwała Nr XVI/220/19 Rady Gminy Łańcut z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Miasto Rzeszów

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XVI/219/19

 • 14 stycznia 2020 13:14

Uchwała Nr XVI/219/19 Rady Gminy Łańcut z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok

Przejdź do wpisu

Uchwałą Nr XVI/218/19

 • 14 stycznia 2020 13:13

Uchwała Nr XVI/218/19 Rady Gminy Łańcut z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych w Głuchowie, stanowiących własność gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XVI/217/19

 • 14 stycznia 2020 13:11

Uchwała Nr XVI/217/19 Rady Gminy Łańcut z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XVI/216/19

 • 14 stycznia 2020 13:09

Uchwała Nr XVI/216/19 Rady Gminy Łańcut z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XVI/215/19

 • 14 stycznia 2020 13:07

Uchwała Nr XVI/215/19 Rady Gminy Łańcut z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na dofinansowanie zadania pn. "Poznajemy lokalne dziedzictwo poprzez wydanie publikacji oraz organizację wydarzeń promujących obszar LGD Ziemia Łańcucka"

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XVI/214/19

 • 14 stycznia 2020 13:03

Uchwała Nr XVI/214/19 Rady Gminy Łańcut z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Łańcut do zaciągnięcia zobowiązania inwestycyjnego ponad granicę ustaloną w budżecie gminy na 2019 rok przez Radę Gminy

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XVI/213/19

 • 14 stycznia 2020 13:01

Uchwała Nr XVI/213/19 Rady Gminy Łańcut z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Łańcut do zaciągnięcia zobowiązania inwestycyjnego ponad granicę ustaloną w budżecie gminy na 2019 rok przez Radę Gminy

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XVI/211/19

 • 14 stycznia 2020 12:59

Uchwała Nr XVI/211/19 Rady Gminy Łańcut z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Łańcut do zaciągnięcia zobowiązania inwestycyjnego ponad granicę ustaloną w budżecie gminy na 2019 rok przez Radę Gminy

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XVI/212/19

 • 14 stycznia 2020 12:56

Uchwała Nr XVI/212/19 Rady Gminy Łańcut z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Łańcut do zaciągnięcia zobowiązania inwestycyjnego ponad granicę ustaloną w budżecie gminy na 2019 rok przez Radę Gminy

Przejdź do wpisu

Uchwałą Nr XVI/210/19

 • 14 stycznia 2020 12:52

Uchwała Nr XVI/210/19 Rady Gminy Łańcut z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie upowaznienia Wójta Gminy Łańcut do zaciągnięcia zobowiązania inwestycyjnego ponad granicę ustaloną w budżecie gminy na 2019 rok przez Radę Gminy

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XVI/209/19

 • 14 stycznia 2020 12:50

Uchwała Nr XVI/209/19 Rady Gminy Łańcut z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Łańcut do zaciągnięcia zobowiązania inwestycyjnego ponad granicę ustaloną w budżecie gminy na 2019 rok przez Radę Gminy

Przejdź do wpisu