Menu Podmiotowe menu ikonka

Uchwała Nr XXV/359/21

 • 05 lutego 2021 10:33

Uchwała Nr XXV/359/21 Rady Gminy Łańcut z dnia 28 stycznia 2021 r.

w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Łańcut do zaciągnięcia zobowiązania inwestycyjnego ponad granicę ustaloną w budżecie gminy na 2021 rok przez Radę Gminy 

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXV/358/21

 • 05 lutego 2021 09:46

Uchwała Nr XXV/358/21 Rady Gminy Łańcut z dnia 28 stycznia 2021 r.

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXV/357/21

 • 05 lutego 2021 07:57

Uchwała Nr XXV/357/21 Rady Gminy Łańcut z dnia 28 stycznia 2021 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łańcut na 2021 rok

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXV/356/21

 • 05 lutego 2021 07:33

Uchwała Nr XXV/356/21 Rady Gminy Łańcut z dnia 28 stycznia 2021 r.

w sprawie udzielenia przez Gminę Łańcut pomocy rzeczowej Powiatowi Łańcuckiemu na realizacje zadania publicznego

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXV/355/21

 • 03 lutego 2021 12:57

Uchwała Nr XXV/355/21 Rady Gminy Łańcut z dnia 28 stycznia 2021 r.

w sprawie udzielenia przez Gminę Łańcut pomocy rzeczowej Powiatowi Łańcuckiemu na realizację zadania publicznego

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXV/354/21

 • 03 lutego 2021 12:54

Uchwała Nr XXV/354/21 Rady Gminy Łańcut z dnia 28 stycznia 2021 r.

w sprawie

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXV/353/21

 • 03 lutego 2021 12:50

Uchwała Nr XXV/353/21 Rady Gminy Łańcut z dnia 28 stycznia 2021 r.

w sprawie udzielenia przez Gminę Łańcut pomocy rzeczowej Województwu Podkarpackiemu na realizację zadania publicznego

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXV/352/21

 • 03 lutego 2021 12:37

Uchwała Nr XXV/352/21 Rady Gminy Łańcut z dnia 28 stycznia 2021 r.

w sprawie udzielenia przez Gminę Łańcut pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXIV/350/20

 • 15 grudnia 2020 19:03

Uchwała Nr XXIV/350/20 Rady Gminy Łańcut z dnia 30 listopada 2020 r.

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozlicznia dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Łańcut oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystywania

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXIV/349

 • 15 grudnia 2020 18:59

Uchwała Nr XXIV/349/20 Rady Gminy Łańcut z dnia 30 listopada 2020 r.

w sprawie wyrażenia woli podjęcia czynności zmierzających do przekształcenia akładu Gospodarki Komunalnej Gminy Łańcut w Soninie w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXIV/348/20

 • 15 grudnia 2020 18:57

Uchwała Nr XXIV/348/20 Rady Gminy Łańcut z dnia 30 listopada 2020 r.

w sprawie przekazania według właściwości skargi - odwołania na Wójta Gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXIV/347/20

 • 15 grudnia 2020 18:55

Uchwała Nr XXIV/347/20 Rady Gminy Łańcut z dnia 30 listopada 2020 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXIV/346/20

 • 15 grudnia 2020 18:54

Uchwała Nr XXIV/346/20 Rady Gminy Łańcut z dnia 30 listopada 2020 r.

w sprawie uchwalenia rocznego Programu współpracy Gminy Łańcut z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXIV/345/20

 • 15 grudnia 2020 18:51

Uchwała Nr XXIV/345/20 Rady Gminy Łańcut z dnia 30 listopada 2020 r.

w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Krasne w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ściekó na terenie sołectwa Kraczkowa-Gmina Łańcut

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXIV/344/20

 • 15 grudnia 2020 18:49

Uchwała Nr XXIV/344/20 Rady Gminy Łańcut z dnia 30 listopada 2020 r.

w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Miasto Rzeszów

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXIV/343/20

 • 15 grudnia 2020 18:47

Uchwała Nr XXIV/343/20 Rady Gminy Łańcut z dnia 30 listopada 2020 r.

w sprawie uchwalenia "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Łańcut. Aktualizacja na lata 2020-2023, z perspektywą do roku 2035"

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXIV/342/20

 • 15 grudnia 2020 18:45

Uchwała Nr XXIV/342/20 Rady Gminy Łańcut z dnia 30 listopada 2020 r.

w sprawie wyrżenia zgody na zamianę nieruchomości

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXIV/341

 • 15 grudnia 2020 18:43

Uchwała Nr XXIV/341/20 Rady Gminy Łańcut z dnia 30 listopada 2020 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXIV/340/20

 • 15 grudnia 2020 18:42

Uchwała Nr XXIV/340/20 Rady Gminy Łańcut z dnia 30 listopada 2020 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXIV/339/20

 • 15 grudnia 2020 18:41

Uchwała Nr XXIV/339/20 Rady Gminy Łańcut z dnia 30 listopada 2020 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXIV/338/20

 • 15 grudnia 2020 18:40

Uchwała Nr XXIV/338/20 Rady Gminy Łańcut z dnia 30 listopada 2020 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 2/2015 terenu położonego w Rogóżnie

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXIV/337/20

 • 15 grudnia 2020 18:38

Uchwała Nr XXIV/337/20 Rady Gminy Łańcut z dnia 30 listopada 2020 r.

w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Łańcut do zaciągnięcia zobowiązania inwestycyjnego ponad granicę ustaloną w budżecie gminy na 2020 rok przez Radę Gminy

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXIV/336/20

 • 15 grudnia 2020 18:36

Uchwała Nr XXIV/336/20 Rady Gminy Łańcut z dnia 30 listopada 2020 r.

w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Łańcut do zaciągnięcia zobowiązania inwestycyjnego ponad granicę ustaloną w budżecie gminy na 2020 rok przez Radę Gminy

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXIV/335/20

 • 15 grudnia 2020 18:34

Uchwała Nr XXIV/335/20 Rady Gminy Łańcut z dnia 30 listopada 2020 r.

w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Łańcut do zaciągnięcia zobowiązania inwestycyjnego ponad granicę ustaloną w budżecie gminy na 2020 rok przez Radę Gminy

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXIV/334/20

 • 15 grudnia 2020 18:32

Uchwała Nr XXIV/334/20 Rady Gminy Łańcut z dnia 30 listopada 2020 r.

w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Łańcut do zaciągnięcia zobowiązania inwestycyjnego ponad granicę ustaloną w budżecie gminy na 2020 rok przez Radę Gminy

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXIV/333/20

 • 15 grudnia 2020 18:29

Uchwała Nr XXIV/333/20 Rady Gminy Łańcut z dnia 30 listopada 2020 r.

w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Łańcut do zaciągnięcia zobowiązania inwestycyjnego ponad granicę ustaloną w budżecie gminy na 2020 rok przez Radę Gminy

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXIV/332/20

 • 15 grudnia 2020 18:27

Uchwała Nr XXIV/332/20 Rady Gminy Łańcut z dnia 30 listopada 2020 r.

w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Łańcut do zaciągnięcia zobowiązania inwestycyjnego ponad granicę ustaloną w budżecie gminy na 2020 rok przez Radę Gminy

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXIV/331/20

 • 15 grudnia 2020 18:21

Uchwała Nr XXIV/331/20 Rady Gminy Łańcut z dnia 30 listopada 2020 r.

w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Łańcut do zaciągnięcia zobowiązania inwestycyjnego ponad geanicę ustaloną w budżecie gminy na 2020 rok przez Radę Gminy

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXIV/330/20

 • 15 grudnia 2020 18:19

Uchwała Nr XXIV/330/20 Rady Gminy Łańcut z dnia 30 listopada 2020 r.

w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Łańcut do zaciągnięcia zobowiązania inwestycyjnego ponad granicę ustaloną w budżecie gminy na 2020 rok przez Radę Gminy 

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXIV/329/20

 • 15 grudnia 2020 18:16

Uchwała Nr XXIV/329/20 Rady Gminy Łańcut z dnia 30 listopada 2020 r.

w sprawie wyrażenia woli udzielenia przez Gminę Łańcut pomocy rzeczowej Powiatowi Łańcuckiemu na realizację zadania publicznego

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXIV/328/20

 • 15 grudnia 2020 18:12

Uchwała Nr XXIV/328/20 Rady Gminy Łańcut z dnia 30 listopada 2020 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Łańcut na 2020 r.

Przejdź do wpisu

Uchwałą Nr XXIV/327/20

 • 15 grudnia 2020 18:09

Uchwała Nr XXIV/327/20 Rady Gminy Łańcut z dnia 30 listopada 2020 r.

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętaj jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Łańcut na rok 2021

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXIII/326/20

 • 13 października 2020 13:45

Uchwała Nr XXIII/326/20 Rady Gminy Łańcut z dnia 12 października 2020 r. 

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Łańcut 

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXIII/325/20

 • 13 października 2020 13:44

Uchwała Nr XXIII/325/20 Rady Gminy Łańcut z dnia 12 października 2020 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w miejscowości Kosina na rzecz gminy Łańcut w formie darowizny 

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXIII/324/20

 • 13 października 2020 13:42

Uchwała Nr XXIII/324/20 Rady Gminy Łańcut z dnia 12 października 2020 r. 

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXIII/323/20

 • 13 października 2020 13:39

Uchwała Nr XXIII/323/20 Rady Gminy Łańcut z dnia 12 października 2020 r. 

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi 

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXIII/322/20

 • 13 października 2020 13:38

Uchwała Nr XXIII/322/20 Rady Gminy Łańcut z dnia 12 października 2020 r. 

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Łańcut 

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXIII/321/20

 • 13 października 2020 13:36

Uchwała Nr XXIII/321/20 Rady Gminy Łańcut z dnia 12 października 2020 r. 

w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Łańcut do zaciagnięcia zobowiązania inwestycyjnego ponad granicę ustaloną w budżecie gminy na 2020 rok przez Radę Gminy 

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXIII/320/20

 • 13 października 2020 13:33

Uchwała Nr XXIII/320/20 Rady Gminy Łańcut z dnia 12 października 2020 r. 

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Łańcut na 2020 r. 

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXII/319/20

 • 13 października 2020 13:10

Uchwała Nr XXII/319/20 Rady Gminy Łańcut z dnia 18 września 2020 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji 

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXII/318/20

 • 13 października 2020 13:07

Uchwała Nr XXII/318/20 Rady Gminy Łańcut z dnia 18 września 2020 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr XXI/299/20 Rady Gminy z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z boisk wielofunkcyjnych na terenie Gminy Łańcut 

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXII/317/20

 • 13 października 2020 13:05

Uchwała Nr XXII/317/20 Rady Gminy Łańcut z dnia 18 września 2020 r. 

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXII/316/20

 • 13 października 2020 13:02

Uchwała Nr XXII/316/20 Rady Gminy Łańcut z dnia 18 września 2020 r. 

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXII/315/20

 • 13 października 2020 13:00

Uchwała Nr XXII/315/20 Rady Gminy Łańcut z dnia 18 września 2020 r. 

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi 

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXII/314/20

 • 13 października 2020 12:57

Uchwała Nr XXII/314/20 Rady Gminy Łańcut z dnia 18 września 2020 r. 

w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łańcut 

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXII/313/20

 • 13 października 2020 12:43

Uchwała Nr XXII/313/20 Rady Gminy Łańcut z dnia 18 września 2020 r. 

w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład Aglomeracji Markowa przy realizacji zadania polegającego na likwidacji dotychczasowej Aglomeracji Markowa i wyznaczenia obszaru i granicy Aglomeracji Markowa 

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXII/312/20

 • 13 października 2020 12:40

Uchwała Nr XXII/312/20 Rady Gminy Łańcut z dnia 18 września 2020 r. 

w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Grodzisko Dolne w przedmiocie realizacji zadania publicznego polegającego na świadczeniu przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Laszczynach i Filię w Zmysłówce usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi zamieszkałych na terenie Gminy Łańcut 

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXII/311/20

 • 13 października 2020 12:36

Uchwała Nr XXII/311/20 Rady Gminy Łańcut z dnia 18 września 2020 r. 

w sprawie utworzenia Ośrodka Opieki Dziennej w Wysokiej 

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXII/310/20

 • 13 października 2020 12:34

Uchwała Nr XXII/310/20 Rady Gminy Łańcut z dnia 18 września 2020 r. 

w sprawie zmiany uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Łańcut dla budowy linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Łańcut - Pruchnik 

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXII/309/20

 • 13 października 2020 12:30

Uchwała Nr XXII/309/20 Rady Gminy Łańcut z dnia 18 września 2020 r. 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia IV zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łańcut 

Przejdź do wpisu