Menu Podmiotowe menu ikonka

Uchwała Nr XXXII/532/22

 • 13 kwietnia 2022 12:53

Uchwała Nr XXXII/532/22 Rady Gminy Łańcut z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie utworzenia placówki wsparcia dziennego - "Rodzinnego Klubu Wsparcia - poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny w Gminie Łańcut".

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXII/531/22

 • 13 kwietnia 2022 12:50

Uchwała Nr XXXII/531/22 Rady Gminy Łańcut z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXII/530/22

 • 13 kwietnia 2022 12:46

Uchwała Nr XXXII/530/22 Rady Gminy Łańcut z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie przekazania do rozpatrzenia według właściwości petycji dotyczącej naprawy programów ochrony środowiska.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXII/529/22

 • 13 kwietnia 2022 12:43

Uchwała Nr XXXII/529/22 Rady Gminy Łańcut z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Miasto Rzeszów a Gminą Łańcut w zakresie lokalnego transportu zbiorowego

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXII/528/22

 • 13 kwietnia 2022 11:23

Uchwała Nr XXXII/528/22 Rady Gminy Łańcut z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXII/527/22

 • 13 kwietnia 2022 11:20

Uchwała Nr XXXII/527/22 Rady Gminy Łańcut z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXII/526/22

 • 13 kwietnia 2022 11:14

Uchwała Nr XXXII/526/22 Rady Gminy Łańcut z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łańcut w 2022 r.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXII/525/22

 • 13 kwietnia 2022 11:08

Uchwała Nr XXXII/525/22 Rady Gminy Łańcut z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Rogóżno na rzecz Gminy Łańcut.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXII/524/22

 • 13 kwietnia 2022 10:58

Uchwała Nr XXXII/524/22 Rady Gminy Łańcut z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Sonina na rzecz Gminy Łańcut w formie darowizny.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXII/523/22

 • 06 kwietnia 2022 10:41

Uchwała Nr XXXII/523/22 Rady Gminy Łańcut z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Sonina. 

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXII/522/22

 • 06 kwietnia 2022 10:37

Uchwała Nr XXXII/522/22 Rady Gminy Łańcut z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Łańcut 

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXII/521/22

 • 06 kwietnia 2022 10:30

Uchwała Nr XXXII/521/22 Rady Gminy Łańcut z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Łańcut na 2022 r. 

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXII/520/22

 • 06 kwietnia 2022 10:26

Uchwała Nr XXXII/520/22 Rady Gminy Łańcut z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie udzielenia przez Gminę Łańcut pomocy finansowej Gminie Czarna. 

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXII/519/22

 • 06 kwietnia 2022 10:24

Uchwała Nr XXXII/519/22 Rady Gminy Łańcut z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie udzielenia przez Gminę Łańcut pomocy finansowej Powiatowi Łańcuckiemu 

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXII/518/22

 • 06 kwietnia 2022 10:14

Uchwała Nr XXXII/518/22 Rady Gminy Łańcut z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie udzielenia przez Gminę Łańcut pomocy finansowej Powiatowi Łańcuckiemu.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXII/517/22

 • 06 kwietnia 2022 10:07

Uchwała Nr XXXII/517/22 Rady Gminy Łańcut z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie wyrażenia woli udzielenia przez Gminę Łańcut pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu. 

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXII/516/22

 • 06 kwietnia 2022 10:01

Uchwała Nr XXXII/516/22 Rady Gminy Łańcut z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie udzielenia przez Gminę Łańcut pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu. 

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXI/515/22

 • 14 lutego 2022 13:46

Uchwała Nr XXXI/515/22 Rady Gminy Łańcut z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy na 2022 r. 

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXI/514/22

 • 14 lutego 2022 13:42

Uchwała Nr XXXI/514/22 Rady Gminy Łańcut z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie przyjęcia zaktualizowanej "Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Handzlówka na lata 2021-2025" 

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXI/513/22

 • 14 lutego 2022 13:35

Uchwała Nr XXXI/513/22 Rady Gminy Łańcut z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany uchwaly Nr XXVIII/450/21 Rady Gminy Łańcut z dnia 16 lipca 2021 r. w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dzieci w Gminnym Żłobku w Kraczkowej i maksymalnej wysokości opłaty za żywienie 

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXI/512/22

 • 14 lutego 2022 13:31

Uchwała Nr XXXI/512/22 Rady Gminy Łańcut z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kraczkowej 

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXI/510/22

 • 14 lutego 2022 13:22

Uchwała Nr XXXI/510/22 Rady Gminy Łańcut z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie uchwalenia "Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urzadzeń kanalizacyjnych na lata 2022-2024

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXI/509/22

 • 14 lutego 2022 13:18

Uchwała Nr XXXI/509/22 Rady Gminy Łańcut z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie w drodze komunalizacji na rzecz Gminy Łańcut nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa 

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXI/508/22

 • 14 lutego 2022 13:15

Uchwała Nr XXXI/508/22 Rady Gminy Łańcut z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w miejscowości Kosina, stanowiącej własność Gminy Łańcut 

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXI/507/22

 • 14 lutego 2022 13:12

Uchwała Nr XXXI/507/22 Rady Gminy Łańcut z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości położonej w miejscowości Kosina na rzecz Gminy Łańcut 

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXI/506/22

 • 14 lutego 2022 13:09

Uchwała Nr XXXI/506/22 Rady Gminy Łańcut z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Łańcut do zaciągnięcia zobowiązania inwestycyjnego ponad granicę ustaloną w budżecie gminy na 2022 rok przez Radę Gminy 

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXI/505/22

 • 14 lutego 2022 13:05

Uchwała Nr XXXI/505/22 Rady Gminy Łańcut z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Łańcut do zaciągnięcia zobowiązania inwestycyjnego ponad granicę ustaloną w budżecie gminy na 2022 rok przez Radę Gminy 

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXI/504/22

 • 14 lutego 2022 12:58

Uchwała Nr XXXI/504/22 Rady Gminy Łańcut z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łańcut 

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXI/503/22

 • 14 lutego 2022 12:47

Uchwała Nr XXXI/503/22 Rady Gminy Łańcut z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łańcut na 2022 rok 

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXI/502/22

 • 14 lutego 2022 12:09

Uchwała Nr XXXI/502/22 Rady Gminy Łańcut z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie wniesienia dopłaty do kapitału zapasowego jednoosobowej spółki Gminy Łańcut z ograniczoną odpowiedzialnością 

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXI/501/22

 • 14 lutego 2022 12:05

Uchwała Nr XXXI/501/22 Rady Gminy Łańcut z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXI/500/22

 • 14 lutego 2022 11:58

Uchwała Nr XXXI/500/22 Rady Gminy Łańcut z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie udzielenia przez Gminę Łańcut pomocy finansowej Powiatowi Łańcuckiemu 

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXI/499/22

 • 14 lutego 2022 11:54

Uchwała Nr XXXI/499/22 Rady Gminy Łańcut z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie udzielenia przez Gminę Łańcut pomocy finsnsowej Powiatowi Łańcuckiemu 

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXI/498/22

 • 14 lutego 2022 11:52

Uchwała Nr XXXI/498/22 Rady Gminy Łańcut z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie udzielenia przez Gminę Łańcut pomocy rzeczowej Województwu Podkarpackiemu na realizację zadania publicznego 

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXI/497/22

 • 14 lutego 2022 11:47

Uchwała Nr XXXI/497/22 Rady Gminy Łańcut z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie udzielenia przez Gminę Łańcut pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu 

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXI/496/22

 • 14 lutego 2022 11:43

Uchwała Nr XXXI/496/22 Rady Gminy Łańcut z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie udzielenia przez Gminę Łańcut pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu 

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXI/495/22

 • 14 lutego 2022 11:37

Uchwała Nr XXXI/495/22 Rady Gminy Łańcut z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie udzielenia przez Gminę Łańcut pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXX/493/21

 • 16 grudnia 2021 07:36

Uchwała Nr XXX/493/21 Rady Gminy Łańcut z dnia 30 listopada 2021 r. 

w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Łańcut z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXX/490/21

 • 16 grudnia 2021 07:33

Uchwała Nr XXX/490/21 Rady Gminy Łańcut z dnia 30 listopada 2021 r. 

w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odapadami komunalnymi

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXX/489/21

 • 16 grudnia 2021 07:24

Uchwała Nr XXX/489/21 Rady Gminy Łańcut z dnia 30 listopada 2021 r. 

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunlanymi

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXX/488/21

 • 16 grudnia 2021 07:16

Uchwała Nr XXX/488/21 Rady Gminy Łańcut z dnia 30 listopada 2021 r. 

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunlanymi

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXX/487/21

 • 15 grudnia 2021 14:59

Uchwała Nr XXX/487/21 Rady Gminy Łańcut z dnia 30 listopada 2021 r. 

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresuświadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXX/487/21

 • 15 grudnia 2021 14:57

Uchwała Nr XXX/487/21 Rady Gminy Łańcut z dnia 30 listopada 2021 r. 

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresuświadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXX/486/21

 • 15 grudnia 2021 14:51

Uchwała Nr XXX/486/21 Rady Gminy Łańcut z dnia 30 listopada 2021 r. 

w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXX/481/21

 • 15 grudnia 2021 14:47

Uchwała Nr XXX/481/21 Rady Gminy Łańcut z dnia 30 listopada 2021 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarwania przestrzennego Gminy Łańcut, pod poszerzenie cmentarza w miejscowości Rogóżno

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXX/494/21

 • 10 grudnia 2021 12:24

Uchwała Nr XXX/494/21 Rady Gminy Łańcut z dnia 30 listopada 2021 r. 

w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Łańcut, w roku szkolnym 2021/2022

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXX/493/21

 • 10 grudnia 2021 12:20

Uchwała Nr XXX/493/21 Rady Gminy Łańcut z dnia 30 listopada 2021 r. 

w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Łańcut z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXX/491/21

 • 10 grudnia 2021 12:14

Uchwała Nr XXX/491/21 Rady Gminy Łańcut z dnia 30 listopada 2021 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Miasto Rzeszów

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXX/490/21

 • 10 grudnia 2021 11:59

Uchwała Nr XXX/490/21 Rady Gminy Łańcut z dnia 30 listopada 2021 r. 

w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odapadami komunalnymi

Przejdź do wpisu

Uchwałą XXX/489/21

 • 10 grudnia 2021 10:56

Uchwała Nr XXX/489/21 Rady Gminy Łańcut z dnia 30 listopada 2021 r. 

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunlanymi

Przejdź do wpisu