Menu Podmiotowe menu ikonka

Zarządzenie Nr 133/21

 • 15 listopada 2021 08:19

Zarządzenie Nr 133/21 Wójta Gminy Łańcut z dnia 02 listopada 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem.

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 126/21

 • 26 października 2021 14:41

Zarządzenie Nr 126/2021 Wójta Gminy Łańcut z dnia 25 października 2021 r.

w sprawie dokonania wyboru oferty i ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert ogłoszonego Zarządzeniem Nr 112/21 Wójta Gminy Łańcut z dnia 30 września 2021 r.

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 127/21

 • 26 października 2021 14:37

Zarządzenie Nr 127/2021 Wójta Gminy Łańcut z dnia 26 października 2021 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert, ogłoszonym Zarządzeniem Nr 114/21 Wójta Gminy Łańcut z dnia 30 września 2021 r.

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 50/21

 • 14 kwietnia 2021 00:00

Zarządzenie Nr 50/2021 Wójta Gminy Łańcut z dnia 13 kwietnia 2021 r.

w sprawie dokonania wyboru oferty i ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych poprzez udzielenie dotacji na „Dofinansowanie wkładu własnego dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do projektów współfinansowanych ze środków funduszy europejskich i innych źródeł zewnętrznych, służących realizacji zadań publicznych gminy"

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 41/21

 • 23 marca 2021 09:37

Zarządzenie Nr 41/2021 Wójta Gminy Łańcut z dnia 22 marca 2021 r.

w sprawie powolania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert, ogłoszonym Zarzadzeniem Nr 10/21 Wójta Gmkiny Łańcut z dnia 3 lutego 2021 r.

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 16/21

 • 18 lutego 2021 11:14

Zarządzenie Nr 16/2021 Wójta Gminy Łańcut z dnia 16 lutego 2021 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Albigowej

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 13/21

 • 15 lutego 2021 12:46

Zarządzenie Nr 188/2020 Wójta Gminy Łańcut z dnia 18 listopada 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Łańcut na 2020 rok

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 11/21

 • 03 lutego 2021 14:53

Zarządzenie Nr 11/21 Wójta Gminy Łańcut z dnia 3 lutego 2021 r.

w sprawie ogloszenia naboru kandydatów wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3. ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na członków komisji konkursowej oceniającej oferty złozone w otwartym konkursie ofert, o którym mowa w Zarzadzeniu Nr 10/21  Wójta Gminy łańcut z dnia 3 lutrgo 2021 r.

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 10/21

 • 03 lutego 2021 11:41

Zarządzenie Nr 10/21 Wójta Gminy Łańcut z dnia 3 lutego 2021 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych poprzez udzielenie dotacji na "Dofinansowanie wkładu własnego dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznergo i o wolontariacie, do projektów współfinansowanych ze środków funduszy europejskich i innych źródeł zewnętrznych, służących realizacji zadań publicznych gminy" 

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 206/20

 • 28 stycznia 2021 08:46

Zarządzenie Nr 206/2020 Wójta Gminy Łańcut z dnia 21 grudnia 2020 r.

w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 204/20

 • 28 stycznia 2021 08:43

Zarządzenie Nr 204/2020 Wójta Gminy Łańcut z dnia 16 grudnia 2020 r.

w sprawie powołania Komisji odbioru końcowego robót zadania pn.: Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej "Dział" w miejscowości Handzlówka

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 202/2020

 • 28 stycznia 2021 08:37

Zarządzenie Nr 202/2020 Wójta Gminy Łańcut z dnia 10 grudnia 2020 r.

w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Łańcucie

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 200/20

 • 28 stycznia 2021 08:28

Zarządzenie Nr 200/2020 Wójta Gminy Łańcut z dnia 7 grudnia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Łańcut na 2020 rok

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 196/20

 • 28 stycznia 2021 08:18

Zarządzenie Nr 196/2020 Wójta Gminy Łańcut - Gminnego Komisarza Spisowego z dnia 2 grudnia 2020 r. 

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 80/2020 Wójta Gminy Łańcut - Gminnego Komisarza Spisowego z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzenia powszechnego spisu rolnego w 2020 r. na terenie gminy Łańcut zmienionego Zarządzeniem Nr 161/2020 Wójta Gminy Łańcut z dnia 4 września 2020 r.

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 195/20

 • 28 stycznia 2021 08:10

Zarządzenie Nr 195/2020 Wójta Gminy Łańcut z dnia 2 grudnia 2020 r.

w sprawie powołania komisji odbioru końcowego robót zadania pn.: Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych na dz. nr ewid. 1976/2 w miejscowości Wysoka

Przejdź do wpisu

Zarządzenie 194/20

 • 28 stycznia 2021 08:07

Zarządzenie Nr 194/2020 Wójta Gminy Łańcut z dnia 30 listopada 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Łańcut na 2020 rok

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 193/20

 • 28 stycznia 2021 08:05

Zarządzenie Nr 193/2020 Wójta Gminy Łańcut z dnia 30 września 2020 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę dziaki nr 3156 w Wysokiej stanowiącej mienie komunalne gminy

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 191/20

 • 28 stycznia 2021 08:02

Zarządzenie Nr 191/2020 Wójta Gminy Łańcut z dnia 20 listopada 2020 r.

w sprawie likwidacji stanowiska pracy w Urzędzie Gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 189/20

 • 28 stycznia 2021 07:57

Zarządzenie Nr 189/2020 Wójta Gminy Łańcut z dnia 18 listopada 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Łańcut na 2020 rok

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 188/20

 • 28 stycznia 2021 07:52

Zarządzenie Nr 188/2020 Wójta Gminy Łańcut z dnia 18 listopada 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Łańcut na 2020 rok

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 185/20

 • 28 stycznia 2021 07:47

Zarządzenie Nr 185/2020 Wójta Gminy Łańcut z dnia 13 listopada 2020 r.

w sprawie wystąpienia z wnioskiem o wydanie opinii o możliwości spłaty kredytu

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 184/20

 • 28 stycznia 2021 07:45

Zarządzenie Nr 184/2020 Wójta Gminy Łańcut z dnia 12 listopada 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Łańcut na 2020 rok

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 183/20

 • 28 stycznia 2021 07:43

Zarządzenie Nr 183/2020 Wójta Gminy Łańcut z dnia 30 października 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Łańcut na 2020 rok

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 182/20

 • 28 stycznia 2021 07:40

Zarządzenie Nr 182/2020 Wójta Gminy Łańcut z dnia 30 października 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Łańcut na 2020 rok

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 181/20

 • 28 stycznia 2021 07:38

Zarządzenie Nr 181/2020 Wójta Gminy Łańcut z dnia 26 października 2020 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę działek nr 2027/1 w Kraczkowej; nr 4591/2 w Kraczkowej; nr 1492, 1494/3 kompleks w Rogóżnie; nr cz. 392/2, 392/3, cz. 392/7, cz. 392/8 w Wysokiej; nr cz. 762 w Wysokiej; nr 3156 w Wysokiej, stanowiących mienie komunalne gminy

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 179/20

 • 28 stycznia 2021 07:33

Zarządzenie Nr 179/20 Wójta Gminy Łańcut z dnia 20 października 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Łańcut na 2020 rok

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 178/20

 • 28 stycznia 2021 07:30

Zarządzenie Nr 178/2020 Wójta Gminy Łańcut z dnia 16 października 2020 r.

w sprawie określenia maksymalnego miesiecznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budzetowych Gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 177/20

 • 28 stycznia 2021 07:26

Zarządzenie Nr 177/2020 Wójta Gminy Łańcut z dnia 30 września 2020 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 176/20

 • 28 stycznia 2021 07:20

Zarządzenie Nr 176/2020 Wójta Gminy Łańcut z dnia 16 października 2020 r.

w sprawie wyznaczenia gruntów do użyczenia

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 173/20

 • 28 stycznia 2021 07:14

Zarządzenie Nr 173/2020 Wójta Gminy Łańcut z dnia 7 października 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Łańcut na 2020 rok

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 172/20

 • 27 stycznia 2021 13:45

Zarządzenie Nr 172/2020 Wójta Gminy Łańcut z dnia 30 września 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Łańcut na 2020 rok

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 171/20

 • 27 stycznia 2021 13:25

Zarządzenie Nr 171/2020 Wójta Gminy Łańcut z dnia 30 września 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Łańcut na 2020 rok

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 165/20

 • 27 stycznia 2021 13:17

Zarządzenie Nr 165/2020 Wójta Gminy Łańcut z dnia 18 września 2020 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek nr 358/17, 358/18, 358/22 położonych w sołectwie Głuchów, stanowiących mienie komunalne gminy

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 164/20

 • 27 stycznia 2021 13:06

Zarządzenie Nr 164/2020 Wójta Gminy Łańcut z dnia 18 września 2020 r.

w sprawie wystąpienia z wnioskiem o wydanie opinii o mozliwości spłaty kredytu

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 162/20

 • 27 stycznia 2021 12:59

Zarządzenie Nr 162/2020 Wójta Gminy Łańcut z dnia 4 września 2020 r.

zmieniające Zarzadzenie Nr 31/14 Wójta Gminy Łańcut z dnia 11 kwietnia 2014 r. w sprawie udzielenia zamówień publicznych, których przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub , a ich wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro netto

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 161/2020

 • 27 stycznia 2021 12:54

Zarządzenie Nr 161/2020 Wójta Gminy Łańcut - Gminnego Komisarza Spisowego z dnia 4 września 2020 r.

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 80/2020 Wójta Gminy Łańcut - Gminnego Komisarza Spisowego z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzenia powszechnego spisu rolnego w 2020 r. na terenie gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 160/20

 • 27 stycznia 2021 12:46

Zarządzenie Nr 160/2020 Wójta Gminy Łańcut z dnia 4 września 2020 r.

w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie wyłącznie w formie elktronicznej dzienników lekcyjnych w Szkole Podstawowej w Zespole Szkół w Kosinie 

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 159/20

 • 27 stycznia 2021 12:24

Zarządzenie Nr 159/2020 Wójta Gminy Łańcut z dnia 4 września 2020 r.

w sprawie wyrazenia zgody na prowadzenie wyłącznie w formie elektronicznej dzienników lekcyjnych w szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Kraczkowej

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 158/20

 • 27 stycznia 2021 12:03

Zarządzenie Nr 158/2020 Wójta Gminy Łańcut z dnia 4 września 2020 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Dyrektora Publicznego Żłobka w Kraczkowej

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 157/2020

 • 27 stycznia 2021 11:52

Zarządzenie Nr 157/2020 Wójta Gminy Łańcut z dnia 4 września 2020 r.

w sprawie wyrazenia zgody na prowadzenie wyłącznie w formie elektronicznej dzienników lekcyjnych w Szkole Podstawowej w Zespole Szkół im. Anny Jenke w Rogóżnie

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 156/2020

 • 27 stycznia 2021 11:50

Zarządzenie Nr 156/2020 Wójta Gminy Łańcut z dnia 4 września 2020 r.

w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie wyłącznie w formie elektronicznej dzienników lekcyjnych w Szkole podstawowej im. Kapitana Wacława Nycza w Sonienie

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 155/20

 • 27 stycznia 2021 11:47

Zarządzenie Nr 155/2020 Wójta Gminy Łańcut z dnia 4 września 2020 r.

w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie wyłącznie w formie elektronicznej dzienników lekcyjnych w Szkole Podstawowej w zespole szkół im. św. Faustyny Kowalskiej w Cierpiszu

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 154/20

 • 27 stycznia 2021 11:42

Zarządzenie Nr 154/2020 Wójta Gminy Łańcut z dnia 4 września 2020 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 153/20

 • 27 stycznia 2021 11:32

Zarządzenie Nr 153/2020 Wójta Gminy Łańcut z dnia 4 września 2020 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 152/20

 • 27 stycznia 2021 11:26

Zarządzenie Nr 152/2020 Wójta Gminy Łańcut z dnia 3 września 2020 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Dyrektora Publicznego Żłobka w Kosinie

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 149/20

 • 27 stycznia 2021 11:20

Zarządzenie Nr 149/2020 Wójta Gminy Łańcut z dnia 31 sierpnia 2020 r.

w sprawie ustalenia odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu mieszkalnego o powierzchni użytkowej 74,90 m2 położonego w Przedszkolu Publicznym w Albigowej

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 148/20

 • 27 stycznia 2021 11:16

Zarządzenie Nr 148/2020 Wójta Gminy Łańcut z dnia 31 sierpnia 2020 r.

w sprawie ustalenia odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu mieszkalnego o powierzchni uzytkowej 46,00 m2 położonego w Szkole Podstawowej w Wysokiej

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 147/20

 • 27 stycznia 2021 11:13

Zarządzenie Nr 147/2020 Wójta Gminy Łańcut z dnia 31 sierpnia 2020 r.

w sprawie ustalenia odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu mieszkalnego o powierzchni uzytkowej 90,00 m2 położonego w Szkole Podstawowej w Wysokiej

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 146/20

 • 27 stycznia 2021 11:11

Zarządzenie Nr 146/2020 Wójta Gminy Łańcut z dnia 31 sierpnia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Łańcut na 2020 rok

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 145/20

 • 27 stycznia 2021 10:33

Zarządzenie Nr 145/2020 Wójta Gminy Łańcut z dnia 31 sierpnia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Łańcut na 2020 rok

Przejdź do wpisu