Menu Podmiotowe menu ikonka

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Dyrektora Gminnego Żłobka w Kosinie

 • 03 września 2020 13:56

Wójt Gminy Łańcut ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnego Żłobka w Kosinie w ramach projektu "BEZPIECZNE SZKRABY - pierwszy żłobek w Gminie Łańcut"

Wójt Gminy Łańcut ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnego Żłobka w Kosinie w ramach projektu "BEZPIECZNE SZKRABY - pierwszy żłobek w Gminie Łańcut" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Przejdź do wpisu

Podatki i opłaty lokalne 2019

 • 31 sierpnia 2020 14:12

1. Podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny

Stawki podatku od nieruchomości obowiązujące w 2019 r.
Stawki podatku rolnego obowiązujące w 2019 r.
Stawki podatku leśnego obowiązujące w 2019 r.

a. Dla osób fizycznych:

b. Dla osób prawnych:


2. Podatek od środków transportowych

Uchwała Nr II/15/18 w sprawie okreslenia wysokości stawek podatku od środków transportowych


DT-1 – deklaracja na podatek od środków transportowych (pobierz)
Załącznik DT-1/A  do wniosku (pobierz) 

 

3. Zasady zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2019 roku

 

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT

 • w terminie od 1 lutego 2019 r. do 28 lutego 2019 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2018 r. do 31 stycznia 2019 r.,
 • w terminie od 1 sierpnia 2019 r. do 2 września 2019 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2019 r. do 31 lipca 2019 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2019 r

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2019 r. wynosi:

100,00 zł * ilość ha użytków rolnych

oraz

30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

Pieniądze wypłacane będą w terminach:

1 - 30 kwietnia 2019 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie

1 - 31 października 2019 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

 

Przejdź do wpisu

II Przetarg Ustny Nieograniczony

 • 18 sierpnia 2020 10:21

Wójt Gminy Łańcut ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych w Głuchowie, stanowiących własność gminy Łańcut.

Przejdź do wpisu

CKGŁ

 • 07 sierpnia 2020 08:38

Centrum Kultury Gminy Łańcut z siedzbą w Wysokiej
Telefony: 17 247 33 42
Fax: (17) 225-65-36
Adres: 37-100 Łańcut, Wysoka 49
E-mail: ckgl@gminalancut.pl
WWW: www.ck.gminalancut.pl
Dyrektor: Grzegorz Krupa

Przejdź do wpisu

Protokół Nr XVIII/20

 • 21 lipca 2020 08:45

Protokół Nr XVIII/20 Sesji Rady Gminy Łańcut

odbytej w dniu 30 kwietnia 2020 r. w Ośrodku Kultury w Soninie

Przejdź do wpisu

Protokół Nr XVII/20

 • 21 lipca 2020 08:22

Protokół Nr XVII20 Sesji Rady Gminy Łańcut

odbytej w dniu 17 lutego 2020 r. w Ośrodku Kultury w Soninie

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 96/2020

 • 02 lipca 2020 07:35

Zarządzenie Nr 96/2020 Wójta Gminy Łańcut z dnia 29 czerwca 2020 r.

w sprawie powołania komisji odbioru końcowego robót zadania pn.: Remont drogi publicznej nr 109854R "Cierpisz-Wola Rafałowska" w miejscowości Cierpisz

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 97/20

 • 01 lipca 2020 13:47

Zarządzenie Nr 97/2020 Wójta Gminy Łańcut z dnia 29 czerwca 2020 r.

w sprawie powołania komisji odbioru końcowego robót zadania pn.: Remont drogi gminnej publicznej nr 109864R "Handzlówka-Husów (Doły)" w miejscowości Handzlówka

Przejdź do wpisu

Oświadczenie majątkowe - Justyna Paszkiewicz

 • 29 czerwca 2020 10:37

Justyna Paszkiewicz
P.O. Dyrektora Centrum Kultury Gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

Oświadczenie majątkowe - Mateusz Witczuk

 • 29 czerwca 2020 10:36

Mateusz Witczuk
Dyrektor Centrum Kultury Gminy Łańcut
- wygaśnięcie stosunku pracy

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 91/2020

 • 29 czerwca 2020 09:26

Zarządzenie Nr 91/2020 Wójta Gminy Łańcut z dnia 26 czerwca 2020 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wysokiej

Przejdź do wpisu

Nabór na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wysokiej

 • 26 czerwca 2020 09:47

Wójt Gminy Łańcut ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wysokiej

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 87/2020

 • 25 czerwca 2020 11:44

Zarządzenie Nr 87/2020 Wójta Gminy Łańcut z dnia 25 czerwca 2020 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wysokiej

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 86/2020

 • 25 czerwca 2020 11:42

Zarządzenie Nr 86/2020 Wójta Gminy Łańcut z dnia 25 czerwca 2020 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 88/2020

 • 25 czerwca 2020 11:37

Zarządzenie Nr 88/2020 Wójta Gminy Łańcut z dnia 25 czerwca 2020 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Kosinie

Przejdź do wpisu

Nabór na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wysokiej

 • 25 czerwca 2020 11:32

Wójt Gminy Łąńcut ogłasza nabór na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wysokiej

Przejdź do wpisu

Nabór na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Handzlówce

 • 25 czerwca 2020 11:26

Wójt Gminy Łańcut ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Handzlówce

Przejdź do wpisu

Nabór na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Kosinie

 • 25 czerwca 2020 11:20

Wójt Gminy Łańcut ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Kosinie

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 79/2020

 • 09 czerwca 2020 07:21

Zarządzenie Nr 79/2020 Wójta Gminy Łańcut z dnia 8 czerwca 2020 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem

Przejdź do wpisu

Oświadczenie majątkowe - Marek Jucha

 • 04 czerwca 2020 10:59

Jucha Marek
Sekretarz Gminy

[2011] [2012] [2013] [2014]
- wygaśnięcie stosunku pracy

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 61/20

 • 26 maja 2020 10:59

Zarządzenie Nr 61/2020 Wójta Gminy Łańcut z dnia 19 maja 2020 r.

w sprawie powołania komisji odbioru końcowego robót zadania inwestycyjnego pn.: Rozbudowa drogi gminnej publicznej nr 109865R "Wysoka - Wysoka za rzeką" w miejscowości Wysoka w gminie Łańcut oraz mieście Łańcut wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej"

Przejdź do wpisu

Zapytanie ofertowe - dostawa energooszczędnych opraw

 • 26 maja 2020 10:35

Przedmiotem zamówienia jest dostawa energooszczędnych opraw oświetlenia drogowego typu LED

Przejdź do wpisu

I przetarg ustny nieograniczony - zmiana treści ogłoszenia

 • 22 maja 2020 09:39

Wójt Gminy Łańcut informuje o zmianie treści ogłoszenia o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych stanowiących działki nr 358/17 o pow. 0,1184 ha, nr 358/18 o pow. 0,1051 ha, nr 358/19 o pow. 0,0841 ha, nr 358/20 o pow. 0,0984 ha, nr 358/21 o pow. 0,0874 ha, nr 358/22 o pow. 0,0838 ha, nr 358/23 o pow. 0,0869 ha, nr 358/24 o pow. 0,1016 ha w Głuchowie.

Przejdź do wpisu

V przetarg ustny nieograniczony

 • 22 maja 2020 09:17

Wójt Gminy Łańcut informuje o zmianie treści ogłoszenia o V przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 358/31 o pow. 0,0950 ha w Głuchowie

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 62/2020

 • 19 maja 2020 14:54

Zarządzenie Nr 62/2020 Wójta Gminy Łańcut z dnia 12 maja 2020 r.

w sprawie zasad organizacji zajęć w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina łańcut w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 59/2020

 • 15 maja 2020 13:32

Zarządzenie Nr 59/2020 Wójta Gminy Łańcut z dnia 7 maja 2020 r.

w sprawie sprzedaży samochodu specjalnego marki RENAULT B90 stanowiącego własność Gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 60/2020

 • 13 maja 2020 14:30

Zarządzenie Nr 60/2020 Wójta Gminy Łańcut z dnia 12 maja 2020 r.

w sprawie zasad korzystania z boisk wielofunkcyjnych oraz "Orlików 2012" funkcjonujących na terenie Gminy Łańcut w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XVIII/259/20

 • 13 maja 2020 12:23

Uchwała Nr XVIII/259/20 Rady Gminy Łańcut z dnia 30 kwietnia 2020 r.

w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będące w zakresie zadań własnych gminy obejmujące pomoc rzeczową, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznawane pod warunkiem zwrotu

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 56/2020

 • 11 maja 2020 12:03

Zarządzenie Nr 56/2020 Wójta Gminy Łańcut z dnia 4 maja 2020 r.

w sprawie ustalenia odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu mieszkalnego w Przedszkolu Publicznym w Albigowej

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 55/2020

 • 11 maja 2020 12:02

Zarządzenie Nr 55/2020 Wójta Gminy Łańcut z dnia 4 maja 2020 r.

w sprawie ustalenia odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu mieszkalnego w szkole Podstawowej w Soninie 

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 54/2020

 • 11 maja 2020 12:00

Zarządzenie Nr 54/2020 Wójta Gminy Łańcut z dnia 4 maja 2020 r.

w sprawie ustalenia oszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu mieszkalnego w Szkole Podstawowej w Wysokiej

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 53/2020

 • 11 maja 2020 11:57

Zarządzenie Nr 53/2020 Wójta Gminy Łańcut z dnia 4 maja 2020 r.

w sprawie ustalenia odzkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu mieszkalnego w szkole Podstawowej w Wysokiej

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 52/2020

 • 11 maja 2020 11:56

Zarządzenie Nr 52/2020 Wójta Gminy Łańcut z dnia 4 maja 2020 r.

w sprawie ustalenia odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu mieszkalnego w szkole Podstawowej w Wysokiej

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 50/2020

 • 11 maja 2020 11:52

Zarządzenie Nr 50/2020 Wójta Gminy Łańcut z dnia 28 kwietnia 2020 r.

w sprawie powołania komisji odbioru końcowego robót na zadaniu pn.: "Budowa boisk wilofunkcyjnych o sztucznej nawierzchni w Gminie Łańcut"

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 48/2020

 • 11 maja 2020 11:51

Zarządzenie Nr 48/2020 Wójta Gminy Łańcut z dnia 23 kwietnia 2020 r.

w sprawie ustalenia odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu mieszkalnego w Ośrodku Zdrowia w Kosinie

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 47/2020

 • 11 maja 2020 11:48

Zarządzenie Nr 47/2020 Wójta Gminy Łańcut z dnia 21 kwietnia 2020 r.

w sprawie przekazania środka trwałego stanowiącego własność Gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 46/2020

 • 11 maja 2020 11:45

Zarządzenie Nr 46/2020 Wójta Gminy Łańcut z dnia 20 kwietnia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy łańcut na 2020 rok

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 45/2020

 • 11 maja 2020 11:43

Zarządzenie Nr 45/2020 Wójta Gminy Łańcut z dnia 14 kwietnia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Łańcut na 2020 rok

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 44/2020

 • 11 maja 2020 11:40

Zarządzenie Nr 44/2020 Wójta Gminy Łańcut z dnia 30 marca 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Łańcut na 2020 rok

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 43/2020

 • 11 maja 2020 11:37

Zarządzenie Nr 43/2020 Wójta Gminy Łańcut z dnia 30 marca 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Łańcut na 2020 rok

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 42/2020

 • 11 maja 2020 11:35

Zarządzenie Nr 42/2020 Wójta Gminy Łańcut z dnia 30 marca 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Łańcut na 2020 rok

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 40/2020

 • 11 maja 2020 11:21

Zarządzenie Nr 40/2020 Wójta Gminy Łańcut z dnia 30 marca 2020 r.

w sprawie ustalenia odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu mieszkalnego w Przedszkolu Publicznym w Albigowej

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 39/2020

 • 11 maja 2020 11:19

Zarządzenie Nr 39/2020 Wójta Gminy Łańcut z dnia 30 marca 2020 r.

w sprawie ustalenia odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu mieszkalnego w szkole Podstawowej w Soninie

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 38/2020

 • 11 maja 2020 11:17

Zarządzenie Nr 38/2020 Wójta Gminy Łańcut z dnia 30 marca 2020 r.

w sprawie ustalenia odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu mieszkalnego w szkole Podstawowej w Wysokiej

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 37/2020

 • 11 maja 2020 11:14

Zarządzenie Nr 37/2020 Wójta Gminy Łańcut z dnia 30 marca 2020 r.

w sprawie ustalenia odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu mieszkalnego w szkole Podstawowej w Wysokiej

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 36/2020

 • 11 maja 2020 11:11

Zarządzenie Nr 36/2020 Wójta Gminy Łańcut z dnia 30 marca 2020 r.

w sprawie ustalenia odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu mieszkalnego w Szkole Podstawowej w Wysokiej

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 35/2020

 • 11 maja 2020 11:06

Zarządzenie Nr 35/2020 Wójta Gminy Łańcut z dnia 30 marca 2020 r.

w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie zasad ustalenia opłat za zużycie wody, odprowadzenie ścieków oraz za zużycie energii elektrycznej i ogrzewanie dla najemców lokali użytkowych w Domu Społecznym w Kosinie

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 34/2020

 • 11 maja 2020 10:42

Zarządzenie Nr 34/2020 Wójta Gminy Łańcut z dnia 20 marca 2020 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 6/2020 Wójta Gminy Łańcut z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania  postepowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2020/2021 do przedszkoli oraz do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Łańcut

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 33/2020

 • 11 maja 2020 10:38

Zarządzenie Nr 33/2020 Wójta Gminy Łańcut z dnia 13 marca 2020 r.

w sprawie zasad ustalenia opłat za zużycie wody, odprowadzenie ścieków oraz za zużycie energii elektrycznej i ogrzewanie dla Najemców lokali użytkowych w Domu społecznym w Kosinie

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 30/2020

 • 11 maja 2020 10:35

Zarządzenie Nr 30/2020 Wójta Gminy Łańcut z dnia 9 marca 2020 r.

w sprawie udzielenia krótkoterminowej pożyczki dla Ludowego Klubu Sportowego "Arka" Albigowa

Przejdź do wpisu