Menu Podmiotowe menu ikonka

Lista kandydatów - referent ds. księgowości

 • 26 listopada 2020 11:08

Lista osób spełniających wymagania formalne w konkursie na stanowisko referenta ds. księgowości w Urzędzie Gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

Lista kandydatów - referent ds. gospodarowania odpadami komunalnymi

 • 26 listopada 2020 11:05

Lista osób spełniających wymagania formalne w konkursie na stanowisko referenta ds. gospodarowania odpadami komunalnymi w Urzędzie Gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

Budżet Gminy Łańcut na 2021 rok

 • 20 listopada 2020 07:55

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2021 rok

Sprawozdania IV kwartał 2021 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2021 r.

Sprawozdania III kwartał 2021 rok

Sprawozdania II kwartał 2021 rok

Sprawozdania I kwartał 2021 rok

Uchwały RIO

Budżet Gminy Łańcut na 2021 rok

Projekt Budżetu Gminy Łańcut na 2021 rok

Uchwały zmieniające uchwałę budżetową oraz wieloletnią prognozę finansową znajdują się w zakładce Prawo → Uchwały (https://bip.gminalancut.pl/articles/149/uchwaly-rady-gminy?m=149)

-

Przejdź do wpisu

Raporty o stanie Gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

Sprawozdania finansowe za 2018 rok

Przejdź do wpisu

Budżet Gminy Łańcut na 2020 rok

 • 05 listopada 2020 07:22

Bilanse i fundusze

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2020 r.

Sprawozdania IV kwartał 2020 r.


Sprawozdania III kwartał 2020 r.


Sprawozdania II kwartał 2020 r. 

Sprawozdania I kwartał 2020 r. 


Uchwały RIO


Budżet Gminy Łańcut na rok 2020


Projekt Budżetu Gminy Łańcut na 2020 rok

Przejdź do wpisu

Budżet Gminy Łańcut na 2019 r.

 • 04 listopada 2020 14:59

Bilanse i fundusze


Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 r.
Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2019 r. Uchwały RIO Sprawozdania Budżet Gminy Łańcut na 2019 rok Wieloletnia Prognoza F​inansowa na lata 2019-2027
Projekt Budżetu Gminy Łańcut na 2019 rok Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2027

Przejdź do wpisu

COGŁ

 • 03 listopada 2020 13:40

Centrum Oświaty Gminy Łańcut
Adres: 37-100 Łańcut Wysoka 49
e-mail:
centrumoswiaty@gminalancut.pl
ePUAP: /COLancut/SkrytkaESP
www: www.gminalancut.pl
Dyrektor: Wojciech Dudek

 
 
Imię i nazwisko Stanowisko Telefon
Wojciech Dudek Dyrektor 17 225 63 63
Anna Piekarz Główny księgowy 17 225 64 87
Agnieszka Wrona Specjalista ds. kadr 17 249 90 84
Małgorzata Wrona Referent ds. kadr 17 249 90 84
Marzena Hołub Specjalista ds. płac 17 225 87 70
Magdalena Nowak Specjalista ds. płac 17 225 87 70
Monika  Łyszczek Specjalista ds. księgowości 17 226 17 55
Justyna Grad Specjalista ds. księgowości 17 226 17 55
Aneta Kula Specjalista ds. księgowości 17 225 17 55
Anna Piekarz Specjalista ds. księgowości 17 225 17 55
Anna Hajduk-Witiuk Referent ds. oświaty 17 225 63 63
Krzysztof Babka Specjalista ds. BHP 17 226 17 91

 

 

Zadania:
- prowadzenie spraw organizacyjnych i kadrowych COGŁ, przedszkoli, szkół
podstawowych, gimnazjów.
- prowadzenie spraw w zakresie gospodarki finansowej przedszkoli, szkół podstwowych i
gimnazjów.
- organizowanie i prowadzenie spraw inwestycyjnych i remontowych w obsługiwanych
jednostkach.

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o naborze na stanowisko referenta ds. kadr z dnia 21.10.20

 • 29 października 2020 07:31

Dyrektor Centrum Oświaty Gminy Łańcut ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze 1 etat – referent ds. kadr.

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 180/2020

 • 27 października 2020 11:23

Zarządzenie Nr 180/2020 Wójta Gminy Łańcut z dnia 20.10.2020 r. 

w sprawie wyłączenia z Gminnej Ewidencji Zabytków karty adresowej nr GEZ 248/1712 mostu na potoku Sawa, na działce nr ewid. 1088 położonej w Handzlówce w ciągu drogi gminnej nr dz. 763, Gmina Łańcut. 

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 177/20

 • 19 października 2020 07:51

Zarządzenie nr 177/20 z dnia 16 października 2020r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w miejscowości Kosina.

Przejdź do wpisu

Informacja o wynikach naboru na stanowisko specjalisty ds. księgowości w Centrum Oświaty Gminy Łańcut

 • 19 października 2020 07:51

Informacja Dyrektora Centrum Oświaty Gminy Łańcut o wynikach naboru na stanowisko specjalisty ds. księgowości w Centrum Oświaty Gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

Protokół Nr XIX/20

 • 13 października 2020 15:05

Protokół Nr XIX/20 Sesji Rady Gminy Łańcut

odbytej w dniu 26 czerwca 2020 r. w Ośrodku Kultury w Soninie

Przejdź do wpisu

Informacje dla osób z niepełnosprawnościami

 • 07 października 2020 14:11

Koordynator ds. dostępności architektonicznej w Urzędzie Gminy Łańcut – Marek Jucha

adres do korespondencji: ul. Adama Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut
telefon: 17 225 50 80
e-mail: j.jucha@gminalancut.pl

Połączenie online z tłumaczem języka migowego - https://tlumacz.migam.org/gmina-łańcut


Ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (link)

Przejdź do wpisu

---

 • 15 września 2020 09:01

Urząd Gminy Łańcut
37-100 Łańcut, ul. Adama Mickiewicza 2a
województwo: podkarpackie, powiat: łańcucki
tel. (017) 225-22-64, fax (017) 225-65-36


Połączenie online z tłumaczem języka migowego - https://tlumacz.migam.org/gmina-łańcut

e-mail: ug@gminalancut.pl
http: www.gminalancut.pl
Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Gminy Łańcut: /gminalancut/esp


NIP Gminy Łańcut: 815-16-32-222,
REGON Gminy Łańcut: 690581790
Nr konta bankowego: 59124026431111000037781750
Identyfikator gminy TERYT: 1810042


Urząd czynny w godzinach: Poniedziałek-Piątek 7:00-15:00
 

Przejdź do wpisu

Zagospodarowanie przestrzenne test

 • 08 września 2020 11:00

Tekst testowy

Przejdź do wpisu

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

 • 04 września 2020 12:31

Przejdź do wpisu

OPSGŁ

 • 03 września 2020 14:58

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ GMINY ŁAŃCUT
W WYSOKIEJ

37-100 Łańcut ul. Wysoka 49

Godziny urzędowania:

od poniedziałku do piątku – od 7:00 do 15:00

Telefon: 17 24 99 200

E-mail: ops@opsgl.pl

 

Świadczenia Rodzinne

Telefon: 17 24 99 201 / 17 24 99 204

Pomoc Środowiskowa

Telefon:  17 24 99 205 / 17 24 99 206 / 17 24 99 207

Rodzinny Klub Wsparcia

Telefon:  17 24 99 213

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Łańcut w Wysokiej:
/6ohi83h8mp/SkrytkaESP

 

Dyrektor: Marta Zięba-Kuźniar

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 151/20

 • 03 września 2020 14:39

Zarządzenie Nr 151/2020 Wójta Gminy Łańcut z dnia 3 września 2020 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnego Żłobka w Kraczkowej

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 150/20

 • 03 września 2020 14:35

Zarządzenie Nr 150/2020 Wójta Gminy Łańcut z dnia 3 września 2020 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnego Żłobka w Kosinie

Przejdź do wpisu

Podatki i opłaty lokalne 2019

 • 31 sierpnia 2020 14:12

1. Podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny

Stawki podatku od nieruchomości obowiązujące w 2019 r.
Stawki podatku rolnego obowiązujące w 2019 r.
Stawki podatku leśnego obowiązujące w 2019 r.

a. Dla osób fizycznych:

b. Dla osób prawnych:


2. Podatek od środków transportowych

Uchwała Nr II/15/18 w sprawie okreslenia wysokości stawek podatku od środków transportowych


DT-1 – deklaracja na podatek od środków transportowych (pobierz)
Załącznik DT-1/A  do wniosku (pobierz) 

 

3. Zasady zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2019 roku

 

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT

 • w terminie od 1 lutego 2019 r. do 28 lutego 2019 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2018 r. do 31 stycznia 2019 r.,
 • w terminie od 1 sierpnia 2019 r. do 2 września 2019 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2019 r. do 31 lipca 2019 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2019 r

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2019 r. wynosi:

100,00 zł * ilość ha użytków rolnych

oraz

30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

Pieniądze wypłacane będą w terminach:

1 - 30 kwietnia 2019 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie

1 - 31 października 2019 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

 

Przejdź do wpisu

II Przetarg Ustny Nieograniczony

 • 18 sierpnia 2020 10:21

Wójt Gminy Łańcut ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych w Głuchowie, stanowiących własność gminy Łańcut.

Przejdź do wpisu

CKGŁ

 • 07 sierpnia 2020 08:38

Centrum Kultury Gminy Łańcut z siedzbą w Wysokiej
Telefony: 17 247 33 42
Fax: (17) 225-65-36
Adres: 37-100 Łańcut, Wysoka 49
E-mail: ckgl@gminalancut.pl
WWW: www.ck.gminalancut.pl
Dyrektor: Grzegorz Krupa

Przejdź do wpisu

Protokół Nr XVIII/20

 • 21 lipca 2020 08:45

Protokół Nr XVIII/20 Sesji Rady Gminy Łańcut

odbytej w dniu 30 kwietnia 2020 r. w Ośrodku Kultury w Soninie

Przejdź do wpisu

Protokół Nr XVII/20

 • 21 lipca 2020 08:22

Protokół Nr XVII20 Sesji Rady Gminy Łańcut

odbytej w dniu 17 lutego 2020 r. w Ośrodku Kultury w Soninie

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 96/2020

 • 02 lipca 2020 07:35

Zarządzenie Nr 96/2020 Wójta Gminy Łańcut z dnia 29 czerwca 2020 r.

w sprawie powołania komisji odbioru końcowego robót zadania pn.: Remont drogi publicznej nr 109854R "Cierpisz-Wola Rafałowska" w miejscowości Cierpisz

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 97/20

 • 01 lipca 2020 13:47

Zarządzenie Nr 97/2020 Wójta Gminy Łańcut z dnia 29 czerwca 2020 r.

w sprawie powołania komisji odbioru końcowego robót zadania pn.: Remont drogi gminnej publicznej nr 109864R "Handzlówka-Husów (Doły)" w miejscowości Handzlówka

Przejdź do wpisu

Oświadczenie majątkowe - Justyna Paszkiewicz

 • 29 czerwca 2020 10:37

Justyna Paszkiewicz
P.O. Dyrektora Centrum Kultury Gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

Oświadczenie majątkowe - Mateusz Witczuk

 • 29 czerwca 2020 10:36

Mateusz Witczuk
Dyrektor Centrum Kultury Gminy Łańcut
- wygaśnięcie stosunku pracy

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 91/2020

 • 29 czerwca 2020 09:26

Zarządzenie Nr 91/2020 Wójta Gminy Łańcut z dnia 26 czerwca 2020 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wysokiej

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 87/2020

 • 25 czerwca 2020 11:44

Zarządzenie Nr 87/2020 Wójta Gminy Łańcut z dnia 25 czerwca 2020 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wysokiej

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 86/2020

 • 25 czerwca 2020 11:42

Zarządzenie Nr 86/2020 Wójta Gminy Łańcut z dnia 25 czerwca 2020 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 88/2020

 • 25 czerwca 2020 11:37

Zarządzenie Nr 88/2020 Wójta Gminy Łańcut z dnia 25 czerwca 2020 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Kosinie

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 79/2020

 • 09 czerwca 2020 07:21

Zarządzenie Nr 79/2020 Wójta Gminy Łańcut z dnia 8 czerwca 2020 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem

Przejdź do wpisu

Oświadczenie majątkowe - Marek Jucha

 • 04 czerwca 2020 10:59

Jucha Marek
Sekretarz Gminy

[2011] [2012] [2013] [2014]
- wygaśnięcie stosunku pracy

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 61/20

 • 26 maja 2020 10:59

Zarządzenie Nr 61/2020 Wójta Gminy Łańcut z dnia 19 maja 2020 r.

w sprawie powołania komisji odbioru końcowego robót zadania inwestycyjnego pn.: Rozbudowa drogi gminnej publicznej nr 109865R "Wysoka - Wysoka za rzeką" w miejscowości Wysoka w gminie Łańcut oraz mieście Łańcut wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej"

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 62/2020

 • 19 maja 2020 14:54

Zarządzenie Nr 62/2020 Wójta Gminy Łańcut z dnia 12 maja 2020 r.

w sprawie zasad organizacji zajęć w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina łańcut w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 59/2020

 • 15 maja 2020 13:32

Zarządzenie Nr 59/2020 Wójta Gminy Łańcut z dnia 7 maja 2020 r.

w sprawie sprzedaży samochodu specjalnego marki RENAULT B90 stanowiącego własność Gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 60/2020

 • 13 maja 2020 14:30

Zarządzenie Nr 60/2020 Wójta Gminy Łańcut z dnia 12 maja 2020 r.

w sprawie zasad korzystania z boisk wielofunkcyjnych oraz "Orlików 2012" funkcjonujących na terenie Gminy Łańcut w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XVIII/259/20

 • 13 maja 2020 12:23

Uchwała Nr XVIII/259/20 Rady Gminy Łańcut z dnia 30 kwietnia 2020 r.

w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będące w zakresie zadań własnych gminy obejmujące pomoc rzeczową, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznawane pod warunkiem zwrotu

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 56/2020

 • 11 maja 2020 12:03

Zarządzenie Nr 56/2020 Wójta Gminy Łańcut z dnia 4 maja 2020 r.

w sprawie ustalenia odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu mieszkalnego w Przedszkolu Publicznym w Albigowej

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 55/2020

 • 11 maja 2020 12:02

Zarządzenie Nr 55/2020 Wójta Gminy Łańcut z dnia 4 maja 2020 r.

w sprawie ustalenia odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu mieszkalnego w szkole Podstawowej w Soninie 

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 54/2020

 • 11 maja 2020 12:00

Zarządzenie Nr 54/2020 Wójta Gminy Łańcut z dnia 4 maja 2020 r.

w sprawie ustalenia oszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu mieszkalnego w Szkole Podstawowej w Wysokiej

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 53/2020

 • 11 maja 2020 11:57

Zarządzenie Nr 53/2020 Wójta Gminy Łańcut z dnia 4 maja 2020 r.

w sprawie ustalenia odzkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu mieszkalnego w szkole Podstawowej w Wysokiej

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 52/2020

 • 11 maja 2020 11:56

Zarządzenie Nr 52/2020 Wójta Gminy Łańcut z dnia 4 maja 2020 r.

w sprawie ustalenia odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu mieszkalnego w szkole Podstawowej w Wysokiej

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 50/2020

 • 11 maja 2020 11:52

Zarządzenie Nr 50/2020 Wójta Gminy Łańcut z dnia 28 kwietnia 2020 r.

w sprawie powołania komisji odbioru końcowego robót na zadaniu pn.: "Budowa boisk wilofunkcyjnych o sztucznej nawierzchni w Gminie Łańcut"

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 48/2020

 • 11 maja 2020 11:51

Zarządzenie Nr 48/2020 Wójta Gminy Łańcut z dnia 23 kwietnia 2020 r.

w sprawie ustalenia odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu mieszkalnego w Ośrodku Zdrowia w Kosinie

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 47/2020

 • 11 maja 2020 11:48

Zarządzenie Nr 47/2020 Wójta Gminy Łańcut z dnia 21 kwietnia 2020 r.

w sprawie przekazania środka trwałego stanowiącego własność Gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 46/2020

 • 11 maja 2020 11:45

Zarządzenie Nr 46/2020 Wójta Gminy Łańcut z dnia 20 kwietnia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy łańcut na 2020 rok

Przejdź do wpisu

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko ds. podatków

 • 30 marca 2012 10:53

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na stanowisko ds. podatków

w Urzędzie Gminy Łańcut , ul. Mickiewicza 2a

37-100 Łańcut

            Komisja do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko ds. podatków informuje, że   na w/w stanowisko została wyłoniona Pani Barbara Kontek zam.Łańcut, która wykazała się dużą znajomością przepisów prawa dotyczących zakresu pracy na tym stanowisku , zarówno w zakresie przepisów o samorządzie gminnym jak i ustaw podatkowych. Z testu pisemnego uzyskała maksymalną liczbę punktów. W dotychczasowej karierze zawodowej zdobyła doświadczenie związane z umiejętnością obsługi interesantów, bezpośrednimi kontaktami z klientami. Ponadto posiada wysoką kulturą osobistą, wykazuje się elokwencją, umiejętnością dostosowania się do wymagań niezbędnych do wykonywanej pracy i dyspozycyjnością.

 

Kierujący pracami Komisji – Wiktor Skoczyński

Członek Komisji – Marek Jucha

Członek Komisji – Urszula Leszczyńska

 

 

 

 

Łańcut 30 marca 2012 r.

Przejdź do wpisu

Wójt Gminy Łańcut ogłasza nabór na stanowisko ds. dróg

 • 27 marca 2012 09:32

pełna treść

Przejdź do wpisu

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE W KONKURSIE na stanowisko ds. gospodarowania odpadami komunalnymi

 • 26 marca 2012 11:51

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH  WYMAGANIA  FORMALNE W  KONKURSIE

na stanowisko ds. gospodarowania odpadami komunalnymi

 
w Urzędzie Gminy Łańcut, ul.Mickiewicza 2a,

37-100 Łańcut

 

      Lp.
     Nazwisko i imię
     Adres zamieszkania
     
      1.
     Balawejder Magdalena
     Rzeszów
     
      2.
     Kempa Bernadeta
     Krasne
     
      3.
     Olbrycht Beata
     Łańcut
     
 

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniu 29 marca 2012 r. (czwartek) o godz. 900 w pok. Nr 16 (I piętro) Urzędu Gminy Łańcut. Jednocześnie informujemy, że na rozmowę kwalifikacyjną należy zgłosić się z dokumentem potwierdzającym tożsamość.

 

Listę kandydatów spełniających wymagania formalne ustalili:

Szpunar Halina

Duliban Józef

Leszczyńska Urszula   
 

Łańcut 26 marca 2012 r.

Przejdź do wpisu

Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych

 • 26 marca 2012 11:11

Informacja o wynikach naboru

na stanowisko ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych

w Urzędzie Gminy Łańcut, ul.Mickiewicza 2a

      Komisja do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko ds.pozyskiwania funduszy zewnętrznych informuje, że w procedurze naboru oferty aplikacyjne nie spełniały wymogów formalnych. W związku z powyższym, na ww. stanowisko nie został wyłoniony żaden kandydat.

Kierujący pracami komisji - Halina Szpunar

Członek komisji - Marek Jucha

Członek komisji - Leszczyńska Urszula

Przejdź do wpisu

Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. dróg

 • 23 marca 2012 15:26

Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. dróg

w Urzędzie Gminy Łańcut

      Komisja do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko ds. dróg informuje, że do procedury naboru została złożona jedna oferta aplikacyjna, która nie spełniała wymogów formalnych. W związku z powyższym, na ww. stanowisko nie został wyłoniony żaden kandydat.

Kierujący pracami komisji - Halina Szpunar

Członek komisji - Pelc Józef

Członek komisji - Leszczyńska Urszula

Przejdź do wpisu

Lista kandydatów na stanowisko ds. podatków

Przejdź do wpisu

WÓJT GMINY ŁAŃCUT OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO ds. podatków

 • 05 marca 2012 13:18

WÓJT  GMINY  ŁAŃCUT

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO 

ds. podatków

w Urzędzie Gminy Łańcut, 37-100 Łańcut ul. Mickiewicza 2a

pełna treść

Przejdź do wpisu

WÓJT GMINY ŁAŃCUT OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych

 • 05 marca 2012 13:20

WÓJT  GMINY  ŁAŃCUT

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO 

ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych

w Urzędzie Gminy Łańcut, 37-100 Łańcut ul. Mickiewicza 2a

 

 

Przejdź do wpisu

WÓJT GMINY ŁAŃCUT OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO ds. gospodarowania odpadami komunalnymi

 • 05 marca 2012 13:19

WÓJT  GMINY  ŁAŃCUT

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO 

ds. gospodarowania odpadami komunalnymi

w Urzędzie Gminy Łańcut, 37-100 Łańcut ul. Mickiewicza 2a

 

 

Przejdź do wpisu

WÓJT GMINY ŁAŃCUT ogłasza nabór na stanowisko ds. dróg

 • 05 marca 2012 13:20

WÓJT  GMINY  ŁAŃCUT

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO 

ds. dróg

w Urzędzie Gminy Łańcut, 37-100 Łańcut ul. Mickiewicza 2a

pełna treść

Przejdź do wpisu

Listy zarejestrowanych kandydatów na posłów oraz kandydatów na senatorów.

 • 30 września 2011 13:19

Przejdź do wpisu

Skład Obwodowych Komisji Wyborczych

 • 22 września 2011 09:41

Zarządzenie Nr 76/11 Wójta Gminy Łańcut z dnia 19 września 2011 r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia na terenie Gminy Łańcut wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.

SKŁADY OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH OD NR 1 DO NR 11

Przejdź do wpisu

Losowanie kandydatów do OKW nr 9 w Kraczkowej

 • 16 września 2011 19:09

19 września 2011 o godz. 13:00 w Urzędzie Gminy Łańcut 37 100 Łańcut ul Mickiewicza 2a  w pokoju nr 15 ( I piętro ) odbędzie się publiczne losowanie  8 osób z 9 zgłoszonych kandydatów do Obwodowej Komisji Wyborczej nr 9 w Kraczkowej w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.

 Informacja Wójta Gminy Łańcut z dnia 16 września 2011 r.

           Na podstawie art. 182§ 8 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy (Dz.U. nr 21, poz. 112 z późn. zmian), § 9 ust 1 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  oraz do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. nr 30, poz. 345) –  informuję, że  w dniu  19 września 2011 o godz. 13:00 w Urzędzie Gminy Łańcut 37 100 Łańcut ul Mickiewicza 2a  w pokoju nr 15 ( I piętro ) odbędzie się publiczne losowanie  8 osób z 9 zgłoszonych kandydatów do Obwodowej Komisji Wyborczej nr 9 w Kraczkowej w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.

 

 

 

                                                                                            Wójt Gminy Łańcut

                                                                                                Zbigniew Łoza

Przejdź do wpisu

Przetarg ustny - nieograniczony

 • 17 stycznia 2012 10:10

Wójt Gminy Łańcut ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy wg poniższego wykazu.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Wójta Gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej

Przejdź do wpisu

Przetarg Ustny - nieograniczony

 • 06 lipca 2011 08:31

Wójt Gminy Łańcut ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy wg poniższego wykazu:

Przejdź do wpisu

Nabór kandydatów na wolne stanowiska...

 • 07 sierpnia 2015 14:45

Nabór na stanowisko starszego referenta ds. ekonomicznych w Zespole Administracyjno Finansowym Obsługi Szkłół i Przedszkoli Gminy Łańcut

Przejdź do wpisu
Powrót