Menu Podmiotowe menu ikonka

Uchwała Nr XVIII/259/20

 • 13 maja 2020 12:23

Uchwała Nr XVIII/259/20 Rady Gminy Łańcut z dnia 30 kwietnia 2020 r.

w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będące w zakresie zadań własnych gminy obejmujące pomoc rzeczową, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznawane pod warunkiem zwrotu

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 56/2020

 • 11 maja 2020 12:03

Zarządzenie Nr 56/2020 Wójta Gminy Łańcut z dnia 4 maja 2020 r.

w sprawie ustalenia odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu mieszkalnego w Przedszkolu Publicznym w Albigowej

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 55/2020

 • 11 maja 2020 12:02

Zarządzenie Nr 55/2020 Wójta Gminy Łańcut z dnia 4 maja 2020 r.

w sprawie ustalenia odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu mieszkalnego w szkole Podstawowej w Soninie 

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 54/2020

 • 11 maja 2020 12:00

Zarządzenie Nr 54/2020 Wójta Gminy Łańcut z dnia 4 maja 2020 r.

w sprawie ustalenia oszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu mieszkalnego w Szkole Podstawowej w Wysokiej

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 53/2020

 • 11 maja 2020 11:57

Zarządzenie Nr 53/2020 Wójta Gminy Łańcut z dnia 4 maja 2020 r.

w sprawie ustalenia odzkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu mieszkalnego w szkole Podstawowej w Wysokiej

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 52/2020

 • 11 maja 2020 11:56

Zarządzenie Nr 52/2020 Wójta Gminy Łańcut z dnia 4 maja 2020 r.

w sprawie ustalenia odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu mieszkalnego w szkole Podstawowej w Wysokiej

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 50/2020

 • 11 maja 2020 11:52

Zarządzenie Nr 50/2020 Wójta Gminy Łańcut z dnia 28 kwietnia 2020 r.

w sprawie powołania komisji odbioru końcowego robót na zadaniu pn.: "Budowa boisk wilofunkcyjnych o sztucznej nawierzchni w Gminie Łańcut"

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 48/2020

 • 11 maja 2020 11:51

Zarządzenie Nr 48/2020 Wójta Gminy Łańcut z dnia 23 kwietnia 2020 r.

w sprawie ustalenia odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu mieszkalnego w Ośrodku Zdrowia w Kosinie

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 47/2020

 • 11 maja 2020 11:48

Zarządzenie Nr 47/2020 Wójta Gminy Łańcut z dnia 21 kwietnia 2020 r.

w sprawie przekazania środka trwałego stanowiącego własność Gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 46/2020

 • 11 maja 2020 11:45

Zarządzenie Nr 46/2020 Wójta Gminy Łańcut z dnia 20 kwietnia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy łańcut na 2020 rok

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 45/2020

 • 11 maja 2020 11:43

Zarządzenie Nr 45/2020 Wójta Gminy Łańcut z dnia 14 kwietnia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Łańcut na 2020 rok

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 44/2020

 • 11 maja 2020 11:40

Zarządzenie Nr 44/2020 Wójta Gminy Łańcut z dnia 30 marca 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Łańcut na 2020 rok

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 43/2020

 • 11 maja 2020 11:37

Zarządzenie Nr 43/2020 Wójta Gminy Łańcut z dnia 30 marca 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Łańcut na 2020 rok

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 42/2020

 • 11 maja 2020 11:35

Zarządzenie Nr 42/2020 Wójta Gminy Łańcut z dnia 30 marca 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Łańcut na 2020 rok

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 40/2020

 • 11 maja 2020 11:21

Zarządzenie Nr 40/2020 Wójta Gminy Łańcut z dnia 30 marca 2020 r.

w sprawie ustalenia odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu mieszkalnego w Przedszkolu Publicznym w Albigowej

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 39/2020

 • 11 maja 2020 11:19

Zarządzenie Nr 39/2020 Wójta Gminy Łańcut z dnia 30 marca 2020 r.

w sprawie ustalenia odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu mieszkalnego w szkole Podstawowej w Soninie

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 38/2020

 • 11 maja 2020 11:17

Zarządzenie Nr 38/2020 Wójta Gminy Łańcut z dnia 30 marca 2020 r.

w sprawie ustalenia odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu mieszkalnego w szkole Podstawowej w Wysokiej

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 37/2020

 • 11 maja 2020 11:14

Zarządzenie Nr 37/2020 Wójta Gminy Łańcut z dnia 30 marca 2020 r.

w sprawie ustalenia odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu mieszkalnego w szkole Podstawowej w Wysokiej

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 36/2020

 • 11 maja 2020 11:11

Zarządzenie Nr 36/2020 Wójta Gminy Łańcut z dnia 30 marca 2020 r.

w sprawie ustalenia odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu mieszkalnego w Szkole Podstawowej w Wysokiej

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 35/2020

 • 11 maja 2020 11:06

Zarządzenie Nr 35/2020 Wójta Gminy Łańcut z dnia 30 marca 2020 r.

w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie zasad ustalenia opłat za zużycie wody, odprowadzenie ścieków oraz za zużycie energii elektrycznej i ogrzewanie dla najemców lokali użytkowych w Domu Społecznym w Kosinie

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 34/2020

 • 11 maja 2020 10:42

Zarządzenie Nr 34/2020 Wójta Gminy Łańcut z dnia 20 marca 2020 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 6/2020 Wójta Gminy Łańcut z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania  postepowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2020/2021 do przedszkoli oraz do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Łańcut

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 33/2020

 • 11 maja 2020 10:38

Zarządzenie Nr 33/2020 Wójta Gminy Łańcut z dnia 13 marca 2020 r.

w sprawie zasad ustalenia opłat za zużycie wody, odprowadzenie ścieków oraz za zużycie energii elektrycznej i ogrzewanie dla Najemców lokali użytkowych w Domu społecznym w Kosinie

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 30/2020

 • 11 maja 2020 10:35

Zarządzenie Nr 30/2020 Wójta Gminy Łańcut z dnia 9 marca 2020 r.

w sprawie udzielenia krótkoterminowej pożyczki dla Ludowego Klubu Sportowego "Arka" Albigowa

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 27/2020

 • 11 maja 2020 10:29

Zarządzenie Nr 27/2020 Wójta Gminy Łańcut z dnia 2 marca 2020 r.

w sprawie ustalenia odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu mieszkalnego w Przedszkolu Publicznym w Albigowej

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 26/2020

 • 11 maja 2020 10:22

Zarządzenie Nr 26/2020 Wójta Gminy Łańcut z dnia 2 marca 2020 r.

w sprawie ustalenia odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu mieszkalnego w szkole Podstawowej w Soninie

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 25/20

 • 11 maja 2020 10:12

Zarządzenie Nr 25/2020 Wójta Gminy Łańcut z dnia 2 marca 2020 r.

w sprawie ustalenia odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu mieszkalnego w szkole Podstawowej w Wysokiej

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 24/20

 • 11 maja 2020 10:08

Zarządzenie Nr 24/2020 Wójta Gminy Łańcut z dnia 2 marca 2020 r.

w sprawie ustalenia odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu mieszkalnego w szkole Podstawowej w wysokiej

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 23/2020

 • 11 maja 2020 09:57

Zarządzenie Nr 23/2020 Wójta Gminy Łańcut z dnia 2 marca 2020 r.

w sprawie ustalenia odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu mieszkalnego w szkole Podstawowej w Wysokiej

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 21/2020

 • 11 maja 2020 09:53

Zarządzenie Nr 21/2020 Wójta Gminy Łańcut z dnia 28 lutego 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy łańcut na 2020 r.

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 20/2020

 • 11 maja 2020 09:24

Zarządzenie Nr 20/20 Wójta Gminy Łańcut z dnia 27 lutego  2020 r.

w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania pożyczek stowarzyszeniom, fundacjom z terenu Gminy Łańcut na realizację zadań finansowanych/współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej lub innych środków pomocowych na terenie Gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 18/2020

 • 11 maja 2020 09:19

Zarządzenie Nr 18/20 Wójta Gminy Łańcut z dnia 19 lutego  2020 r.

w sprawie zasad ustalenia opłat za zużycie wody, odprowadzenie ścieków oraz za zużycie energii elektrycznej i ogrzewanie dla najemców lokali uzytkowych w Domu Społecznym w Kosinie

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 16/2020

 • 11 maja 2020 09:16

Zarządzenie Nr 16/20 Wójta Gminy Łańcut z dnia 17 lutego  2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Łańcut na 2020 rok

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 15/20

 • 11 maja 2020 09:14

Zarządzenie Nr 15/20 Wójta Gminy Łańcut z dnia 17 lutego  2020 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 12/20 z dnia 7 lutego 2020 r. o powołaniu komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Pełnienie czynności inspektora nadzoru inwestorskiego na zadanie pn.: Kompleksowa rewitalizacja na terenie Gminy Łańcut"

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 13/2020

 • 11 maja 2020 09:06

Zarządzenie Nr 13/20 Wójta Gminy Łańcut z dnia 11 lutego  2020 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 12/2020

 • 11 maja 2020 09:04

Zarządzenie Nr 12/20 Wójta Gminy Łańcut z dnia 7 lutego  2020 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: pełnienie czynności inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn.: "Kompleksowa rewiatalizacja na terenie Gminy Łańcut"

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 11/2020

 • 11 maja 2020 09:00

Zarządzenie Nr 11/20 Wójta Gminy Łańcut z dnia 6 lutego  2020 r.

w sprawie powołania komisji ds. naboru, weryfikacji i oceny wniosków złożonych przez Beneficjentów w ramach projektów pn. "Instalacja kotłów na paliwa stałe w gospodarstwach domowych - projekt parasolowy"

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 10/2020

 • 11 maja 2020 08:54

Zarządzenie Nr 10/20 Wójta Gminy Łańcut z dnia 5 lutego  2020 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania  o udzielenie  zamówienia publicznego na: kompleksową rewitalizację na terenie Gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 9/2020

 • 11 maja 2020 08:49

Zarządzenie Nr 9/20 Wójta Gminy Łańcut z dnia 4 lutego  2020 r.

w sprawie przeprowadzenia niezbednych czynności dowodowych w celu wyjaśnienia ustaleń protokołu z przeprowadzenia postępowania powypadkowego w Szkole Podstawowej w Kraczkowej

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 7/2020

 • 11 maja 2020 08:46

Zarządzenie Nr 7/20 Wójta Gminy Łańcut z dnia 29 stycznia  2020 r.

w sprawie powołania zespołu powypadkowego

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 6/2020

 • 11 maja 2020 08:43

Zarządzenie Nr 06/20 Wójta Gminy Łańcut z dnia 29 stycznia  2020 r.

w sprawie ikreslenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2020/2021 do przedszkoli oraz do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Łańcut

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 5/2020

 • 11 maja 2020 08:34

Zarządzenie Nr 5/20 Wójta Gminy Łańcut z dnia 27 stycznia  2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Łańcut na 2020 rok

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 4/2020

 • 11 maja 2020 08:11

Zarządzenie Nr 04/20 Wójta Gminy Łańcut z dnia 27 stycznia  2020 r.

w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie wyłącznie w formie elektronicznej dzieników lekcyjnych w Szkole Podstawowej im. Św. Jana Bosko w Wysokiej

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 2/20

 • 11 maja 2020 08:06

Zarządzenie Nr 02/20 Wójta Gminy Łańcut z dnia 20 stycznia  2020 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek nr 358/26, 358/27, 358/29, 358/30, 358/31 w sołectwie Głuchów, stanowiących mienie komunalne gminy

Przejdź do wpisu

Sprawozdania finansowe za 2019 rok

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 58/2020

 • 08 maja 2020 11:28

Zarządzenie Nr 58/2020 Wójta Gminy Łańcut z dnia 6 maja 2020 r.

w sprawie zasad organizacji opieki nad dziećmi w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych funkcjonujących na terenie Gminy Łańcut w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Przejdź do wpisu

Petycja - sołectwo Głuchów

 • 04 maja 2020 14:37

Petycja w sprawie działania na szkodę mieszkańców sołectwa Głuchów w związku z rozbudową drogi gminnej publicznej Nr 109871R Głuchów-Pastwiska w Głuchowie

Przejdź do wpisu

Oświadczenie majątkowe - Edyta Baran

 • 24 kwietnia 2020 08:13

Edyta Baran
P.O Dyrektora Zespołu Szkół w Kosinie

Przejdź do wpisu

Oświadczenie majątkowe - Natalia Gajdek

 • 24 kwietnia 2020 08:07

Natalia Gajdek
P.O. Dyrektora Przedszkola Publicznego w Albigowej

Przejdź do wpisu

V przetarg ustny nieograniczony

 • 17 kwietnia 2020 13:41

Wójt Gminy Łańcut ogłasza V przetrag ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych w Głuchowie dz. nr 358/31

Przejdź do wpisu

I przetarg ustny nieograniczony

 • 17 kwietnia 2020 13:29

Wójt Gminy Łańcut ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych w miesjcowości Głuchów

Przejdź do wpisu