Menu Podmiotowe menu ikonka

Konkurs na stanowisko Kierownika wraz z funkcją Opiekuna Ośrodka Opieki Dziennej "Pogodny Senior" w Wysokiej

 • 02 marca 2021 14:48

Wójt Gminy Łańcut ogłasza konkurs na stanowisko kierownika wraz z funkcją Opiekuna Ośrodka Opieki Dziennej "Pogodny Senior" w Wysokiej oraz powołuje komisję konkursową w celu przeprowadzenia postepowania konkursowego

Przejdź do wpisu

Konkurs na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łańcucie

 • 02 marca 2021 14:29

Wójt Gminy Łańcut ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łańcucie oraz powołuje komisję konkursową w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego

Przejdź do wpisu

Historia Gminy

 • 26 lutego 2021 08:30

Historia gminy wiąże się bezpośrednio z historią Łańcuta. Powstanie najstarszych wsi (Albigowa, Handzlówka, Kraczkowa, Wysoka, Sonina) podobnie jak i samego Łańcuta datuje się na drugą połowę XIV wieku. Były to wsie założone na prawie magdeburskim z osadnictwa niemieckiego. Ich właścicielami byli kolejni włodarze Łańcuta: Pileccy, Stadniccy, Lubomirscy, Potoccy.

W historię gminy wpisali się wielkimi literami synowie tej ziemi, którzy swoje młode życie oddali za wiarę i ojczyznę. Pierwszy to legionista, adiutant Marszałka Piłsudskiego - bohater wojny polsko - bolszewickiej, urodzony w Kosinie; drugi to bł. Achilles Józef Puchała, pochodzący z Kosiny - młody franciszkanin, który zginął śmiercią męczeńską w 1943 r., oddając życie za swoich parafian w Pierszajach na Białorusi; jego imię nosi funkcjonujący zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy w Kosinie.

Szczegóły na: https://www.gminalancut.pl/o-gminie/historia

Przejdź do wpisu

Geografia gminy

 • 26 lutego 2021 08:18

Gmina Łańcut leży w centralnej części województwa podkarpackiego, w bezpośrednim sąsiedztwie miasta Łańcuta, w południowej części doliny Wisłoka, na pograniczu kotliny Sandomierskiej i Pogórza Dynowskiego, przy trasie międzynarodowej E-40, na wysokości 185-395 m n.p.m. Jest największą pod względem powierzchni i ludności gminą powiatu łańcuckiego, w jej skład wchodzi 9 sołectw: Albigowa, Cierpisz, Głuchów, Handzlówka, Kosina, Kraczkowa, Rogóżno, Sonina i Wysoka. Obszar 10 665 ha zamieszkuje ponad 20 tysięcy osób.

Przejdź do wpisu

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

 • 19 lutego 2021 14:30

Wójt Gminy Łańcut podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości z terenu Gminy Łańcut przeznaczonych do wydzierżawienia w msc. Kosina

Przejdź do wpisu

Konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Albigowej

 • 18 lutego 2021 10:07

Zarządzenie Nr 16/21 Wójta Gminy Łańcut z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Albigowej

Przejdź do wpisu

Protokół Nr XXIV/20

 • 17 lutego 2021 09:44

Protokół Nr XXIV/20 Sesji Rady Gminy Łańcut

odbytej w dniu 30 listopada 2020 r. w Ośrodku Kultury w Albigowej

Przejdź do wpisu

Petycja - pakiet profilaktyczny

 • 11 lutego 2021 14:29

Petycja dot. przygotowania pakietu profilaktycznego dla wszystkich osób starszych, do których informacje internetowe nie docierają

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXV/351/21

 • 03 lutego 2021 12:25

Uchwała Nr XXV/351/21 Rady Gminy Łańcut z dnia 28 stycznia 2021 r.

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozlicznia dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Łańcut oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystywania

Przejdź do wpisu

Informacja o wynikach naboru na stanowisko referenta ds. księgowości

 • 03 lutego 2021 07:38

Dyrektor Centrum Oświaty Gminy Łańcut informuje o wynikach naboru na stanowisko referenta ds. ksiegowości w Centrum Oświaty Gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

Ocena jakości wody 2021

 • 01 lutego 2021 08:22

-

Przejdź do wpisu

Informacja o wynikach naboru - żłobek Kosina

 • 29 stycznia 2021 14:53

Informacja o wynikach naboru na stanowisko opiekuna w Gminnym Żłobku w Kosinie

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

na stanowisko opiekuna w Gminnym Żłobku w Kosinie

 

Komisja konkursowa powołana do przeprowadzenia naboru na stanowisko opiekuna w Gminnym Żłobku w Kosinie informuje, że do pracy na w/w stanowisku zostały wybrane osoby, które w rozmowie kwalifikacyjnej uzyskały największą ilość punktów:

1. Chwaszcz Łucja

2. Flejszar Aleksandra

3. Fleszar Alicja

4. Łątka Anna

 

Przewodniczący Komisji: Iwona Kiełb

Członek Komisji: Urszula Leszczyńska

Członek Komisji: Ewelina Ruszel

 

Łańcut, dnia 29. 01.2021 r.

Przejdź do wpisu

Wyniki naboru

 • 29 stycznia 2021 14:50

Informacja o wynikach naboru na stanowisko opiekuna w Gminnym Żłobku w Kraczkowej

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

na stanowisko opiekuna

w Gminnym Żłobku w Kraczkowej

 

Komisja konkursowa powołana do przeprowadzenia naboru na stanowisko opiekuna w Gminnym Żłobku w Kraczkowej informuje, że do pracy na w/w stanowisku zostały wybrane osoby, które w rozmowie kwalifikacyjnej uzyskały największą ilość punktów:

1. Bytnar Dominika

2. Cisło Kinga

3. Lech Alicja

4. Plęs Marika

 

 

Przewodniczący Komisji: Iwona Kiełb

Członek Komisji: Urszula Leszczyńska

Członek Komisji: Ewelina Ruszel

 

Łańcut, dnia 29. 01.2021

Przejdź do wpisu

Lista kandydatów - stanowisko referenta ds. księgowości

 • 29 stycznia 2021 14:15

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko referenta ds. ksiegowości w Centrum Oświaty Gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

Nabór na stanowisko referenta ds. księgowości w COGŁ

 • 19 stycznia 2021 13:30

Dyrektor Centrum Oświaty Gminy Łańcut ogłasza nabór na stanowisko referenta ds. ksiegowości w Centrum Oświaty Gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o naborze na stanowisko opiekuna w Gminnym Żłobku w Kosinie

 • 18 stycznia 2021 12:41

Dyrektor Gminnego Żłobka w Kosinie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy opiekuna w Gminnym Żłobku w Kosinie (4 etaty)

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o naborze na stanowisko opiekuna w Gminnym Żłobku w Kraczkowej

 • 18 stycznia 2021 12:21

Dyrektor Gminnego Żłobka w Kraczkowej ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy opiekuna w Gminnym Żłobku w Kraczkowej (4 etaty)

Przejdź do wpisu

Petycja - szczepionka Covid-19

 • 12 stycznia 2021 14:54

Petycja przeciwko segregowaniu Polaków na lepszych i gorszych w związku ze szczepieniem przeciw Covid-19

-

Przejdź do wpisu

Redakcja

 • 01 stycznia 2021 00:00

Kinga Balawejder
tel. 17 224 60 92
e-mail: bip@gminalancut.pl

Bernadeta Bróż
tel. 17 224 60 92
e-mail: b.broz@gminalancut.pl

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 207/20

 • 31 grudnia 2020 08:19

Zarządzenie Nr 207/2020 Wójta Gminy Łańcut z dnia 21 grudnia 2020 r.

w sprawie zasad ustalenia opłat za ogrzewanie dla Biorących w Użyczenie lokali użytkowych w Domu Społecznym w Cierpiszu

Przejdź do wpisu

Petycja - w sprawie przyjęcia uchwały

 • 22 grudnia 2020 14:50

Petycja w sprawie przyjecia uchwały nt. równego traktowania przez władze publiczne.

Przejdź do wpisu

Podatki i opłaty lokalne 2021

 • 15 grudnia 2020 11:37

1. Podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny

Stawki podatku od nieruchomości obowiązujące w 2021 r.
Stawki podatku rolnego obowiązujące w 2021 r.
Stawki podatku leśnego obowiązujące w 2021 r.

a. Dla osób fizycznych:

b. Dla osób prawnych:

Nowe wzory formularzy dotyczących podatków i opłat lokalnych od 01.07.2019 r.

Informacje i deklaracje podatkowe obowiązujące od 1 lipca 2019 r. moga byc składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej (ePUAP). Złozona informacja/deklaracja może byc opatrzona:
- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
- podpisem osobistym,
- podpisem zaufanym.


2. Podatek od środków transportowych

Uchwała Nr XV/174/19 w sprawie okreslenia wysokości stawek podatku od środków transportowych


DT-1 – deklaracja na podatek od środków transportowych (pobierz)
Załącznik DT-1/A  do wniosku (pobierz) 

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 199/20

 • 10 grudnia 2020 15:00

Zarządzenie Nr 199/2020 Wójta Gminy Łańcut z dnia 7 grudnia 2020 r.

w sprawie ustalenia odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu mieszkalnego o powierzchni uzytkowej 61,66 m2 położonego w Ośrodku Zdrowia w Kosinie

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 198/20

 • 10 grudnia 2020 14:54

Zarządzenie Nr 198/2020 Wójta Gminy Łańcut z dnia 7 grudnia 2020 r.

w sprawie ustalenia odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu mieszkalnego o powierzchni użytkowej 54,00 m2 położonego w Szkole Podstawowej w Soninie

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 197/20

 • 10 grudnia 2020 14:41

Zarządzenie Nr 197/2020 Wójta Gminy Łańcut z dnia 7 grudnia 2020 r.

w sprawie ustalenia odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu mieszkalnego o powierzchni użytkowej 45,20 m2 położonego w Szkole Podstawowej w Wysokiej

Przejdź do wpisu

Protokół Nr XXIII/20

 • 01 grudnia 2020 10:39

Protokół Nr XXIII/20 Sesji Rady Gminy Łańcut

odbytej w dniu 12 października 2020 r. w Ośrodku Kultury w Albigowej

Przejdź do wpisu

Protokół Nr XXII/20

 • 01 grudnia 2020 10:30

Protokół Nr XXII/20 Sesji Rady Gminy Łańcut

odbytej w dniu 18 września 2020 r. w Ośrodku Kultury w Soninie

Przejdź do wpisu

Protokół Nr XXI/20

 • 01 grudnia 2020 10:29

Protokół Nr XXI/20 Sesji Rady Gminy Łańcut

odbytej w dniu 7 sierpnia 2020 r. w Ośrodku Kultury w Soninie

-

Przejdź do wpisu

Protokół Nr XX/2020

 • 01 grudnia 2020 10:27

Protokół Nr XX/20 Sesji Rady Gminy Łańcut

odbytej w dniu 21 lipca 2020 r. w Ośrodku Kultury w Soninie

Przejdź do wpisu

Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. księgowości

 • 30 listopada 2020 08:44

Informacja o wynikach naboru na stanowisko referenta ds. księgowości w Urzędzie Gminy Łańcut

Komisja konkursowa powołana do przeprowadzenia naboru na stanowisko referenta ds. księgowości informuje, że na w/w stanowisko została wyłoniona Pani Maria Wojtyna, która wykazała się wysokim poziomem wiedzy merytorycznej oraz w rozmowie kwalifikacyjnej uzyskała największą liczbę punktów.  

Przejdź do wpisu

Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. kadr

 • 30 listopada 2020 08:15

Informacja o wynikach naboru na stanowisko referenta ds. kadr w Urzędzie Gminy Łańcut

Komisja konkursowa powołana do przeprowadzenia naboru na stanowisko referenta ds. kadr informuje, że na w/w stanowiskozostała wyłoniona Pani Ewelina Ruszel, która wykazała się wysokim poziomem wiedzy merytorycznej oraz w rozmowie kwalifikacyjnej uzyskała największą liczbę punktów 

Przejdź do wpisu

Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. gospodarki odpadami

 • 30 listopada 2020 08:11

Informacja o wynikach naboru na stanowisko referenta ds. gospodarowania odpadami komunalnymi w Urzedzie Gminy Łańcut

Komisja konkursowa powołana do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze informuje, że na stanowisko referanta ds. gospodarowania odpadami komunalnymi została wyłoniona Pani Klaudia Wenc, która wykazała się dużą wiedzą i znajomością przepisów prawnych dotyczących zakresu pracy na tym stanowisku. Z rozmowy kwalifikacyjnej uzyskała wysoką liczbę punktów

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 187/20

 • 30 listopada 2020 07:26

Zarządzenie Nr 187/2020 Wójta Gminy Łańcut z dnia 18 listopada 2020 r.

w sprawie ustalenia stawek czynszu dla lokali użytkowych będących własnością Gminy Łańcut

-

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 190/20

 • 30 listopada 2020 07:21

Zarządzenie Nr 190/2020 Wójta Gminy Łańcut z dnia 20 listopada 2020 r.

w sprawie ustalenia opłat za zużycie wody, odprowadzenie ścieków oraz za zużycie energii elektrycznej i ogrzewanie dla Najemców lokali mieszkalnych i użytkowych w Ośrodku Zdrowia w Kosinie

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 186/20

 • 30 listopada 2020 07:18

Zarządzenie Nr 186/2020 Wójta Gminy Łańcut z dnia 18 listopada 2020 r.

w sprawie ustalenia stawki czynszu dla lokalu mieszkalnego położonego w budynku Rogóżno 268 stanowiącego mienie komunalne Gminy Łańcut

-

Przejdź do wpisu

Deklaracja dostępności

 • 26 listopada 2020 12:14

zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łańcut.

Data publikacji strony: 2020-11-10. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-11-10. Data sporządzenia deklaracji: 2020-11-10. Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o.
 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Kinga Balawejder, bip@gminalancut.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 17 224 60 92. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • Serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów tekstowych (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) - lub są skanami dokumentów.

Dostępne udogodnienia dla osób niepełnosprawnych:

 • powiększanie czcionki
 • podświetlanie linków
 • ustawienie wysokiego kontrastu
 • skróty klawiszowe

 

Dostępność architektoniczna

Adres: Urząd Gminy Łańcut, ul. Adama Mickiewicza 2A, 37-100 Łańcut Budynek wybudowany ok. 1870 r. znajduje się w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej więc trudne jest spełnienie wszystkich wymogów dostępności architektonicznej określonych w art. 6, ust. 1 ustawy z dnia 10 lipca 2019 o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami – w związku z czym wprowadzono organizację pracy, która umożliwia realizację potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami w niezbędnym zakresie dla tych osób (na zasadzie dostępu alternatywnego). Budynek jest częściowo dostosowany dla osób z niepełnosprawnościami. Od południowej strony budynku wykonany jest podjazd dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim i osób z wózkiem dziecięcym umożliwiający dostanie się na parter. Korytarz na parterze umożliwia swobodne poruszanie się. Na parterze znajduje się Biuro Obsługi Mieszkańca, gdzie można uzyskać pomoc i potrzebne informacje. Brak windy. Schody wewnątrz budynku nieprzystosowane dla osób z niepełnosprawnościami. Urzędnicy z I i II piętra prowadzą obsługę interesantów z niepełnosprawnościami na parterze. WC na parterze dostępne dla osób z niepełnosprawnościami. Przy wejściu z podjazdem dla wózków inwalidzkich i dziecięcych znajduje się miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością. Takie miejsce znajduje się również po drugiej stronie budynku jednak ze względu, na to że służy ono również osobom korzystającym z innych instytucji nie zawsze jest dostępne. Osoba z niepełnosprawnościami ma prawo wstępu do budynku z psem asystującym. Koordynator ds. dostępności architektonicznej: Jan Banaszkiewicz, e-mail: Dostępność dla osób niesłyszących lub słabosłyszących Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Przejdź do wpisu

Lista kandydatów - referent ds. kadr

 • 26 listopada 2020 11:12

Lista osób spełniających wymagania formalne w konkursie na stanowisko referenta ds. kadr w Urzędzie Gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

Lista kandydatów - referent ds. księgowości

 • 26 listopada 2020 11:08

Lista osób spełniających wymagania formalne w konkursie na stanowisko referenta ds. księgowości w Urzędzie Gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

Lista kandydatów - referent ds. gospodarowania odpadami komunalnymi

 • 26 listopada 2020 11:05

Lista osób spełniających wymagania formalne w konkursie na stanowisko referenta ds. gospodarowania odpadami komunalnymi w Urzędzie Gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu

 • 24 listopada 2020 10:45

Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości rolnej w Wysokiej

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o przetargu

 • 24 listopada 2020 10:41

Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości rolnej.

Przejdź do wpisu

Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. kadr COGŁ

 • 23 listopada 2020 14:47

Informacja Dyrektora Centrum Oświaty Gminy Łańcut o wynikach naboru na wolne stanowisko urzednicze - referent ds. kadr 

Przejdź do wpisu

Budżet Gminy Łańcut na 2021 rok

 • 20 listopada 2020 07:55

Sprawozdania IV kwartał 2021 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2021 r.

Sprawozdania III kwartał 2021 rok

Sprawozdania II kwartał 2021 rok

Sprawozdania I kwartał 2021 rok

Uchwały RIO

Budżet Gminy Łańcut na 2021 rok

Projekt Budżetu Gminy Łańcut na 2021 rok

Uchwały zmieniające uchwałę budżetową oraz wieloletnią prognozę finansową znajdują się w zakładce Prawo → Uchwały (https://bip.gminalancut.pl/articles/149/uchwaly-rady-gminy?m=149)

-

Przejdź do wpisu

Lista kandydatów - referent ds. kadr

 • 16 listopada 2020 11:18

Dyrektor Centrum Kultury Gminy Łańcut podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko ds. kadr w Centrum Oświaty Gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

Raporty o stanie Gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o naborze na stanowisko referenta ds. kadr

 • 06 listopada 2020 13:22

Wójt Gminy Łańcut ogłasza nabór na stanowisko referanta ds. kadr w Urzędzie Gminy Łańcut

-

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o naborze na stanowisko referenta ds. gospodarowania odpadami komunalnymi

 • 06 listopada 2020 13:16

Wójt Gminy Łańcut ogłasza nabór na stanowisko referenta ds. gospodarowania odpadami komunalnymi w Urzędzie Gminy Łańcut

-

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o naborze na stanowisko referenta ds. księgowości

 • 06 listopada 2020 13:09

Wójt Gminy Łańcut ogłasza nabór na stanowisko referenta ds. ksiegowości w Urzędzie Gminy Łańcut

-

Przejdź do wpisu

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

Sprawozdania finansowe za 2018 rok

Przejdź do wpisu