Menu Podmiotowe menu ikonka

Oświadczenia majątkowe - Agnieszka Ruszel

 • 18 października 2021 09:22

Agnieszka Ruszel 
p.o. dyrektora Przedszkola Publicznego w Soninie

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o konsultacjach

 • 18 października 2021 07:14

Wójt Gminy Łańcut przedstawia do konsultacji projekt rocznego Programu współpracy Gminy Łańcut z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 r.

Przejdź do wpisu

Protokół Nr XXVIII/21

 • 15 października 2021 09:03

Protokół Nr XXVIII/21 Sesji Rady Gminy Łańcut

odbytej w dniu 16 lipca 2021 r. w Ośrodku Kultury w Albigowej

Przejdź do wpisu

Protokół Nr XXVII/21

 • 15 października 2021 08:58

Protokół Nr XXVII/21 Sesji Rady Gminy Łańcut

odbytej w dniu 8 czerwca 2021 r. w Ośrodku Kultury w Albigowej

Przejdź do wpisu

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

 • 12 października 2021 14:58

Wójt Gminy Łańcut podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w miejscowości Głuchów

Przejdź do wpisu

Nabór na stanowisko pracownika socjalnego - GOPS

 • 11 października 2021 15:06

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łańcucie ogłasza nabór na stanowisko pracownika socjalnego

Przejdź do wpisu

Informacja o wynikach naboru

 • 11 października 2021 15:01

Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracownika gospodarczego w Domu Dziennego Pobytu dla Seniorów w Kosinie - AKTYWNY SENIOR

Przejdź do wpisu

Informacja o wynikach naboru

 • 11 października 2021 14:57

Informacja o wynikach naboru na stanowisko opiekuna w Domu Dziennego Pobytu dla Seniorów w KOsinie - AKTYWNY SENIOR

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 116/2021

 • 11 października 2021 14:52

Zarządzenie Nr 116/2021 Wójta Gminy Łańcut z dnia 30 września 2021 r.

w sprawie wyłączenia z Gminnej Ewidencji Zabytków karty adresowej nr GEZ 185/1712 zabytku "DOM"położonego w miejscowości Albigowa 598, nr ewidencyjny działki 1826

Przejdź do wpisu

Statut Żłobek Kosina

 • 08 października 2021 12:57

Status prawny i organizacja

Przejdź do wpisu

Dyrektor Żłobek w Kraczkowej

 • 08 października 2021 12:27

Kiełb Iwona

Dyrektor żłobków w Kosinie i Kraczkowej

Przejdź do wpisu

Kontakt Żłobek Kraczkowa

 • 08 października 2021 12:04

Gminny Żłobek w Kraczkowej

Kraczkowa 217
37-124 Kraczkowa
NIP: 8151809637
Tel. +48 721 860 863

Adres e-mail: zlobek.kraczkowa@gminalancut.pl
Strona internetowa: https://zlobek.gminalancut.pl/

Przejdź do wpisu

Gminny Żłobek Kraczkowa

 • 08 października 2021 11:44

-

Przejdź do wpisu

Kontakt Żłobek Kosina

 • 08 października 2021 08:28

Gminny Żłobek w Kosinie

Kosina 249
37-112 Kosina
NIP: 8151809620
Tel. +48 721 860 862

Adres e-mail: zlobek.kosina@gminalancut.pl
Strona internetowa: https://zlobek.gminalancut.pl/

Przejdź do wpisu

Informacja o wynikach naboru na stanowisko kierownika w GOPS Łańcut

 • 07 października 2021 15:12

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Spolecznej w Łańcucie inormuje o wynikach naboru na stanowisko kierownika Działu Pomocy Środowiskowej w Gminnym Ośrodku pomocy Społecznej w Łańcucie

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych

 • 30 września 2021 15:36

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 r. zadań publicznych Gminy Łańcut z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania oraz w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na członków komisji konkursowej

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 97/2021

 • 22 września 2021 12:31

Zarządzenie Nr 97/2021 Wójta Gminy Łańcut z dnia 24 sierpnia 2021 r.

w sprawie wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Łańcut dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

Nabór na stanowisko pracownika gospodarczego Domu Dziennego Pobytu dla Seniorów w Kosinie

 • 20 września 2021 14:54

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łancucie ogłasza nabór na stanowisko pracownika gospodarczego

Przejdź do wpisu

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 • 20 września 2021 12:53

Wójt Gminy Łańcut podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości z terenu Gminy Łańcut przeznaczonych do sprzedaży z miejscowości Sonina i Kosina

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości rolnej

 • 17 września 2021 14:48

Wójt Gminy Łańcut ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy w msc Sonina

Przejdź do wpisu

Nabór na stanowisko opiekuna w Domu Dziennego Pobytu dla Seniorów w Kosinie

 • 15 września 2021 15:16

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łańcucie ogłasza nabór na stanowisko Opiekuna w Domu Dziennego Pobytu w Kosinie - AKTYWNY SENIOR

Przejdź do wpisu

Nabór na stanowisko kierownika Działu Pomocy Środowiskowej - GOPS

 • 15 września 2021 15:03

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w łańcucie ogłasza nabór na wolne stanowisko kierownicze - tj. Kierownik Działu Pomocy Środowiskowej - 1 etat

Przejdź do wpisu

Nabór na stanowisko kierownika Domu Dziennego Pobytu dla seniorów w Kosinie

 • 10 września 2021 14:45

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej w Łańcucie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Gminnym Ośrodku pomocy Społecznej w Łańcucie - Dom Dziennego Pobytu dla Seniorów w Kosinie - AKTYWNY SENIOR

Przejdź do wpisu

Informacja o wynikach naboru na stanowisko kierownika Domu Dziennego Pobytu

 • 07 września 2021 15:01

Informacja o wynikach naboru na stanowisko: Kierownika Domu Dziennego Pobytu dla Seniorów w Kosinie

Przejdź do wpisu

Lista kandydatów - na stanowisko kierownika Domu Dziennego Pobytu w Kosinie

 • 03 września 2021 14:14

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko kierownika Domu Dziennego Pobytu w Kosinie

Przejdź do wpisu

Oświadczenie majątkowe - Magdalena Szadkowska-Jaźwa

 • 18 sierpnia 2021 10:44

Magdalena Szadkowska-Jaźwa

Kierownik Ośrodka Opieki Dziennej w Wysokiej

Przejdź do wpisu

Informacja o wynikach naboru na stanowisko rehabilitanta w OOD w Wysokiej

 • 16 sierpnia 2021 14:33

Informacja Kierownika Ośrodka Opieki Dziennej w Wysokiej o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy

Przejdź do wpisu

Lista kandydatów - stanowisko rehabilitanta

 • 11 sierpnia 2021 14:27

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko rehabilitanta w Ośrodku Opieki Dziennej w Wysokiej

Przejdź do wpisu

Lista kandydatów - stanowisko opiekuna w Ośrodku Opieki Dziennej w Wysokiej

 • 11 sierpnia 2021 14:22

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko opiekuna w Ośrodku Opieki Dziennej w Wysokiej

Przejdź do wpisu

Oświadczenie majątkowe - Agnieszka Pelc

 • 26 lipca 2021 12:22

Agnieszka Pelc

- osoba wydająca w imieniu Wójta decyzje administracyjne

Przejdź do wpisu

Sprawozdanie 2020 rok

 • 06 lipca 2021 09:16

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Łańcut z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 r.

Przejdź do wpisu

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

 • 05 lipca 2021 14:53

Wójt Gminy Łańcut podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości z terenu Gminy Łańcut przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Przejdź do wpisu

Protokół Nr XXVI/21

 • 16 czerwca 2021 10:58

Protokół Nr XXV/20 Sesji Rady Gminy Łańcut

odbytej w dniu 31 marca 2021 r. w Ośrodku Kultury w Albigowej

Przejdź do wpisu

Informacja o wynikach naboru na stanowisko młodszego referenta w Referacie Inwestycji Komunalnych

 • 15 czerwca 2021 14:24

Informacja o wynikach naboru na stanowisko młodszego referenta w Referacie Inwestycji Komunalnych Urzędu Gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

Nabór na rachmistrza spisowego

 • 11 czerwca 2021 14:58

Pan Jakub Czarnota - Gminny Komisarz Spisowy w Gminie Łańcut ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór uzupełniający kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. spisu powszechnego NSP 2021.

Przejdź do wpisu

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne w konkursie na stanowisko młodszego referenta

 • 10 czerwca 2021 14:37

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne w konkursie na stanowisko Młodszego Referenta w Referacie Inwestycji Komunalnych

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RGN.6220.5.2021.MN

 • 09 czerwca 2021 14:28

Obwieszczenie dot. realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi gminnej publicznej klasy „D" - dojazdowej Albigowa - Granice km 0+000,00 - 2+577,39 wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej w m. Albigowa"

Przejdź do wpisu

Konsultacje - organizacje pozarządowe

 • 07 czerwca 2021 13:56

Treść w przygotowaniu...

Przejdź do wpisu

Program współpracy - organizacje pozarządowe

 • 07 czerwca 2021 13:53

Treść w przygotowaniu...

Przejdź do wpisu

Organizacje pozarządowe - akty prawne

 • 07 czerwca 2021 13:43

Treść w przygotowaniu...

Przejdź do wpisu

Zapewnienie dostępności SP Albigowa

Przejdź do wpisu

Udostępnianie informacji SP Albigowa

 • 07 czerwca 2021 09:52

Udostępnianie informacji

Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r.,  poz. 1764 oraz z 2017 r. poz. 933) informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek zainteresowanego. Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku. 

Przejdź do wpisu

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw SP Albigowa

 • 07 czerwca 2021 09:32

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Wszystkie sprawy urzędowe zgodnie z ustawą KPA załatwiane są w sekretariacie w godzinach pracy placówki.

Zaświadczenia, legitymacje i duplikaty świadectw wydawane są na żądanie osób zainteresowanych i są one ewidencjonowane w założonym rejestrze.

Prowadzone sprawy:

  • zapisy dzieci do szkoły;
  • sprawy związane z realizacją obowiązku szkolnego;
  • prowadzenie akt osobowych nauczycieli i pracowników szkoły;
  • wydawanie duplikatów świadectw, odpisów arkuszy ocen, zaświadczeń o realizacji obowiązku szkolnego i innych;
  • sprawy związane z bieżącą obsługą kancelaryjną szkoły;
  • pomoc uczniom w zakresie pedagogicznym i socjalnym;
  • sprawy z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy oraz pobytu na terenie szkoły.

Przejdź do wpisu

Ochrona danych SP Albigowa

Przejdź do wpisu

Ewidencje i rejestry SP Albigowa

 • 07 czerwca 2021 08:57

W Szkole Podstawowej im. ks. Antoniego Tyczyńskiego w Albigowej prowadzone są następujące ewidencje i rejestry:

Rejestry

 • rejestr druków ścisłego zarachowania (kwitariusze, druki inwentaryzacyjne);
 • rejestr wydanych legitymacji szkolnych;
 • rejestr wydanych aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczycieli;
 • rejestr wydanych kart rowerowych;
 • rejestr wydanej odzieży roboczej i ochronnej;
 • rejestr pieczęci szkolnych;
 • rejestr korespondencji;
 • rejestr wypadków uczniów;
 • rejestr umów z kontrahentami.

Ewidencje

 • księgi ewidencji dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły i uczniów spoza rejonu, które uczęszczają   do naszej szkoły;
 • księgi uczniów;
 • dokumentacja związana z przebiegiem nauczania;
 • księgi inwentarzowe;
 • księgi arkuszy ocen;
 • książki kontroli zewnętrznych;
 • książki protokołów rad pedagogicznych;
 • książka zarządzeń dyrektora;
 • książka wydanej odzieży roboczej;
 • ewidencja środków trwałych;
 • ewidencja wyposażenia;
 • ewidencja czasu pracy;
 • ewidencja zwolnień lekarskich.

Przejdź do wpisu

Sprawozdania finansowe SP Albigowa

 • 07 czerwca 2021 08:51

Sprawozdania finansowe

Przejdź do wpisu

Budżet i majątek SP Albigowa

 • 07 czerwca 2021 08:38

 • ROK 2020

Majątek Szkoły Podstawowej im. ks. Antoniego Tyczyńskiego w Albigowej według wartości księgowej netto na dzień 31.12.2020 r. wynosi 8 162 120,98 zł z tego:

 • Budynki - 8 082 710,66 zł
 • Obiekty inżynierii lądowej (ogrodzenia, drogi, place) – 43 968,24 zł
 • Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania – 6770,58 zł
 • Narzędzia, przyrządy, ruchomości gdzie indziej niesklasyfikowane – 14 171,50 zł
 • Inne środki trwałe – 14 500, 00 zł

Plan finansowy wydatków budżetowych Szkoły Podstawowej w Albigowej na rok 2021 wynosi 4 612 900,00zł

Przejdź do wpisu

Status prawny i organizacja SP Albigowa

 • 07 czerwca 2021 08:21

Status prawny i organizacja

Szkoła Podstawowa im. ks. Antoniego Tyczyńskiego w Albigowej jest publiczną ośmioletnią szkołą podstawową dla dzieci  i młodzieży, która:

 • prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie ramowych planów nauczania;
 • przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;
 • zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach;
 • realizuje programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego;
 • realizuje ustalone przez Ministra Edukacji Narodowej zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów.

Siedzibą szkoły jest budynek położony w Albigowej, nr budynku 489, na działce nr 2056 i 2058.

Organem prowadzącym szkoły jest Gmina Łańcut z siedzibą w Łańcucie przy ul. A. Mickiewicza 2A.

Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Podkarpacki Kurator Oświaty.

Przejdź do wpisu

Dyrektor SP Albigowa

 • 07 czerwca 2021 07:58

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. ks. Antoniego Tyczyńskiego w Albigowej - mgr Adam Hoły

Wicedyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. ks. Antoniego Tyczyńskiego w Albigowej - mgr Agata Falger

Przejdź do wpisu

Kontakt SP Albigowa

 • 07 czerwca 2021 07:48

Szkoła Podstawowa im. ks. Antoniego Tyczyńskiego w Albigowej

Albigowa 489
37-122 Albigowa
NIP: 815-173-96-87
Tel. 17 226 71 91

Adres e-mail: zsalbigowa@op.pl
Strona internetowa: www.spalbigowa.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza: /SPAlbigowa/SkrytkaESP

Przejdź do wpisu