Menu Podmiotowe menu ikonka

XV/11

 • 09 stycznia 2012 11:18

Protokół Nr XV/11 Sesji Rady Gminy Łańcut
odbytej 28 grudnia 2011 r. w sali posiedzeń Urzędu Gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

XIV/2011

 • 02 stycznia 2012 11:42

Protokół Nr XIV/11 Sesji Rady Gminy Łańcut
odbytej 29 listopada 2011 r. w sali posiedzeń Urzędu Gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 90/2011

 • 02 stycznia 2012 10:04

Zarządzenie Nr 90/2011 Wójta Gminy Łańcut z dnia 14 listopada 2011 r.
w sprawie podwyżki stawek czynszu dla lokali uzytkowych w budynkach Ośrodków Zdrowia w Albigowej, Kosinie i Kraczkowej oraz działek gruntowych przy Ośrodkach Zdrowia Albigowa i Kraczkowa będących własnością Gminy Łańcut.

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 89/2011

 • 02 stycznia 2012 10:00

Zarządzenie Nr 89/2011 Wójta Gminy Łańcut z dnia 31 października 2011 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Łańcut na 2011 rok.

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 88/2011

 • 02 stycznia 2012 09:57

Zarządzenie Nr 88/2011 Wójta Gminy Łańcut z dnia 31 października 2011 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Łańcut na 2011 rok.

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 87/2011

 • 02 stycznia 2012 09:51

Zarządzenie Nr 87/2011 Wójta Gminy Łańcut z dnia 12 października 2011 r.
w sprawie sprawie powołania Komisji odbioru końcowego robót zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Handzlówka i Zabratówka"

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 86/2011

 • 02 stycznia 2012 09:47

Zarządzenie Nr 86/2011 Wójta Gminy Łańcut z dnia 11 października 2011 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Łańcut na 2011 rok.

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 85/2011

 • 02 stycznia 2012 09:39

Zarządzenie Nr 85/2011 Wójta Gminy Łańcut z dnia 11 października 2011 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Łańcut na 2011 rok.

Przejdź do wpisu

Zarządzeni nr 84/2011

 • 02 stycznia 2012 09:33

Zarządzenie Nr 84/2011 Wójta Gminy Łańcut z dnia 30 wrzesnia 2011 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Łańcut na 2011 rok.

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 83/2011

 • 02 stycznia 2012 09:30

Zarządzenie Nr 83/2011 Wójta Gminy Łańcut z dnia 30 wrzesnia 2011 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Łańcut na 2011 rok.

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 82/2011

 • 02 stycznia 2012 09:22

Zarządzenie Nr 82/2011 Wójta Gminy Łańcut z dnia 30 wrzesnia 2011 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Łańcut na 2011 rok.

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 81/2011

 • 02 stycznia 2012 09:17

Zarządzenie Nr 81/2011 Wójta Gminy Łańcut z dnia 27 wrzesnia 2011 r.
w sprawie powołania Komisji uczestniczącej w przekazaniu obowiązków Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy Łańcut z siedzibą w Soninie.

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 78/2011

 • 02 stycznia 2012 09:13

Zarządzenie Nr 78/2011 Wójta Gminy Łańcut z dnia 21 wrzesnia 2011 r.
w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 77/2011

 • 02 stycznia 2012 09:08

Zarządzenie Nr 77/2011 Wójta Gminy Łańcut z dnia 20 wrzesnia 2011 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu programu współpracy Gminy Łańcut z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012.

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 70/2011

 • 02 stycznia 2012 09:04

Zarządzenie Nr 70/2011 Wójta Gminy Łańcut z dnia 31 sierpnia 2011 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Łańcut na 2011 r.

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 71/2011

 • 02 stycznia 2012 09:03

Zarządzenie Nr 71/2011 Wójta Gminy Łańcut z dnia 1 września 2011 r.
w sprawie ustalenia stawki czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych stanowiących mienie komunalne gminy Łańcut.

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 72/2011

 • 02 stycznia 2012 09:02

Zarządzenie Nr 72/2011 Wójta Gminy Łańcut z dnia 8 września 2011 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Łańcut na 2011 r.

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 75/2011

 • 02 stycznia 2012 09:01

Zarządzenie Nr 75/2011 Wójta Gminy Łańcut z dnia 13 września 2011 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Łańcut na 2011 r.

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 76/2011

 • 02 stycznia 2012 09:01

Zarządzenie Nr 76/2011 Wójta Gminy Łańcut z dnia 19 wrzesnia 2011 r.
w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia na terenie Gminy Łańcut wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.

Przejdź do wpisu

XIII/11

 • 03 listopada 2011 09:54

Protokół Nr XIII/11 Sesji Rady Gminy Łańcut
odbytej 21 października 2011 r. w sali posiedzeń Urzędu Gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

XII/11

 • 03 listopada 2011 09:53

Protokół Nr XII/11 Sesji Rady Gminy Łańcut
odbytej 27 września 2011 r. w sali posiedzeń Urzędu Gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

XI/11

 • 03 listopada 2011 09:48

Protokół Nr XI/11 Sesji Rady Gminy Łańcut
odbytej 18 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Urzędu Gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

Budżet gminy na 2010 rok

 • 11 października 2011 09:58

Sprawozdanie z wykonania budzetu Gminy Łańcut za 2010 r.

 

 • Opinia RIO o przedłozonym przez Wójta Gminy Łancut sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Łańcut za 2010 rok.

 

Sprawozdania

 • Rb-27S Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2010
 • Rb-28S Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2010
 • Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec IV kwartału 2010
 • Rb-UZ Roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych wg stanu na koniec 2010
 • Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce /deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od poczatku roku do dnia 31 grudnia 2010.
 • Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec IV kwartału 2010 r.
 • Rb-PDP Roczne sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych gminy na koniec 2010 r.
 • BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina Łańcut sporządzony na dzień 31-12-2010 r.

 

Informacja z wykonania budżetu Gminy Łańcut za I półrocze 2010 r.

 

Budzet Gminy Łańcut na 2010 rok

 

Przejdź do wpisu

Listy zarejestrowanych kandydatów na posłów oraz kandydatów na senatorów.

 • 30 września 2011 13:19

Przejdź do wpisu

Skład Obwodowych Komisji Wyborczych

 • 22 września 2011 09:41

Zarządzenie Nr 76/11 Wójta Gminy Łańcut z dnia 19 września 2011 r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia na terenie Gminy Łańcut wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.

SKŁADY OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH OD NR 1 DO NR 11

Przejdź do wpisu

Losowanie kandydatów do OKW nr 9 w Kraczkowej

 • 16 września 2011 19:09

19 września 2011 o godz. 13:00 w Urzędzie Gminy Łańcut 37 100 Łańcut ul Mickiewicza 2a  w pokoju nr 15 ( I piętro ) odbędzie się publiczne losowanie  8 osób z 9 zgłoszonych kandydatów do Obwodowej Komisji Wyborczej nr 9 w Kraczkowej w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.

 Informacja Wójta Gminy Łańcut z dnia 16 września 2011 r.

           Na podstawie art. 182§ 8 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy (Dz.U. nr 21, poz. 112 z późn. zmian), § 9 ust 1 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  oraz do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. nr 30, poz. 345) –  informuję, że  w dniu  19 września 2011 o godz. 13:00 w Urzędzie Gminy Łańcut 37 100 Łańcut ul Mickiewicza 2a  w pokoju nr 15 ( I piętro ) odbędzie się publiczne losowanie  8 osób z 9 zgłoszonych kandydatów do Obwodowej Komisji Wyborczej nr 9 w Kraczkowej w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.

 

 

 

                                                                                            Wójt Gminy Łańcut

                                                                                                Zbigniew Łoza

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Wójta Gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

X/11

 • 02 września 2011 09:49

Protokół Nr X/11 Sesji Rady Gminy Łańcut
odbytej 21 lipca 2011 r. w świetlicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Soninie

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 68/11

 • 02 września 2011 09:37

Zarządzenie Nr 68/2011 Wójta Gminy Łańcut z dnia 29 lipca 2011 r.
w sprawie wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego, Kodeksu audytora wewnetrznego, procedur audytu wewnętrznego, programu zapewnienia i poprawy jakości audytu wewnętrznego w Gminie Łańcut.

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 67/11

 • 02 września 2011 09:33

Zarządzenie Nr 67/2011 Wójta Gminy Łańcut z dnia 29 lipca 2011 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Łańcut na 2011 rok.

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 66/11

 • 31 sierpnia 2011 14:00

Zarządzenie Nr 66/2011 Wójta Gminy Łańcut z dnia 27 lipca 2011 r.
w sprawie w sprawie powołania Komisji do dokonania odbioru końcowego robót zadania inwestycyjnego p.n. "Roboty budowlana związane z budową instalacji klimatyzacyjnej i remontem sali konferencyjnej w budynku Urzedu Gminy Łańcut - działka nr 3753/5 w Łańcucie"

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 64/11

 • 31 sierpnia 2011 13:49

Zarządzenie Nr 64/2011 Wójta Gminy Łańcut z dnia 14 lipca 2011 r.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 63/11

 • 31 sierpnia 2011 13:47

Zarządzenie Nr 63/2011 Wójta Gminy Łańcut z dnia 14 lipca 2011 r.
w sprawie ustalenia składu Gminnej Komisji ds. szacowania zakresu i wysokości poniesionych strat w gospodarstwach rolnych i infrastrukturze, powstałych w wyniku zjawisk dotyczących suszy, huraganu, gradobicia, powodzi, nadmiernych opadów atmosferycznych, wymarznięcia, obsunięcia sie ziemi lub lawiny, pożaru lub plagi gryzoni na terenie gminy Łańcut.

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 62/11

 • 31 sierpnia 2011 13:42

Zarządzenie Nr 62/2011 Wójta Gminy Łańcut z dnia 11 lipca 2011 r.
w sprawie zmian w budzecie Gminy Łańcut na 2011 r.

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 61/11

 • 31 sierpnia 2011 13:41

Zarządzenie Nr 61/2011 Wójta Gminy Łańcut z dnia 11 lipca 2011 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Łańcut na 2011 r.

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 60/11

 • 31 sierpnia 2011 13:38

Zarządzenie Nr 60/2011 Wójta Gminy Łańcut z dnia 11 lipca 2011 r.
w sprawie powołania komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek nr 1652/1 we wsi Albigowa, 936 we wsi Sonina, 1425/2 we wsi Wysoka stanowiących mienie komunalne Gminy.

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 59/11

 • 31 sierpnia 2011 13:32

Zarządzenie Nr 59/2011 Wójta Gminy Łańcut z dnia 7 lipca 2011 r.
w sprawie złomowania samochodu marki Fiat Uno Van Kat. MR 90 1.2t

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 58/11

 • 31 sierpnia 2011 13:29

Zarządzenie Nr 58/2011 Wójta Gminy Łańcut z dnia 5 lipca 2011 r.
zmieniające Zarządzenie Nr 95/08 Wójta Gminy Łancut z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie udzielenia zamówien publicznych, których przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi, a ich wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro.

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 56/11

 • 31 sierpnia 2011 13:21

Zarządzenie Nr 56/2011 Wójta Gminy Łańcut z dnia 30 czerwca 2011 r.
w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Łańcut.

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 55/11

 • 31 sierpnia 2011 13:15

Zarządzenie Nr 55/2011 Wójta Gminy Łańcut z dnia 30 czerwca 2011 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Łańcut na 2011 r.

Przejdź do wpisu

Zarzadzenie nr 54/11

 • 31 sierpnia 2011 13:10

Zarządzenie Nr 54/2011 Wójta Gminy Łańcut z dnia 30 czerwca 2011 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Łańcut na 2011 r.

Przejdź do wpisu

Zarzadzenie nr 53/11

 • 31 sierpnia 2011 13:08

Zarządzenie Nr 53/2011 Wójta Gminy Łańcut z dnia 30 czerwca 2011 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Łańcut na 2011 r.

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 52/11

 • 31 sierpnia 2011 12:52

Zarządzenie Nr 52/2011 Wójta Gminy Łańcut z dnia 30 czerwca 2011 r.
w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o pomoc finansową uczniów na zakup podręczników.

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 51/11

 • 31 sierpnia 2011 11:31

Zarządzenie Nr 51/2011 Wójta Gminy Łańcut z dnia 8 czerwca 2011 r.
w sprawie opracowania Gminnego Planu Zarzadzania Kryzysowego.

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 50/11

 • 31 sierpnia 2011 11:27

Zarządzenie Nr 50/2011 Wójta Gminy Łańcut z dnia 7 czerwca 2011 r.
w sprawie najmu lokalu użytkowego w Domu Społecznym w Kosinie i gruntu przy Ośrodku Zdrowia w Albigowej.

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 49/11

 • 31 sierpnia 2011 11:23

Zarządzenie Nr 49/2011 Wójta Gminy Łańcut z dnia 6 czerwca 2011 r.
w sprawie sprzedaży samochodu marki Fiat Uno Van MR 90 1.2t

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 48/11

 • 31 sierpnia 2011 11:17

Zarządzenie Nr 48/2011 Wójta Gminy Łańcut z dnia 31 maja 2011 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Łańcut na 2011 r.

Przejdź do wpisu

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej

Przejdź do wpisu

IX/11

 • 20 lipca 2011 08:45

Protokół Nr IX/11 Sesji Rady Gminy Łańcut
odbytej 15 czerwca 2011 r. w sali posiedzeń Urzędu Gminy Łańcut

Przejdź do wpisu