Menu Podmiotowe menu ikonka

Sprawozdanie 2021 rok

 • 11 maja 2022 14:03

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Łańcut z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok

Przejdź do wpisu

Sprawozdania za 2021 rok

Przejdź do wpisu

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko pracownika socjalnego

 • 04 maja 2022 14:13

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na wolne stanowisko pracy: pracownik socjalny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łańcucie.

Przejdź do wpisu

Zapewnienie dostępności ZSP Wysoka

 • 04 maja 2022 09:14

Treść w przygotowaniu...

Przejdź do wpisu

Udostępnianie informacji ZSP Wysoka

 • 04 maja 2022 09:13

Treść w przygotowaniu...

Przejdź do wpisu

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw ZSP Wysoka

 • 04 maja 2022 09:12

Treść w przygotowaniu...

Przejdź do wpisu

Ochrona danych ZSP Wysoka

 • 04 maja 2022 09:11

Treść w przygotowaniu...

Przejdź do wpisu

Ewidencje i rejestry ZSP Wysoka

 • 04 maja 2022 09:09

Treść w przygotowaniu...

Przejdź do wpisu

Sprawozdania finansowe ZSP Wysoka

 • 04 maja 2022 09:07

Treść w przygotowaniu...

Przejdź do wpisu

Budżet i majątek ZSP Wysoka

 • 04 maja 2022 09:06

Treść w przygotowaniu...

Przejdź do wpisu

Status prawny i organizacja ZSP Wysoka

 • 04 maja 2022 09:03

Treść w przygotowaniu...

Przejdź do wpisu

Dyrektor ZSP Wysoka

 • 04 maja 2022 09:01

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wysokiej - Katarzyna Cisek

Przejdź do wpisu

Kontakt ZSP Wyska

 • 04 maja 2022 08:57

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wysokiej

Wysoka 98
37-100 Łańcut
NIP: 
Tel.17 225 29 58

Adres e-mail: spwysoka@gminalancut.pl

Strona internetowa: https://sp-wysoka.edupage.org/

Elektroniczna Skrzynka Podawcza: Skrytka ePUAP Zespół_SP_Wysoka

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie naboru na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Soninie

 • 27 kwietnia 2022 13:04

Wójt Gminy Łańcut ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Soninie

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie naboru na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kraczkowej

 • 27 kwietnia 2022 13:02

Wójt Gminy Łańcut ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kraczkowej

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie naboru na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Wysokiej

 • 27 kwietnia 2022 12:59

Wójt Gminy Łańcut ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Wysokiej

Przejdź do wpisu

Nabór na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół im. Anny Jenke w Rogóżnie

 • 27 kwietnia 2022 12:57

Wójt Gminy Łańcut ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół im. Anny Jenke w Rogóżnie

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie naboru na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół im. św. Jadwigi Królowej w Głuchowie

 • 27 kwietnia 2022 12:54

Wójt Gminy Łańcut ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół im. św. Jadwigi Królowej w Głuchowie

Przejdź do wpisu

Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu ZGK sp. z o. o. z siedzibą w Soninie

 • 21 kwietnia 2022 14:11

Rada Nadzorcza Spółki Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy Łańcut sp. z o. o. z siedzibą w Soninie, ogłasza konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy Łańcut sp. z o. o. z siedzibą w Soninie

Przejdź do wpisu

I przetarg ustny ograniczony

 • 20 kwietnia 2022 09:49

Wójt Gminy Łańcut ogłasza I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie komunalne Gminy Łańcut w Kosinie.

Przejdź do wpisu

Informacje zbiorcze

 • 19 kwietnia 2022 08:21

Przejdź do wpisu

Nabór na stanowisko pracownika socjalnego

 • 14 kwietnia 2022 07:47

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łańcucie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. Stanowisko: pracownik socjalny. 

Przejdź do wpisu

Nabór na inspektora ds. zamówień publicznych w GOPS w Łańcucie

 • 14 kwietnia 2022 07:43

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łańcucie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w GOPS w Łańcucie. Stanowisko: inspektor ds. zamówień publicznych - 1 etat.

Przejdź do wpisu

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

 • 08 kwietnia 2022 11:44

Wójt Gminy Łańcut podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości z terenu Gminy Łańcut przeznaczonych do dzierżawy w Wysokiej.

Przejdź do wpisu

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

 • 06 kwietnia 2022 09:43

Wójt Gminy Łańcut podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości z terenu Gminy Łańcut przeznaczonych pod wynajem.

Przejdź do wpisu

Informacja

 • 06 kwietnia 2022 08:27

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w I przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż działek nr 476/1 i 476/3 kompleks o łącznej powierzchni 0,27 ha położonych w Soninie stanowiących mienie komunalne Gminy Łańcut.

Przejdź do wpisu

Informacja o wynikach naboru na stanowisko opiekuna w Gminnym Żłobku w Kosinie

 • 01 kwietnia 2022 10:32

Dyrektor Gminnego Żłobka w Kosinie informuje o wynikach naboru na stanowisko opiekuna

Przejdź do wpisu

Protokół Nr XXXI/22

 • 31 marca 2022 12:07

Protokół Nr XXXI/22 Sesji Rady Gminy Łańcut

odbytej w dniu 28 stycznia 2022 r. w Ośrodku Kultury w Albigowej

Przejdź do wpisu

Protokół Nr XXX/21

 • 31 marca 2022 12:04

Protokół Nr XXX/21 Sesji Rady Gminy Łańcut

odbytej w dniu 30 listopada 2021 r. w Ośrodku Kultury w Albigowej

Przejdź do wpisu

Protokół Nr XXIX/21

 • 31 marca 2022 12:00

Protokół Nr XXIX/21 Sesji Rady Gminy Łańcut

odbytej w dniu 28 września 2021 r. w Ośrodku Kultury w Albigowej

Przejdź do wpisu

Nabór na stanowisko pracownika socjalnego

 • 30 marca 2022 14:27

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łańcucie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. Stanowisko: pracownik socjalny. 

Przejdź do wpisu

Informacja o wynikach naboru na stanowisko opiekuna w DDP dla Seniorów w Kosinie

 • 18 marca 2022 12:38

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Opiekuna świadczącego specjalistyczne usługi opiekuńcze w Domu Dziennego Pobytu dla Seniorów w Kosinie - "Aktywny Senior" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej VIII Integracja Społeczna Działania 8.8 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Przejdź do wpisu

Nabór na stanowisko opiekuna w Gminnym Żłobku w Kosinie

 • 18 marca 2022 07:23

Dyrektor Gminnego Żłobka w Kosinie ogłasza nabór na 1 wolne stanowisko pracy opiekuna w Gminnym Żłobku w Kosinie 

Przejdź do wpisu

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko opiekuna w DDP dla Seniorów w Kosinie

 • 15 marca 2022 12:08

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko opiekuna w Domu Dziennego Pobytu dla Seniorów w Kosinie

Przejdź do wpisu

Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracownika socjalnego

 • 10 marca 2022 12:33

Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracownika socjalnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łańcucie

Przejdź do wpisu

Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości

 • 07 marca 2022 08:50

Informacja o wyniku przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie komunalne Gminy Łańcut.

Przejdź do wpisu

I przetarg ustny ograniczony

 • 04 marca 2022 12:12

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących mienie komunalne Gminy Łańcut w Soninie.

Przejdź do wpisu

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko pracownika socjalnego

 • 03 marca 2022 13:54

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na wolne stanowisko pracy: pracownik socjalny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łańcucie.

Przejdź do wpisu

Informacja

 • 28 lutego 2022 10:30

Informacja o liczbie osób zakwalifikowanych do przetargu

Przejdź do wpisu

Nabór na stanowisko opiekuna w Domu Dziennego Pobytu dla Seniorów w Kosinie

 • 28 lutego 2022 10:26

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łańcucie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. Stanowisko: Opiekun świadczący specjalistyczne usługi opiekuńcze w Domu Dziennego Pobytu dla Seniorów w Kosinie. 

Przejdź do wpisu

Oświadczenie majątkowe - Łukasz Hubert

 • 17 lutego 2022 12:29

Łukasz Hubert - Prezes Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy Łańcut sp. z o.o. z/s w Soninie

Przejdź do wpisu

Nabór na stanowisko pracownika socjalnego

 • 15 lutego 2022 14:36

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łańcucie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. Stanowisko: pracownik socjalny. 

Przejdź do wpisu

Nabór na stanowisko opiekuna w Domu Dziennego Pobytu dla Seniorów w Kosinie

 • 15 lutego 2022 14:27

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łańcucie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. Stanowisko: Opiekun świadczący specjalistyczne usługi opiekuńcze w Domu Dziennego Pobytu dla Seniorów w Kosinie. 

Przejdź do wpisu

Informacja o wynikach naboru na stanowisko kierownika DDP dla seniorów w Kosinie

 • 15 lutego 2022 14:15

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Kierownika Domu Dziennego Pobytu dla Seniorów w Kosinie "Aktywny Senior". 

Przejdź do wpisu

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko kierownika DDP dla seniorów w Kosinie

 • 15 lutego 2022 07:32

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko kierownika Domu Dziennego Pobytu dla Seniorów w Kosinie "Aktywny Senior"

Przejdź do wpisu

Zapewnienie dostępności ZS Kosina

 • 03 lutego 2022 13:48

Treść w przygotowaniu...

Przejdź do wpisu

Udostępnianie informacji ZS Kosina

 • 03 lutego 2022 13:46

Treść w przygotowaniu...

Przejdź do wpisu

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw ZS Kosina

 • 03 lutego 2022 13:45

Treść w przygotowaniu...

Przejdź do wpisu

Ochrona danych ZS Kosina

 • 03 lutego 2022 13:43

Treść w przygotowaniu...

Przejdź do wpisu

Ewidencje i rejestry ZS Kosina

 • 03 lutego 2022 13:40

Treść w przygotowaniu...

Przejdź do wpisu