Menu Podmiotowe menu ikonka

Protokół Nr XXIX/21

 • 31 marca 2022 12:00

Protokół Nr XXIX/21 Sesji Rady Gminy Łańcut

odbytej w dniu 28 września 2021 r. w Ośrodku Kultury w Albigowej

Przejdź do wpisu

Nabór na stanowisko pracownika socjalnego

 • 30 marca 2022 14:27

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łańcucie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. Stanowisko: pracownik socjalny. 

Przejdź do wpisu

Informacja o wynikach naboru na stanowisko opiekuna w DDP dla Seniorów w Kosinie

 • 18 marca 2022 12:38

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Opiekuna świadczącego specjalistyczne usługi opiekuńcze w Domu Dziennego Pobytu dla Seniorów w Kosinie - "Aktywny Senior" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej VIII Integracja Społeczna Działania 8.8 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Przejdź do wpisu

Nabór na stanowisko opiekuna w Gminnym Żłobku w Kosinie

 • 18 marca 2022 07:23

Dyrektor Gminnego Żłobka w Kosinie ogłasza nabór na 1 wolne stanowisko pracy opiekuna w Gminnym Żłobku w Kosinie 

Przejdź do wpisu

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko opiekuna w DDP dla Seniorów w Kosinie

 • 15 marca 2022 12:08

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko opiekuna w Domu Dziennego Pobytu dla Seniorów w Kosinie

Przejdź do wpisu

Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracownika socjalnego

 • 10 marca 2022 12:33

Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracownika socjalnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łańcucie

Przejdź do wpisu

Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości

 • 07 marca 2022 08:50

Informacja o wyniku przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie komunalne Gminy Łańcut.

Przejdź do wpisu

I przetarg ustny ograniczony

 • 04 marca 2022 12:12

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących mienie komunalne Gminy Łańcut w Soninie.

Przejdź do wpisu

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko pracownika socjalnego

 • 03 marca 2022 13:54

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na wolne stanowisko pracy: pracownik socjalny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łańcucie.

Przejdź do wpisu

Informacja

 • 28 lutego 2022 10:30

Informacja o liczbie osób zakwalifikowanych do przetargu

Przejdź do wpisu

Nabór na stanowisko opiekuna w Domu Dziennego Pobytu dla Seniorów w Kosinie

 • 28 lutego 2022 10:26

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łańcucie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. Stanowisko: Opiekun świadczący specjalistyczne usługi opiekuńcze w Domu Dziennego Pobytu dla Seniorów w Kosinie. 

Przejdź do wpisu

Oświadczenie majątkowe - Łukasz Hubert

 • 17 lutego 2022 12:29

Łukasz Hubert - Prezes Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy Łańcut sp. z o.o. z/s w Soninie

Przejdź do wpisu

Nabór na stanowisko pracownika socjalnego

 • 15 lutego 2022 14:36

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łańcucie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. Stanowisko: pracownik socjalny. 

Przejdź do wpisu

Nabór na stanowisko opiekuna w Domu Dziennego Pobytu dla Seniorów w Kosinie

 • 15 lutego 2022 14:27

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łańcucie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. Stanowisko: Opiekun świadczący specjalistyczne usługi opiekuńcze w Domu Dziennego Pobytu dla Seniorów w Kosinie. 

Przejdź do wpisu

Informacja o wynikach naboru na stanowisko kierownika DDP dla seniorów w Kosinie

 • 15 lutego 2022 14:15

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Kierownika Domu Dziennego Pobytu dla Seniorów w Kosinie "Aktywny Senior". 

Przejdź do wpisu

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko kierownika DDP dla seniorów w Kosinie

 • 15 lutego 2022 07:32

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko kierownika Domu Dziennego Pobytu dla Seniorów w Kosinie "Aktywny Senior"

Przejdź do wpisu

Zapewnienie dostępności ZS Kosina

 • 03 lutego 2022 13:48

Treść w przygotowaniu...

Przejdź do wpisu

Udostępnianie informacji ZS Kosina

 • 03 lutego 2022 13:46

Treść w przygotowaniu...

Przejdź do wpisu

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw ZS Kosina

 • 03 lutego 2022 13:45

Treść w przygotowaniu...

Przejdź do wpisu

Ochrona danych ZS Kosina

 • 03 lutego 2022 13:43

Treść w przygotowaniu...

Przejdź do wpisu

Ewidencje i rejestry ZS Kosina

 • 03 lutego 2022 13:40

Treść w przygotowaniu...

Przejdź do wpisu

Sprawozdania finansowe ZS Kosina

 • 03 lutego 2022 13:40

Treść w przygotowaniu...

Przejdź do wpisu

Budżet i majątek ZS Kosina

 • 03 lutego 2022 13:37

Treść w przygotowaniu...

Przejdź do wpisu

Status prawny i organizacja ZS Kosina

 • 03 lutego 2022 13:35

Treść w przygotowaniu...

Przejdź do wpisu

Dyrektor ZS Kosina

 • 03 lutego 2022 13:34

Treść w przygotowaniu...

Przejdź do wpisu

Kontakt ZS Kosina

 • 03 lutego 2022 13:32

Treść w przygotowaniu...

Przejdź do wpisu

Zapewnienie dostępnści ZS Głuchów

 • 03 lutego 2022 13:07

Treść w przygotowaniu...

Przejdź do wpisu

Udostępnianie informacji ZS Głuchów

 • 03 lutego 2022 13:06

Treść w przygotowaniu...

Przejdź do wpisu

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw ZS Głuchów

 • 03 lutego 2022 13:05

Treść w przygotowaniu...

Przejdź do wpisu

Ochrona danych ZS Głuchów

 • 03 lutego 2022 13:04

Treść w przygotowaniu...

Przejdź do wpisu

Ewidencje i rejestry ZS Głuchów

 • 03 lutego 2022 13:04

Treść w przygotowaniu...

Przejdź do wpisu

Sprawozdania finansowe ZS Głuchów

 • 03 lutego 2022 13:03

Treść w przygotowaniu...

Przejdź do wpisu

Budżet i majątek ZS Głuchów

 • 03 lutego 2022 13:02

Treść w przygotowaniu...

Przejdź do wpisu

Status prawny i organizacja ZS Głuchów

 • 03 lutego 2022 13:00

Treść w przygotowaniu...

Przejdź do wpisu

Dyrektor ZS Głuchów

 • 03 lutego 2022 12:58

Treść w przygotowaniu...

-

Przejdź do wpisu

Kontakt ZS głuchów

 • 03 lutego 2022 12:57

Treść w przygotowaniu...

Przejdź do wpisu

Zapewnienie dostępnści ZSP Handzlówka

 • 03 lutego 2022 12:05

Treść w przygotowaniu...

Przejdź do wpisu

Udostępnianie informacji ZSP Handzlówka

 • 03 lutego 2022 12:04

Treść w przygotowaniu...

Przejdź do wpisu

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw ZSP Handzlówka

 • 03 lutego 2022 12:02

Treść w przygotowaniu...

Przejdź do wpisu

Ochrona danych ZSP Handzlówka

 • 03 lutego 2022 12:02

Treść w przygotowaniu...

Przejdź do wpisu

Ewidencje i rejestry ZSP Handzlówka

 • 03 lutego 2022 12:00

Treść w przygotowaniu...

Przejdź do wpisu

Sprawozdania finansowe ZSP Handzlówka

 • 03 lutego 2022 11:59

Treść w przygotowaniu...

Przejdź do wpisu

Budżet i majątek ZSP Handzlowka

 • 03 lutego 2022 11:58

Treść w przygotowaniu...

Przejdź do wpisu

Status prawny i organizacja ZSP Handzlówka

 • 03 lutego 2022 11:56

Treść w przygotowaniu...

Przejdź do wpisu

Dyrektor ZSP Handzlówka

 • 03 lutego 2022 11:55

Treść w przygotowaniu...

Przejdź do wpisu

Kontakt ZSP Handzlówka

 • 03 lutego 2022 11:54

Treść w przygotowaniu...

Przejdź do wpisu

057_XXX_481_21_Rogóżno

 • 18 stycznia 2022 11:33

-

Przejdź do wpisu

056_XXIV_338_20_Rogóżno

 • 18 stycznia 2022 11:17

-

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 156/21

 • 30 grudnia 2021 12:10

Zarządzenie Nr 156/21 Wójta Gminy Łańcut z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert, ogłoszonym Zarządzeniem Nr 141/21 Wójta Gminy Łańcut z dnia 29 listopada 2021 r.

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 161/21

 • 30 grudnia 2021 11:46

Zarządzenie Nr 161/21 Wójta Gminy Łańcut z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie dokonania wyboru oferty i ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert ogłoszonego Zarządzeniem Nr 141/21 Wójta Gminy Łańcut z dnia 29 listopada 2021 r.

Przejdź do wpisu