Menu Podmiotowe menu ikonka

Ochrona danych

 • 25 lipca 2022 14:50

Osoby, których dane dotyczą, mogą kontaktować się z inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz wykonywaniem praw przysługujących im na mocy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Gminnym Żłobku w Kraczkowej możliwy jest pod adresem e-mail: tomasz.piszczek@dmp-biuro.pl lub tomasz.piszczek@mpls.com.pl.

Przejdź do wpisu

Ewidencje i rejestry

 • 25 lipca 2022 14:46

Ewidencje i rejestry:

-rejestr wydanych zaświadczeń

-rejestr korespondencji

-rejestr wydanej odzieży roboczej i ochronnej

-ewidencja faktur

- książka kontroli zewn.

-książka zarządzeń dyrektora

-ewidencja środków trwałych

Przejdź do wpisu

Sprawozdania finansowe

 • 25 lipca 2022 14:42

ROK 2022

Przejdź do wpisu

Budżet i majątek

 • 25 lipca 2022 11:09

-budynki i nieruchomości 

-narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie- 6793,82 zł

Przejdź do wpisu

Status prawny i organizacja

 • 25 lipca 2022 09:42

Statut Gminnego Żłobka w Kraczkowej (pobierz pdf)

Regulamin organizacyjny Gminnego Żłobka w Kraczkowej (pobierz pdf)

Zmiany do regulaminu organizacyjnego z dnia 9.05.2021 r.

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 81/22

 • 22 lipca 2022 15:10

Zarządzenie Nr 81/22 Wójta Gminy Łańcut z dnia 21 lipca 2022 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXXIII/544/22

 • 01 lipca 2022 08:50

Uchwała Nr XXXIII/540/22 Rady Gminy Łańcut z dnia 3 czerwca 2022 r. w sprawie upowaznienia Wójta Gminy Łańcut do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Łańcut oraz w wieloletniej prognozie finansowejw celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainyw związkuz konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Przejdź do wpisu

Skład Rady Gminy Łańcut 2006-2010

 • 30 czerwca 2022 13:45

RADA GMINY ŁAŃCUT  (Kadencja 2006-2010)

 • Skomra Roman - Przewodniczący Rady Gminy
 • Bar Tadeusz
 • Borcz Jan
 • Bartman Jan
 • Bartman Stanisław
 • Chrzan Zygmunt
 • Falger Andrzej
 • Florek Antoni
 • Głuszek Zdzisław
 • Kadlof Krzysztof
 • Kisała Stanisław
 • Kluz Stanisław
 • Krzywonos Stanisław
 • Kuźniar Stanisław
 • Magryś Małgorzata
 • Mazurkiewicz Józef
 • Olechowska Ludwika
 • Sacała Stanisław
 • Szczepański Andrzej
 • Tarała Ireneusz
 • Zuber Jan

Przejdź do wpisu

Rada Gminy Łańcut 2002-2006

 • 30 czerwca 2022 10:54

RADA GMINY ŁAŃCUT  (Kadencja 2002-2006)

 • Bar Ryszard - Przewodniczący Rady Gminy
 • Bar Tadeusz
 • Bartman Andrzej
 • Bartman Stanisław
 • Becla Alina
 • Borcz Jan
 • Chrzan Zygmunt
 • Fajgier-Bachnacka Bogumiła
 • Falger Andrzej
 • Garczyński Ryszard
 • Golenia Józef
 • Kluz Stanisław
 • Krzywonos Stanisław
 • Kuźniar Stanisław
 • Mazurkiewicz Józef
 • Michna Barbara
 • Puchała Jadwiga
 • Szpunar Mariusz
 • Tarała Ireneusz
 • Tunia Tadeusz
 • Ulman Edward 

Przejdź do wpisu

Czym jest BIP?

 • 30 czerwca 2022 08:58

Jest to strona internetowa, na której dana jednostka - np. urząd gminy, sąd, czy spółka komunalna - publikuje informacje wymagane przez polskie prawo. Na swojej stronie BIP podmiot jest zobowiązany publikować informacje, które będą służyć wszystkim odwiedzającym, w tym między innymi:

 • swój status prawny lub formę prawną,
 • przedmiot działania i kompetencje,
 • organy i osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje,
 • majątek, którym dysponuje,
 • tryb działania,
 • sposoby przyjmowania i załatwiania spraw,
 • informacje o prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz o sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych.

Więcej informacji na: https://www.gov.pl/web/bip/czym-jest-bip

Przejdź do wpisu

Turystyka

 • 30 czerwca 2022 08:41

Gmina Łańcut leży w centralnej części województwa podkarpackiego, w bezpośrednim sąsiedztwie miasta Łańcuta, w południowej części doliny Wisłoka, na pograniczu kotliny Sandomierskiej i Pogórza Dynowskiego, na wysokości 185-395 m n.p.m. Jest największą pod względem powierzchni i ludności gminą powiatu łańcuckiego, w jej skład wchodzi 9 sołectw: Albigowa, Cierpisz, Głuchów, Handzlówka, Kosina, Kraczkowa, Rogóżno, Sonina i Wysoka. Obszar 10 665 ha zamieszkuje ponad 21 tysięcy osób. Położenie Gminy Łańcut sprawia, że na jej terenie nie brakuje malowniczych wzniesień, punktów widokowych, czystych Gmina Łańcut lasów czy zacisznych miejsc do spacerów. Do aktywności zachęcają szlaki turystyczne, rowerowe i edukacyjne. W Albigowej funkcjonuje stadnina koni, w Handzlówce wyciąg narciarski, a w Wysokiej ogólnodostępny basen. W każdej miejscowości gminy można skorzystać z boisk wielofunkcyjnych, orlików, stadionów, siłowni plenerowych czy placów zabaw. Na terenie gminy działają drużyny piłki nożnej (seniorów oraz juniorów), jak i drużyna siatkarska. Coraz bardziej popularne staje się nordic walking. Ćwiczyć prawidłową technikę chodzenia z kijkami może każdy pod czujnym okiem gminnych instruktorów. Jeśli chodzi o obiekty zabytkowe warto zobaczyć drewniane kościoły w Kosinie i Soninie oraz zbiory Muzeum Regionanego w Handzlówce. Przejeżdzając przez poszczególne miejscowości dostrzec można wiele zabytkowych przydrożnych kapliczek i krzyży.

Przejdź do wpisu

OCENA JAKOŚCI WODY W GMINIE ŁAŃCUT 2022

 • 27 czerwca 2022 08:31

-

Przejdź do wpisu

Oświadczenie majątkowe - Szpunar Magdalena

 • 24 czerwca 2022 10:48

Szpunar Magdalena - Referat Podatkowo-Finansowy

Przejdź do wpisu

Oświadczenie majątkowe - Witold Inglot

 • 24 czerwca 2022 10:32

Witold Inglot - Zastępca dyrektora Centrum Kultury Gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

Oświadczenie majątkowe - Bar Teresa

 • 24 czerwca 2022 10:25

Teresa Bar - Kierownik Domu Dziennego Pobytu dla Seniorów w Kosinie

Przejdź do wpisu

Oświadczenie majątkowe - Beata Lew

 • 24 czerwca 2022 09:07

Jakub Czarnota - Wójt Gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie WOOŚ.420.10.1.2021.NH.80

 • 20 czerwca 2022 15:03

Obwieszczenie dot. „Zmiany koncesji nr 182/94 na wydobywanie gazu ziemnego ze złoża Husów-Albigowa-Krasne"

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 71/22

 • 20 czerwca 2022 12:46

Zarządzenie Nr 71/22 Wójta Gminy Łańcut z dnia 14 czerwca 2022 r. w sprawie przeprowadzena konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Łańcut na lata 2021-2030

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 69/22

 • 14 czerwca 2022 14:48

Zarządzenie Nr 69/22 Wójta Gminy Łańcut z dnia 10 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kraczkowej

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 68/22

 • 14 czerwca 2022 14:42

Zarządzenie Nr 68/22 Wójta Gminy Łańcut z dnia 10 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Wysokiej

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 67/22

 • 14 czerwca 2022 14:37

Zarządzenie Nr 67/22 Wójta Gminy Łańcut z dnia 10 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół im. Anny Jenke w Rogóżnie

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 66/22

 • 13 czerwca 2022 14:58

Zarządzenie Nr 66/22 Wójta Gminy Łańcut z dnia 10 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół im. Św. Jadwigi Królowej w Głuchowie

Przejdź do wpisu

Zarządzeni Nr 65/22

 • 07 czerwca 2022 15:01

Zarządzenie Nr 65/22 Wójta Gminy Łańcut z dnia 06 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem

Przejdź do wpisu

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko inspektora ds. zamówień publicznych

 • 06 czerwca 2022 14:57

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na wolne stanowisko inspektora ds. zamówień publicznych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łańcucie

Przejdź do wpisu

Zarządzenie nr 58/22

 • 27 maja 2022 11:52

Zarządzenie Nr 58/22 Wójta Gminy Łańcut z dnia 27 maja 2022 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kraczkowej

Przejdź do wpisu

I przetarg ustny ograniczony - sprzedaż działki nr 1565/2

 • 25 maja 2022 14:56

Informacja - lista osób zakwalifikowanych do udziału w I przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż działki nr 1565/2 o pow. 0,13 ha w Kosinie stanowiącej mienie komunalne gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

Kontakt PP Wysoka

 • 25 maja 2022 14:41

Przedszkole Publiczne przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wysokiej

Wysoka 81
37-100 Łańcut
NIP: 
Tel. 17 225 43 45

Adres e-mail: przedszkole_wysoka@onet.pl

Strona internetowa: www.przedszkolewysoka.edupage.org

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:

Przejdź do wpisu

Kontakt PP Handzlówka

 • 25 maja 2022 13:55

Przedszkole Publiczne w Handzlówce

Handzlówka 109a
37-123 Handzlówka
NIP: 
Tel. 17 226 42 17, 17 225 00 65

Adres e-mail: pphandzlowka@gminalancut.pl
Strona internetowa: www.pphandzlowka.edupage.org

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:

Przejdź do wpisu

Dyrektor PP Albigowa

 • 25 maja 2022 13:35

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. ks. Antoniego Tyczyńskiego w Albigowej - mgr Adam Hoły

Wicedyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. ks. Antoniego Tyczyńskiego w Albigowej - mgr Agata Falger

Przejdź do wpisu

Kontakt PP Albigowa

 • 25 maja 2022 13:26

Przedszkole Publiczene w Albigowej

Albigowa 478
37-122 Albigowa
NIP: 815-15-83-357
Tel. 17 226 71 13

Adres e-mail: ppalbigowa@wp.pl
Strona internetowa: www.ppalbigowa.edupage.org

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:

Przejdź do wpisu

Szkoła Podstawowa w Kosinie

 • 25 maja 2022 12:44

-

Przejdź do wpisu

Ochrona danych ZS Głuchów

 • 25 maja 2022 11:40

RODO (pobierz)

Przejdź do wpisu

Sprawozdania finansowe

 • 25 maja 2022 11:29

Sprawozdanie finansowe za 2018 rok (pobierz)

Sprawozdanie finansowe za 2019 rok (pobierz)

Sprawozdanie finansowe za 2020 rok (pobierz)

Przejdź do wpisu

Udostępnianie informacji ZS Głuchów

 • 25 maja 2022 11:09

Regulamin udostepniania informacji ZS Głuchów (pobierz)

Wniosek o udostepnienie informacji (pobierz)

Przejdź do wpisu

Zapewnienie dostępności ZS Głuchów

 • 25 maja 2022 10:56

Raport o stanie zapewnienia dostępności (pobierz)

Przejdź do wpisu

Budżet i majątek

 • 25 maja 2022 10:42

Budynki i lokale (pobierz)

Maszyny, urządzenia i aparaty (pobierz)

Narzędzia, przyrządy, ruchomości (pobierz)

Obiekty inżynierii lądowej (pobierz)

Przejdź do wpisu

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw ZS Głuchów

 • 25 maja 2022 10:03

Wszystkie sprawy urzędowe zgodnie z ustawą KPA załatwiane są w sekretariacie w godzinach pracy placówki.

Zaświadczenia, legitymacje i duplikaty świadectw wydawane są na żądanie osób zainteresowanych i są one ewidencjonowane w założonym rejestrze.

Prowadzone sprawy:

  • zapisy dzieci do szkoły;
  • sprawy związane z realizacją obowiązku szkolnego;
  • prowadzenie akt osobowych nauczycieli i pracowników szkoły;
  • wydawanie duplikatów świadectw, odpisów arkuszy ocen, zaświadczeń o realizacji obowiązku szkolnego i innych;
  • sprawy związane z bieżącą obsługą kancelaryjną szkoły;
  • pomoc uczniom w zakresie pedagogicznym i socjalnym;
  • sprawy z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy oraz pobytu na terenie szkoły.

Przejdź do wpisu

Status prawny i organizacja ZS Głuchów

 • 25 maja 2022 09:47

Zespół Szkół im. Św. Jadwigi Królowej w Głuchowie składa się z Publicznego Przedszkola i Szkoły Podstawowej, która jest publiczną ośmioletnią szkołą podstawową dla dzieci  i młodzieży. Szkoła i przedszkole:

 • prowadzą bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie ramowych planów nauczania;
 • przeprowadzą rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;
 • zatrudniają nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach;
 • realizują programy nauczania uwzględniające podstawę wychowania przedszkolnego oraz podstawę programową kształcenia ogólnego;
 • szkoła podstawowa realizuje ustalone przez Ministra Edukacji Narodowej zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów.

Siedzibą Zespołu jest budynek położony w Głuchowie, nr budynku 443, na działce nr 857. Organem prowadzącym szkoły jest Gmina Łańcut z siedzibą w Łańcucie przy ul. A. Mickiewicza 2A.

Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Podkarpacki Kurator Oświaty.

Przejdź do wpisu

Kontakt ZS Głuchów

 • 25 maja 2022 09:36

Zespół Szkół im. Świętej Jadwigi Królowej w Głuchowie

Głuchów 443,
37-100 Łańcut,
NIP: 815-17-39-730,
tel. 17 224 12 31

Adres e-mail: szkolagluchow@gmail.com

Strona internetowa: www.zsgluchow.edupage.org

 

Przejdź do wpisu

Dyrektor ZS Głuchów

 • 25 maja 2022 09:33

Dyrektor Zespołu Szkół w Głuchowie

mgr Jolanta Bukowska

Przejdź do wpisu

Szkoła Podstawowa w Wysokiej

 • 25 maja 2022 07:37

-

Przejdź do wpisu

Przedszkole Publiczne w Wysokiej

 • 25 maja 2022 07:34

-

Przejdź do wpisu

Przedszkole Publiczne w Handzlówce

 • 24 maja 2022 14:29

-

Przejdź do wpisu

Szkoła Podstawowa w Handzlówce

 • 24 maja 2022 14:19

-

Przejdź do wpisu

Szkoła Podstawowa w Albigowej

 • 24 maja 2022 14:05

-

Przejdź do wpisu

Udostępnianie informacji SP Sonina

 • 24 maja 2022 13:12

Regulamin udostępniania informacji (pobierz)

Wniosek o udostępnienie informacji (pobierz)

Przejdź do wpisu

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

 • 24 maja 2022 09:58

Wszystkie sprawy urzędowe zgodnie z ustawą KPA załatwiane są w sekretariacie w godzinach pracy placówki.

Zaświadczenia, legitymacje i duplikaty świadectw wydawane są na żądanie osób zainteresowanych i są one ewidencjonowane w założonych rejestrach.

Prowadzone sprawy:

- zapisy dzieci do szkoły

- sprawy związane z realizacją obowiązku szkolnego

- wydawanie duplikatów świadectw, odpisów arkuszy ocen, zaświadczeń o realizacji obowiązku szkolnego i innych,

- sprawy związane z bieżącą obsługą kancelaryjną szkoły

- pomoc uczniom w zakresie pedagogicznym i socjalnym

- sprawy z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy oraz pobytu na terenie szkoły

Przejdź do wpisu

Ochrona danych

 • 24 maja 2022 09:51

Inspektor Ochrony Danych

Osoby, których dane dotyczą, mogą kontaktować się z inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz wykonywaniem praw przysługujących im na mocy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016).

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Szkole Podstawowej w Soninie możliwy jest pod adresem e-mail: iodspsonina@gmail.com lub telefonicznie (w godz. 8.00 – 14.30) pod numerem telefonu: 17 224 15 21.

Klauzule informacyjne:

Klauzula informacyjna - dla uczniów i rodziców/opiekunów (pobierz)

Klauzula informacyjna  - dla nauczycieli i pracowników (pobierz)

Klauzula informacyjna - dla kandydatów do pracy (pobierz)

Klauzula informacyjna - dla praktykantów (pobierz)

Monitoring wizyjny – informacja

Przejdź do wpisu

Ewidencje i rejestry

 • 24 maja 2022 09:37

Rejestry:

- rejestr druków ścisłego zarachowania

- rejestr wydanych legitymacji szkolnych

- rejestr wydanych świadectw ukończenia szkoły

- rejestr wydanych kart rowerowych

- rejestr wydanej odzieży roboczej i ochronnej

- rejestr pieczęci szkolnych

- rejestr korespondencji

- rejestr wypadków uczniów

- rejestr wypadków w pracy

- rejestr umów z kontrahentami

Ewidencje:

- księgi ewidencji dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły i uczniów spoza rejonu, które uczęszczają do naszej szkoły

- księgi uczniów

- dokumentacja związana z przebiegiem nauczania

- księgi inwentarzowe

- księgi arkuszy ocen

- książki kontroli zewnętrznych

- książki protokołów posiedzeń rady pedagogicznej

- księga uchwał rady pedagogicznej

- książka zarządzeń dyrektora

- księga zastępstw

- ewidencja wydanych duplikatów świadectw

- ewidencja wydanych aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczycieli

- ewidencja badań lekarskich

- ewidencja osób odbywających praktyki studenckie

- ewidencja środków trwałych

- ewidencja wyposażenia

- ewidencja czasu pracy

- ewidencja zwolnień lekarskich

Przejdź do wpisu

Budżet i majątek

 • 24 maja 2022 09:32

ROK 2020

Majątek Szkoły Podstawowej im. Kapitana Wacława Nycza w Soninie według wartości księgowej netto na dzień 31.12.2020 r. wynosi 2 122 949,45 zł z tego:

- Budynki – 2 100 906,24 zł

- Obiekty inżynierii lądowej (ogrodzenia, drogi, place) – 8 250,00 zł

- Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania – 4 325,52 zł

- Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne – 1 067,72 zł

- urządzenia techniczne -  8 399,97 zł

Plan finansowy wydatków budżetowych Szkoły Podstawowej im. Kapitana Wacława Nycza w Soninie na rok 2021 wynosi 3 949 050,00 zł

Przejdź do wpisu