Menu Podmiotowe menu ikonka

Obwieszczenie RZP.6733.74.2021.WK

 • 21 stycznia 2022 08:14

Wójt Gminy Łąńcut zawiadamia, że w dniu 18.01.2022 r. została wydana decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia" na działkach nr ew. 2380/6, 2497, 2522/7, 2522/8 w miejscowości Kraczkowa

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.1.2022.WK

 • 21 stycznia 2022 07:56

Podaje się do publicznej wiadomości, że na wniosek Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, reprezentowanego przez pełnomocnika P.Michała Wiśniowicza, z dnia 04.01.2022 r. (uzupełniony w dniu 17.01.2022 r.) zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa stacji gazowej redukcyjno-pomiarowej Kraczkowa Q=1000m3/h wraz z likwidacją stacji istniejącej" na działce nr ew. 557/2 w miejscowości Kraczkowa.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.77.2021.WK

 • 21 stycznia 2022 07:49

Wójt Gminy Łańcut zawiadamia, że w dniu 19.01.2022 r. została wydana decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia" na działkach nr ew. 2062, 2067, 2068, 2069/1, 2069/2, 2069/3, 2074 w miejscowości Kraczkowa

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RGN.6220.2.2022.MN

 • 20 stycznia 2022 13:39

Obwieszczenie Wójta Gminy Łańcut  z dnia 19.01.2022 r.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RGN.6220.1.2022.MN

 • 20 stycznia 2022 13:35

Obwieszczenie Wójta Gminy Łańcut z dnia 19.01.2022 r.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6721.1.2019

 • 18 stycznia 2022 08:35

Wójt Gminy Łańcut zawiadamia, o podjęciu przez Radę Gminy Łańcut Uchwały Nr XXX/481/21 z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łańcut, pod poszerzenia cmentarza w miejscowości Rogózno.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.69.2021.WK

 • 18 stycznia 2022 08:08

Wójt Gminy Łańcut  zawiadamia, że w dniu 12.01.2022 r. została wydana decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa wylotu kanalizacji deszczowej" na działce nr ew. 1987/1 w miejscowości Albigowa

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.71.2021.WK

 • 18 stycznia 2022 08:02

Wójt Gminy Łańcut zawiadamia, że w dniu 12.01.2022 r. została wydana decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa wylotu kanalizacji deszczowej" na działce nr ew. 83/1 w miejscowości Cierpisz

Przejdź do wpisu

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 • 17 stycznia 2022 09:18

Wójt Gminy Łańcut podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości z terenu Gminy Łańcut przeznaczonych do sprzedaży w msc. Sonina

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.70.2021.WK

 • 14 stycznia 2022 14:02

Wójt Gminy Łańcut zawiadamia, że w dniu 12.01.2022 r. została wydana decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa wylotu kanalizacji deszczowej" na działkach nr ew. 3357,1584/7,1585/8 w miejscowości Kosina

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.79.2021.WK

 • 14 stycznia 2022 13:57

Zawiadamia się, że został zgromadzony materiał dowodowy w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia" na działkach nr ew. 1077/2,1077/3,1078/2 w miejscowości Wysoka

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.2.2022.WK

 • 14 stycznia 2022 13:43

Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 04.01.2021 r. na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o, ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, reprezentowanej przez pełnomocnika P. Piotra Michna zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia" na części działek nr ew. 64, 65, 75/1 w miejscowości Handzlówka

Przejdź do wpisu

„Opieka wytchnieniowa” - Edycja 2022

 • 14 stycznia 2022 13:33

Gmina Łańcut w roku 2022 realizuje Program  Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej  - „Opieka wytchnieniowa” - Edycja 2022 - Celem projektu jest zwiększenie dostępności usługi opieki wytchnieniowej poprzez wsparcie członków rodzin i opiekunów lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi.

Przejdź do wpisu

„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - Edycja 2022

 • 14 stycznia 2022 13:04

Gmina Łańcut w roku 2022 realizuje Program  Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej  - „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - Edycja 2022

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6720.1.2020

 • 14 stycznia 2022 11:00

Obwieszczenie o podjęciu przez Radę Gminy Łańcut Uchwały Nr XXX/482/21 z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie uchwalenia IV zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii

 • 14 stycznia 2022 10:10

Obwieszczenie dot. inwestycji drogowej pn.: "Rozbudowa drogi krajowej Nr 4 (E-40) Jędrzychowice - Korczowa wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi ode. Łańcut - Głuchów km 613+767,30 do 619+589,86".

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZ.ZUZ.1.4210.419.2021.MKo

 • 12 stycznia 2022 14:56

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. inwestycji pn.: "Przebudowa drogi powiatowej DP 1515 r Żołynia - Kosina - Gać" na działce o nr ewid. 709,4271, 4367 w m. Kosina

Przejdź do wpisu

Informacja RZ.ZUZ.1.4210.598.2021.MK

 • 11 stycznia 2022 14:33

Informacja dot. udzielenia AL-STAL Sp. z o. o. pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną

RZ.ZUZ.1.4210.598.2021.MK

INFORMAGA o wszczęciu postępowania administracyjnego

Dyrektor Zarządu Zlewani Wód Polskich w Krośnie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, działając na podstawie art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 ze zm.), informuje, że zostało wszczęte na wniosek postępowanie administracyjne w sprawie:

 • wygaszenia decyzji Starosty Łańcuckiego z dnia 17 maja 2013 r., znak: OŚ-III.6431.16.213 ze zmianami: decyzja Starosty Łańcuckiego z dnia 26 października 2015 r., znak: OŚ.-111.6341.56.2015 oraz decyzja z dnia 27 stycznia 2017 r., znak: OŚ. 6341.89.2016.
 • udzielenia AL-STAL Sp. z o. o. pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną polegającą na odprowadzaniu do urządzenia wodnego - rowu zlokalizowanego na terenie działki nr ewid. 892/15 obręb 0003 Głuchów w km 1+560 jego biegu, wód opadowych lub roztopowych z terenu zakładu AL-STAL Sp. z o. o. zlokalizowanego w miejscowości Głuchów, gmina Łańcut, powiat łańcucki, województwo podkarpackie

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie N-VIII.7820.1.25.2018

 • 11 stycznia 2022 07:45

Obwieszczenie dot. inwestycji drogowej pn.: „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 877 Naklik - Leżajsk - Łańcut - Szklary w m. Łańcut i Wola Dalsza wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych" w ramach zadania pn.: „Budowa DW 877 - łącznik pomiędzy autostradą A4 i DK 94"

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.78.2021.WK

 • 10 stycznia 2022 14:50

Zawiadamia się, że został zgromadzony materiał dowodowy w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w Kosinie" na działkach nr ew. 2865/6, 2852/2, 2866, 2861, 2867/1, 2867/2 w miejscowości Kosina

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.68.2021.WK

 • 05 stycznia 2022 07:38

Wójt Gminy Łańcut zawiadamia, że w dniu 03.01.2022 r. została wydana decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia" na działce nr ew. 1419/14 w miejscowości Wysoka

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZ.ZUZ.1.4210.420.2021.MC

 • 04 stycznia 2022 14:51

Obwieszczenie zadania pn. „Budowa drogi gminnej publicznej klasy D relacji Kosina - Markowa w miejscowości Kosina od km 0+000,00 + 1+600,00".

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZ.ZUZ.1.4211.21.2021.MKo

 • 04 stycznia 2022 14:14

Obwieszczenie dot. "Budowy drogi gminnej klasy "D" - dojazdowej Albigowa - Granice km 0+000,00-2+577,39 wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej w m. Albigowa"

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie KRO.5120.502.2021.KM

 • 31 grudnia 2021 12:27

Obwieszczenie dot. „Budowy sieci gazowej średniego ciśnienia"' na działkach nr ew. 2380/6, 2497, 2522/7, 2522/8 w miejscowości Kraczkowa

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie GPM.6733.66.2021

 • 30 grudnia 2021 13:52

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 28 grudnia 2021 r.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RGN.6220.17.2020.MN.JK

 • 30 grudnia 2021 12:44

Wójt Gminy Łańcut zawiadamia, że w Urzędzie Gminy Łańcut został zgromadzony materiał dowodowy postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej w dniu 30.04.21 r. decyzji dla przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa drogi gminnej publicznej nr 109852R - Kraczkowa przez wieś oraz drogi gminnej publicznej nr 109851R - Kraczkowa Działy Zachodnie".

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.81.2021.WK

 • 30 grudnia 2021 12:20

Obwieszczenie Wójta Gminy Łańcut dot. "Budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w Soninie" na działkach nr ew. 848, 834/1. 858, 857/2, 854/3, 854/4 w miejscowości Sonina.

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 161/21 Wójta Gminy Łańcut

 • 30 grudnia 2021 11:44

Zarządzenie Nr 161/21 Wójta Gminy Łańcut z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie dokonania wyboru oferty i ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert ogłoszonego Zarządzeniem Nr 141/21 Wójta Gminy Łańcut z dnia 29 listopada 2021 r.

Przejdź do wpisu

Decyzja RGN.6220.18.2021.MN

 • 29 grudnia 2021 14:35

Informacja dot. „Rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w m. Kraczkowa Działy Wschodnie"

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.82.2021

 • 29 grudnia 2021 14:22

Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 21.12.2021 r. na wniosek P. Piotra Balawender zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej" na działkach nr ew. 634, 652, 653/1, 671, 673 w miejscowości Handzlówka

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.81.2021.WK

 • 28 grudnia 2021 08:18

Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 16.12.2021 r. na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. zoo., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, reprezentowanej przez pełnomocnika P. Wojciecha Opałka zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w Soninie" na działkach nr ew. 834/4, 857/2, 854/3 w miejscowości Sonina

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZ.ZPU.1.522.3539.2021.BH

 • 28 grudnia 2021 08:07

Obwieszczenie dot. inwestycji pod nazwą: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia" na działkach nr ew.: 2380/6, 2497, 2522/7, 2522/8 położonej w miejscowości Kraczkowa gm. Łańcut.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZ.ZPU.1.522.3538.2021.BH

 • 28 grudnia 2021 07:57

Obwieszczenie dot. inwestycji pod nazwą: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia" na działce nr ew. 3036 położonej w miejscowości Wysoka gm. Łańcut.

Przejdź do wpisu

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

 • 23 grudnia 2021 11:48

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dot. przedsięwzięcia pn. „Wprowadzenie na rynek nowej oferty BlOinnowacyjnych produktów w oparciu o wyniki przeprowadzonych prac B+R"

Przejdź do wpisu

Informacja o wyniku przetargu

 • 22 grudnia 2021 14:47

Informacja o wyniku I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaz nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie komunalne Gminy Łańcut w msc. Sonina

Przejdź do wpisu

Informacja o wyniku przetargu

 • 22 grudnia 2021 14:44

Informacja o wyniku I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaz nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie komunalne Gminy Łańcut w msc. Kosina

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.74.2021.WK

 • 22 grudnia 2021 14:27

Zawiadamia się, że został zgromadzony materiał dowodowy w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia" na działkach nr ew. 2380/6, 2497, 2522/7, 2522/8 w miejscowości Kraczkowa

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.76.2021.WK

 • 22 grudnia 2021 14:23

Zawiadamia się, że został zgromadzony materiał dowodowy w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia" na działce nr ew. 3036 w miejscowości Wysoka

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.77.2021.WK

 • 22 grudnia 2021 14:19

Zawiadamia się, że został zgromadzony materiał dowodowy w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia" na działkach nr ew. 2062, 2067, 2068, 2069/1, 2069/2, 2069/3, 2074 w miejscowości Kraczkowa

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.75.2021,WK

 • 22 grudnia 2021 14:15

Zawiadamia się, że został zgromadzony materiał dowodowy w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w miejscowości Sonina" na działce nr ew. 1131/2 i części działki nr ew. 1137/3 w miejscowości Sonina

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.80.2021.WK

 • 20 grudnia 2021 15:01

Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 15.12.2021 r. na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. zo.o., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, reprezentowanej przez pełnomocnika P. Wojciecha Opałka zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w Kraczkowej" na działkach nr ew. 2110/11, 2110/10, 2110/27, 2110/26, 2110/25 w miejscowości Kraczkowa

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.79.2021.WK

 • 16 grudnia 2021 11:13

Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 10.12.2021 r. na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. zo.o., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, reprezentowanej przez pełnomocnika P. Piotra Michna zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia" na działkach nr ew. 1077/2,1077/3,1078/2 w miejscowości Wysoka

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.69.2021.WK

 • 16 grudnia 2021 10:56

Zawiadamia się, że został zgromadzony materiał dowodowy w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa wylotu kanalizacji deszczowej" na działce nr ew. 1987/1 w miejscowości Albigowa

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.71.2021.WK

 • 16 grudnia 2021 09:52

Zawiadamia się, że został zgromadzony materiał dowodowy w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa wylotu kanalizacji deszczowej" na działce nr ew. 83/1 w miejscowości Cierpisz

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.70.2021.WK

 • 16 grudnia 2021 09:35

Zawiadamia się, że został zgromadzony materiał dowodowy w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa wylotu kanalizacji deszczowej" na działkach nr ew. 3357, 1584/7, 1585/8 w miejscowości Kosina

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZ.RUZ.4231.43.2021.JP

 • 16 grudnia 2021 09:19

Kontynuacja budowy drogi krajowej nr 4 (obecnie nr DK94 613+767,30 - 619+596,72 przy optymalizacji rozwiązań projektowych zadania pn. Rozbudowa drogi krajowej nr 4 (E-40) Jędrzychowice-Korczowa wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlaną i urządzeniami budowlanymi - odcinek Łańcut-Głuchów km 613+767-619+589,86

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXX/494/21

 • 16 grudnia 2021 07:38

Uchwała Nr XXX/494/21 Rady Gminy Łańcut z dnia 30 listopada 2021 r. 

w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Łańcut, w roku szkolnym 2021/2022

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.67.2021.WK

 • 15 grudnia 2021 07:32

Wójt Gminy Łańcut zawiadamia, że w dniu 13.12.2021 r. została wydana decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej" na działkach nr ew. 1,11/6 w miejscowości Albigowa oraz na działkach nr ew. 1892,1874/1 w miejscowości Kraczkowa

Przejdź do wpisu

Informacja

 • 13 grudnia 2021 14:48

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w I przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż działki nr 1123/1 o pow. 0,0449 ha położonej w Soninie oraz działki nr 1139 o pow. 0,08 ha położonej w Kosinie stanowiących mienie komunalne Gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 • 10 grudnia 2021 11:19

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w Kosinie.

Przejdź do wpisu