Menu Podmiotowe menu ikonka

Obwieszczenie Wójta Gminy Łańcut

 • 12 lipca 2013 11:53

Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 02.07.2013 r., na żądnie PGNiG SPV 4 Sp. z o.o., Oddział w Tarnowie, Zakład w Rzeszowie, ul. Wspólna 5, 35-205 Rzeszów, reprezentowanej przez P. Krystynę Ruszel - Dyrektor i P. Ryszarda Tarnawskiego - Z-ca Dyrektora ds. dystrybucji zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. "Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia" na dz. nr ew. 1278/5, 1278/4 położonych w miejscowości Kosina.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Wójta Gminy Łańcut

 • 12 lipca 2013 11:37

Zawiadamia się, że w dniu 11.07.2013 r. została wydana decyzja ustalająca lokalizacje inwestycji celu publicznego pn. "Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia" na dz. nr ew. gr. 2005/5, 2005/7, 2006 w miejscowości Kraczkowa.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Wójta Gminy Łańcut

 • 05 lipca 2013 12:05

Zawiadamia się, że w dniu 04.07.2013 r. została wydana decyzja ustalająca lokalizacje inwestycji celu publicznego pn. "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej" na dz. nr ew. gr. 3361/7, 3361/1, 3361/13, 3362, 3363, 3364, 3365, 3366/1, 3366/2 w m. Kraczkowa.

Przejdź do wpisu

Instrukcja postępowaniu na wypadek wystąpienia poważnej awarii przemysłowej

 • 04 lipca 2013 10:43

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Wójta Gminy Łańcut

 • 03 lipca 2013 09:09

Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 25.06.2013 r., z wniosku P. Barbary Janczyk, zam. Cierpisz 120, 37-124 Kraczkowa zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: "Budowa odcinka sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej" na dz. nr ew. gr. 245, 243, 282, 283/3, 244, 240/5 w miejscowości Cierpisz, na rzecz P. Barbary Janczyk, zam. Cierpisz 120, 37-124 Kraczkowa.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Wójta Gminy Łańcut

 • 20 czerwca 2013 09:46

Podaję do publicznej wiadomości, została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n. „Zabezpieczenie osuwiska w ciągu drogi powiatowej nr 1547R Albigowa – Handzlówka w km 4+180 – 4+300 w m. Handzlówka”

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Starosty Przemyskiego

 • 18 czerwca 2013 12:11

Starosta Przemyski wydał decyzję zatwierdzającą "Projekt robót geologicznych na rozpoznanie warunków geologiczno - inżynierskich dla inwestycji "Budowa Trasy Rowerowej w polsce Wschodniej" - budowa odcinka trasy rowerowej na terenie województwa podkarpackiego".

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Wójta Gminy Łańcut

 • 18 czerwca 2013 10:27

Zawiadamia się o zgromadzonym materiale dowodowym w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. "Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia" na dz. nr ew. gr 2005/5, 2005/7, 2006 w m. Kraczkowa.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Wójta Gminy Łańcut

 • 18 czerwca 2013 10:13

Zawiadamia się, że została wydana decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego pn. "Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia" na dz. nr ew. gr. 362/5, 362/18, 362/19, 362/20, 362/15, 362/21, 362/22, 362/23 w m. Głuchów.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Wójta Gminy Łańcut

 • 18 czerwca 2013 10:05

Zawiadamia się, że została wydana decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego pn. "Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia" na dz. nr ew. gr. 718/1, 718/3, 718/4, 718/5, 719, 723/2, 724, 725, 721 w m. Kraczkowa

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Wójta Gminy Łańcut

 • 18 czerwca 2013 09:57

Zawiadamia sie, że została wydana decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego pn. "Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej" na dz. nr ew. gr. 1540, 1551, 1550, 1577, 1578/3, 1554, 1556/1 w m. Albigowa

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Wójta Gminy Łańcut

 • 14 czerwca 2013 12:45

Podaje się do publicznej wiadomości, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn."Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia" w m. Kraczkowa na dz. nr ew. 1202/2, 1203/4, 1203/6, 400, 1201/5, 1200/2, 397, 1207

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Wójta Gminy Łańcut

 • 14 czerwca 2013 12:42

Podaje się do publicznej wiadomości, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn. "Zabezpieczenie osuwiska w ciągu drogi powiatowej nr 1515R Żołynia - Kosina w miejscowości Kosina"

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie

 • 14 czerwca 2013 12:36

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w rzeszowie zawiadamia, że zostało wydane postanowienie zlecające przeprowadzenie dodatkowego postępowania dowodowego Wójtowi Gminy Łańcut w zakresie ustalenia, czy teren objęty postępowaniem w sprawie; działka nr ew. 2358/1 w Kosinie jest objęta zgodą na zmiane przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Wójta Gminy Łańcut

 • 12 czerwca 2013 11:57

Zawiadamia się, że została wydana decyzja ustalająca lokalizacje inwestycji celu publicznego pn. "Budowa sieci kanalizacyjnej oraz sieci wodociągowej" na dz. nr ew. gr. 2947,..., w miejscowości Kraczkowa

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Wójta Gminy Łańcut

 • 11 czerwca 2013 12:59

Podaje się do publicznej wiadomości, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: "Zabezpieczenie osuwiska w ciągu drogi powiatowej nr 1547R Albigowa - Handzlówka w km 4+180 - 4+300"

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Wójta Gminy Łańcut

 • 10 czerwca 2013 11:05

Zawiadamia się o zgromadzonym materiale dowodowym w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej" na dz. nr ew. gr. 3361/7, 3361/1, 3361/13, 3362, 3363, 3364, 3365, 3366/1, 3366/2, w m. Kraczkowa na rzecz P. Patrycji Martowicz, Kraczkowa 1064.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Wójta Gminy Łańcut

 • 07 czerwca 2013 07:52

Zawiadamia się, że w dniu 31.05.2013 r. została wydana decyzja ustalajaca lokalizacje inwestycji celu publicznego pn. "Budowa sieci gazowej średniego cisnienia" na dz. nr ew. gr. 550, 552, 557/2, 557/13, 559, 560, 561, 562/1, 562/2 w miejscowości Kraczkowa.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Wójta Gminy Łańcut

 • 21 maja 2013 13:24

Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 14.05.2013 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: "Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia" na dz. nr ew. gr. 2005/5, 2005/7, 2006 w miejscowości Kraczkowa.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Marszałka Województwa Podkarpackiego

 • 17 maja 2013 07:14

Zawiadamiam, że zostało wydane postanowienie uzgadniajace pozytywnie pod warunkami jak w postanowieniu, projekt decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji celu publicznego w zakresie melioracji wodnych polegającej na: "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Kraczkowa" na rzecz P. Patrycji Martowicz.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Wójta Gminy Łańcut

 • 15 maja 2013 12:45

Zawiadamia się o zgromadzonym materiale dowodowym w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. "Budowa sieci kanalizacyjnej oraz sieci wodociagowej" w miejscowości Kraczkowa, na rzecz p. Zdzisława Kunysz.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Wójta Gminy Łańcut

 • 15 maja 2013 12:42

Zawiadamia się o zgromadzonym materiale dowodowym w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. "Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia" na dz. nr ew. gr. 362/5, 362/18, 362/19, 362/20, 362/15, 362/21, 362/22, 362/23 w m. Głuchów

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Wójta Gminy Łańcut

 • 15 maja 2013 12:37

Zawiadamia się o zgromadzonym materiale dowodowym w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. "Budowa sieci gazowej średniego cisnienia" na dz. nr ew. gr. 718/1, 718/3, 718/4, 718/5, 719, 723/2, 724, 725, 721 w miejscowości Kraczkowa

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Wójta Gminy Łańcut

 • 15 maja 2013 07:55

Zawiadamia sie o zgromadzonym materiale dowodowym w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. "Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej" na dz. nr ew. gr. 1540, 1551, 1550, 1577, 1578/3, 1554, 1556/1 w m. Albigowa

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Wójta Gminy Łańcut

 • 09 maja 2013 14:49

Wójt Gminy Łańcut zawiadamia, iż zawiesza się postępowanie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. "Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia" na dz. połozonych w miejscowości Sonina do dnia 25.12.2013 r.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie

 • 09 maja 2013 14:46

Zawiadamia się, że  Marszałek Województwa Podkarpackiego uzgodnił pozytywnie projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji  pn. "Budowa sieci gazowej średniego cisnienia na dz. w miejscowości Kraczkowa" dla Karpackiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie

 • 09 maja 2013 14:39

Zawiadamiam, że na wniosek Wójta Gminy Łańcut, zostało wydane postanowienie uzgadniające pozytywnie pod warunkami jak w postanowieniu, projekt decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji celu publicznego w zakresie  melioracji wodnych polegającej na: "Budowa sieci kanalizacyjnej oraz sieci wodociągowej na dz.. w miejscowości Kraczkowa" na rzecz p. Zdzisława Kunysz

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Wójta Gminy Łańcut

 • 07 maja 2013 12:33

Zawiadamia się, że w dniu 06.05.2013 r. została wydana decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego pn. "Budowa odcinka sieci elektroenergetycznej kablowej" na dz. nr ew. gr. 776/7, 776/6, 777/6, 777/4, 780/4, 780/3, 784/2, 785/6 w miejscowości Głuchów

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Wójta Gminy Łańcut

 • 07 maja 2013 12:30

Zawiadamia się o zgromadzonym materiale dowodowym w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. "Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia" na dz. nr. ew. gr. 550, 552, 557/2, 557/13, 559, 560, 561, 562/1, 562/2 w miejscowości Kraczkowa

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Wójta Gminy Łańcut

 • 07 maja 2013 12:00

Wójt Gminy Łańcut zawiadamia, że w dniu 24.04.2013 r. została wydana decyzja ustalająca inwestycję celu publicznego pn. "Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w Wysokiej przy drodze powiatowej Albigowa - Husów"

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Marszałka Województwa

 • 07 maja 2013 09:07

Marszałek Województwa Podkarpackiego uzgodnił pozytywnie projekt decyzji "budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach położonych w miejscowości Sonina".

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Sarzyna

 • 30 kwietnia 2013 13:50

o wydaniu postanowienia nadającego decyzji rygor natychmiastowej wykonalności.

RIG.6220.1.2012

[Pełna Treść - plik PDF ~ok 360kB ]

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie

 • 26 kwietnia 2013 11:15

Zawiadamiam, iż w dniu 22.04.2013r. do Urzędu Gminy Łańcut wpłynęło odwołanie od decyzji Wójta Gminy Łańcut odmawiającej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego znak RIK. 6733.8.2012.2013 z dnia 27.03.2013r. dla inwestycji pn. "Budowa bezobsługowej stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Play o numerze LAN6001A na dz. nr ew. 1531/1 obręb 0001 Albigowa z wniosku P4 Sp. z o.o. ul. Taśmowa 7, Warszawa.

pełna treść

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Wójta Gminy Łańcut

 • 25 kwietnia 2013 13:09

Podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 12.04.2013r. dla Pana Antoniego Lekowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pn. Sklep Spożywczo-Przemysłowy „STOKROTKA”, została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n. „Warsztat usług elektronicznych branży samochodowej z myjnią (zamkniętą) oraz myjnią otwartą bezdotykową 3-stanowiskową, Kraczkowa nr dz. 2033/2, 2021/2”.

pełna treść

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Wójta Gminy Łańcut

 • 25 kwietnia 2013 12:58

Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 18.04.2013r., na żądanie P. Patrycji Martowicz, 37-124 Kraczkowa zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn .: "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej" na dz. nr ew. gr. 3361/7, 3361/1, 3361/13, 3362, 3363, 3364, 3365, 3366/1, 3366/2 w m. Kraczkowa na rzecz P. Patrycji Martowicz, Kraczkowa.

pełna treść

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Wójta Gminy Łańcut

 • 24 kwietnia 2013 12:55

Podaje się do publicznej wiadomości, iż w dniu 04.04.2013r. na żądanie P. Justyny Baran zam. 37-122 Albigowa zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego pn.: "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej" na dz. nr ew. gr. 1540, 1541,1551, 1556/1 w m. Albigowa".

pełna treść

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie

 • 23 kwietnia 2013 13:45

Zawiadamiam, że na wniosek złożony przez Wójta Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut, zostało wydane przez Wojewodę Podkarpackiego postanowienie znak: I-IV.745.2.41.2013 dotyczące uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: "Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia" - na dz. nr ew. gr. 77/1, 96, 99/1, 115/6, 115/12, 115/11, 115/10, 116/3, 116/2, 116/1 położonych w miejscowości Sonina.

pełna treść

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Wójta Gminy Łańcut

 • 18 kwietnia 2013 13:05

Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 12.04.2013r., z wniosku P. Zdzisława Kunysz zam. Kraczkowa 791, 37-124 Kraczkowa zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: "Budowa sieci kanalizacyjnej oraz sieci wodociągowej" na dz. nr ew. gr. 2947, 2956, 2957, 2958, 2952, 2993/1, 2961/5, 2987/3, 2987/4, 2987/5, 2987/6, 2987/7, 2987/8, 2987/9, 2989/2, 2989/1, 2991/2, 2992/2, 2994 w miejscowości Kraczkowa, na rzecz P. Zdzisława Kunysz zam. Kraczkowa 791, 37-124 Kraczkowa.

pełna treść

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Wójta Gminy Łańcut

 • 16 kwietnia 2013 13:58

Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 09.04.2013r. na żądanie Karpackiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie ul. Bandrowskiego 16, Oddział Zakład Gazowniczy w Rzeszowie ul. Wspólna 5, 35-205 Rzeszów, reprezentowanej przez Panią Krystynę Ruszel - Prokurent Oddziałowy i Pana Adama Typrowicz - Prokurent Oddziałowy zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. : "Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia" na dz. nr ew. gr. 362/5, 362/18, 362/19, 362/20, 362/15, 362/21, 362/22, 362/23 w m. Głuchów.

pełna treść

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Wójta Gminy Łańcut

 • 16 kwietnia 2013 07:54

Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 09.04.2013r. na żądanie Karpackiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Rzeszowie ul. Wspólna 5, 35-205 Rzeszów, reprezentowanej przez Panią Krystynę Ruszel - Prokurent Oddziałowy i Pana Adama Typrowicz - Prokurent Oddziałowy zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn .: "Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia" na dz. nr ew. gr. 718/1, 718/3, 718/4, 718/5, 719, 723/2, 724, 725, 721 w miejscowości Kraczkowa.

pełna treść

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie

 • 12 kwietnia 2013 09:18

Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Sarzyna zawiadamia, że w dniu 08 kwietnia 2013 r. została wydana dla Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A., Oddział Geologii i Eksploatacji w Warszawie, Pion Wsparcia Prac Geologicznych Dział Ochrony Środowiska, ul. Asnyka 6, 38-200 Jasło decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia polegającego na poszukiwaniu i rozpoznawaniu złóż ropy naftowej i gazu ziemnego połączone z robotami geologicznymi wykonywanymi przy użyciu dynamitu oraz wykonywanie otworów wiertniczych o głębokości większej niż 1000 m, dla przedłużenia (uzyskania) koncesji "Kolbuszowa - Krzeszów Nr 63/98/p".

pełna treść

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Wójta Gminy Łańcut

 • 11 kwietnia 2013 11:35

Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 28.03.2013 r. na żądanie Karpackiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Rzeszowie ul. Wspólna 5, 35-205 Rzeszów, reprezentowanej przez Panią Krystynę Ruszel - Prokurent Oddziałowy i Pana Adama Typrowicz - Prokurent Oddziałowy zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: "Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia" na dz. nr ew. gr. 550, 552, 557/2, 557/13, 559, 560, 561, 562/1, 562/2 w miejscowości Kraczkowa.

pełna treść

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Wójta Gminy Łańcut

 • 11 kwietnia 2013 11:18

Zawiadamia się, że na wniosek Wójta Gminy Łańcut z 13 marca 2013 r. znak: RIK.6733.7.2013 zwrócił się o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. "budowa odcinka sieci elektroenergetycznej kablowej na dz. nr ew. gr. 776/7, 776/6, 777/6, 777/4, 780/4, 780/3, 784/2, 785/6 w miejscowości Głuchów" dla PGE Dystrybucja S.A., Marszałek Województwa Podkarpackiego postanowieniem znak: PP-III.760.2.17.2013.KM z dnia 28 marca 2013 r. uzgodnił pozytywnie powyższy projekt decyzji.

pełna treść

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Wójta Gminy Łańcut

 • 10 kwietnia 2013 11:55

Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 04.04.2013r. na wniosek P. Justyny Baran Albigowa zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej" na dz. nr ew. gr. 1540, 1541, 1551, 1556/1 w m. Albigowa".

pełna treść

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Wójta Gminy Łańcut

 • 08 kwietnia 2013 13:13

Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 28.03.2013r. na żądanie Karpackiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Rzeszowie ul. Wspólna 5B, 35-205 Rzeszów, reprezentowanej przez Panią Krystynę Ruszel - Prokurent Oddziałowy i Pana Adama Typrowicz - Prokurent Oddziałowy zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: ,,Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia" na dz. nr ew. gr. 77/1, 96, 99/1, 115/6, 115/12, 115/11, 115/10, 116/3, 116/2, 116/1 położonych w miejscowości Sonina.

pełna treść

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Wójta Gminy Łańcut

 • 05 kwietnia 2013 12:48

Zawiadamia się o zgromadzonym materiale dowodowym w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. "Budowa odcinka sieci elektroenergetycznej kablowej na dz. nr ew. gr. 776/7, 776/6, 777/6, 777/4, 780/4, 780/3, 784/2, 785/6 w miejscowości Głuchów.

pełna treść

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Wójta Gminy Łańcut

 • 04 kwietnia 2013 13:41

Zawiadamia się, że w dniu 02.04.2013r. została wydana decyzja ustalająca lokalizacje inwestycji celu publicznego pn. "Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w m. Kraczkowa na dz. nr ew. 3430, 3371, 3368/1, 3368/2, 3368/3, 3366/2, 3366/1 na rzecz Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie, Oddział Zakład Gazowniczy w Rzeszowie ul. Wspólna 5, 35-205 Rzeszów.

pełna treść

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie

 • 04 kwietnia 2013 13:32

Zawiadamiam, że na wniosek złożony przez Wójta Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut, zostało wydane przez Wojewodę Podkarpackiego postanowienie znak: I-IV.745.2.33.2013 dotyczące uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: "Budowa odcinka sieci elektroenergetycznej kablowej na dz. nr ew. gr. 776/7, 776/6, 777/6, 777/4, 780/4, 780/3, 784/2, 785/6 w miejscowości Głuchów"

pełna treść

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie

 • 04 kwietnia 2013 13:20

Zawiadamiam iż w dniu 21.03.2013r. do Urzędu Gminy Łańcut wpłynęło odwołanie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Przeciwdziałaniu Elektroskażeniom "Prawo Do Życia" od decyzji Wójta Gminy Łańcut znak RIK 7331/II/6/2010/2011/2012/2013 z dnia 25.02.2013r. ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym dla inwestycji pn.: "Budowa bezobsługowej stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Play o numerze LAN5001B" w Kosinie na dz. nr ew. 2358/1 w miejscowości Kosina, gmina Łańcut.

pełna treść

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Wójta Gminy Łańcut

 • 04 kwietnia 2013 13:00

Zawiadamia się, że w dniu 27.03.2013r. została wydana decyzja odmawiająca ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. "Budowa bezobsługowej stacji bazowej telefonii komórkowej" sieci Play o numerze LAN6001A na dz. nr ew. 1531/1 obręb 0001 Albigowa.

pełna treść

Przejdź do wpisu