Menu Podmiotowe menu ikonka

Obwieszczenie RGN.6220.17.2020.MN.JK

 • 30 grudnia 2021 12:44

Wójt Gminy Łańcut zawiadamia, że w Urzędzie Gminy Łańcut został zgromadzony materiał dowodowy postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej w dniu 30.04.21 r. decyzji dla przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa drogi gminnej publicznej nr 109852R - Kraczkowa przez wieś oraz drogi gminnej publicznej nr 109851R - Kraczkowa Działy Zachodnie".

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.81.2021.WK

 • 30 grudnia 2021 12:20

Obwieszczenie Wójta Gminy Łańcut dot. "Budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w Soninie" na działkach nr ew. 848, 834/1. 858, 857/2, 854/3, 854/4 w miejscowości Sonina.

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 161/21 Wójta Gminy Łańcut

 • 30 grudnia 2021 11:44

Zarządzenie Nr 161/21 Wójta Gminy Łańcut z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie dokonania wyboru oferty i ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert ogłoszonego Zarządzeniem Nr 141/21 Wójta Gminy Łańcut z dnia 29 listopada 2021 r.

Przejdź do wpisu

Decyzja RGN.6220.18.2021.MN

 • 29 grudnia 2021 14:35

Informacja dot. „Rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w m. Kraczkowa Działy Wschodnie"

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.82.2021

 • 29 grudnia 2021 14:22

Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 21.12.2021 r. na wniosek P. Piotra Balawender zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej" na działkach nr ew. 634, 652, 653/1, 671, 673 w miejscowości Handzlówka

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.81.2021.WK

 • 28 grudnia 2021 08:18

Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 16.12.2021 r. na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. zoo., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, reprezentowanej przez pełnomocnika P. Wojciecha Opałka zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w Soninie" na działkach nr ew. 834/4, 857/2, 854/3 w miejscowości Sonina

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZ.ZPU.1.522.3539.2021.BH

 • 28 grudnia 2021 08:07

Obwieszczenie dot. inwestycji pod nazwą: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia" na działkach nr ew.: 2380/6, 2497, 2522/7, 2522/8 położonej w miejscowości Kraczkowa gm. Łańcut.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZ.ZPU.1.522.3538.2021.BH

 • 28 grudnia 2021 07:57

Obwieszczenie dot. inwestycji pod nazwą: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia" na działce nr ew. 3036 położonej w miejscowości Wysoka gm. Łańcut.

Przejdź do wpisu

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

 • 23 grudnia 2021 11:48

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dot. przedsięwzięcia pn. „Wprowadzenie na rynek nowej oferty BlOinnowacyjnych produktów w oparciu o wyniki przeprowadzonych prac B+R"

Przejdź do wpisu

Informacja o wyniku przetargu

 • 22 grudnia 2021 14:47

Informacja o wyniku I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaz nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie komunalne Gminy Łańcut w msc. Sonina

Przejdź do wpisu

Informacja o wyniku przetargu

 • 22 grudnia 2021 14:44

Informacja o wyniku I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaz nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie komunalne Gminy Łańcut w msc. Kosina

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.74.2021.WK

 • 22 grudnia 2021 14:27

Zawiadamia się, że został zgromadzony materiał dowodowy w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia" na działkach nr ew. 2380/6, 2497, 2522/7, 2522/8 w miejscowości Kraczkowa

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.76.2021.WK

 • 22 grudnia 2021 14:23

Zawiadamia się, że został zgromadzony materiał dowodowy w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia" na działce nr ew. 3036 w miejscowości Wysoka

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.77.2021.WK

 • 22 grudnia 2021 14:19

Zawiadamia się, że został zgromadzony materiał dowodowy w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia" na działkach nr ew. 2062, 2067, 2068, 2069/1, 2069/2, 2069/3, 2074 w miejscowości Kraczkowa

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.75.2021,WK

 • 22 grudnia 2021 14:15

Zawiadamia się, że został zgromadzony materiał dowodowy w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w miejscowości Sonina" na działce nr ew. 1131/2 i części działki nr ew. 1137/3 w miejscowości Sonina

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.80.2021.WK

 • 20 grudnia 2021 15:01

Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 15.12.2021 r. na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. zo.o., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, reprezentowanej przez pełnomocnika P. Wojciecha Opałka zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w Kraczkowej" na działkach nr ew. 2110/11, 2110/10, 2110/27, 2110/26, 2110/25 w miejscowości Kraczkowa

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.79.2021.WK

 • 16 grudnia 2021 11:13

Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 10.12.2021 r. na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. zo.o., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, reprezentowanej przez pełnomocnika P. Piotra Michna zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia" na działkach nr ew. 1077/2,1077/3,1078/2 w miejscowości Wysoka

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.69.2021.WK

 • 16 grudnia 2021 10:56

Zawiadamia się, że został zgromadzony materiał dowodowy w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa wylotu kanalizacji deszczowej" na działce nr ew. 1987/1 w miejscowości Albigowa

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.71.2021.WK

 • 16 grudnia 2021 09:52

Zawiadamia się, że został zgromadzony materiał dowodowy w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa wylotu kanalizacji deszczowej" na działce nr ew. 83/1 w miejscowości Cierpisz

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.70.2021.WK

 • 16 grudnia 2021 09:35

Zawiadamia się, że został zgromadzony materiał dowodowy w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa wylotu kanalizacji deszczowej" na działkach nr ew. 3357, 1584/7, 1585/8 w miejscowości Kosina

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZ.RUZ.4231.43.2021.JP

 • 16 grudnia 2021 09:19

Kontynuacja budowy drogi krajowej nr 4 (obecnie nr DK94 613+767,30 - 619+596,72 przy optymalizacji rozwiązań projektowych zadania pn. Rozbudowa drogi krajowej nr 4 (E-40) Jędrzychowice-Korczowa wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlaną i urządzeniami budowlanymi - odcinek Łańcut-Głuchów km 613+767-619+589,86

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XXX/494/21

 • 16 grudnia 2021 07:38

Uchwała Nr XXX/494/21 Rady Gminy Łańcut z dnia 30 listopada 2021 r. 

w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Łańcut, w roku szkolnym 2021/2022

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.67.2021.WK

 • 15 grudnia 2021 07:32

Wójt Gminy Łańcut zawiadamia, że w dniu 13.12.2021 r. została wydana decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej" na działkach nr ew. 1,11/6 w miejscowości Albigowa oraz na działkach nr ew. 1892,1874/1 w miejscowości Kraczkowa

Przejdź do wpisu

Informacja

 • 13 grudnia 2021 14:48

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w I przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż działki nr 1123/1 o pow. 0,0449 ha położonej w Soninie oraz działki nr 1139 o pow. 0,08 ha położonej w Kosinie stanowiących mienie komunalne Gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 • 10 grudnia 2021 11:19

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w Kosinie.

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie AB-II.6740.164.2021

 • 09 grudnia 2021 14:08

Zawiadomienie dot. realizacji inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi gminnej publicznej „Małe Doły” w km 0+000 - 0+179,31 oraz 0+186,81 - 0+478,70 wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej”

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie AB-II.6740.163.2021

 • 09 grudnia 2021 14:03

Zawiadomienie dot. realizacji inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi gminnej publicznej nr 109880R Kraczkowa – Zagumnia Północne w km 0+352,40 - 0+481,35 wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej w miejscowości Kraczkowa”

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.65.2021.WK

 • 08 grudnia 2021 14:57

Wójt Gminy Łańcut zawiadamia, że została wydana decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci wodociągowej i budowa sieci kanalizacji sanitarnej" na działkach nr ew. 2365/3, 2365/4, 2200/5, 2568/2, 2568/1 w miejscowości Kraczkowa

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZ.ZUZ.1.4210.406.2021.KW

 • 08 grudnia 2021 10:23

Obwieszczenie dot. przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Budowa drogi gminnej publicznej Rogóżno - Gać w miejscowości Kosina i Rogóżno od km 0+000 do km 1+085", gm. Łańcut, powiat łańcucki, woj. podkarpackie

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.66.2021.WK

 • 08 grudnia 2021 08:00

Wójt Gminy Łańcut zawiadamia, że została wydana decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia o znaczeniu lokalnym na działce nr ew. 362/25 w miejscowości Głuchów

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.68.2021.WK

 • 08 grudnia 2021 07:46

Wójt Gminy Łańcut zawiadamia, że został zgromadzony materiał dowodowy w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia" na działce nr ew. 1419/14 w miejscowości Wysoka

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.75.2021.WK

 • 08 grudnia 2021 07:29

Podaje się do publicznej wiadomości, że na wniosek Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut z dnia 18.11.2021 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w miejscowości Sonina" na działce nr ew. 1131/2 i części działki nr ew. 1137/3 w miejscowości Sonina

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZ.ZUZ.1.4210.420.2021.MC

 • 07 grudnia 2021 14:48

Obwieszczenie dot. Budowy drogi gminnej publicznej klsy D relacji Kosina-Markowa w miesjcowości Kosina

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 148/21

 • 07 grudnia 2021 08:47

Zarządzenie Nr 148/2021 Wójta Gminy Łańcut z dnia 2 grudnia 2021 r.

w sprawie powołania komisji odbioru końcowego robót zadania pn.:Przebudowa dróg gminnych wewnętrznych na terenie Gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.78.2021.WK

 • 03 grudnia 2021 10:24

Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 26.11.2021 r. na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. zo.o., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, reprezentowanej przez pełnomocnika P. Wojciecha Opałka zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w Kosinie" na działkach nr ew. 2865/6, 2852/2, 2866, 2861, 2867/1, 2867/2 w miejscowości Kosina

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.76.2021.WK

 • 26 listopada 2021 14:26

Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 24.11.2021 r. na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. zo.o., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, reprezentowanej przez pełnomocnika P. Piotra Michna zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia" na działce nr ew. 3036 w miejscowości Wysoka

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.77.2021.WK

 • 26 listopada 2021 13:56

Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 17.11.2021 r. na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. zo.o., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, reprezentowanej przez pełnomocnika P. Piotra Michna zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia" na działkach nr ew. 2062, 2067, 2068, 2069/1, 2069/2, 2069/3, 2074 w miejscowości Kraczkowa

Przejdź do wpisu

Dane przestrzenne

Przejdź do wpisu

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko pracownika gospodarczego DDP Kosina

 • 24 listopada 2021 15:04

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko pracownika gospodarczego w Domu Dziennego Pobytu dla Seniorów w Kosinie

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.74.2021.WK

 • 24 listopada 2021 08:12

Podaje się do publicznej wiadomości, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia" na działkach nr ew. 2380/6, 2497, 2522/7, 2522/8 w miejscowości Kraczkowa

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.10.2021.WK

 • 24 listopada 2021 07:49

Wójt Gminy Łańcut zawiadamia, że została wydana decyzja umarzająca postępowanie w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych - PSZOK na działce nr ew. 1460/4 w miejscowości Głuchów

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.10.2021.WK

 • 24 listopada 2021 07:42

Wójt Gminy Łańcut zawiadamia, że w dniu 19.11.2021 r. zostało wydane postanowienie w sprawie podjęcia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych - PSZOK" na działce nr ew. 1460/4 w miejscowości Głuchów

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RGN.6220.13.2021.MN

 • 23 listopada 2021 15:25

Obwieszczenei dot. przedsięwzięcia p.n. „Wprowadzenie na rynek nowej oferty BlOinnowacyjnych produktów w oparciu o wyniki przeprowadzonych prac B+R"

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie DLI-II.7621.9.2020.ML.34

 • 22 listopada 2021 14:52

Obwieszczenie dot. „Rozbudowy drogi krajowej Nr 4 (E-40) Jędrzychowice - Korczowa wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi ode. Łańcut - Głuchów km 613+767,30 do 619+589,86".

Przejdź do wpisu

Informacja kierownika Ośrodka Opieki Dziennej w Wysokiej

 • 18 listopada 2021 14:27

Informacja kierownika Ośrodka Opieki Dziennej w Wysokiej o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy - opiekuna

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RGN.6220.17.2020.MN.JK

 • 18 listopada 2021 13:45

Obwieszczenie dot. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Rozbudowa drogi gminnej publicznej nr 109852R - Kraczkowa przez wieś oraz drogi gminnej publicznej nr 109851R - Kraczkowa Działy Zachodnie"

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZ.ZPU.1.522.3.3400.2021.BH

 • 18 listopada 2021 13:27

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Krośnie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie dot. "Budowy sieci wodociągowej i budowy sieci kanalizacji sanitarnej" na działkach nr ew. 2365/3, 2365/4, 2200/5, 2568/2, 2568/1 położonych w miejscowości Kraczkowa gm. Łańcut.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Starosty Łańcuckiego

 • 17 listopada 2021 14:07

Obwieszczenie Starosty Łańcuckiego dot. "Rozbudowy drogi gminnej publicznej Małe Doły (...)"

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Starosty Łańcuckiego

 • 17 listopada 2021 14:03

Obwieszczenie Starosty Łańcuckiego dot. "Rozbudowy drogi gminnej publicznej nr 109880R Kraczkowa - Zagumnia Północne..."

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZ.RUZ.4231.43.2021.JP

 • 16 listopada 2021 12:35

Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Krośnie z dnia 9 kwietnia 2021 r. .(..)

Przejdź do wpisu