Menu Podmiotowe menu ikonka

Informacja o zawarciu umowy - Dostawa kruszyw naturalnych na remonty dróg w Gminie Łańcut

 • 26 kwietnia 2007 00:00

Informacja o zawarciu umowy - Dostawa kruszyw naturalnych na remonty dróg w Gminie Łańcut

Przejdź do wpisu

Śieć wodociągowa Handzlówka - Hyrów - etap II - 2007 r.

 • 25 kwietnia 2007 00:00

Śieć wodociągowa Handzlówka - Hyrów - etap II - 2007 r.

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o zawarciu umowy - Sprzedaż i dostawa sprzętu komputerowego dla Urzędu Gminy Łańcut

 • 23 kwietnia 2007 00:00

Ogłoszenie o zawarciu umowy - Sprzedaż i dostawa sprzętu komputerowego dla Urzędu Gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Wodociąg wiejski we wsi Albigowa - Honie - etap 2007 r.

 • 19 kwietnia 2007 00:00

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Wodociąg wiejski we wsi Albigowa - Honie - etap 2007 r.

Przejdź do wpisu

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Soninie

 • 19 kwietnia 2007 00:00

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Soninie

Przejdź do wpisu

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Roboty drogowe w Gminie Łańcut

 • 18 kwietnia 2007 00:00

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Roboty drogowe w Gminie Łańcut

Przejdź do wpisu

Roboty drogowe w Gminie Łańcut

 • 12 kwietnia 2007 00:00

Roboty drogowe w Gminie Łańcut

Przejdź do wpisu

Przetarg ustny nieograniczony - sprzedaż nieruchomości położonych w Cierpiszu

 • 10 kwietnia 2007 00:00

Przetarg ustny nieograniczony - sprzedaż nieruchomości położonych w Cierpiszu

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o odwołaniu przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości położonych w Cierpiszu

 • 10 kwietnia 2007 00:00

Ogłoszenie o odwołaniu przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości położonych w Cierpiszu

Przejdź do wpisu

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dostawa kruszyw naturalnych na remonty dróg w Gminie Łańcut wraz z częściowym rozścieleniem w 2007 r."

 • 06 kwietnia 2007 00:00

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dostawa kruszyw naturalnych na remonty dróg w Gminie Łańcut wraz z częściowym rozścieleniem w 2007 r."

Przejdź do wpisu

Roboty drogowe w Gminie Łańcut

 • 05 kwietnia 2007 00:00

Roboty drogowe w Gminie Łańcut

Przejdź do wpisu

Budowa drogi wewnętrznej dojazdowej wewnętrznej "Ścieżki" w Kosinie w km 0+459-0+988 II etap 2007 r.

 • 05 kwietnia 2007 00:00

Budowa drogi wewnętrznej dojazdowej wewnętrznej "Ścieżki" w Kosinie w km 0+459-0+988 II etap 2007 r.

Przejdź do wpisu

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Kanalizacja sanitarna we wsi Handzlówka - etap 2007 r.

 • 05 kwietnia 2007 00:00

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Kanalizacja sanitarna we wsi Handzlówka - etap 2007 r.

Przejdź do wpisu

„Wodociąg wiejski we wsi Albigowa – Honie etap 2007 r.”

 • 30 marca 2007 00:00

„Wodociąg wiejski we wsi Albigowa – Honie etap 2007 r.”

Przejdź do wpisu

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Sprzedaż i dostawa sprzętu komputerowego dla Urzędu Gminy Łańcut

 • 29 marca 2007 00:00

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Sprzedaż i dostawa sprzętu komputerowego dla Urzędu Gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

Kanalizacja sanitarna we wsi Handzlówka - etap 2007 r.

 • 26 marca 2007 00:00

Kanalizacja sanitarna we wsi Handzlówka - etap 2007 r.

Przejdź do wpisu

Dostawa kruszyw naturalnych na remonty dróg w gminie Łańcut wraz z częściowym rozścieleniem w ilości ok. 1000 m3 w 2007 r.

 • 21 marca 2007 00:00

Dostawa kruszyw naturalnych na remonty dróg w gminie Łańcut wraz z częściowym rozścieleniem w ilości ok. 1000 m3 w 2007 r.

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o zawarciu umowy - Kanalizacja sanitarna we wsi Głuchów - etap 2007 r.

 • 21 marca 2007 00:00

Ogłoszenie o zawarciu umowy - Kanalizacja sanitarna we wsi Głuchów - etap 2007 r.

Przejdź do wpisu

Sprzedaż i dostawa sprzętu komputerowego dla Urzędu Gminy Łańcut

 • 20 marca 2007 00:00

Sprzedaż i dostawa sprzętu komputerowego dla Urzędu Gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji na terenie Gminy Łańcut w roku 2007.

 • 19 marca 2007 00:00

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji na terenie Gminy Łańcut w roku 2007.

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o zawarciu umowy - Opracowanie projektu sieci wodociągowej we wsi Handzlówka

 • 15 marca 2007 00:00

Ogłoszenie o zawarciu umowy - Opracowanie projektu sieci wodociągowej we wsi Handzlówka

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o zawarciu umowy - Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego ciągów pieszo - jezdnych przy drodze nr 4 we wsi Kosina

 • 14 marca 2007 00:00

Ogłoszenie o zawarciu umowy - Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego ciągów pieszo - jezdnych przy drodze nr 4 we wsi Kosina

Przejdź do wpisu

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Kanalizacja sanitarna we wsi Głuchów - etap 2007

 • 09 marca 2007 00:00

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Kanalizacja sanitarna we wsi Głuchów - etap 2007

Przejdź do wpisu

Zakup regałów do archiwum zakładowego Urzędu Gminy Łańcut

 • 06 marca 2007 00:00

Zakup regałów do archiwum zakładowego Urzędu Gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu cmentarza wraz z otoczeniem w Albigowej

 • 27 lutego 2007 00:00

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu cmentarza wraz z otoczeniem w Albigowej

Przejdź do wpisu

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - "Opracowanie projektu sieci wodociągowej we wsi Handzlówka"

 • 20 lutego 2007 00:00

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - "Opracowanie projektu sieci wodociągowej we wsi Handzlówka"

Przejdź do wpisu

Kanalizacja sanitarna we wsi Głuchów – etap 2007

 • 14 lutego 2007 00:00

Kanalizacja sanitarna we wsi Głuchów – etap 2007

Przejdź do wpisu

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty „Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego ciągów pieszo- jezdnych przy drodze nr 4 we wsi Kosina, Gm. Łańcut w km 622+905 – 623+216 – strona prawa i lewa”.

 • 06 lutego 2007 00:00

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty „Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego ciągów pieszo- jezdnych przy drodze nr 4 we wsi Kosina, Gm. Łańcut w km 622+905 – 623+216 – strona prawa i lewa”.

Przejdź do wpisu

Projekt sieci wodociągowej we wsi Handzlówka

 • 22 stycznia 2007 00:00

Projekt sieci wodociągowej we wsi Handzlówka

Przejdź do wpisu

Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego ciągów pieszo-jeszdnych przy drodze nr 4, we wsi Kosina

 • 15 stycznia 2007 00:00

Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego ciągów pieszo-jeszdnych przy drodze nr 4, we wsi Kosina

Przejdź do wpisu

Rokowania na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy

 • 27 grudnia 2006 00:00

Rokowania na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy

Przejdź do wpisu

Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Łańcut do OREW w Rzeszowie

 • 14 grudnia 2006 00:00

Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Łańcut do OREW w Rzeszowie

Przejdź do wpisu

Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Łańcut do OREW w Laszczynach

 • 14 grudnia 2006 00:00

Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Łańcut do OREW w Laszczynach

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym

 • 28 listopada 2006 00:00

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o zawarciu umowy "Budowa drogi gminnej "przez wieś" w Kraczkowej - etap IV - 2006/07 r."

 • 15 listopada 2006 00:00

Ogłoszenie o zawarciu umowy "Budowa drogi gminnej "przez wieś" w Kraczkowej - etap IV - 2006/07 r."

Przejdź do wpisu

Skład Obwodowych Komisji Wyborczych

 • 07 listopada 2006 00:00

Skład Obwodowych Komisji Wyborczych

Przejdź do wpisu

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa drogi gminnej "Przez wieś" w Kraczkowej - etap IV - 2006/07 r.

 • 30 października 2006 00:00

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa drogi gminnej "Przez wieś" w Kraczkowej - etap IV - 2006/07 r.

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o zawarciu umowy - "Budowa Pawilonu Sportowego w Kraczkowej - etap 2006"

 • 17 października 2006 00:00

Ogłoszenie o zawarciu umowy - "Budowa Pawilonu Sportowego w Kraczkowej - etap 2006"

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o zawarciu umowy - "Dostawa węgla, koksu i miału do placówek oświatowych Gminy Łańcut w sezonie grzewczym 2006/2007"

 • 17 października 2006 00:00

Ogłoszenie o zawarciu umowy - "Dostawa węgla, koksu i miału do placówek oświatowych Gminy Łańcut w sezonie grzewczym 2006/2007"

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o zawarciu umowy - "Sieć wodociągowa Handzlówka - Hyrów. Doprowadzenie wody do przedszkola - etap I 2006 r."

 • 12 października 2006 00:00

Ogłoszenie o zawarciu umowy - "Sieć wodociągowa Handzlówka - Hyrów. Doprowadzenie wody do przedszkola - etap I 2006 r."

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o zawarciu umowy - "Kanalizacja sanitarna we wsi Głuchów - etap 2006 r."

 • 12 października 2006 00:00

Ogłoszenie o zawarciu umowy - "Kanalizacja sanitarna we wsi Głuchów - etap 2006 r."

Przejdź do wpisu

Budowa drogi gminnej "Przez wieś" w Kraczkowej etap IV - 2006/07 r.

 • 10 października 2006 00:00

Budowa drogi gminnej "Przez wieś" w Kraczkowej etap IV - 2006/07 r.

Przejdź do wpisu

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - "Dostawa węgla, koksu i miału do placówek oświatowych Gminy Łańcut w sezonie grzewczym 2006/2007"

 • 09 października 2006 00:00

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - "Dostawa węgla, koksu i miału do placówek oświatowych Gminy Łańcut w sezonie grzewczym 2006/2007"

Przejdź do wpisu

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty "Budowa Pawilonu Sportowego w Kraczkowej - etap 2006"

 • 03 października 2006 00:00

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty "Budowa Pawilonu Sportowego w Kraczkowej - etap 2006"

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o zawarciu umowy "Budowa drogi wewnetrznej dojazdowej "Ścieżki" w Kosinie etap I - 2006 r."

 • 03 października 2006 00:00

Ogłoszenie o zawarciu umowy "Budowa drogi wewnetrznej dojazdowej "Ścieżki" w Kosinie etap I - 2006 r."

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o zawarciu umowy "Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego budowy Sali gimnastycznej przy Szkole podstawowej w Albigowej"

 • 03 października 2006 00:00

Ogłoszenie o zawarciu umowy "Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego budowy Sali gimnastycznej przy Szkole podstawowej w Albigowej"

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o zawarciu umowy "Remont budynku społecznego we wsi Kosina"

 • 28 września 2006 00:00

Ogłoszenie o zawarciu umowy "Remont budynku społecznego we wsi Kosina"

Przejdź do wpisu

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty "Remont budynku społecznego we wsi Kosina"

 • 28 września 2006 00:00

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty "Remont budynku społecznego we wsi Kosina"

Przejdź do wpisu

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty "Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego budowy Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Albigowej".

 • 27 września 2006 00:00

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty "Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego budowy Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Albigowej".

Przejdź do wpisu

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Łańcut

 • 25 września 2006 00:00

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Łańcut

Przejdź do wpisu
Powrót