Menu Podmiotowe menu ikonka

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dostawa węgla, koksu i miału do placówek oœwiatowych Gminy Łańcut w sezonie grzewczym 2007/2008

 • 02 października 2007 14:21

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dostawa węgla, koksu i miału do placówek oœwiatowych Gminy Łańcut w sezonie grzewczym 2007/2008

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o zawarciu umowy - Remont budynku b/ Internatu w Wysokiej - etap 2007 r.

 • 28 września 2007 14:40

Ogłoszenie o zawarciu umowy - Remont budynku b/ Internatu w Wysokiej - etap 2007 r.

Przejdź do wpisu

Przebudowa pomieszczeń parteru i piwnic budynku administracyjnego Urzędu Gminy wraz z budowš podjazdu dla osób niepełnosprawnych

 • 21 września 2007 11:20

Przebudowa pomieszczeń parteru i piwnic budynku administracyjnego Urzędu Gminy wraz z budowš podjazdu dla osób niepełnosprawnych

Przejdź do wpisu

Przetarg Ustny nieograniczony

 • 19 września 2007 12:54

Przetarg Ustny nieograniczony

Przejdź do wpisu

Dostawa węgla, koksu i miału do placówek oœwiatowych Gminy Łańcut w sezonie grzewczym 2007/2008

 • 14 września 2007 12:33

Dostawa węgla, koksu i miału do placówek oœwiatowych Gminy Łańcut w sezonie grzewczym 2007/2008

Przejdź do wpisu

Budowa linii kablowo - napowietrznej oœwietlenia ulicznego z latarniami. Zasilanie - stacja trafo Sonina X - etap 2007 r.

 • 10 września 2007 14:28

Budowa linii kablowo - napowietrznej oœwietlenia ulicznego z latarniami. Zasilanie - stacja trafo Sonina X - etap 2007 r.

Przejdź do wpisu

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Remont budynku b/ Internatu w Wysokiej - etap 2007 r.

 • 07 września 2007 10:25

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Remont budynku b/ Internatu w Wysokiej - etap 2007 r.

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o zawarciu umowy - Budowa linii napowietrznej niskiego napięcia dla oœwietlenia ulicznego drogi powiatowej Nr 1549 R w Kraczkowej - etap 2007 r.

 • 07 września 2007 13:59

Ogłoszenie o zawarciu umowy - Budowa linii napowietrznej niskiego napięcia dla oœwietlenia ulicznego drogi powiatowej Nr 1549 R w Kraczkowej - etap 2007 r.

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o zawarciu umowy Roboty remontowo - budowlane w: Zad. 1 Budynku Oœrodka Zdrowia w Albigowej zad. 2 Budynku Oœrodka Zdrowia w Kosinie

 • 05 września 2007 07:51

Ogłoszenie o zawarciu umowy Roboty remontowo - budowlane w: Zad. 1 Budynku Oœrodka Zdrowia w Albigowej zad. 2 Budynku Oœrodka Zdrowia w Kosinie

Przejdź do wpisu

Przebudowa pomieszceń parteru i piwnic budynku administracyjnego Urzędu Gminy wraz z budowš podjazdu dla osób niepełnosprawnych i remontem elewacji budynku

 • 24 sierpnia 2007 08:41

Przebudowa pomieszceń parteru i piwnic budynku administracyjnego Urzędu Gminy wraz z budowš podjazdu dla osób niepełnosprawnych i remontem elewacji budynku

Przejdź do wpisu

Remont Sali sportowej przy O.K. w Soninie

 • 23 sierpnia 2007 09:05

Remont Sali sportowej przy O.K. w Soninie

Przejdź do wpisu

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa linii napowietrznej niskiego napięcia dla oœwietlenia ulicznego drogi powiatowej Nr 1549 R w Kraczkowej - etap 2007 r.

 • 21 sierpnia 2007 13:18

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa linii napowietrznej niskiego napięcia dla oœwietlenia ulicznego drogi powiatowej Nr 1549 R w Kraczkowej - etap 2007 r.

Przejdź do wpisu

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Roboty remontowo - budowlane w Oœrodku Zdrowia w Albigowej i Kosinie

 • 21 sierpnia 2007 13:21

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Roboty remontowo - budowlane w Oœrodku Zdrowia w Albigowej i Kosinie

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o zawarciu umowy - Dostawa samochodu ratowniczo - gaœniczego z przeznaczeniem dla ochotniczej Straży Pożarnej w Głuchowie

 • 21 sierpnia 2007 13:49

Ogłoszenie o zawarciu umowy - Dostawa samochodu ratowniczo - gaœniczego z przeznaczeniem dla ochotniczej Straży Pożarnej w Głuchowie

Przejdź do wpisu

Remont budynku b/ Internatu w Wysokiej - etap 2007 r.

 • 16 sierpnia 2007 08:04

Remont budynku b/ Internatu w Wysokiej - etap 2007 r.

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o zawarciu umowy - Opracowanie projektu budowlanego i Wykonawczego budynku Domu Kultury w Soninie

 • 14 sierpnia 2007 11:31

Ogłoszenie o zawarciu umowy - Opracowanie projektu budowlanego i Wykonawczego budynku Domu Kultury w Soninie

Przejdź do wpisu

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dostawa samochodu ratowniczo - gaœniczego z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Głuchowie

 • 07 sierpnia 2007 12:33

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dostawa samochodu ratowniczo - gaœniczego z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Głuchowie

Przejdź do wpisu

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego budynku Domu Kultury w Soninie

 • 07 sierpnia 2007 12:36

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego budynku Domu Kultury w Soninie

Przejdź do wpisu

Roboty remontowo -budowlane w: zad. 1 Budynku Oœrodka Zdrowia w Albigowej zad. 2 Budynku Oœrodka Zdrowia w Kosinie

 • 20 lipca 2007 10:31

Roboty remontowo -budowlane w: zad. 1 Budynku Oœrodka Zdrowia w Albigowej zad. 2 Budynku Oœrodka Zdrowia w Kosinie

Przejdź do wpisu

Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego cmentarza w Albigowej na dz. nr 3299/1

 • 20 lipca 2007 08:24

Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego cmentarza w Albigowej na dz. nr 3299/1

Przejdź do wpisu

Budowa linii napowietrznej niskiego napięcia dla oœwietlenia ulicznego drogi powiatowej Nr 1549 R w Kraczkowej - etap 2007

 • 18 lipca 2007 12:20

Budowa linii napowietrznej niskiego napięcia dla oœwietlenia ulicznego drogi powiatowej Nr 1549 R w Kraczkowej - etap 2007

Przejdź do wpisu

Dostawa samochodu ratowniczo - gaœniczego z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Głuchowie

 • 13 lipca 2007 10:21

Dostawa samochodu ratowniczo - gaœniczego z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Głuchowie

Przejdź do wpisu

Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego budynku Domu Kultury w Soninie

 • 12 lipca 2007 12:37

Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego budynku Domu Kultury w Soninie

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o zawarciu umowy - Modernizacja pomieszczeń WC w Szkole Podstawowej w Soninie

 • 11 lipca 2007 12:45

Ogłoszenie o zawarciu umowy - Modernizacja pomieszczeń WC w Szkole Podstawowej w Soninie

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o zawarciu umowy - Roboty drogowe w Gminie Łańcut

 • 11 lipca 2007 13:59

Ogłoszenie o zawarciu umowy - Roboty drogowe w Gminie Łańcut

Przejdź do wpisu

PRZETARG USTNY - nieograniczony

 • 05 lipca 2007 10:24

PRZETARG USTNY - nieograniczony

Przejdź do wpisu

II PRZETARG USTNY - nieograniczony

 • 05 lipca 2007 10:43

II PRZETARG USTNY - nieograniczony

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o zawarciu umowy - Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej drewnianej na stolarkę PCV i Aluminium w placówkach oœwiatowych Gminy Łańcut

 • 05 lipca 2007 11:11

Ogłoszenie o zawarciu umowy - Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej drewnianej na stolarkę PCV i Aluminium w placówkach oœwiatowych Gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Modernizacja pomieszczeń WC w Szkole Podstawowej w Soninie

 • 02 lipca 2007 00:00

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Modernizacja pomieszczeń WC w Szkole Podstawowej w Soninie

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o zawarciu umowy - Wymiana opraw oświetleniowych w szkole Podstawowej w Albigowej

 • 28 czerwca 2007 00:00

Ogłoszenie o zawarciu umowy - Wymiana opraw oświetleniowych w szkole Podstawowej w Albigowej

Przejdź do wpisu

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Roboty drogowe w Gminie Łańcut

 • 26 czerwca 2007 00:00

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Roboty drogowe w Gminie Łańcut

Przejdź do wpisu

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej drewnianej na stolarkę PCV i Aluminium w placówkach oświatowych Gminy Łańcut

 • 22 czerwca 2007 00:00

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej drewnianej na stolarkę PCV i Aluminium w placówkach oświatowych Gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o zawarciu umowy - Roboty drogowe w Gminie Łańcut

 • 20 czerwca 2007 00:00

Ogłoszenie o zawarciu umowy - Roboty drogowe w Gminie Łańcut

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o zawarciu umowy - Sieć wodociągowa Handzlówka - Hyrów - II etap 2007 r.

 • 13 czerwca 2007 00:00

Ogłoszenie o zawarciu umowy - Sieć wodociągowa Handzlówka - Hyrów - II etap 2007 r.

Przejdź do wpisu

Modernizacja pomieszczeń WC w Szkole Podstawowej w Soninie

 • 11 czerwca 2007 00:00

Modernizacja pomieszczeń WC w Szkole Podstawowej w Soninie

Przejdź do wpisu

Roboty drogowe w Gminie Łańcut

 • 08 czerwca 2007 00:00

Roboty drogowe w Gminie Łańcut

Przejdź do wpisu

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Wymiana opraw oświetleniowych w Szkole Podstawowej w Albigowej

 • 05 czerwca 2007 00:00

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Wymiana opraw oświetleniowych w Szkole Podstawowej w Albigowej

Przejdź do wpisu

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Śieć wodociągowa Handzlówka - Hyrów - II etap - 2007 r.

 • 04 czerwca 2007 00:00

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Śieć wodociągowa Handzlówka - Hyrów - II etap - 2007 r.

Przejdź do wpisu

Informacja o wyborze nakorzystniejszej oferty - Roboty drogowe w Gminie Łańcut

 • 01 czerwca 2007 00:00

Informacja o wyborze nakorzystniejszej oferty - Roboty drogowe w Gminie Łańcut

Przejdź do wpisu

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej drewnianej na stolarkę PCV i Aluminium w placówkach oświatowych Gminy Łańcut

 • 29 maja 2007 00:00

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej drewnianej na stolarkę PCV i Aluminium w placówkach oświatowych Gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o zawarciu umowy - Budowa drogi wewnętrznej dojazdowej Ścieżki" w Kosinie w km 0+459-0+988 - II etap - 2007 r.

 • 24 maja 2007 00:00

Ogłoszenie o zawarciu umowy - Budowa drogi wewnętrznej dojazdowej Ścieżki" w Kosinie w km 0+459-0+988 - II etap - 2007 r.

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o zawarciu umowy - Roboty drogowe w Gminie Łańcut

 • 24 maja 2007 00:00

Ogłoszenie o zawarciu umowy - Roboty drogowe w Gminie Łańcut

Przejdź do wpisu

Roboty budowlane remontowe w budynku Ośrodka Zdrowia w Albigowej

 • 22 maja 2007 00:00

Roboty budowlane remontowe w budynku Ośrodka Zdrowia w Albigowej

Przejdź do wpisu

Wymiana opraw oświetleniowych w Szkole Podstawowej w Albigowej

 • 22 maja 2007 00:00

Wymiana opraw oświetleniowych w Szkole Podstawowej w Albigowej

Przejdź do wpisu

Roboty drogowe w gminie Łańcut

 • 16 maja 2007 00:00

Roboty drogowe w gminie Łańcut

Przejdź do wpisu

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż połowy nieruchomości stanowiącej mienie komunalne gminy

 • 14 maja 2007 00:00

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż połowy nieruchomości stanowiącej mienie komunalne gminy

Przejdź do wpisu

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa drogi wewn. dojazdowej "Ścieżki" w Kosinie

 • 11 maja 2007 00:00

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa drogi wewn. dojazdowej "Ścieżki" w Kosinie

Przejdź do wpisu

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Roboty drogowe w Gminie Łańcut

 • 09 maja 2007 00:00

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Roboty drogowe w Gminie Łańcut

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o zawarciu umowy - Roboty drogowe w Gminie Łańcut

 • 09 maja 2007 00:00

Ogłoszenie o zawarciu umowy - Roboty drogowe w Gminie Łańcut

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o zawarciu umowy - Kanalizacja sanitarna we wsi Handzlówka etap 2007 r.

 • 04 maja 2007 00:00

Ogłoszenie o zawarciu umowy - Kanalizacja sanitarna we wsi Handzlówka etap 2007 r.

Przejdź do wpisu
Powrót