Menu Podmiotowe menu ikonka

Obwieszczenie Wójta Gminy Łańcut

 • 07 maja 2013 12:30

Zawiadamia się o zgromadzonym materiale dowodowym w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. "Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia" na dz. nr. ew. gr. 550, 552, 557/2, 557/13, 559, 560, 561, 562/1, 562/2 w miejscowości Kraczkowa

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Wójta Gminy Łańcut

 • 07 maja 2013 12:33

Zawiadamia się, że w dniu 06.05.2013 r. została wydana decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego pn. "Budowa odcinka sieci elektroenergetycznej kablowej" na dz. nr ew. gr. 776/7, 776/6, 777/6, 777/4, 780/4, 780/3, 784/2, 785/6 w miejscowości Głuchów

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Sarzyna

 • 30 kwietnia 2013 13:50

o wydaniu postanowienia nadającego decyzji rygor natychmiastowej wykonalności.

RIG.6220.1.2012

[Pełna Treść - plik PDF ~ok 360kB ]

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie

 • 26 kwietnia 2013 11:15

Zawiadamiam, iż w dniu 22.04.2013r. do Urzędu Gminy Łańcut wpłynęło odwołanie od decyzji Wójta Gminy Łańcut odmawiającej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego znak RIK. 6733.8.2012.2013 z dnia 27.03.2013r. dla inwestycji pn. "Budowa bezobsługowej stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Play o numerze LAN6001A na dz. nr ew. 1531/1 obręb 0001 Albigowa z wniosku P4 Sp. z o.o. ul. Taśmowa 7, Warszawa.

pełna treść

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Wójta Gminy Łańcut

 • 25 kwietnia 2013 12:58

Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 18.04.2013r., na żądanie P. Patrycji Martowicz, 37-124 Kraczkowa zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn .: "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej" na dz. nr ew. gr. 3361/7, 3361/1, 3361/13, 3362, 3363, 3364, 3365, 3366/1, 3366/2 w m. Kraczkowa na rzecz P. Patrycji Martowicz, Kraczkowa.

pełna treść

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Wójta Gminy Łańcut

 • 25 kwietnia 2013 13:09

Podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 12.04.2013r. dla Pana Antoniego Lekowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pn. Sklep Spożywczo-Przemysłowy „STOKROTKA”, została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n. „Warsztat usług elektronicznych branży samochodowej z myjnią (zamkniętą) oraz myjnią otwartą bezdotykową 3-stanowiskową, Kraczkowa nr dz. 2033/2, 2021/2”.

pełna treść

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Wójta Gminy Łańcut

 • 24 kwietnia 2013 12:55

Podaje się do publicznej wiadomości, iż w dniu 04.04.2013r. na żądanie P. Justyny Baran zam. 37-122 Albigowa zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego pn.: "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej" na dz. nr ew. gr. 1540, 1541,1551, 1556/1 w m. Albigowa".

pełna treść

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie

 • 23 kwietnia 2013 13:45

Zawiadamiam, że na wniosek złożony przez Wójta Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut, zostało wydane przez Wojewodę Podkarpackiego postanowienie znak: I-IV.745.2.41.2013 dotyczące uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: "Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia" - na dz. nr ew. gr. 77/1, 96, 99/1, 115/6, 115/12, 115/11, 115/10, 116/3, 116/2, 116/1 położonych w miejscowości Sonina.

pełna treść

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Wójta Gminy Łańcut

 • 18 kwietnia 2013 13:05

Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 12.04.2013r., z wniosku P. Zdzisława Kunysz zam. Kraczkowa 791, 37-124 Kraczkowa zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: "Budowa sieci kanalizacyjnej oraz sieci wodociągowej" na dz. nr ew. gr. 2947, 2956, 2957, 2958, 2952, 2993/1, 2961/5, 2987/3, 2987/4, 2987/5, 2987/6, 2987/7, 2987/8, 2987/9, 2989/2, 2989/1, 2991/2, 2992/2, 2994 w miejscowości Kraczkowa, na rzecz P. Zdzisława Kunysz zam. Kraczkowa 791, 37-124 Kraczkowa.

pełna treść

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Wójta Gminy Łańcut

 • 16 kwietnia 2013 07:54

Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 09.04.2013r. na żądanie Karpackiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Rzeszowie ul. Wspólna 5, 35-205 Rzeszów, reprezentowanej przez Panią Krystynę Ruszel - Prokurent Oddziałowy i Pana Adama Typrowicz - Prokurent Oddziałowy zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn .: "Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia" na dz. nr ew. gr. 718/1, 718/3, 718/4, 718/5, 719, 723/2, 724, 725, 721 w miejscowości Kraczkowa.

pełna treść

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Wójta Gminy Łańcut

 • 16 kwietnia 2013 13:58

Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 09.04.2013r. na żądanie Karpackiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie ul. Bandrowskiego 16, Oddział Zakład Gazowniczy w Rzeszowie ul. Wspólna 5, 35-205 Rzeszów, reprezentowanej przez Panią Krystynę Ruszel - Prokurent Oddziałowy i Pana Adama Typrowicz - Prokurent Oddziałowy zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. : "Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia" na dz. nr ew. gr. 362/5, 362/18, 362/19, 362/20, 362/15, 362/21, 362/22, 362/23 w m. Głuchów.

pełna treść

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie

 • 12 kwietnia 2013 09:18

Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Sarzyna zawiadamia, że w dniu 08 kwietnia 2013 r. została wydana dla Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A., Oddział Geologii i Eksploatacji w Warszawie, Pion Wsparcia Prac Geologicznych Dział Ochrony Środowiska, ul. Asnyka 6, 38-200 Jasło decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia polegającego na poszukiwaniu i rozpoznawaniu złóż ropy naftowej i gazu ziemnego połączone z robotami geologicznymi wykonywanymi przy użyciu dynamitu oraz wykonywanie otworów wiertniczych o głębokości większej niż 1000 m, dla przedłużenia (uzyskania) koncesji "Kolbuszowa - Krzeszów Nr 63/98/p".

pełna treść

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Wójta Gminy Łańcut

 • 11 kwietnia 2013 11:18

Zawiadamia się, że na wniosek Wójta Gminy Łańcut z 13 marca 2013 r. znak: RIK.6733.7.2013 zwrócił się o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. "budowa odcinka sieci elektroenergetycznej kablowej na dz. nr ew. gr. 776/7, 776/6, 777/6, 777/4, 780/4, 780/3, 784/2, 785/6 w miejscowości Głuchów" dla PGE Dystrybucja S.A., Marszałek Województwa Podkarpackiego postanowieniem znak: PP-III.760.2.17.2013.KM z dnia 28 marca 2013 r. uzgodnił pozytywnie powyższy projekt decyzji.

pełna treść

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Wójta Gminy Łańcut

 • 11 kwietnia 2013 11:35

Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 28.03.2013 r. na żądanie Karpackiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Rzeszowie ul. Wspólna 5, 35-205 Rzeszów, reprezentowanej przez Panią Krystynę Ruszel - Prokurent Oddziałowy i Pana Adama Typrowicz - Prokurent Oddziałowy zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: "Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia" na dz. nr ew. gr. 550, 552, 557/2, 557/13, 559, 560, 561, 562/1, 562/2 w miejscowości Kraczkowa.

pełna treść

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Wójta Gminy Łańcut

 • 10 kwietnia 2013 11:55

Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 04.04.2013r. na wniosek P. Justyny Baran Albigowa zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej" na dz. nr ew. gr. 1540, 1541, 1551, 1556/1 w m. Albigowa".

pełna treść

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Wójta Gminy Łańcut

 • 08 kwietnia 2013 13:13

Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 28.03.2013r. na żądanie Karpackiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Rzeszowie ul. Wspólna 5B, 35-205 Rzeszów, reprezentowanej przez Panią Krystynę Ruszel - Prokurent Oddziałowy i Pana Adama Typrowicz - Prokurent Oddziałowy zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: ,,Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia" na dz. nr ew. gr. 77/1, 96, 99/1, 115/6, 115/12, 115/11, 115/10, 116/3, 116/2, 116/1 położonych w miejscowości Sonina.

pełna treść

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Wójta Gminy Łańcut

 • 05 kwietnia 2013 12:48

Zawiadamia się o zgromadzonym materiale dowodowym w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. "Budowa odcinka sieci elektroenergetycznej kablowej na dz. nr ew. gr. 776/7, 776/6, 777/6, 777/4, 780/4, 780/3, 784/2, 785/6 w miejscowości Głuchów.

pełna treść

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Wójta Gminy Łańcut

 • 04 kwietnia 2013 13:00

Zawiadamia się, że w dniu 27.03.2013r. została wydana decyzja odmawiająca ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. "Budowa bezobsługowej stacji bazowej telefonii komórkowej" sieci Play o numerze LAN6001A na dz. nr ew. 1531/1 obręb 0001 Albigowa.

pełna treść

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie

 • 04 kwietnia 2013 13:20

Zawiadamiam iż w dniu 21.03.2013r. do Urzędu Gminy Łańcut wpłynęło odwołanie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Przeciwdziałaniu Elektroskażeniom "Prawo Do Życia" od decyzji Wójta Gminy Łańcut znak RIK 7331/II/6/2010/2011/2012/2013 z dnia 25.02.2013r. ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym dla inwestycji pn.: "Budowa bezobsługowej stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Play o numerze LAN5001B" w Kosinie na dz. nr ew. 2358/1 w miejscowości Kosina, gmina Łańcut.

pełna treść

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie

 • 04 kwietnia 2013 13:32

Zawiadamiam, że na wniosek złożony przez Wójta Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut, zostało wydane przez Wojewodę Podkarpackiego postanowienie znak: I-IV.745.2.33.2013 dotyczące uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: "Budowa odcinka sieci elektroenergetycznej kablowej na dz. nr ew. gr. 776/7, 776/6, 777/6, 777/4, 780/4, 780/3, 784/2, 785/6 w miejscowości Głuchów"

pełna treść

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Wójta Gminy Łańcut

 • 04 kwietnia 2013 13:41

Zawiadamia się, że w dniu 02.04.2013r. została wydana decyzja ustalająca lokalizacje inwestycji celu publicznego pn. "Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w m. Kraczkowa na dz. nr ew. 3430, 3371, 3368/1, 3368/2, 3368/3, 3366/2, 3366/1 na rzecz Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie, Oddział Zakład Gazowniczy w Rzeszowie ul. Wspólna 5, 35-205 Rzeszów.

pełna treść

Przejdź do wpisu

Konkurs ofert

 • 28 marca 2013 11:21

Wójt Gminy Łańcut ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej sportu i rekreacji na terenie Gminy Łańcut w roku 2013.

pełna treść

Przejdź do wpisu

Konkurs ofert

 • 28 marca 2013 11:32

Wójt Gminy Łańcut ogłasza konkurs ofert na zorganizowanie kolonii letniej z programem profilaktycznym z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom, dla ok. 30 dzieci w wieku od 9 do 15 lat.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Wójta Gminy Łańcut

 • 25 marca 2013 09:14

Podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 20.03.2013r. dla Pana Jerzy Misiak zam. Nowosielce 570, 37-200 Przeworsk, została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n.„Budowa hali produkcyjnej z zapleczem biurowo – socjalnym na terenie Firmy Jerzy Misiak Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „MEBLOMIX” w m. Rogóżno 274 A”.

pełna treść

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Wójta Gminy Łańcut

 • 22 marca 2013 08:26

Zawiadamia się o zgromadzonym materiale dowodowym w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. "Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w Wysokiej przy drodze powiatowej Albigowa - Husów" na dz. nr ew. gr. 1432, 1433, 1434, 1435, 1437/5, 1437/7, 1438, 1439, 1440, 1441, 1442/1, 1442/2, 1443, 1445, 1447/1, 3103, 3104/1, 3104/2, 3104/3, 3105, 3106, 3107, 3108/1.

pełna treść

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Wójta Gminy Łańcut

 • 22 marca 2013 11:02

Zawiadamia się, że w dniu 19.03.2013 r. została wydana decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego pn. "Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w m. Rogóżno" na dz. nr ew. gr. 381, 339, 373 w miejscowości Rogóżno.

pełna treść

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Wójta Gminy Łańcut

 • 13 marca 2013 11:35

Zawiadamia się, że w dniu 27.02.2013r., została wydana decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej" na dz. nr ew. 546, 545/2, 544/1, 544/2, 592/1,874,589/1,547 w miejscowości Sonina.

pełna treść

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Wójta Gminy Łańcut

 • 13 marca 2013 11:44

Zawiadamia się, że w dniu 04.03.2013r. została wydana decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego pn. "Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej Głuchów "Pastwisko" na dz. nr ew. gr. 362/2, 362/5, 362/6, 362/9, 362/10, 362/11, 362/12, 362/15, 362/16, 362/18, 362/19, 362/20, 362/21, 362/22, 362/23, 362/24, 362/25, 362/26, 362/27 w Głuchowie.

pełna treść

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Wójta Gminy Łańcut

 • 13 marca 2013 11:58

Zawiadamia się, że w dniu 08.03.2013r. została wydana decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego pn. "Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr ew. 2457, 2453/5, 2452/4, 2448/1, 2447/1, 2446/4, 2441 w m. Kraczkowa Gmina Łańcut i dz. nr ew. gr. 723/1 w m. Malawa Gmina Krasne na rzecz Karpackiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie, Oddział -Zakład Gazowniczy w Rzeszowie ul. Wspólna 5, 35-205 Rzeszów.

pełna treść

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Wójta Gminy Łańcut

 • 12 marca 2013 09:13

W dniu 08.03.2013r. została wydana decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego pn. "Budowa przedszkola publicznego i łącznika" na dz. nr ew. gr. 2438/31 obręb 5 Kosina na rzecz Gminy Łańcut ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut.

pełna treść

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Wójta Gminy Łańcut

 • 08 marca 2013 12:34

Zawiadamia się, iż został zgromadzony materiał dowodowy niezbędny do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. "Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w m. Kraczkowa na dz. nr ew. 3430, 3371, 3368/1, 3368/2, 3368/3, 3366/2, 3366/1 na rzecz Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie, Oddział Zakład Gazowniczy w Rzeszowie ul. Wspólna 5, 35-205 Rzeszów.

pełna treść

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Wójta Gminy Łańcut

 • 08 marca 2013 12:43

Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 20.02.2013r. na żądanie PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, Rejon Energetyczny Leżajsk ul. Polna 10a, 37-300 Leżajsk zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: "Budowa odcinka sieci elektroenergetycznej kablowej na dz. nr ew. gr. 776/7, 776/6, 777/6,777/4,780/4,780/3,784/2,785/6 w miejscowości Gluchów.

pełna treść

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie

 • 04 marca 2013 10:28

Zawiadamiam, że na wniosek Wójt Gminy Łańcut ( RIK.6733.3.2013 z dnia 08-02-2013 r) w dniu 22.02.2013r. zostało wydane przez Dyrektora Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie, działającego z upoważnienia Marszałka Województwa Podkarpackiego postanowienie (znak IL.507.1.101.2013) uzgadniające pozytywnie pod warunkami jak w postanowieniu, projekt decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji celu publicznego w zakresie melioracji wodnych polegającej na: "Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr ew. 3430, 3371, 3368/1, 3368/2, 3368/3, 3366/2, 3366/1 w m. Kraczkowa, gm. Łańcut" na rzecz Karpackiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. w Tarnowie, oddział - Zakład Gazowniczy w Rzeszowie ul. Wspólna 5,35-205 Rzeszów.

pełna treść

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Wójta Gminy Łańcut

 • 28 lutego 2013 14:03

W dniu 25.02.2013 r. została wydania decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego pn.: budowa bezobsługowej stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Play o numerze LAN 5001 B w Kosinie na dz. nr ew. 2358/1 w miejscowości Kosina, gmina Łańcut.

pełna treść

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Wójta Gminy Łańcut

 • 28 lutego 2013 14:11

Zawiadamia się, iż został zgromadzony materiał dowodowy w przedmiocie wydania decyzji odmawiającej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. "Budowa bezobsługowej stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Play o numerze LAN6001A na dz. nr ew. 1531/1 obręb 0001 Albigowa.

pełna treść

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Wójta Gminy Łańcut

 • 21 lutego 2013 12:17

Zawiadamia się, iż został zgromadzony materiał dowodowy niezbędny do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. "Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w m. Rogóżno" na dz. nr ew. gr. 381, 339, 373 w miejscowości Rogóżno.

pełna treść

Przejdź do wpisu

Konkurs ofert

 • 18 lutego 2013 09:43

Wójt Gminy Łańcut ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej sportu i rekreacji na terenie Gminy Łańcut w roku 2013.

pełna treść

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Wójta Gminy Łańcut

 • 14 lutego 2013 13:38

Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 06.02.2013 r. na wniosek Gminy Łańcut ul. Mickiewicza 2a 37-100 Łańcut zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: "Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w Wysokiej przy drodze powiatowej Albigowa - Husów" na dz. nr ew. gr. 1432, 1433, 1434, 1435, 1437/5, 1437/7, 1438, 1440, 1441, 1442/1, 1442/2, 1443, 1445, 1447/1, 3103, 3104/1, 3104/2, 3104/3, 3105, 3106, 3107, 3108/1.

pełna treść

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie

 • 13 lutego 2013 13:41

Zawiadamia się, że na wniosek Wójta Gminy Łańcut z dnia 14 stycznia 2013 r. znak: RIK.6733.1.2013 o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: "budowa przedszkola publicznego i łącznika na dz. nr ew. gr. 2438/31 obręb 5 Kosina" dla Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut, Marszałek Województwa Podkarpackiego postanowieniem znak: PP-III.760.2.4.2013.KM z dnia 29 stycznia 2013 r. uzgodnił pozytywnie powyższy pojekt decyzji.

pełna treść

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Wójta Gminy Łańcut

 • 11 lutego 2013 12:21

Zawiadamia się, iż został zgromadzony materiał dowodowy niezbędny do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. "Budowa przedszkola publicznego i łącznika" na dz. nr ew. gr. 2438/31 obręb 5 Kosina na rzecz Gminy Łańcut ul. Mickiewicza 2a.

pełna treść

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Wójta Gminy Łańcut

 • 06 lutego 2013 13:04

Zawiadamia się, iż został zgromadzony materiał dowodowy niezbędny do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. "Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej Głuchów - "Pastwisko" na dz. nr ew. gr. 362/2, 362/5, 362/6, 362/9, 362/10, 362/11, 362/12, 362/15, 362/16, 362/18, 362/19, 362/20, 362/21, 362/22, 362/23, 362/24, 362/25, 362/26, 362/27 w Głuchowie.

pełna treść

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Wójta Gminy Łańcut

 • 06 lutego 2013 13:12

Zawiadamia się, iż został zgromadzony materiał dowodowy niezbędny do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. "Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr ew. 2457, 2455/2, 2453/5, 2452/4, 2448/1, 2447/1, 2446/4, 2441 w m. Kraczkowa Gmina Łańcut i dz. nr ew. gr. 723/1 w m. Malawa Gmina Krasne na rzecz Karpackiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie, Oddział - Zakład Gazowniczy w Rzeszowie ul. Wspólna 5, 35-205 Rzeszów.

pełna treść

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Wójta Gminy Łańcut

 • 05 lutego 2013 13:20

Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 29.01.2013 r. na wniosek Karpackiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Rzeszowie ul. Wspólna 5, 35-205 Rzeszów, reprezentowanej przez Panią Krystynę Ruszel - Prokurent Oddziałowy i Pana Adama Typrowicz - Prokurent Oddziałowy zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: "Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w m. Kraczkowa na dz. nr ew. 3430, 3371, 3368/1, 3368/2, 3368/3, 3366/2, 3366/1 na rzecz Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie, Oddział Zakład Gazowniczy w Rzeszowie ul. Wspólna 5, 35-205 Rzeszów.

pełna treść

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Wójta Gminy Łańcut

 • 05 lutego 2013 13:30

Podaje się do publicznej wiadmości, że w dniu 31.01.2013 r. na wniosek P. Anny Lonc zam. Rogóżno P. Macieja Lonc zam. Sonina wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: "Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej i odcinka sieci wodociągowej" na dz. nr ew. gr. 380, 379, 378, 377, 374/2, 374/1, 373 w miejscowości Rogóżno.

pełna treść

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie

 • 04 lutego 2013 09:27

Zawiadamiam, że na wniosek Wójt Gminy Łańcut (RIK.6733.27.2012.2013 z dnia 09-01-2013 r.) w dniu 23.01.2013 r. zostało wydane przez Dyrektora Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie, działającego z upoważnienia Marszałka Województwa Podkarpackiego postanowienie (znak IL.507.1.36.2013) uzgadniające pozytywnie pod warunkami jak w postanowieniu, projekt decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji celu publicznego w zakresie melioracji wodnych polegającej na: "Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr ew. gr. 723/1 w m. Malawa, gm. Krasne" na rzecz Karpackiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie, oddział - Zakład Gazowniczy w Rzeszowie ul. Wspólna 5, 35-205 Rzeszów.

pełna treść

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Wójta Gminy Łańcut

 • 04 lutego 2013 13:29

Zawiadamia się, iż został zgromadzony materiał dowodowy niezbędny do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej" na dz. nr ew. 546, 545/2, 544/1, 544/2, 592/1, 874, 589/1, 547 w miejscowości Sonina na rzecz P. Kamila Podolec zam. Sonina 493F, 37-100 Łańcut i P. Krystyny Podolec zam. Sonina 493F, 37-100 Łańcut.

pełna treść

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Wójta Gminy Łańcut

 • 29 stycznia 2013 13:05

WÓJT GMINY ŁAŃCUT PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI, informację o uzupełnieniu Raportu dla przedsięwzięcia p.n.: „Budowa hali produkcyjnej z zapleczem biurowo – socjalnym na terenie Firmy Jerzy Misiak Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowo-Handlowe „MEBLOMIX” w m. Rogóżno dz. nr 1495/5” w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

pełna treść

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Wójta Gminy Łańcut

 • 29 stycznia 2013 13:22

Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 17.01.2013 r. na wniosek Karpackiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Rzeszowie ul. Wspólna 5, 35-205 Rzeszów, reprezentowanej przez Panią Krystynę Ruszel - Prokurent Oddziałowy i Pana Adama Typrowicz - Prokurent Oddziałowy zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: "Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w m. Rogóżno" na dz. nr ew. gr. 381, 339, 373 w miejscowości Rogóżno.

pełna treść

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie

 • 18 stycznia 2013 12:49

Zawiadamiam o wydaniu przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Rzeszowie decyzji dnia 20.11.2012 r. sygn. akt SKO.415/261/2012 uchylającej w całości decyzję decyzji Wójta Gminy Łańcut z dnia 13 lipca 2012 r. znak RIK.6733.8.2012 odmawiającą ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. "Budowa bezpobsługowej stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLAY o numerze LAN6001A na dz. nr ew. 1531/1 obręb 0001 Albigowa z wniosku P4 Sp. z o.o. ul. Taśmowa 7, Warszawa" i przekazującej sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji.

pełna treść

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Wójta Gminy Łańcut

 • 18 stycznia 2013 13:04

Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 03.01.2013 r. na wniosek Gminy Łańcut ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: "Budowa przedszkola publicznego i łącznika" na dz. nr ew. gr. 2438/31 obręb 5 Kosina na rzecz Gminy Łańcut ul. Mickiewicza 2a.

pełna treść

Przejdź do wpisu
Powrót