Menu Podmiotowe menu ikonka

Obwieszczenie RGN.6220.9.2021.MN

 • 18 czerwca 2021 14:39

Obwieszczenie dot. przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi gminnej publicznej klasy D „Rogoźno - Gać" w miejscowości Rogoźno i Kosina od km 0+000,00 do km 1+085,00 na działce nr 1178/2; 1179; 1181; 1182; 1183; 1184; 1185; 1186; 1187; 1188; 1190; 1310; 1311; 1312/1; 1312/2; 1313/1;1315/3; 1317/1; 1320/1; 1321/1; 1322/1; 1335; 1341 w obręb 0007 Rogoźno oraz na działkach nr: 4138/1; 4139/1; 4140/1; 4141/1; 4142/1; 4142/2; 4143/1; 4197/1; 4197/2; 4198/2; 4201; 4203/1; 4203/2; 4261/1; 4261/2; 4262; 4205/3; 4205/4 obręb 0005 Kosina, jednostka ewidencyjna 181004_2 gmina Łańcut".

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie KRO.5120.184.2021.KM

 • 17 czerwca 2021 10:34

Obwieszczenie dot. zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego w Kraczkowej" na działkach nr cw. 347/5, 347/6, 348, 349/7, 1229/1, 1229/2, 1189, 1356, 1302, 4624, 1113, 1114, 1102, 1101, 1096/3, 1096/4, 1096/5, 1096/6, 1515/1, 1517/2, 1517/1, 1518/2, 1518/1, 1072/2, 1072/3, 1071/9, 1071/10, 1071/7, 1071/4, 1524, 1525/8, 1044/2, 1043/2, 1029/6, 1029/4, 1528, 1529/1, 1530/1, 1530/7, 1532, 1533/18, 1531, 1008/4, 992/3, 1338, 1339, 1345/2, 1346/1, 1219, 375/2, 1216/4, 1216/2, 1348/1, 1347/1, 1215/4, 1215/2, 1212, 1407, 1408/1, 1410, 1411/2, 1411/1, 1434/1, 1352, 1103, 1072/4 w miejscowości Kraczkowa.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie I-IV.746.2.7.2021

 • 17 czerwca 2021 10:26

Obwieszczenie dot. lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa odcinka linii elektroenergetycznej SN 15kV w ramach zadania pod nazwą: „Budowa odcinka linii elektroenergetycznej SN 15kV GPZ Głuchów - Sokołów I od słupa 1 do 13, od 13 do 3 wraz z ODG. Do stacji TRAFO Łańcut Szenwalda w miejscowości Głuchów Gmina Łańcut i w miejscowości Łańcut, Miasto Łańcut", na działce nr ewid. 774/4 obręb 0003 Głuchów gmina Łańcut, na terenie kolejowym zamkniętym".

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.43.2021.WK

 • 15 czerwca 2021 15:00

 Zawiadamia się, że został zgromadzony materiał dowodowy w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w Soninie" na działkach nr ew. 647/2, 650/2, 653/3, 653/2, 653/1 w miejscowości Sonina 

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.42.2021.WK

 • 15 czerwca 2021 14:54

 Zawiadamia się, że został zgromadzony materiał dowodowy w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia" na działkach nr ew. 101/5,100, 80, 79/2 w miejscowości Wysoka 

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.41.2021.WK

 • 15 czerwca 2021 14:46

 Zawiadamia się, że został zgromadzony materiał dowodowy w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia" na działkach nr ew. 2714/11, 2714/16, 2714/18, 2714/14 w miejscowości Wysoka 

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie Starosty Łańcuckiego w sprawie aktualizacji informacji zawartych w ewidencji gruntów

 • 15 czerwca 2021 14:40

Zawiadomienie Starosty Łańcuckiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie aktualizacji informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków dot. działek nr 1332, 2516/2 położonych w obrębie kosina, gm. Łańcut.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.40.2021.WK

 • 15 czerwca 2021 14:38

Wójt Gminy Łańcut zawiadamia się, że został zgromadzony materiał dowodowy w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia" na działkach nr ew. 599/2, 597/3, 599/6, 599/7 w miejscowości Wysoka

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie Starosty Łańcuckiego

 • 15 czerwca 2021 14:33

Zawiadomienie Starosty Łańcuckiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie aktualizacji informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków dot. działek nr 731/2, 731/3, 857/2 położonych w obrębie Sonina, gm. Łańcut.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie I-IV.746.2.7.2021

 • 15 czerwca 2021 14:14

Obwieszczenie dot. „Budowy odcinka linii elektroenergetycznej SN 15kV w ramach zadania pod nazwą: „Budowa odcinka linii elektroenergetycznej SN 15kV GPZ Głuchów - Sokołów I od słupa 1 do 13, od 13 do 3 wraz z ODG. Do stacji TRAFO Łańcut Szenwalda w miejscowości Głuchów Gmina Łańcut i w miejscowości Łańcut, Miasto Łańcut", na działce nr ewid. 774/4 obręb 0003 Głuchów gmina Łańcut, na terenie kolejowym zamkniętym"

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie KRO.5120.184.2021.KM

 • 15 czerwca 2021 13:27

Obwieszczenie dot. „Budowy sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego w Kraczkowej" na działkach nr ew. 347/5, 347/6, 348, 349/7, 1229/1, 1229/2, 1189, 1356, 1302, 4624, 1113, 1114, 1102, 1101, 1096/3, 1096/4, 1096/5, 1096/6, 1515/1, 1517/2, 1517/1, 1518/2, 1518/1, 1072/2, 1072/3, 1071/9, 1071/10, 1071/7, 1071/4, 1524, 1525/8, 1044/2, 1043/2, 1029/6, 1029/4, 1528, 1529/1, 1530/1, 1530/7, 1532, 1533/18, 1531, 1008/4, 992/3, 1338, 1339, 1345/2, 1346/1, 1219, 375/2, 1216/4, 1216/2, 1348/1, 1347/1, 1215/4, 1215/2, 1212, 1407, 1408/1, 1410, 1411/2, 1411/1, 1434/1, 1352, 1103, 1072/4 w miejscowości Kraczkowa

Przejdź do wpisu

Mobilny Punkt Spisowy w Albigowej

 • 15 czerwca 2021 13:16

Wójt Gminy Łańcut - Gminny Komisarz Spisowy zaprasza mieszkańców gminy Łańcut potrzebujących wsparcia do dokonania samospisu do skorzystania z możliwości udziału w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, podczas dyżuru członków Gminnego Biura Spisowego w Ośrodku Kultury w Albigowej w dniu 24 czerwca 2021r. (czwartek) w godzinach 12.00 - 17.00

Przy dokonywaniu spisu będzie potrzebny numer PESEL własny i pozostałych domowników.

Udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 jest obowiązkowy.

Serdecznie zapraszamy!

Przejdź do wpisu

Mobilny Punkt Spisowy w Handzlówce

 • 15 czerwca 2021 13:06

Wójt Gminy Łańcut - Gminny Komisarz Spisowy zaprasza mieszkańców gminy Łańcut potrzebujących wsparcia do dokonania samospisu do skorzystania z możliwości udziału w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, podczas dyżuru członków Gminnego Biura Spisowego w Ośrodku Kultury w Handzlówce w dniu 22 czerwca 2021r. (wtorek) w godzinach 11:00 - 16:00

Przy dokonywaniu spisu będzie potrzebny numer PESEL własny i pozostałych domowników.

Udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 jest obowiązkowy.

Serdecznie zapraszamy!

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie ŁP.6220.1.2021

 • 15 czerwca 2021 12:52

Ogłoszenie dot. przedsiewzięcia pn. Przebudowa drogi powiatowej DP 1517R w Gminie Białobrzegi na działkach ewidencyjnych nr 330, 500, 162, 535/7, 516, 523, 529, 522/1, 572, 481, 331 położonych w miejscowości Korniaktów Południowy, gmina Białobrzegi

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie 6220.1.2021.ŁP

 • 15 czerwca 2021 12:50

Obwieszczenie dot. przedsiewzięcia pn. Przebudiwa drogi powiatowej DP 1517R w Gminie Białobrzegi na działkach ewidencyjnych nr 330, 500, 162, 535/7, 516, 523, 529, 522/1, 572, 481, 331 położonych w miejscowości Korniaktów Południowy, gmina Białobrzegi - informacja o wydaniu decyzji środowiskowej

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie ŁP.6220.1.2021

 • 15 czerwca 2021 12:42

Obwieszczenie dot. przedsiewzięcia pn. Przebudiwa drogi powiatowej DP 1517R w Gminie Białobrzegi na działkach ewidencyjnych nr 330, 500, 162, 535/7, 516, 523, 529, 522/1, 572, 481, 331 położonych w miejscowości Korniaktów Południowy, gmina Białobrzegi

Przejdź do wpisu

Mobilny Punkt Spisowy w Kosinie

 • 11 czerwca 2021 08:42

Wójt Gminy Łańcut - Gminny Komisarz Spisowy zaprasza mieszkańców gminy Łańcut potrzebujących wsparcia do dokonania samospisu do skorzystania z możliwości udziału w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, podczas dyżuru członków Gminnego Biura Spisowego w Ośrodku Kultury w Kosinie w dniu 16 czerwca 2021r. (środa) w godzinach 11.00 - 17.00

Przejdź do wpisu

Mobilny Punkt Spisowy w Rogóżnie

 • 11 czerwca 2021 08:05

Wójt Gminy Łańcut - Gminny Komisarz Spisowy zaprasza mieszkańców gminy Łańcut potrzebujących wsparcia do dokonania samospisu do skorzystania z możliwości udziału w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, podczas dyżuru członków Gminnego Biura Spisowego w Ośrodku Kultury w Rogóżnie w dniu 17 czerwca 2021r. (czwartek) w godzinach 11.00-16.00

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.34.2021.WK

 • 10 czerwca 2021 14:23

Zawiadamia się, że został zgromadzony materiał dowodowy w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa odcinka linii elektroenergetycznej kablowej SN 15 kV GPZ Głuchów - Sokołów I od słupa 1 do 13, od słupa 13 do 3 wraz z odg. do stacji trafo Łańcut Szenwalda w miejscowości Głuchów, gmina Łańcut i w miejscowości Łańcut, Miasto Łańcut na działkach nr ew. 989/2, 988/29, 988/27, 988/23, 980/15, 980/3, 980/11, 979/9, 776/7, 777/4, 794, 800, 803/2, 820/2, 822/2, 295, 1460/2, 265, 264, 263, 259, 257/3, 114/3, 114/4, 287, 282, 357, 258, 1485, 979/7, 776/1, 977/1 w miejscowości Głuchów, na działkach nr ew. 1270/2,1269,1265, 1260/4, 1213/1, 1209/3, 1197, 5988/1, 1202, 1199/9, 1279/2, 3523/1, 3524, 3525, 3526/9, 3528/1, 3528/6, 3528/11, 3529/8, 3529/16, 3529/12, 3566/1, 1214, 3526/7, 3529/9, 3529/13, 1283, 1282, 1281,1280/1,1199/6 w Mieście Łańcut.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.38.2021.WK

 • 08 czerwca 2021 12:21

Zawiadamia się, że został zgromadzony materiał dowodowy w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego w Kraczkowej" na działkach nr ew. 347/5, 347/6, 348, 349/7,1229/1, 1229/2, 1189,1356, 1302, 4624,1113, 1114, 1102, 1101, 1096/3, 1096/4, 1096/5, 1096/6, 1515/1, 1517/2, 1517/1, 1518/2, 1518/1, 1072/2, 1072/3, 1071/9, 1071/10, 1071/7, 1071/4, 1524, 1525/8, 1044/2,1043/2, 1029/6, 1029/4, 1528, 1529/1, 1530/1, 1530/7, 1532, 1533/18, 1531, 1008/4, 992/3, 1338, 1339, 1345/2, 1346/1, 1219, 375/2, 1216/4, 1216/2, 1348/1, 1347/1, 1215/4, 1215/2,1212, 1407,1408/1, 1410, 1411/2, 1411/1, 1434/1, 1352,1103,1072/4 w miejscowości Kraczkowa

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.28.2021.WK

 • 08 czerwca 2021 11:50

Zawiadamia się, że został zgromadzony materiał dowodowy w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa odcinka kablowego jednotorowej linii 110 kV Łańcut - Pruchnik, od wyprowadzenia ze stacji 110/15 kV Łańcut do słupa kablowego nr 1, wraz z kanalizacją teletechniczną oraz skablowaniem linii 15 kV" na działkach nr ew. 1002/7,1009/2,1013/8,1016/1,1015/2 w miejscowości Głuchów oraz na działkach nr ew. 699, 707/3, 740, 731/2, 766/2, 766/1, 780, 784/1, 784/2, 792,1155/2, 1155/1,1156/1, 1156/2,1162,1174/2, 1208, 1186, 1199,1207,1241, 1215,1216 w miejscowości Sonina

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.39.2021.WK

 • 08 czerwca 2021 11:27

Wójt Gminy Łańcut zawiadamia się, że został zgromadzony materiał dowodowy w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia o znaczeniu lokalnym" na działkach nr ew. 618/1, 618/2, 618/3, 617/2, 617/1, 603/4 w miejscowości Głuchów oraz na działkach nr ew. 671/2, 682/1, 683/1, 684 w miejscowości Dębina

Przejdź do wpisu

Kołospis - konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich - NSP 2021

 • 08 czerwca 2021 07:48

Kołospis - konkurs polega zachęceniu przez jego uczestników jak największej liczby osób do wypełnienia przez internet formularza Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań

Przejdź do wpisu

Konkurs plastyczny - Narodowy Spis Powszechny 2021

 • 08 czerwca 2021 07:28

"Mój dom, moja rodzina, moja miejscowość" - konkurs plastyczny organizowany w ramach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań

Plakat przedstawiający informacje nt. konkursu

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie ŚR-IV.6333.17.2021

 • 07 czerwca 2021 14:39

Informacja dot. szkód w uprawach rolnych

ŚR-IV.6333.17.2021

Uprzejmie Państwa informuję, że Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, działając na podstawie § 13zh ust. 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 187 z późn. zm.) w dniu 28 maja br. ogłosił, że od dnia 7 do 30 czerwca br. producenci rolni, w których gospodarstwach rolnych powstały szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2020 r. suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich i wynoszą powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej mogą składać wnioski o pomoc do ARiMR.

Wnioski należy złożyć do kierownika biura powiatowego ARiMR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego. Do wniosku o udzielenie pomocy należy dołączyć m.in. kopię protokołu oszacowania szkód.

Formularz wniosku o udzielenie pomocy będzie dostępny na stronie internetowej ARiMR (www.arimr.gov.pl).

Stosownie do powyższego proszę o rozpropagowanie powyższej informacji wśród producentów rolnych, którzy zostali poszkodowani na skutek wystąpienia w roku ubiegłym ww. klęsk

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.27.2021.WK

 • 02 czerwca 2021 12:39

"Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w Albigowej"

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.25.2021.WK

 • 02 czerwca 2021 12:27

Obwieszczenie dot. "Budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w Kraczkowej"

Przejdź do wpisu

NSP 2021. Mobilny Punkt Spisowy w Cierpiszu

 • 02 czerwca 2021 11:26

Wójt Gminy Łańcut - Gminny Komisarz Spisowy zaprasza mieszkańców gminy Łańcut potrzebujących wsparcia do dokonania samospisu do skorzystania z możliwości udziału w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, podczas dyżuru członków Gminnego Biura Spisowego w Szkole Podstawowej w Cierpiszu w dniu 10 czerwca 2021r. (czwartek) w godzinach 11.00 - 16.00

Przy dokonywaniu spisu będzie potrzebny numer PESEL własny i pozostałych domowników.

Serdecznie zapraszamy!

Przejdź do wpisu

NSP 2021. Mobilny Punkt Spisowy w Wysokiej

 • 02 czerwca 2021 11:23

Wójt Gminy Łańcut - Gminny Komisarz Spisowy zaprasza mieszkańców gminy Łańcut potrzebujących wsparcia do dokonania samospisu do skorzystania z możliwości udziału w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, podczas dyżuru członków Gminnego Biura Spisowego w Ośrodku Kultury w Wysokiej w dniu 9 czerwca 2021r. (środa) w godzinach 11.00 - 17.00

Przy dokonywaniu spisu będzie potrzebny numer PESEL własny i pozostałych domowników.

Serdecznie zapraszamy!

Przejdź do wpisu

NSP - kolejna loteria już 8 czerwca br.

 • 01 czerwca 2021 14:20

Dokonałeś samospisu? Weź udział w Loterii i zdobądź jedną z setek nagród. Spisz się i wygraj nagrody.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.21.2021.WK

 • 01 czerwca 2021 09:14

Wójt Gminy Łańcut zawiadamia, że w dniu 31.05.2021 r. została wydana decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w Kraczkowej" na działkach nr ew. 1248/2,1231,1249 w miejscowości Kraczkowa

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.24.2021.WK

 • 01 czerwca 2021 08:53

Wójt Gminy Łańcut zawiadamia, że w dniu 31.05.2021 r. została wydana decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w Kraczkowej na działce nr ew. 2390/2 w miejscowości Kraczkowa

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.46.2021.WK

 • 01 czerwca 2021 08:44

Podaje się do publicznej wiadomości, że na wniosek P. Daniela Mazur z dnia 24.05.2021 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej" na działkach nr ew. 11/6, 11/7 w miejscowości Albigowa oraz na działkach nr ew. 1872/1, 1872/2, 1872/3, 1872/4, 1873/2, 1874/3,1870, 1877/9 w miejscowości Kraczkowa

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.18.2021.WK

 • 01 czerwca 2021 08:21

 Wójt Gminy Łańcut zawiadamia, że w dniu 28.05.2021 r. została wydana decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego" na działkach nr ew. 978/2, 992/1, 996/1, 996/2 w miejscowości Głuchów, na działkach nr ew. 695/1, 695/2, 697 w miejscowości Sonina oraz na działkach nr ew. 5186/4, 5187/4, 5187/5, 5187/2, 5188/11 w Mieście Łańcut 

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.12.2021.WK

 • 01 czerwca 2021 08:08

Zawiadomienie dot. „Budowy sieci elektroenergetycznej SN 15 kV wraz z kanalizacją kablową do kabli światłowodowych w ramach zadania inwestycyjnego: „Przebudowa linii napowietrznej SN 15 kV GPZ Głuchów - RPZW trzon od stanowiska nr 1-17 (z wyłączeniem odcinków kolidujących z budową łącznika A4 z DK94) w miejscowości Łańcut, gmina Łańcut"" na działkach nr ew. 992/2, 991/2, 989/2, 988/29, 988/27, 988/23, 980/15, 980/3, 980/11, 979/9, 979/7, 977/1, 777/5, 777/6, 777/4, 94, 93, 979/2 w miejscowości Głuchów oraz na działkach nr ew. 1279/2,1279/1,1275,1272/2,1272/1,1271,1246,1287/1 w Mieście Łańcut

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.19.2021.WK

 • 01 czerwca 2021 07:44

Wójt Gminy Łańcut zawiadamia, że została wydana decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia" na działkach nr ew. 735, 785/1 w miejscowości Cierpisz

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RGN.6220.11.2021.MN

 • 28 maja 2021 13:27

Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 25.05.2021 r. na wniosek Wójta Gminy Łańcut ul. Mickiewicza 2a, 37- 100 Łańcut, uzupełniony w dniu 25.05.2021 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w przedmiocie wydania decyzji dla przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi gminnej publicznej klasy D „Kosina - Markowa" w miejscowości Kosina od km 0+000,00 do km 1+600,00 na działce nr na dz. o nr ew. 3125; 3141/2; 3141/3; 3141/4; 3162/2; 3162/3; 3162/4; 3163/2; 3164/1; 3164/2; 3165; 3169/1; 3170/1; 3172/3; 3172/5; 3173/1; 3174/3; 3174/5; 3174/6; 3175/3; 3175/4; 3176/2; 3176/5; 3176/6; 3177/2; 3300; 3301; 3302; 3308/1; 3308/2; 3308/3; 3308/4; 3313; 3314; 3315; 3322/1; 3324/4; 3327/4; 3328 położonej w obrębie 0005 Kosina, jednostka ewidencyjna 181004_2 gmina Łańcut oraz na dz. o nr ew. 1807; 2198; 2199; 2210; 2211; 2230/1; 2231; 2336; 2342; położonej w obrębie 0002 Markowa, jednostka ewidencyjna 181005_2 gmina Markowa".

Przejdź do wpisu

Informacja o wynikach naboru na stanowisko kierownika OOD

 • 27 maja 2021 14:48

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Kierownika Osrodka Opieki Dziennej "Pogodny Senior" w Wysokiej

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZ.ZUZ.1.4210.208.2021.KKn

 • 27 maja 2021 13:30

Informacja dot. usługi wodnej tj. wprowadzanie ścieków z przelewu burzowego kanalizacji ogólnospławnej na terenie oczyszczalni ścieków w miejscowości Wola Dalsza istniejącym wylotem do wód rzeki Wisłok

 

Przejdź do wpisu

Mobilny Punkt Spisowy

 • 27 maja 2021 13:11

Wójt Gminy Łańcut - Gminny Komisarz Spisowy zaprasza mieszkańców gminy Łańcut do skorzystania z możliwości udziału w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, podczas dyżuru członków Gminnego Biura Spisowego w Domu Ludowym w Kraczkowej w dniu 1 czerwca 2021r. (wtorek) w godzinach 12.00-17.00

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.20.2021.WK

 • 27 maja 2021 10:49

Wójt Gminy Łańcut zawiadamia, że w dniu 25.05.2021 r. została wydana decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia" na działkach nr ew. 616/3, 616/4 w miejscowości Rogóżno

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.22.2021.WK

 • 27 maja 2021 10:30

Wójt Gminy Łańcut zawiadamia, że w dniu 25.05.2021 r. została wydana decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w Soninie" na działkach nr ew. 43, 44/2, 45/7 w miejscowości Sonina

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.23.2021.WK

 • 27 maja 2021 10:11

Wójt Gminy Łańcut zawiadamia, że w dniu 25.05.2021 r. została wydana decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w Rogoźnie" na działkach nr ew. 364, 373, 402/4 w miejscowości Rogóżno

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.45.2021.WK

 • 27 maja 2021 09:53

Podaje się do publicznej wiadomości, że na wniosek Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut z dnia 19.05.2021 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa trybun sportowych przy stadionie LKS „SAWA" Sonina" na działce nr ew. 892 w miejscowości Sonina

Przejdź do wpisu

Rozporządzenie Nr 19/21

 • 26 maja 2021 15:00

Rozporządzenie z dnia 20 maja 2021 r.  w sprawie uchylenia rozporządzenia w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) w województwie podkarpackim

Przejdź do wpisu

Debata nad raportem o stanie gminy Łańcut za 2020 r.

 • 26 maja 2021 14:35

Wójt Gminy Łańcut przedstawia Radzie Gminy Łańcut raport o stanie Gminy Łańcut za rok 2020 w terminie do 31 maja 2021 r. W debacie nad raportem o stanie Gminy Łańcut za 2020 rok zabierają głos radni oraz mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 50 osób, do Przewodniczącego Rady Gminy Łańcut.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RGN.6220.9.2021.MN

 • 26 maja 2021 12:25

Obwieszczenie dot. przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi gminnej publicznej klasy D „Rogoźno - Gać" w miejscowości Rogoźno i Kosina od km 0+000,00 do km 1+085,00 na działce nr 1178/2; 1179; 1181; 1182; 1183; 1184; 1185; 1186; 1187; 1188; 1190; 1310; 1311; 1312/1; 1312/2; 1313/1;1315/3; 1317/1; 1320/1; 1321/1; 1322/1; 1335; 1341 w obręb 0007 Rogoźno oraz na działkach nr: 4138/1; 4139/1; 4140/1; 4141/1; 4142/1; 4142/2; 4143/1; 4197/1; 4197/2; 4198/2; 4201; 4203/1; 4203/2; 4261/1; 4261/2; 4262; 4205/3; 4205/4 obręb 0005 Kosina, jednostka ewidencyjna 181004_2 gmina Łańcut"

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RGN.6220.10.2021.MN

 • 25 maja 2021 14:27

Obwieszczenie dot. „Rozbudowy drogi gminnej publicznej „Puchałówka (Kosina -Rogoźno)" w miejscowościach Kosina i Rogoźno na terenie Gminy Łańcut wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej"

Przejdź do wpisu

Nabór na rachmistrzów spisowych NSP 2021

 • 25 maja 2021 10:59

Pan Jakub Czarnota - Gminny Komisarz Spisowy w Gminie Łańcut ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór uzupełniający kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. spisu powszechnego NSP 2021

Przejdź do wpisu

Loteria Spisowa ZSP

 • 25 maja 2021 10:50

Narodowy Spis Powszechny 2021 - spisz się i wygraj nagrody.

Przejdź do wpisu