• 15 października 2018 14:03

Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych dla Mieszkańców ROF w ramach projektu „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy”

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia powyżej kwoty określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz. 1579) Pełna treść ogłoszenia: http://rof.org.pl/dostawa-i-montaz-instalacji-fotowoltaicznych-dla-mieszkancow-rof-w-ramach-projektu-wsparcie-rozwoju-oze-na-terenie-rof-pro...

 • 03 stycznia 2014 11:28

DOWÓZ DZIECI Z TERENU GMINY ŁAŃCUT DO ZESPOŁU SZKÓŁ W ALBIGOWEJ

Łańcut: DOWÓZ DZIECI Z TERENU GMINY ŁAŃCUT DO ZESPOŁU SZKÓŁ W ALBIGOWEJ Numer ogłoszenia: 1545 - 2014; data zamieszczenia: 03.01.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Łańcut , ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut, woj. podkarpackie, tel. 017 2252...

 • 11 grudnia 2013 13:33

DOWÓZ DZIECI Z TERENU GMINY ŁAŃCUT DO SZKÓŁ I OŚRODKÓW REHABILITACYJNO -EDUKACYJNO - WYCHOWAWCZYCH W RZESZOWIE, LASZCZYNACH, WYSOKIEJ I ALBIGOWEJ

  DOWÓZ DZIECI Z TERENU GMINY ŁAŃCUT DO SZKÓŁ  I OŚRODKÓW REHABILITACYJNO -EDUKACYJNO - WYCHOWAWCZYCH W RZESZOWIE, LASZCZYNACH, WYSOKIEJ I ALBIGOWEJ Numer ogłoszenia: 269515 - 2013; data zamieszczenia: 11.12.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES:...

 • 10 grudnia 2013 14:37

Organizacja i przeprowadzenie zajęć z języka angielskiego, rytmiki oraz logopedycznych w ramach projektu pn. Co dzień mądrzejsi, co dzień sprawniejsi.

 Organizacja i przeprowadzenie zajęć z języka angielskiego, rytmiki oraz logopedycznych w ramach projektu pn. Co dzień mądrzejsi, co dzień sprawniejsi. Numer ogłoszenia: 268279 - 2013; data zamieszczenia: 10.12.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I...

 • 20 listopada 2013 13:31

Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Łańcut w sezonie 2013/2014

  Łańcut: Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Łańcut w sezonie 2013/2014 Numer ogłoszenia: 246659 - 2013; data zamieszczenia: 20.11.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Łańcut , ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut, woj. podkarpac...

 • 18 listopada 2013 10:02

SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE DLA OSÓB Z TERENU GMINY ŁAŃCUT

  Łańcut: SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE DLA OSÓB Z TERENU GMINY ŁAŃCUT Numer ogłoszenia: 243029 - 2013; data zamieszczenia: 18.11.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej , ul. Mickiewicza 2A, 37-100 Łańcut, woj....

 • 15 listopada 2013 13:56

Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego budowy chodnika dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 877 Naklik-Leżajsk-Łańcut-Szklary w miejscowości Albigowa w km 47+925 do 48+255 strona lewa, w km 48+235 do 48+770 strona prawa oraz w km 49+863 do 51+061 strona lewa

  Łańcut: Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego budowy chodnika dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 877 Naklik-Leżajsk-Łańcut-Szklary w miejscowości Albigowa w km 47+925 do 48+255 strona lewa, w km 48+235 do 48+770 strona prawa oraz w km 49+863 do 51+061 strona lewa Numer ogłoszenia: 242371 - 2013; data zamieszczenia: 15.11.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Za...

 • 14 listopada 2013 14:21

Dostawa energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucyjnych do celów zaopatrzenia gminnych obiektów komunalnych w energię elektryczną oraz oświetlenia drogowego.

  Łańcut: Dostawa energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucyjnych do celów zaopatrzenia gminnych obiektów komunalnych w energię elektryczną oraz oświetlenia drogowego. Numer ogłoszenia: 240881 - 2013; data zamieszczenia: 14.11.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWI...

 • 23 października 2013 14:14

Przebudowa i zmiana funkcji części pomieszczeń budynku internatu z przeznaczeniem na pracownie dydaktyczne praktycznej nauki zawodu dla Zespołu Szkół im. T. Kościuszki w Wysokiej

  Łańcut: Przebudowa i zmiana funkcji części pomieszczeń budynku internatu z przeznaczeniem na pracownie dydaktyczne praktycznej nauki zawodu dla Zespołu Szkół im. T. Kościuszki w Wysokiej Numer ogłoszenia: 222045 - 2013; data zamieszczenia: 23.10.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego....

 • 23 października 2013 11:43

ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY ŁAŃCUT

ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH Z  TERENU GMINY ŁAŃCUT

 • 18 października 2013 11:03

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy drogi wewnętrznej gminnej Działy Wschodnie w miejscowości Kraczkowa gmina Łańcut dz. nr ewid. 3339 i 3556/1

  Łańcut: Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy drogi wewnętrznej gminnej Działy Wschodnie w miejscowości Kraczkowa gmina Łańcut dz. nr ewid. 3339 i 3556/1 Numer ogłoszenia: 217821 - 2013; data zamieszczenia: 18.10.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJ...

 • 18 października 2013 09:00

UDZIELENIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI 2 395 000,00 zł. NA POKRYCIE PLANOWANEGO DEFICYTU GMINY ŁAŃCUT

  Łańcut: UDZIELENIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI 2 395 000,00 zł. NA POKRYCIE PLANOWANEGO DEFICYTU GMINY ŁAŃCUT Numer ogłoszenia: 217555 - 2013; data zamieszczenia: 18.10.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Łańcut , ul. Mickiewi...

 • 08 października 2013 12:26

Dostawa minikoparki wraz z przyczepą do jej przewozu

Łańcut: Dostawa minikoparki wraz z przyczepą do jej przewozu Numer ogłoszenia: 207695 - 2013; data zamieszczenia: 08.10.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Łańcut , Sonina 251 B, 37-100 Łańcut, woj. podkarpa...

 • 01 października 2013 12:15

Dostawa węgla kamiennego do placówek oświatowych Gminy Łańcut w sezonie grzewczym 2013/2014

Łańcut: Dostawa węgla kamiennego do placówek oświatowych Gminy Łańcut w sezonie grzewczym 2013/2014 Numer ogłoszenia: 200999 - 2013; data zamieszczenia: 01.10.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Łańcut , ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut,...

 • 20 września 2013 13:08

Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn.: Poprawa zaopatrzenia mieszkańców Gminy Łańcut w wodę pitną poprzez przebudowę stacji uzdatniania wody oraz dwóch stacji hydroforowych wraz z przebudową i rozbudową sieci wodociągowej

Łańcut: Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn.: Poprawa zaopatrzenia mieszkańców Gminy Łańcut w wodę pitną poprzez przebudowę stacji uzdatniania wody oraz dwóch stacji hydroforowych wraz z przebudową i rozbudową sieci wodociągowej Numer ogłoszenia: 192305 - 2013; data zamieszczenia: 20.09.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obow...

 • 05 września 2013 14:03

BUDOWA DROGI GMINNEJ WEWNĘTRZNEJ MALAWA II KM 0+000-0+653,50 W MIEJSCOWOŚCI GŁUCHÓW

  Łańcut: BUDOWA DROGI GMINNEJ WEWNĘTRZNEJ MALAWA II KM 0+000-0+653,50 W MIEJSCOWOŚCI GŁUCHÓW Numer ogłoszenia: 179217 - 2013; data zamieszczenia: 05.09.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Łańcut , ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Ła...

 • 05 września 2013 12:00

PRZEBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ I ZABEZPIECZENIE PRZECIW WILGOCIOWE BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA W KRACZKOWEJ

PRZEBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ I ZABEZPIECZENIE PRZECIW WILGOCIOWE BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA W KRACZKOWEJ Numer ogłoszenia: 178845 - 2013; data zamieszczenia: 05.09.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Łańcut , ul. Mickiewicza 2a,...

 • 22 sierpnia 2013 11:41

POPRAWA ZAOPATRZENIA MIESZKAŃCÓW GMINY ŁAŃCUT W WODĘ PITNĄ POPRZEZ PRZEBUDOWĘ STACJI UZDATNIANIA WODY ORAZ DWÓCH STACJI HYDROFOROWYCH WRAZ Z PRZEBUDOWĄ I ROZBUDOWĄ SIECI WODOCIĄGOWEJ

POPRAWA ZAOPATRZENIA MIESZKAŃCÓW GMINY ŁAŃCUT W WODĘ PITNĄ POPRZEZ PRZEBUDOWĘ STACJI UZDATNIANIA WODY ORAZ DWÓCH STACJI HYDROFOROWYCH WRAZ Z PRZEBUDOWĄ  I ROZBUDOWĄ SIECI WODOCIĄGOWEJ Numer ogłoszenia: 167023 - 2013; data zamieszczenia: 22.08.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SE...

 • 26 lipca 2013 07:45

Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w Wysokiej - przy drodze powiatowej Albigowa-Husów

Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w Wysokiej - przy drodze powiatowej Albigowa-Husów Numer ogłoszenia: 150839 - 2013; data zamieszczenia: 26.07.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Łańcut , ul. Mickiew...

 • 23 lipca 2013 08:21

Zaprojektowanie i budowa szkolnego placu zabaw w ramach rządowego programu Radosna Szkoła przy Szkole Podstawowej im. św. Jana Bosko w Wysokiej

  Zaprojektowanie i budowa szkolnego placu zabaw w ramach rządowego programu Radosna Szkoła przy Szkole Podstawowej im. św. Jana Bosko w Wysokiej Numer ogłoszenia: 149385 - 2013; data zamieszczenia: 23.07.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1)...

 • 16 lipca 2013 14:05

PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W WYSOKIEJ

  PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W WYSOKIEJ Numer ogłoszenia: 144815 - 2013; data zamieszczenia: 16.07.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Łańcut , ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut, woj. podkarpackie, tel. 0...

 • 11 lipca 2013 14:20

REMONT DROGI WEWNĘTRZNEJ KRACZKOWA DZIAŁY WSCHODNIE KM 0+300-0+900 W KRACZKOWEJ

  REMONT DROGI WEWNĘTRZNEJ KRACZKOWA DZIAŁY WSCHODNIE KM 0+300-0+900 W KRACZKOWEJ Numer ogłoszenia: 140801 - 2013; data zamieszczenia: 11.07.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Łańcut , ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut, woj...

 • 09 lipca 2013 14:10

Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn: Budowa Przedszkola Publicznego w Kosinie

  Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn: Budowa Przedszkola Publicznego w Kosinie Numer ogłoszenia: 137905 - 2013; data zamieszczenia: 09.07.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Łańcut , ul. Mickiewicza 2a,...

 • 05 lipca 2013 11:07

BUDOWA PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W KOSINIE

  BUDOWA PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W KOSINIE Numer ogłoszenia: 134815 - 2013; data zamieszczenia: 05.07.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane   Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Łańcut , ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut, woj. podkarpackie, tel. 017 2252264, faks 0...

 • 04 lipca 2013 10:51

REMONT DROGI WEWNĘTRZNEJ MAŁE DOŁY KM 0+000-0+592,50 W KOSINIE

  REMONT DROGI WEWNĘTRZNEJ MAŁE DOŁY KM 0+000-0+592,50 W KOSINIE   Numer ogłoszenia: 133321 - 2013; data zamieszczenia: 04.07.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Łańcut , ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut, woj. podkarpackie...

 • 01 lipca 2013 10:53

Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Głuchów - Pastwisko

Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Głuchów - Pastwisko Numer ogłoszenia: 128923 - 2013; data zamieszczenia: 01.07.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Łańcut , ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut,...

 • 27 czerwca 2013 14:05

PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W WYSOKIEJ

  PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W WYSOKIEJ Numer ogłoszenia: 126515 - 2013; data zamieszczenia: 27.06.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane   Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Łańcut , ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut, woj. podkarpackie,...

 • 14 czerwca 2013 13:41

DOSTAWA WYPOSAŻENIA DLA OŚRODKÓW KULTURY W GMINIE ŁAŃCUT

Łańcut: DOSTAWA WYPOSAŻENIA DLA OŚRODKÓW KULTURY W GMINIE ŁAŃCUT Numer ogłoszenia: 112809 - 2013; data zamieszczenia: 14.06.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Kultury Gminy Łańcut , ul. Wysoka 49, 37-100 Łańcut, woj. podkarpackie, tel. 17...

 • 13 czerwca 2013 14:27

ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ W RAMACH PROJEKTU CZAS NA AKTYWNOŚĆ W GMINIE ŁAŃCUT

  ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ W RAMACH PROJEKTU CZAS NA AKTYWNOŚĆ W GMINIE ŁAŃCUT Numer ogłoszenia: 111317 - 2013; data zamieszczenia: 13.06.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej , ul. Mickiewic...

 • 06 czerwca 2013 10:30

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ORAZ WYPOSAŻENIE ZESPOŁU SZKÓŁ W SONINIE

  ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ORAZ WYPOSAŻENIE ZESPOŁU SZKÓŁ W SONINIE Numer ogłoszenia: 101471 - 2013; data zamieszczenia: 06.06.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Łańcut , ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut, woj. podkarpackie, tel....

 • 30 kwietnia 2013 12:54

ROBOTY DROGOWE W MIEJSCOWOŚCIACH CIERPISZ I KRACZKOWA - GMINA ŁAŃCUT

  ROBOTY DROGOWE W MIEJSCOWOŚCIACH CIERPISZ I KRACZKOWA - GMINA ŁAŃCUT Numer ogłoszenia: 173276 - 2013; data zamieszczenia: 30.04.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Łańcut , ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut, woj. podkarpackie,...

 • 30 kwietnia 2013 11:45

KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW OŚWIATOWYCH W GMINIE ŁAŃCUT

  KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW OŚWIATOWYCH W GMINIE ŁAŃCUT Numer ogłoszenia: 172718 - 2013; data zamieszczenia: 30.04.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Łańcut , ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut, woj. podkarpackie, te...

 • 24 kwietnia 2013 11:58

WYKONANIE REMONTU CZĄSTKOWEGO NAWIERZCHNI DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY ŁAŃCUT

  WYKONANIE REMONTU CZĄSTKOWEGO NAWIERZCHNI DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY ŁAŃCUT Numer ogłoszenia: 162874 - 2013; data zamieszczenia: 24.04.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Łańcut , ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut, woj...

 • 15 kwietnia 2013 13:58

BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO Z OGRODZENIEM, DRENAŻEM I INSTALACJĄ KANALIZACJI DESZCZOWEJ, PRZEBUDOWA BOISKA PIŁKI NOZNEJ: PRZEBUDOWA TRYBUN, BUDOWA DRENAŻU BUDOWA I PRZEBUDOWA PRZYŁĄCZY KANALIZACJI DESZCZOWEJ DO NIERUCHOMOŚCI, UTWARDZENIE POWIERZCHNI GRUNTU na dz. nr 891 oraz dz. nr 811/2, 843 w miejscowości Rogóżno Gmina Łańcut

  BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO Z OGRODZENIEM, DRENAŻEM I INSTALACJĄ KANALIZACJI DESZCZOWEJ, PRZEBUDOWA BOISKA PIŁKI NOZNEJ: PRZEBUDOWA TRYBUN, BUDOWA DRENAŻU BUDOWA I PRZEBUDOWA PRZYŁĄCZY KANALIZACJI DESZCZOWEJ DO NIERUCHOMOŚCI, UTWARDZENIE POWIERZCHNI GRUNTU na dz. nr 891 oraz dz. nr 811/2, 843 w miejscowości Rogóżno Gmina Łańcut Numer ogłoszenia: 147408 - 2013; data zamieszczenia: 1...

 • 04 kwietnia 2013 12:22

Organizacja i przeprowadzenie zajęć grupowych z logorytmiki oraz zajęć indywidualnych logopedycznych w ramach projektu pn. Kochajcie dzieciństwo i sprzyjajcie jego zabawom

Organizacja i przeprowadzenie zajęć grupowych  z logorytmiki oraz zajęć indywidualnych logopedycznych w ramach projektu pn. Kochajcie dzieciństwo i sprzyjajcie jego zabawom Numer ogłoszenia: 131236 - 2013; data zamieszczenia: 04.04.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY...

 • 19 lutego 2013 17:04

DOSTAWA KRUSZYW NATURALNYCH NA REMONTY DRÓG W GMINIE ŁAŃCUT WRAZ Z CZĘŚCIOWYM ROZŚCIELENIEM W ILOŚCI ok. 2000 t w 2013 r.

  DOSTAWA KRUSZYW NATURALNYCH NA REMONTY DRÓG  W GMINIE ŁAŃCUT WRAZ Z CZĘŚCIOWYM ROZŚCIELENIEM W ILOŚCI ok. 2000 t w 2013 r. Numer ogłoszenia: 71592 - 2013; data zamieszczenia: 19.02.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Łańcut , ul. Mickie...

 • 19 lutego 2013 16:25

ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH ORAZ ODPADÓW SELEKTYWNYCH Z TERENU GMINY ŁAŃCUT

  ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH ORAZ ODPADÓW SELEKTYWNYCH Z TERENU GMINY ŁAŃCUT Numer ogłoszenia: 71526 - 2013; data zamieszczenia: 19.02.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Łańcut , ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut, woj....

 • 19 lutego 2013 11:17

BUDOWA HYDROFORNI H5 DLA BUDYNKÓW POŁOŻONYCH PRZY DRODZE GOŚCIŃCZYK W HANDZLÓWCE

  BUDOWA HYDROFORNI H5 DLA BUDYNKÓW POŁOŻONYCH PRZY DRODZE GOŚCIŃCZYK W HANDZLÓWCE Numer ogłoszenia: 68898 - 2013; data zamieszczenia: 19.02.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Łańcut , ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut, woj. pod...

 • 08 lutego 2013 08:35

BUDOWA PLACÓW ZABAW W MIEJSCOWOŚCIACH; ALBIGOWA, GŁUCHÓW, KOSINA, SONINA, CIERPISZ, oraz ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU REKREACYJNEGO W MIEJSCOWOŚCI HANDZLÓWKA

BUDOWA PLACÓW ZABAW W MIEJSCOWOŚCIACH; ALBIGOWA, GŁUCHÓW, KOSINA, SONINA, CIERPISZ, oraz ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU REKREACYJNEGO W MIEJSCOWOŚCI HANDZLÓWKA Numer ogłoszenia: 52908 - 2013; data zamieszczenia: 08.02.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄC...

 • 06 lutego 2013 12:00

DOSTAWA WYPOSAŻENIA W RAMACH PROJEKTU PODKARPACIE STAWIA NA ZAWODOWCÓW REALIZOWANEGO W ZESPOLE SZKÓŁ IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W WYSOKIEJ

DOSTAWA WYPOSAŻENIA W RAMACH PROJEKTU PODKARPACIE STAWIA NA ZAWODOWCÓW REALIZOWANEGO W ZESPOLE SZKÓŁ IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W WYSOKIEJ Numer ogłoszenia: 49984 - 2013; data zamieszczenia: 06.02.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Łańcut , ul....

 • 04 stycznia 2013 12:52

ŚWIADCZENIE USŁUG GEODEZYJNYCH NA TERENIE GMINY ŁAŃCUT W 2013 r.

Łańcut: Świadczenie usług geodezyjnych na terenie Gminy Łańcut w 2013 r Numer ogłoszenia: 6696 - 2013; data zamieszczenia: 04.01.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi   Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Łańcut , ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut, woj. podkarpackie, tel. 017 22...

 • 04 grudnia 2012 12:19

USŁUGI OPIEKUŃCZE DLA OSÓB Z TERENU GMINY ŁAŃCUT

  Łańcut: Usługi opiekuńcze dla osób z terenu Gminy Łańcut Numer ogłoszenia: 488466 - 2012; data zamieszczenia: 04.12.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi   Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej , ul. Mickiewicza 2A, 37-100 Łańcut, woj. podkarpackie...

 • 30 listopada 2012 10:59

Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami domowymi dla Albigowej - Honie

Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami domowymi dla Albigowej - Honie   Numer ogłoszenia: 481966 - 2012; data zamieszczenia: 30.11.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Łańcut , ul. Mick...

 • 29 listopada 2012 13:25

Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Łańcut w sezonie 2012/2013 - obejmujące Rejon obszarowy nr 2

Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Łańcut w sezonie 2012/2013 - obejmujące Rejon obszarowy nr 2 Numer ogłoszenia: 480160 - 2012; data zamieszczenia: 29.11.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Łańcut , ul. Mickiewicza 2a, 37-...

 • 28 listopada 2012 12:15

Dowóz dzieci niepełnosprawnych z Gminy Łańcut do Szkół i Ośrodków Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczych w Rzeszowie, Laszczynach i Wysokiej.

Dowóz dzieci niepełnosprawnych z Gminy Łańcut do Szkół i Ośrodków Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczych w Rzeszowie, Laszczynach i Wysokiej Numer ogłoszenia: 476990 - 2012; data zamieszczenia: 28.11.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi   Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: G...

 • 23 listopada 2012 08:54

Organizacja i przeprowadzenie zajęć z doradztwa zawodowego w ramach projektu Podkarpacie stawia na zawodowców realizowanego w Zespole Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Wysokiej.

Organizacja i przeprowadzenie zajęć z doradztwa zawodowego    w ramach projektu Podkarpacie stawia na zawodowców realizowanego w Zespole Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Wysokiej. Numer ogłoszenia: 467768 - 2012; data zamieszczenia: 23.11.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄ...

 • 22 listopada 2012 10:54

Kompleksowa dostawa i sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucyjnych do celów zaopatrzenia gminnych obiektów komunalnych w energię elektryczną oraz oświetlenia drogowego.

Kompleksowa dostawa i sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucyjnych do celów zaopatrzenia gminnych obiektów komunalnych w energię elektryczną oraz oświetlenia drogowego Numer ogłoszenia: 465508 - 2012; data zamieszczenia: 22.11.2012   OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SE...

 • 09 listopada 2012 12:21

Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Łańcut w sezonie 2012/2013. Obejmujące następujące rejony obszarowe: I.Rejon obszarowy nr 1 II.Rejon obszarowy nr 2 III.Rejon obszarowy nr 3

Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Łańcut w sezonie 2012/2013. Obejmujące następujące rejony obszarowe: I.Rejon obszarowy nr 1II.Rejon obszarowy nr 2 III.Rejon obszarowy nr 3 Numer ogłoszenia: 441754 - 2012; data zamieszczenia: 09.11.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I...

 • 05 listopada 2012 09:58

Kompleksowa dostawa i sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucyjnych do celów zaopatrzenia gminnych obiektów komunalnych w energię elektryczną oraz oświetlenia drogowego.

Kompleksowa dostawa i sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucyjnych do celów zaopatrzenia gminnych obiektów komunalnych w energię elektryczną oraz oświetlenia drogowego Numer ogłoszenia: 431198 - 2012; data zamieszczenia: 05.11.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I...

 • 30 października 2012 09:46

Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Łańcut w sezonie 2012/2013. Obejmujące następujące rejony obszarowe: I. Rejon obszarowy nr 1 II. Rejon obszarowy nr 2 III. Rejon obszarowy nr 3.

Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Łańcut w sezonie 2012/2013. Obejmujące następujące rejony obszarowe: I. Rejon obszarowy nr 1 II. Rejon obszarowy nr 2 III. Rejon obszarowy nr 3 Numer ogłoszenia: 423980 - 2012; data zamieszczenia: 30.10.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego....

Powrót