• 24 kwietnia 2009 14:47

WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ DREWNIANEJ NA STOLARKĘ PCV I ALUMINIUM W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH GMINY ŁAŃCUT

  WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ    DREWNIANEJ NA STOLARKĘ PCV I ALUMINIUM     W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH GMINY ŁAŃCUT OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Łańcut , ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut, woj. podkarpackie, tel. 017 2252264, faks 017...

 • 06 kwietnia 2009 15:28

Świadczenie usług pośrednictwa pracy oraz wsparcia psychologicznego w ramach projektu pn. AKTYWNI -KREATYWNI- MOBILNI

  Świadczenie usług pośrednictwa pracy oraz wsparcia psychologicznego w ramach projektu pn. AKTYWNI - KREATYWNI – MOBILNI OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi     Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Łańcut , ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut, woj. podkarpackie, tel. 017 2252264, faks 017 2256536...

 • 31 marca 2009 12:08

Dostawa kruszyw naturalnych na remonty dróg w Gminie lańcut wraz z częściowym rozścieleniem w ilości ok. 850 m3 w 2009 r.

   Dostawa kruszyw naturalnych na remonty dróg w Gminie Łańcut wraz z częściowym rozścieleniem w ilości ok. 850 m3 w 2009 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Łańcut , ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut, woj. podkarpackie, tel. 017 2252264, faks 017 2256536....

 • 27 marca 2009 14:35

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitrnej w Gminie Łańcut 2009 r.

  Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Gminie Łańcut 2009 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane     Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Łańcut , ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut, woj. podkarpackie,               tel. 017 2252264, faks 017 2256536. Adres strony inter...

 • 12 marca 2009 14:22

Świadczenie usług pośrednictwa pracy oraz wsparcia psychologicznego w ramach projektu pn. AKTYWNI - KREATYWNI - MOBILNI

  Świadczenie usług pośrednictwa pracy oraz wsparcia psychologicznego w ramach projektu pn. AKTYWNI - KREATYWNI - MOBILNI OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi   Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Łańcut , ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut, woj. podkarpackie, tel. 017 2252264, faks 017 2256536....

 • 17 lutego 2009 13:48

Przebudowa drogi gminnej od torów kolejowych do drogi krajowej 4 E-40 w Rogóżnie w km 0+000-1+676

Przebudowa drogi gminnej od torów kolejowych do drogi krajowej 4E - 40 w Rogóżnie w km 0+000-1+676 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Łańcut , ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut, woj. podkarpackie, tel. 017 2252264, faks 017 2256536. Adres strony inte...

 • 13 lutego 2009 12:49

Przeprowadzenie szkoleń operator koparki jednonaczyniowej III kl. oraz operator walca drogowego III kl.

Przeprowadzenie szkoleń operator koparki jednonaczyniowej III kl. oraz operator walca drogowego III kl. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi     Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Łańcut , ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut, woj. podkarpackie, tel. 017 2252264, faks 017 2256536. Adres strony i...

 • 11 lutego 2009 08:48

Usługi geodezyjne zlecane do wykonania na terenie Gminy Łańcut w związku z gospodarowaniem mieniem komunalnym w 2009 r.

  Usługi geodezyjne zlecane do wykonania na terenie Gminy Łańcut w związku z gospodarowaniem mieniem komunalnym w 2009 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi     Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Łańcut , ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut, woj. podkarpackie, tel. 017 2252264, faks 017 2256536...

 • 04 lutego 2009 14:31

Budowa oświetlenia drogowego w Gminie lańcut 2009 r.

  Budowa oświetlenia drogowego w Gminie Łańcut 2009 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane     Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Łańcut , ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut, woj. podkarpackie, tel. 017 2252264, faks 017 2256536. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa....

 • 21 stycznia 2009 14:37

Przeprowadzenie szkoleń w zawodach kucharz oraz fryzjer

PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ W ZAWODACH KUCHARZ ORAZ FRYZJER OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi     Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Łańcut , ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut, woj. podkarpackie, tel. 017 2252264, faks 017 2256536. Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminalancut.pl I....

 • 08 grudnia 2008 15:51

Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w branżach: budowlanej, sanitarnej i elektrycznej na zadaniu: Przebudowa stacji uzdatniania i pompowni wody w Głuchowie

Pełnieniu obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w branżach: budowlanej, sanitarnej                   i elektrycznej na zadaniu: Przebudowa stacji uzdatniania i pompowni wody w Głuchowie. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Łańcut , ul. Mickiewicza 2a, 37-...

 • 28 listopada 2008 13:29

Przebudowa istniejących obiektów stacji uzdatniania i przepompowni wody oraz rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Łańcut – etap IV – Przebudowa stacji uzdatniania i pompowni wody w Głuchowie

Przebudowa istniejących obiektów stacji uzdatniania i przepompowni wody oraz rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Łańcut - etap IV - Przebudowa stacji uzdatniania  i pompowni wody w Głuchowie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Łańcut , ul. Mickiewicza...

 • 07 listopada 2008 13:49

Przeprowadzenie szkolenia w zakresie księgowości małych i średnich przedsiębiorstw wraz ze szkoleniem komputerowym

Przeprowadzenie szkolenia w zakresie księgowości małych i średnich przedsiębiorstw wraz ze szkoleniem komputerowym OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Łańcut , ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut, woj. podkarpackie, tel. 017 2252264, faks 017 2256536. Adres st...

 • 22 października 2008 13:20

Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z terenu Gminy Łańcut

Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z terenu Gminy Łańcut OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Łańcut , ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut, woj. podkarpackie, tel. 017 2252264, fax. 017 2256536. Adres strony internetowej zama...

 • 17 września 2008 13:36

Dostawa węgla kamiennego oraz koksu do placówek oświatowych Gminy Łańcut w sezonie grzewczym 2008/2009

Dostawa węgla kamiennego oraz koksu do placówek oświatowych Gminy Łańcut w sezonie grzewczym 2008/2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.       Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Łańcut , ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut, woj. podkarpackie, tel. 017 2252264, fax. 017 2256536. Adres strony i...

 • 26 sierpnia 2008 12:11

Dostawa samochodu ratowniczo - gaśniczego z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Cierpiszu

Dostawa samochodu ratowniczo – gaśniczego z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Cierpiszu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy     Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut, woj. podkarpackie, tel. 017 2252264, fax 017 2256536. Adres strony i...

 • 06 sierpnia 2008 14:49

Termomodernizacja Budynku Publicznego Gimnazjum w Wysokiej

Termomodernizacja Budynku Publicznego Gimnazjum w Wysokiej   OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane     Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut, woj. podkarpackie, tel. 017 2252264, fax 017 2256536. Adres strony internetowej zamawiającego: www.gmina...

 • 06 sierpnia 2008 14:07

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Kosinie

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Kosinie   OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut, woj. podkarpackie, tel. 017 2252264, fax 017 2256536. Adres strony internetowej zamawiaj...

 • 06 sierpnia 2008 12:19

Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 310.000,00 zł na sfinansowanie przedsięwzięcia pn. Termomodernizacja budynków Gimnazjum w Wysokiej

Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 310.000,00 zł na sfinansowanie przedsięwzięcia pn. Termomodernizacja budynków Gimnazjum w Wysokiej OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi     Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut, woj. podkarpackie, tel. 017 22...

 • 06 sierpnia 2008 10:55

Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 240.000,00 zł na sfinansowanie przedsięwzięcia pn. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Kosinie

Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości  240.000,00 zł na sfinansowanie przedsięwzięcia pn. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Kosinie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi     Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut, woj. podkarpackie, tel. 017 22...

 • 01 sierpnia 2008 09:24

Rozbudowa drogi gminnej Łozy w Głuchowie w km 0+006-0+862

Rozbudowa drogi gminnej Łozy w Głuchowie w km 0+006-0+862 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut, woj. podkarpackie, tel. 017 2252264, fax 017 2256536. Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminalancut.pl...

 • 24 lipca 2008 07:26

Roboty drogowe w miejscowościach Cierpisz, Handzlówka i Wysoka

Roboty drogowe w miejscowościach Cierpisz, Handzlówka i Wysoka OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut, woj. podkarpackie, tel. 017 2252264, fax 017 2256536. Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminalancut.pl...

 • 11 lipca 2008 14:12

Dostawa samochodu ratowniczo - gaśniczego z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Cierpiszu

Dostawa samochodu ratowniczo - gaśniczego z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej                 w Cierpiszu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy   Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut, woj. podkarpackie, tel. 017 2252264, fax 017 2256536. I. 2) R...