• 18 października 2012 10:58

Organizacja i przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu Podkarpacie stawia na zawodowców realizowanego w Zespole Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Wysokiej.

Organizacja i przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu Podkarpacie stawia na zawodowców realizowanego w Zespole Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Wysokiej. Numer ogłoszenia: 405146 - 2012; data zamieszczenia: 18.10.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES:...

 • 17 października 2012 12:30

UDZIELENIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI 2 500 000,00 zł. NA POKRYCIE PLANOWANEGO DEFICYTU GMINY ŁAŃCUT.

UDZIELENIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI 2 500 000,00 zł. NA POKRYCIE PLANOWANEGO DEFICYTU GMINY ŁAŃCUT Numer ogłoszenia: 403234 - 2012; data zamieszczenia: 17.10.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi   Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Łańcut , ul. Mickiewicza 2a, 37...

 • 15 października 2012 13:50

Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu Indywidualizacja procesu nauczania uczniów klas I-III w Gminie Łańcut.

Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu Indywidualizacja procesu nauczania uczniów klas I-III w Gminie Łańcut   Numer ogłoszenia: 398644 - 2012; data zamieszczenia: 15.10.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Łańcut , ul. Mickiewic...

 • 03 października 2012 11:28

Dostawa węgla kamiennego do placówek oświatowych Gminy Łańcut w sezonie grzewczym 2012/2013

Dostawa węgla kamiennego do placówek oświatowych Gminy Łańcut w sezonie grzewczym 2012/2013 Numer ogłoszenia: 378282 - 2012; data zamieszczenia: 03.10.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Łańcut , ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut, woj. podkar...

 • 02 października 2012 12:08

REMONT I ARANŻACJA POMIESZCZEŃ OŚRODKA KULTURY W GŁUCHOWIE

REMONT I ARANŻACJA POMIESZCZEŃ OŚRODKA KULTURY W GŁUCHOWIE Numer ogłoszenia: 375906 - 2012; data zamieszczenia: 02.10.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Łańcut , ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut, woj. podkarpackie, tel. 017 2252264...

 • 28 września 2012 11:11

ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ W RAMACH PROJEKTU CZAS NA AKTYWNOŚĆ W GMINIE ŁAŃCUT.

ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ W RAMACH PROJEKTU CZAS NA AKTYWNOŚĆ W GMINIE ŁAŃCUT Numer ogłoszenia: 370496 - 2012; data zamieszczenia: 28.09.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej , ul. Mickiewicza 2A, 37-100 Ła...

 • 20 września 2012 11:58

Organizacja i przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu Podkarpacie stawia na zawodowców realizowanego w Zespole Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Wysokiej.

Organizacja i przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu Podkarpacie stawia na zawodowców realizowanego w Zespole Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Wysokiej. Numer ogłoszenia: 357202 - 2012; data zamieszczenia: 20.09.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi   Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I...

 • 20 września 2012 08:16

REMONT DRÓG W MIEJSCOWOŚCI GŁUCHÓW obejmujący następujące zadania: Zadanie 1. Remont drogi wewnętrznej NA PASTWISKACH km 0+000 do 0+310 w Głuchowie - Etap I Zadanie 2. Remont drogi wewnętrznej PRZY TORACH km 0+000 do 0+260 w Głuchowie.

REMONT DRÓG W MIEJSCOWOŚCI GŁUCHÓW obejmujący następujące zadania: Zadanie 1. Remont drogi wewnętrznej NA PASTWISKACH km 0+000 do 0+310 w Głuchowie - Etap I Zadanie 2. Remont drogi wewnętrznej PRZY TORACH km 0+000 do 0+260 w Głuchowie Numer ogłoszenia: 356560 - 2012; data zamieszczenia: 20.09.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogło...

 • 13 września 2012 14:23

Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych CYFROWA SZKOŁA dla Szkoły Podstawowej w Handzlówce.

Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych CYFROWA SZKOŁA dla Szkoły Podstawowej w Handzlówce Numer ogłoszenia: 346612 - 2012; data zamieszczenia: 13.09.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia p...

 • 13 września 2012 12:33

Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych CYFROWA SZKOŁA dla Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół w Albigowej.

Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych CYFROWA SZKOŁA dla Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół w Albigowej Numer ogłoszenia: 346042 - 2012; data zamieszczenia: 13.09.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotycz...

 • 12 września 2012 10:17

WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ SALI GIMNASTYCZNEJ W HANDZLÓWCE

WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ SALI GIMNASTYCZNEJ W HANDZLÓWCE Numer ogłoszenia: 343154 - 2012; data zamieszczenia: 12.09.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Łańcut , ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut, woj. podkarpackie, tel...

 • 27 sierpnia 2012 11:34

Organizacja i przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu Podkarpacie stawia na zawodowców realizowanego w Zespole Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Wysokiej.

Organizacja i przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu Podkarpacie stawia na zawodowców realizowanego w Zespole Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Wysokiej Numer ogłoszenia: 315516 - 2012; data zamieszczenia: 27.08.2012  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1)...

 • 17 sierpnia 2012 10:58

Budowa budynku zaplecza sanitarno-szatniowego wraz z instalacjami: wody, kanalizacji sanitarnej, gazu, c.o., elektryczną i piorunochronną, budowa przyłącza kanalizacji deszczowej, przyłącza wody i kanalizacji sanitarnej oraz budowa instalacji oświetlenia zewnętrznego boisk w miejscowości Wysoka na dz. nr 392/10, 392/9 oraz dz. nr 409/1, 392/8 i 392/7 (dotyczy przyłączy) - II Etap inwestycji Kompleks boisk sportowych Moje boisko - Orlik 2012 w miejscowości Wysoka na działkach nr 392/10, 392/9.

Budowa budynku zaplecza sanitarno-szatniowego wraz z instalacjami: wody, kanalizacji sanitarnej, gazu, c.o., elektryczną i piorunochronną, budowa przyłącza kanalizacji deszczowej, przyłącza wody i kanalizacji sanitarnej oraz budowa instalacji oświetlenia zewnętrznego boisk w miejscowości Wysoka na dz. nr 392/10, 392/9 oraz dz. nr 409/1, 392/8 i 392/7 (dotyczy przyłączy) - II Etap inwestycji Kom...

 • 17 sierpnia 2012 09:19

Budowa budynku zaplecza sanitarno-szatniowego wraz z instalacjami: wody, kanalizacji sanitarnej, gazu, c.o., elektryczną i piorunochronną, budowa przyłącza kanalizacji deszczowej, przyłącza wody i kanalizacji sanitarnej oraz budowa instalacji oświetlenia zewnętrznego boisk w miejscowości Kosina na działce nr 2438/32 i działkach nr: 2438/31, 2438/30 (dotyczy przyłączy) - II Etap inwestycji Kompleks boisk sportowych Moje boisko - Orlik 2012 w miejscowości Kosina na działce nr 2438/32.

Budowa budynku zaplecza sanitarno-szatniowego wraz z instalacjami: wody, kanalizacji sanitarnej, gazu, c.o., elektryczną i piorunochronną, budowa przyłącza kanalizacji deszczowej, przyłącza wody i kanalizacji sanitarnej oraz budowa instalacji oświetlenia zewnętrznego   boisk w miejscowości Kosina na działce nr 2438/32 i działkach nr: 2438/31, 2438/30 (dotyczy przyłączy) - II Etap inwestycji K...

 • 30 lipca 2012 09:27

Remont drogi dojazdowej do pól Kosina - Głuchów Wzdłuż torów kolejowych w Kosinie w km 0+300 - 0+900

Remont drogi dojazdowej do pól Kosina - Głuchów Wzdłuż torów kolejowych w Kosinie w km 0+300 - 0+900 Numer ogłoszenia: 275340 - 2012;  data zamieszczenia: 30.07.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Łańcut , ul. Mickiewicza 2a, 37-10...

 • 24 lipca 2012 10:06

WYMIANA ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA ISTNIEJĄCEGO PLACU ZABAW W MIEJSCOWOŚCI ROGÓŻNO

WYMIANA ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA ISTNIEJĄCEGO PLACU ZABAW W MIEJSCOWOŚCI ROGÓŻNO Numer ogłoszenia: 266464 - 2012; data zamieszczenia: 24.07.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Łańcut , ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut, woj. podkar...

 • 04 lipca 2012 13:42

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Albigowej - Osiedle - etap 2012r.

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Albigowej - Osiedle - etap 2012r Numer ogłoszenia: 234828 - 2012; data zamieszczenia: 04.07.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Łańcut , ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut, woj. p...

 • 19 czerwca 2012 12:26

REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ ORAZ PRZYŁĄCZA NAPOWIETRZNEGO ENERGETYCZNEGO NN DO BUDYNKÓW ZESPOŁU SZKÓŁ W MIEJSCOWOŚCI WYSOKA

REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ ORAZ PRZYŁĄCZA NAPOWIETRZNEGO ENERGETYCZNEGO NN DO BUDYNKÓW ZESPOŁU SZKÓŁ W MIEJSCOWOŚCI WYSOKA Numer ogłoszenia: 209300 - 2012; data zamieszczenia: 19.06.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane   Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Łańcut , u...

 • 18 czerwca 2012 08:55

DOSTAWA PIERWSZEGO WYPOSAŻENIA POMIESZCZEŃ BUDYNKU WIELOFUNKCYJNEGO O FUNKCJI SPOŁECZNO - KULTURALNO - OŚWIATOWEJ IM. KS. W. MAZURKA W KRACZKOWEJ - etap II

DOSTAWA PIERWSZEGO WYPOSAŻENIA POMIESZCZEŃ BUDYNKU WIELOFUNKCYJNEGO O FUNKCJI SPOŁECZNO - KULTURALNO - OŚWIATOWEJ IM. KS. W. MAZURKA W KRACZKOWEJ - etap II             Numer ogłoszenia: 206094 - 2012; data zamieszczenia: 18.06.2012                   OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: Z...

 • 13 czerwca 2012 13:16

BUDOWA BOISKA PIŁKARSKIEGO, BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO, DRENAŻU, PRZYŁĄCZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ, BUDOWĘ OGRODZENIA I UTWARDZENIE POWIERZCHNI GRUNTU NA DZIAŁCE NR 392/10 I 392/9 W MIEJSCOWOŚCI WYSOKA, ORAZ REMONT NAWIERZCHNI ZJAZDU NA DZIAŁCE 679/1 I ETAP INWESTYCJI: BUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWEGO MOJE BOISKO - ORLIK 2012 W MIEJSCOWOŚCI WYSOKA NA DZIAŁKACH NR 392/10 I 392/9

BUDOWA BOISKA PIŁKARSKIEGO, BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO, DRENAŻU, PRZYŁĄCZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ, BUDOWĘ OGRODZENIA I UTWARDZENIE POWIERZCHNI GRUNTU NA DZIAŁCE NR 392/10 I 392/9 W MIEJSCOWOŚCI WYSOKA, ORAZ REMONT NAWIERZCHNI ZJAZDU NA DZIAŁCE 679/1 I ETAP INWESTYCJI: BUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWEGO MOJE BOISKO - ORLIK 2012 W MIEJSCOWOŚCI WYSOKA NA DZIAŁKACH NR 392/10 I 392/9 Numer ogłoszenia: 20019...

 • 13 czerwca 2012 11:29

Budowa boiska piłkarskiego, boiska wielofunkcyjnego, drenażu, przyłącza kanalizacji deszczowej, budowa ogrodzenia i utwardzenie powierzchni gruntu na działce nr 2438/32 w miejscowości Kosina I Etap inwestycji Budowa kompleksu sportowego Moje boisko - Orlik 2012 w miejscowości Kosina na działce 2438/32

Budowa boiska piłkarskiego, boiska wielofunkcyjnego, drenażu, przyłącza kanalizacji deszczowej, budowa ogrodzenia i utwardzenie powierzchni gruntu na działce nr 2438/32 w miejscowości Kosina I Etap inwestycji Budowa kompleksu sportowego Moje boisko - Orlik 2012 w miejscowości Kosina na działce 2438/32 Numer ogłoszenia: 199520 - 2012; data zamieszczenia: 13.06.2012OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - rob...

 • 30 maja 2012 12:49

BUDOWA BOISKA PIŁKARSKIEGO, BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO, DRENAŻU, PRZYŁĄCZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ, BUDOWA OGRODZENIA I UTWARDZENIE POWIERZCHNI GRUNTU NA DZIAŁCE NR 392/10 I 392/9 W MIEJSCOWOŚCI WYSOKA, ORAZ REMONT NAWIERZCHNI ZJAZDU NA DZIAŁCE 679/1 I ETAP INWESTYCJI: BUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWEGO MOJE BOISKO - ORLIK 2012 W MIEJSCOWOŚCI WYSOKA NA DZIAŁKACH NR 392/10 I 392/9.

BUDOWA BOISKA PIŁKARSKIEGO, BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO, DRENAŻU, PRZYŁĄCZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ, BUDOWA OGRODZENIA I UTWARDZENIE POWIERZCHNI GRUNTU NA DZIAŁCE NR 392/10 I 392/9 W MIEJSCOWOŚCI WYSOKA, ORAZ REMONT NAWIERZCHNI ZJAZDU NA DZIAŁCE 679/1 I ETAP INWESTYCJI: BUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWEGO MOJE BOISKO - ORLIK 2012 W MIEJSCOWOŚCI WYSOKA NA DZIAŁKACH NR 392/10 I 392/9 Numer ogłoszenia:...

 • 30 maja 2012 11:22

BUDOWA BOISKA PIŁKARSKIEGO, BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO, DRENAŻU, PRZYŁĄCZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ, BUDOWA OGRODZENIA I UTWARDZENIE POWIERZCHNI GRUNTU NA DZIAŁCE NR 2438/32 W MIEJSCOWOŚCI KOSINA I ETAP INWESTYCJI: BUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWEGO MOJE BOISKO - ORLIK 2012 W MIEJSCOWOŚCI KOSINA NA DZIAŁCE NR 2438/32.

BUDOWA BOISKA PIŁKARSKIEGO, BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO, DRENAŻU, PRZYŁĄCZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ, BUDOWA OGRODZENIA I UTWARDZENIE POWIERZCHNI GRUNTU NA DZIAŁCE NR 2438/32 W MIEJSCOWOŚCI KOSINA I ETAP INWESTYCJI: BUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWEGO MOJE BOISKO - ORLIK 2012 W MIEJSCOWOŚCI KOSINA NA DZIAŁCE NR 2438/32   Numer ogłoszenia: 179536 - 2012; data zamieszczenia: 30.05.2012 OGŁOSZENIE O Z...

 • 21 maja 2012 13:00

REMONT DRÓG W MIEJSCOWOŚCI KOSINA obejmujący następujące zadania: Zadanie 1. REMONT DROGI WEWNĘTRZNEJ JAWORNIK PRZY KOŚCIÓŁKU KM 0+000 DO 0+302 W KOSINIE Zadanie 2. REMONT DROGI WEWNĘTRZNEJ ULICA MAŁA STRONA KM 0+000 DO 0+333,5 W KOSINIE.

REMONT DRÓG W MIEJSCOWOŚCI KOSINA obejmujący następujące zadania: Zadanie 1. REMONT DROGI WEWNĘTRZNEJ JAWORNIK PRZY KOŚCIÓŁKU KM 0+000 DO 0+302 W KOSINIE     Zadanie 2. REMONT DROGI WEWNĘTRZNEJ ULICA MAŁA STRONA KM 0+000 DO 0+333,5 W KOSINIE                     Numer ogłoszenia: 164196 - 2012; data zamieszczenia: 21.05.2012                    OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane...

 • 15 maja 2012 13:21

ŚWIADCZENIE USŁUG USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST POCHODZĄCYCH Z WYMIANY POKRYĆ DACHOWYCH Z TERENU GMINY ŁAŃCUT

ŚWIADCZENIE USŁUG USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST POCHODZĄCYCH Z WYMIANY POKRYĆ DACHOWYCH Z TERENU GMINY ŁAŃCUT Numer ogłoszenia: 155602 - 2012; data zamieszczenia: 15.05.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Łańcut , ul. Mickiewicza 2a, 3...

 • 27 kwietnia 2012 12:59

Dostawa pierwszego wyposażenia pomieszczeń budynku wielofunkcyjnego o funkcji społeczno - kulturalno - oświatowej im. Ks. W. Mazurka w Kraczkowej

Dostawa pierwszego wyposażenia pomieszczeń budynku wielofunkcyjnego o funkcji społeczno - kulturalno - oświatowej im. Ks. W. Mazurka w Kraczkowej Numer ogłoszenia: 136666 - 2012; data zamieszczenia: 27.04.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: G...

 • 27 kwietnia 2012 10:54

ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ W RAMACH PROJEKTU CZAS NA AKTYWNOŚĆ W GMINIE ŁAŃCUT

ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ W RAMACH PROJEKTU CZAS NA AKTYWNOŚĆ W GMINIE ŁAŃCUT Numer ogłoszenia: 136056 - 2012; data zamieszczenia: 27.04.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej , ul. Mickiewicza 2A, 37-100 Ła...

 • 12 kwietnia 2012 13:02

PRZEBUDOWA CIĄGÓW PIESZO-JEZDNYCH NA TERENIE SZKÓŁ W MIEJSCOWOŚCI WYSOKA.

PRZEBUDOWA CIĄGÓW PIESZO - JEZDNYCH NA TERENIE SZKÓŁ W MIEJSCOWOŚCI WYSOKA Numer ogłoszenia: 115376 - 2012; data zamieszczenia: 12.04.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Łańcut , ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut, woj. podkarpackie,...

 • 05 kwietnia 2012 11:59

Remont odcinka drogi gminnej nr 10 9851 R Kraczkowa - Działy Zachodnie km 2+000 do 3+000 w Kraczkowej

Remont odcinka drogi gminnej nr 10 9851 R Kraczkowa - Działy Zachodnie km 2+000 do 3+000 w Kraczkowej Numer ogłoszenia: 107848 – 2012 data zamieszczenia: 05.04.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane     Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Łańcut , ul. Mickiewicza 2a, 37-10...

 • 27 marca 2012 13:56

WYKONANIE PROJEKTU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W KOSINIE

WYKONANIE PROJEKTU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W KOSINIE Numer ogłoszenia: 95182 - 2012; data zamieszczenia: 27.03.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi   Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Łańcut , ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut, woj. podkarpackie, tel. 017 2252264, faks 017...

 • 16 marca 2012 09:17

ROBOTY DROGOWE W MIEJSCOWOŚCIACH CIERPISZ I KOSINA

ROBOTY DROGOWE W MIEJSCOWOŚCIACH CIERPISZ I KOSINA   Numer ogłoszenia: 81818 - 2012; data zamieszczenia: 16.03.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Łańcut , ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut, woj. podkarpackie, tel. 017 225...

 • 12 marca 2012 14:01

DOSTAWA KRUSZYW NATURALNYCH NA REMONTY DRÓG W GMINIE ŁAŃCUT WRAZ Z CZĘŚCIOWYM ROZŚCIELENIEM W ILOŚCI ok. 1900 t w 2012 r.

DOSTAWA KRUSZYW NATURALNYCH NA REMONTY DRÓG  W GMINIE ŁAŃCUT WRAZ Z CZĘŚCIOWYM ROZŚCIELENIEM W ILOŚCI ok. 1900 t w 2012 r. Numer ogłoszenia: 75682 - 2012; data zamieszczenia: 12.03.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy   Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Łańcut , ul. Mickie...

 • 08 lutego 2012 14:08

Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn: Poprawa zaopatrzenia mieszkańców Gminy Łańcut w wodę pitną poprzez rozbudowę sieci wodociągowej wraz z przebudową i rozbudową dwóch stacji uzdatniania wody.

  Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn: Poprawa zaopatrzenia mieszkańców Gminy Łańcut w wodę pitną poprzez rozbudowę sieci wodociągowej wraz z przebudową i rozbudową dwóch stacji uzdatniania wody. Numer ogłoszenia: 38334 - 2012; data zamieszczenia: 08.02.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłosze...

 • 18 stycznia 2012 13:23

ŚWIADCZENIE USŁUG GEODEZYJNYCH NA TERENIE GMINY ŁAŃCUT W 2012 r.

  ŚWIADCZENIE USŁUG GEODEZYJNYCH NA TERENIE GMINY ŁAŃCUT W 2012 r.   Numer ogłoszenia: 16768 - 2012; data zamieszczenia: 18.01.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Łańcut , ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut, woj. podkarpackie, tel. 01...

 • 17 stycznia 2012 12:42

POPRAWA ZAOPATRZENIA MIESZKAŃCÓW GMINY ŁAŃCUT W WODĘ PITNĄ POPRZEZ ROZBUDOWĘ SIECI WODOCIĄGOWEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ I ROZBUDOWĄ DWÓCH STACJI UZDATNIANIA WODY.

 POPRAWA ZAOPATRZENIA MIESZKAŃCÓW GMINY ŁAŃCUT  W WODĘ PITNĄ POPRZEZ ROZBUDOWĘ SIECI WODOCIĄGOWEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ I ROZBUDOWĄ DWÓCH STACJI UZDATNIANIA WODY. Numer ogłoszenia: 15230 - 2012; data zamieszczenia: 17.01.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY...

 • 16 stycznia 2012 10:35

REMONT OBIEKTÓW OŚRODKA KULTURY W MIEJSCOWOŚCI WYSOKA

  REMONT OBIEKTÓW OŚRODKA KULTURY W MIEJSCOWOŚCI WYSOKA   Numer ogłoszenia: 13236 - 2012; data zamieszczenia: 16.01.2012   OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Łańcut , ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut, woj. podkarpackie, tel....

 • 12 grudnia 2011 11:49

Dowóz dzieci niepełnosprawnych z Gminy Łańcut do Szkół i Ośrodków Rehabilitacyjno – Edukacyjno - Wychowawczych w Rzeszowie, Laszczynach i Wysokiej

 Dowóz dzieci niepełnosprawnych z Gminy Łańcut do Szkół i Ośrodków Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczych w Rzeszowie, Laszczynach i Wysokiej Numer ogłoszenia: 421270 - 2011; data zamieszczenia: 12.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES:...

 • 12 grudnia 2011 09:41

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu Gminy Łańcut w roku 2012

  Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu Gminy Łańcut w roku 2012 Numer ogłoszenia: 420782 - 2011; data zamieszczenia: 12.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej , ul....

 • 14 października 2011 10:01

Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 3 000 000,00 zł. na pokrycie planowanego deficytu Gminy Łańcut

 Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 3 000 000,00 zł. na pokrycie planowanego deficytu Gminy Łańcut Numer ogłoszenia: 335256 - 2011; data zamieszczenia: 14.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Łańcut , ul. Mickiewicza 2a...

 • 27 września 2011 10:28

Dostawa węgla kamiennego do placówek oświatowych Gminy Łańcut w sezonie grzewczym 2011/2012

 Dostawa węgla kamiennego do placówek oświatowych Gminy Łańcut w sezonie grzewczym 2011/2012 Numer ogłoszenia: 306676 - 2011; data zamieszczenia: 27.09.2011   OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Łańcut , ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut, woj....

 • 19 września 2011 12:11

ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ W RAMACH PROJEKTU CZAS NA AKTYWNOŚĆ W GMINIE ŁAŃCUT - II etap

  ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ W RAMACH PROJEKTU CZAS NA AKTYWNOŚĆ W GMINIE ŁAŃCUT - II etap Numer ogłoszenia: 294446 - 2011; data zamieszczenia: 19.09.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej , ul. Mickiewic...

 • 14 września 2011 11:02

REMONT DROGI WEWNĘTRZNEJ „ZA AGRONOMÓWKĄ” W KM 0+000-0+235 W KOSINIE

  Remont drogi wewnętrznej ZA AGRONOMÓWKĄ w km 0+000-0+235 w Kosinie Numer ogłoszenia: 287710 - 2011; data zamieszczenia: 14.09.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Łańcut , ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut, woj. podkarpackie,...

 • 13 września 2011 11:33

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ - RZYŁĄCZA DO BUDYNKÓW W KRACZKOWEJ - DZIAŁY WSCHODNIE

  Budowa kanalizacji sanitarnej - przyłącza do budynków  w Kraczkowej - Działy Wschodnie Numer ogłoszenia: 285508 - 2011; data zamieszczenia: 13.09.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Łańcut , ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut,...

 • 08 września 2011 14:19

Remont drogi wewnętrznej „Małe Doły” w km 0+000-0+430 w Kosinie

  Remont drogi wewnętrznej Małe Doły         w km 0+000-0+430  w Kosinie   Numer ogłoszenia: 279688 - 2011; data zamieszczenia: 08.09.2011   OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Łańcut , ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut, woj...

 • 22 lipca 2011 13:14

REMONT DROGI DOJAZDOWEJ DO PÓL „DO LASU” OD DROGI GMINNEJ SROKÓWKA W KM 0+000-0+700 DZ. NR 834 W MIEJSCOWOŚCI CIERPISZ

  REMONT DROGI DOJAZDOWEJ DO PÓL DO LASU OD DROGI GMINNEJ SROKÓWKA W KM 0+000-0+700 DZ. NR 834 W MIEJSCOWOŚCI CIERPISZ Numer ogłoszenia: 212860 - 2011; data zamieszczenia: 22.07.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Łańcut , ul....

 • 05 lipca 2011 14:17

Remont drogi wewnętrznej "Zagumnia Wschodnie" w km 0+000 - 0+503 w Rogóżnie - II etap

Łańcut: Remont drogi wewnętrznej Zagumnia Wschodnie  w km 0+000-0+503 w Rogóżnie - II etap Numer ogłoszenia: 185320 - 2011; data zamieszczenia: 05.07.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Łańcut , ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut, w...

 • 10 czerwca 2011 14:33

ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ W RAMACH PROJEKTU CZAS NA AKTYWNOŚĆ W GMINIE ŁAŃCUT

Łańcut: ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ W RAMACH PROJEKTU CZAS NA AKTYWNOŚĆ W GMINIE ŁAŃCUT Numer ogłoszenia: 153438 - 2011; data zamieszczenia: 10.06.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej , ul. Mickiewicza 2...

 • 30 maja 2011 13:36

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Głuchowie - Osiedle Droga Linia

Łańcut: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Głuchowie - Osiedle Droga Linia Numer ogłoszenia: 134416 - 2011; data zamieszczenia: 30.05.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Łańcut , ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut, woj. podkarpacki...

 • 12 maja 2011 10:05

Rozbudowa budynku wielofunkcyjnego o funkcji społeczno - kulturalno - oświatowej w Kraczkowej

  Łańcut: Rozbudowa budynku wielofunkcyjnego o funkcji społeczno - kulturalno - oświatowej w Kraczkowej Numer ogłoszenia: 110384 - 2011; data zamieszczenia: 12.05.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.   Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Łańcut , ul. Mickiewicza...

 • 20 kwietnia 2011 12:11

BUDOWA INSTALACJI KLIMATYZACYJNEJ I REMONT SALI KONFERENCYJNEJ W BUDYNKU URZĘDU GMINY ŁAŃCUT działka nr 3753/5 przy ul. Mickiewicza w Łańcucie

  BUDOWA INSTALACJI KLIMATYZACYJNEJ I REMONT SALI KONFERENCYJNEJ W BUDYNKU URZĘDU GMINY ŁAŃCUT działka nr 3753/5 przy ul. Mickiewicza w Łańcucie Numer ogłoszenia: 85622 - 2011; data zamieszczenia: 20.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) N...