• 10 marca 2011 10:39

Remont drogi wewnętrznej BUDY w Wysokiej w km 0+000 - 1+115

  Remont drogi wewnętrznej BUDY            w Wysokiej w km 0+000 - 1+115 Numer ogłoszenia: 40658 - 2011; data zamieszczenia: 10.03.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane  Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Łańcut , ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut, woj. podkarpackie, tel. 017 2252264...

 • 10 marca 2011 10:02

Opracowanie aktualizacji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łańcut

  Opracowanie aktualizacji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łańcut Numer ogłoszenia: 40576 - 2011; data zamieszczenia: 10.03.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Łańcut , ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut, woj. podkarpackie...

 • 17 lutego 2011 12:33

Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Handzlówka i Zabratówka

  Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Handzlówka i Zabratówka Numer ogłoszenia: 24246 - 2011; data zamieszczenia: 17.02.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane  Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut, woj. podkarpackie, tel. 017 2252264, faks...

 • 10 lutego 2011 13:12

Dostawa kruszyw naturalnych na remonty dróg w Gminie Łańcut wraz z częściowym rozścieleniem w ilości ok. 2200 t w 2011r.

  Dostawa kruszyw naturalnych na remonty dróg       w Gminie Łańcut wraz z częściowym rozścieleniem w ilości ok. 2200 t w 2011 r. Numer ogłoszenia: 19774 - 2011; data zamieszczenia: 10.02.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Łańcut , ul. Mickiewicza 2a, 3...

 • 09 lutego 2011 09:11

Świadczenie usług geodezyjnych na terenie Gminy Łańcut w 2011 r.

  Świadczenie usług geodezyjnych    na terenie Gminy Łańcut w 2011 r.          Numer ogłoszenia: 18668 - 2011; data zamieszczenia:        09.02.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi   Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Łańcut , ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut, woj. podkarpackie, tel....

 • 27 stycznia 2011 12:43

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu Gminy Łańcut w roku 2011

  Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu Gminy Łańcut w roku 2011 Numer ogłoszenia: 13836 - 2011; data zamieszczenia: 27.01.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Mickiewicza 2A, 37-1...

 • 13 stycznia 2011 08:09

Usługi geodezyjne na terenie Gminy Łańcut w związku z gospodarowaniem mieniem komunalnym w 2011 r.

  Usługi geodezyjne na terenie Gminy Łańcut w związku z gospodarowaniem mieniem komunalnym w 2011 r. Numer ogłoszenia: 4602 - 2011; data zamieszczenia: 13.01.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Łańcut , ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut, woj. podkarpack...

 • 09 grudnia 2010 13:48

Dowóz dzieci niepełnosprawnych z Gminy Łańcut do Szkół i Ośrodków Rehabilitacyjno – Edukacyjno - Wychowawczych w Rzeszowie, Laszczynach i Wysokiej

  Dowóz dzieci niepełnosprawnych z Gminy Łańcut do Szkół i Ośrodków Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczych w Rzeszowie, Laszczynach i Wysokiej Numer ogłoszenia: 402826 - 2010; data zamieszczenia: 09.12.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Łańcut , ul. Mi...

 • 10 listopada 2010 11:00

Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 4 000 000,00 zł. na pokrycie planowanego deficytu Gminy Łańcut.

  Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 4 000 000,00 zł. na pokrycie planowanego deficytu Gminy Łańcut. Numer ogłoszenia: 364608 - 2010; data zamieszczenia: 10.11.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Łańcut , ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut, woj....

 • 09 listopada 2010 11:02

Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z terenu Gminy Łańcut

    Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z terenu Gminy Łańcut numer ogłoszenia: 362148 - 2010; data zamieszczenia: 09.11.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi   Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej , ul. Mickiewic...

 • 27 października 2010 11:39

SPRAWOWANIE NADZORU INWESTORSKIEGO na budowie Przedszkola Publicznego w Soninie Etap II - roboty wykończeniowe budowlane i instalacyjne oraz uzbrojenie i urządzenie terenu

  SPRAWOWANIE NADZORU INWESTORSKIEGO na budowie Przedszkola Publicznego w Soninie Etap II - roboty wykończeniowe budowlane i instalacyjne oraz uzbrojenie i urządzenie terenu Numer ogłoszenia: 347066 - 2010; data zamieszczenia: 27.10.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA...

 • 22 października 2010 12:23

Wykonywanie czynności urbanistycznych dla potrzeb Gminy Łańcut w 2011 r.

  Wykonywanie czynności urbanistycznych dla potrzeb Gminy Łańcut w 2011 r. Numer ogłoszenia: 342030 - 2010; data zamieszczenia: 22.10.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi     Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Łańcut , ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut, woj. podkarpackie, tel. 017 2252264, fa...

 • 18 października 2010 13:11

Budowa Przedszkola Publicznego w Soninie

  BUDOWA PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO w SONINIE Numer ogłoszenia: 334554 - 2010; data zamieszczenia: 18.10.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Łańcut , ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut, woj. podkarpackie, tel. 017 2252264, faks 017 2256536. Adres s...

 • 08 października 2010 12:57

Dostawa węgla kamiennego do placówek oświatowych Gminy Łańcut w sezonie grzewczym 2009/2010

  Dostawa węgla kamiennego do placówek oświatowych Gminy Łańcut w sezonie grzewczym 2010/2011 Numer ogłoszenia: 324978 - 2010; data zamieszczenia: 08.10.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Łańcut , ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut, woj. podkarpackie, tel....

 • 14 września 2010 13:45

Remont drogi wewnętrznej Budy w Wysokiej w km 0+000 do 1+115

  Remont drogi wewnętrznej Budy w Wysokiej w km 0+000 do 1+115 Numer ogłoszenia: 290972 - 2010; data zamieszczenia: 14.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Łańcut , ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut, woj. podkarpackie, tel. 017 2252264, faks 0...

 • 14 września 2010 13:11

Dostawa węgla kamiennego do placówek oświatowych Gminy Łańcut w sezonie grzewczym 2010/2011

  Dostawa węgla kamiennego do placówek oświatowych Gminy Łańcut w sezonie grzewczym 2010/2011 Numer ogłoszenia: 290770 - 2010; data zamieszczenia: 14.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Łańcut , ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut, woj. podkarpackie...

 • 26 sierpnia 2010 13:30

Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 5 050 000,00 zł. na pokrycie planowanego deficytu Gminy Łańcut

  1. Przedmiotem zamówienia jest: udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 5 050 000,00 zł. (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt tysięcy złotych),przeznaczonego na pokrycie planowanego deficytu Gminy Łańcut.   CPV 66 11 30 00 -5   2. Kredyt winien być dostępny do dyspozycji zamawiającego w terminach: I – transza – 30 październik 2010 r. – 2 500 000,00 zł., II – transza – 15 grudzień...

 • 06 sierpnia 2010 12:04

Remont drogi wewnętrznej Łącznik od drogi powiatowej do wewnętrznej Zagumnia Zachodnie w Rogóżnie km 0+000 do 0+219

  Remont drogi wewnętrznej Łącznik od drogi powiatowej do wewnętrznej Zagumnia Zachodnie w Rogóżnie km 0+000 do 0+219 Numer ogłoszenia: 241048 - 2010; data zamieszczenia: 06.08.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Łańcut , ul. Mickiewicza 2a,...

 • 22 lipca 2010 08:04

Remont drogi wewnętrznej "Poręba" w Cierpiszu w km 0+000-0+340

  Remont drogi wewnętrznej Poręba w Cierpiszu w km 0+000-0+340 Numer ogłoszenia: 219420 - 2010; data zamieszczenia: 22.07.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane   Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Łańcut , ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut, woj. podkarpackie, tel. 017 2252264, f...

 • 25 czerwca 2010 14:05

BUDOWA DROGI GMINNEJ Nr 109880 R „ZAGUMNIA PÓŁNOCNE” KM 0+000 do 2+326 W MIEJSCOWOŚCI KRACZKOWA

  Budowa drogi gminnej Nr 109880 R Zagumnia Północne km 0+000 do 2+326 w miejscowości Kraczkowa Numer ogłoszenia: 183806 - 2010; data zamieszczenia: 25.06.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane   Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Łańcut , ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut, woj. podk...

 • 22 czerwca 2010 11:34

Zakup wyposażenia dla Centrum Kultury Gminy Łańcut

 function redirectPage(link){ window.location = link; return false; };    Zakup wyposażenia dla Centrum Kultury Gminy Łańcut Numer ogłoszenia: 177582 - 2010; data zamieszczenia: 22.06.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Kultur...

 • 17 czerwca 2010 12:46

Remont budynku sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Albigowej

  Remont budynku sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Albigowej Numer ogłoszenia: 172220 - 2010; data zamieszczenia: 17.06.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Łańcut , ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut, woj. podkarpackie, tel. 017 2252264, faks 017 22...

 • 10 czerwca 2010 13:35

TERMOMODERNIZACJA OBIEKTU SZKOŁY PODSTAWOWEJ w miejscowości WYSOKA.

TERMOMODERNIZACJA OBIEKTU SZKOŁY PODSTAWOWEJ w miejscowości WYSOKA Numer ogłoszenia: 149483 - 2010 data zamieszczenia: 10.06.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Łańcut , ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut, woj. podkarpack...

 • 28 maja 2010 09:14

Budowa oświetlenia drogowego w Albigowej - Etap 2010r.

„Budowa oświetlenia drogowego w Albigowej - Etap 2010r.” data zamieszczenia: 28.05.2010 GŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Łańcut , ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut, woj. podkarpackie, tel. 017 2252264, faks...

 • 27 maja 2010 12:41

Roboty drogowe w miejscowościach Handzlówka i Wysoka obejmujące następujące zadania: ZAD.I Remont drogi wewnętrznej Dział w miejscowości Handzlówka w km 0+000-0+320 ZAD.II Remont ciągu pieszego na dz. nr ew. 818 w km 0+000 - 0+080 i remont dróg wewnętrznych na dz. nr ew. 3046 w km 0+000 - 0+256, na dz. nr ew. 731 w km 0+000 - 0+268, na dz. nr ew. 379/2 w km 0+000 - 0+191 w miejscowości Wysoka.

„Roboty drogowe w miejscowościach Handzlówka i Wysoka”  data zamieszczenia: 27.05.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Łańcut , ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut, woj. podkarpackie, tel. 017 2252264, faks 017 2256536. Adres stro...

 • 12 maja 2010 12:03

Roboty drogowe w miejscowościach Głuchów i Cierpisz.

Roboty drogowe w miejscowościach Głuchów i Cierpisz data zamieszczenia: 12.05.2010        OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane   Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Łańcut , ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut, woj. podkarpackie, tel. 017 2252264, faks 017 2256536. Adres stro...

 • 06 maja 2010 10:43

Rozbudowa budynku Domu Kultury w Kosinie - etap 2010r.

Rozbudowa budynku Domu Kultury w Kosinie - etap 2010r.           data zamieszczenia: 06.05.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane   Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Łańcut , ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut, woj. podkarpackie, tel. 017 2252264, faks 017...

 • 20 kwietnia 2010 16:07

Organizacja i przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu Czas na aktywność w Gminie Łańcut

 function redirectPage(link){ window.location = link; return false; };   Łańcut: Organizacja i przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu Czas na aktywność w Gminie Łańcut Numer ogłoszenia: 112338 - 2010; data zamieszczenia: 20.04.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: Z...

 • 02 kwietnia 2010 09:47

Roboty drogowe w miejscowościach Kosina i Handzlówka

Roboty drogowe w miejscowościach Kosina i Handzlówka data zamieszczenia: 02.04.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane  Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Łańcut , ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut, woj. podkarpackie, tel. 017 2252264, faks 017 22...

 • 29 marca 2010 12:27

Dostawa kruszyw naturalnych na remonty dróg w Gminie Łańcut wraz z częściowym rozścieleniem w ilości ok. 2900 t w 2010 r.

Dostawa kruszyw naturalnych na remonty dróg w Gminie Łańcut wraz z częściowym rozścieleniem w ilości ok. 2900 t w 2010 r. data zamieszczenia: 29.03.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Łańcut , ul. Mickiewicza 2a, 37-1...

 • 23 marca 2010 13:32

SPRAWOWANIE NADZORU INWESTORSKIEGO na budowie sali gimnastycznej w Albigowej Etap II - roboty wykończeniowe budowlane i instalacyjne oraz uzbrojenie i urządzenie terenu.

SPRAWOWANIE NADZORU INWESTORSKIEGO na budowie sali gimnastycznej w Albigowej Etap II - roboty wykończeniowe budowlane i instalacyjne oraz uzbrojenie i urządzenie terenudata zamieszczenia: 23.03.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina...

 • 12 marca 2010 10:02

BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ w ALBIGOWEJ Etap II - roboty wykończeniowe budowlane i instalacyjne oraz uzbrojenie i urządzenie terenu

BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ w ALBIGOWEJ Etap II - roboty wykończeniowe budowlane i instalacyjne oraz uzbrojenie i urządzenie terenu data zamieszczenia: 12.03.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Łańcut , ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łań...

 • 08 marca 2010 12:25

Dostawa kruszyw naturalnych na remonty dróg w Gminie Łańcut w ilości ok. 3000t w 2010 r.

Dostawa kruszyw naturalnych na remonty dróg w Gminie Łańcut w ilości ok. 3000 t w 2010 r.                  data zamieszczenia: 08.03.2010                           OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Łańcut , ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut, woj. podkarpackie,...

 • 11 lutego 2010 13:55

Opracowanie dokumentacji formalno-prawnej modernizacji stacji uzdatniania wody w Albigowej.

Opracowanie dokumentacji formalno-prawnej modernizacji stacji uzdatniania wody w Albigowej.             data zamieszczenia: 11.02.2010                   OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi   Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Łańcut , ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut, woj. podk...

 • 28 stycznia 2010 16:49

SPRAWOWANIE NADZORU INWESTORSKIEGO na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków we wsi Handzlówka i Albigowa

SPRAWOWANIE NADZORU INWESTORSKIEGO      na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków we wsi Handzlówka i Albigowa  data zamieszczenia: 28.01.2010            OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Łańcut , u...

 • 27 stycznia 2010 11:13

Budowa oświetlenia drogowego w Gminie Łańcut 2010r.

Budowa oświetlenia drogowego w Gminie Łańcut 2010r.         data zamieszczenia: 27.01.2010      OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane   Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Łańcut , ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Ła...

 • 12 stycznia 2010 09:49

Usługi geodezyjne na terenie Gminy Łańcut w związku z gospodarowaniem mieniem komunalnym w 2010 r.

Usługi geodezyjne na terenie Gminy Łańcut w związku z gospodarowaniem mieniem komunalnym w 2010 r.    data zamieszczenia: 12.01.2010        OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Łańcut , ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut, woj. podkarpackie, tel. 017 2252264, faks 017...

 • 04 grudnia 2009 13:26

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków we wsi Handzlówka i Albigowa

     Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków we wsi Handzlówka i Albigowa Numer ogłoszenia: 418244 - 2009; data zamieszczenia: 04.12.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane  Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Łańcut , ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut, woj....

 • 11 września 2009 12:29

Dostawa węgla kamiennego oraz koksu do placówek oświatowych Gminy Łańcut w sezonie grzewczym 2009/2010

  Dostawa węgla kamiennego oraz koksu do placówek oświatowych Gminy Łańcut w sezonie grzewczym 2009/2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy   Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Łańcut , ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut, woj. podkarpackie, tel. 017 2252264, faks 017 2256536. I. 2) RODZAJ ZAMAWIA...

 • 20 sierpnia 2009 10:14

Modernizacja budynku Ośrodka Kultury w Handzlówce i zagospodarowanie jego otoczenia na cele działalności społeczno - kulturalnej.

                  Modernizacja budynku Ośrodka Kultury                     w Handzlówce i zagospodarowanie jego otoczenia na cele działalności społeczno - kulturalnej. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane   Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Łańcut , ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut,...

 • 22 lipca 2009 14:17

Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 3 400 000,00 zł. na pokrycie planowanego deficytu Gminy Łańcut

    Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 3 400 000,00 zł. na pokrycie planowanego deficytu Gminy Łańcut. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Łańcut , ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut, woj. podkarpackie, tel. 017 2252264, faks 017 2256536. Adr...

 • 15 lipca 2009 13:06

Remont drogi wewnętrznej "Do cmentarza" w Handzlówce w km 0+000-0+216

  Remont drogi wewnętrznej Do cmentarza w Handzlówce w km 0+000-0+216 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Łańcut , ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut, woj. podkarpackie, tel. 017 2252264, faks 017 2256536. Adres strony internetowej zamawiającego: w...

 • 10 lipca 2009 14:49

Remont drogi wewnętrznej - dojazdowej do pól Kisałówka w Handzlówce w km 0+000-1+414

  Remont drogi wewnętrznej - dojazdowej do pól Kisałówka w Handzlówce w km 0+000-1+414 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane     Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Łańcut , ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut, woj. podkarpackie, tel. 017 2252264, faks 017 2256536. Adres strony internetow...

 • 08 lipca 2009 14:29

Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum w Kosinie

  Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum w Kosinie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane   Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Łańcut , ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut, woj. podkarpackie, tel. 017 2252264, faks 017 2256536. Adres strony internetowej zamawiającego: www.gmina...

 • 25 czerwca 2009 08:21

Utwardzenie gruntu przy budynku Ośrodka Zdrowia w Kosinie

  Utwardzenie gruntu przy budynku Ośrodka Zdrowia w Kosinie   OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane       Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.   SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY   1.1) NAZWA l ADRES: Gmina Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut, woj. podkarpackie, tel. 017 2252264, faks 017 2256536.   Adres strony internetowej zamawiają...

 • 08 czerwca 2009 13:46

Rozbudowa budynku Domu Kultury w Kosinie - etap 2009 r.

  Rozbudowa budynku Domu Kultury w Kosinie - etap 2009 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane     Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Łańcut , ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut, woj. podkarpackie, tel. 017 2252264, faks 017 2256536. Adres strony internetowej zamawiającego: www.gm...

 • 21 maja 2009 12:37

Remont dróg w Gminie Łańcut

  Remont dróg w Głuchowie - Gmina Łańcut OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane   Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Łańcut , ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut, woj. podkarpackie, tel. 017 2252264, faks 017 2256536. Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminalancut.pl I. 2)...

 • 19 maja 2009 14:53

Remont pomieszczeń suteren w Zespole Szkół w Głuchowie

  Remont pomieszczeń suteren w Zespole Szkół w Głuchowie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane   Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Łańcut , ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut, woj. podkarpackie, tel. 017 2252264, faks 017 2256536. Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminalancu...

 • 15 maja 2009 14:22

Budowa Przedszkola Publicznego w Soninie

  Budowa Przedszkola Publicznego w Soninie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane   Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Łańcut , ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut, woj. podkarpackie, tel. 017 2252264, faks 017 2256536. Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminalancut.pl I. 2) RO...

 • 12 maja 2009 14:20

Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Łańcut - etap 2209 r.

  Termomodernizacja budynków oświatowych              w Gminie Łańcut - etap 2009 r.                              OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane     Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Łańcut , ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut, woj. podkarpackie, tel. 017 2252264, faks 017 2256536...

Powrót