Menu Podmiotowe menu ikonka

ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY ŁAŃCUT

  • 23 października 2013
TREŚĆ JEST ARCHIWALNA

Przedmiot ogłoszenia:

 

ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH
Z  TERENU GMINY ŁAŃCUT

 

 

 

Treść ogłoszenia:

ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH
Z  TERENU GMINY ŁAŃCUT

Wynik przetargu:

Gmina Łańcut

ul. Mickiewicza 2a

37-100 Łańcut

tel. 017 225 22 64, 017 225 65 36

www.gminalancut.pl  zamowieniapubliczne@gminalancut.pl

 

INFORMACJA

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Nazwa zadania:

Odbiór   i  zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Łańcut

Wykonawca, którego ofertę wybrano:

Maciej Marek F.U.H. EKO-LINE Usługi Komunalne Buszkowice 62  37-710 Żurawica.

Uzasadnienie Wyboru:

            Przedmiotowa oferta spełnia warunki udziału w postępowaniu zawarte w SIWZ i ustawie Prawo Zamówień Publicznych i spośród ofert nie podlegających odrzuceniu przedstawia najniższą cenę za wykonanie zamówienia, a Zamawiający posiada potrzebne środki na realizację zadania.

         Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu była przeprowadzona wg zasady: spełnia/nie spełnia.

         Z przeprowadzonej analizy wynika, że warunki udziału zawarte w ustawie P.z.p. oraz  SIWZ spełnia dwóch Wykonawców.

         W prowadzonym postępowaniu złożone zostały następujące oferty, a po przeprowadzonej ocenie pod względem kryterium cena – 100 %, punktacja przyznana ofertom nie podlegającym odrzuceniu przedstawia się następująco:

 

Nr oferty

 

Wykonawca

Kryterium - Cena 100 % Punktacja

 

1.

TRANS – FORMERS KARPATIA sp. z o.o.

ul. Krakowska 46

33-100 Tarnów

62,31

 

2.

PPRDUKCJA HANDEL USŁUGI „EKOMAX”

Kotulak Jerzy

ul. Hankówka 28 38-200 Jasło

0,00

 

3.

Maciej Marek Firma Usługowo Handlowa

EKO-LINE Usługi Komunalne

Buszkowice 62 37-710 Żurawica

100,00

           

 

 

Wójt Gminy Łańcut
mgr inż. Zbigniew Łoza

 

Data otwarcia ofert: 2013-12-02 10:30:00
Data składania ofert: 2013-12-02 10:00:00
Podmiot publikujący:
Wytworzył: Urząd Gminy Łańcut
Opublikował w BIP: Kinga Cyran 2013-10-21 14:54:00
Liczba wyświetleń: 2574
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2013-11-26 09:07:31 Dodano plik Wyjaśnienia I.pdf Kinga Cyran Szukaj
2013-10-23 11:46:08 Dodano plik 2013-OJS206-357017-pl.pdf Kinga Cyran Szukaj
2013-10-21 15:05:46 Dodano plik kalendarz 2014 śmieci.xls Kinga Cyran Szukaj
2013-10-21 15:04:29 Dodano plik Mapa_z_siecia_drog-śmieciarkai.pdf Kinga Cyran Szukaj
2013-10-21 15:01:11 Dodano plik Projekt umowy.pdf Kinga Cyran Szukaj
2013-10-21 14:58:19 Dodano plik Oferta dobra.doc Kinga Cyran Szukaj
2013-10-21 14:56:57 Dodano plik SIWZ.pdf Kinga Cyran Szukaj
2013-10-21 14:55:33 Dodano plik Ogłoszenie UE.pdf Kinga Cyran Szukaj
        Porównaj