Menu Podmiotowe menu ikonka

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

  • 19 lutego 2021 14:30

Wójt Gminy Łańcut podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości z terenu Gminy Łańcut przeznaczonych do wydzierżawienia w msc. Kosina

Przejdź do wpisu

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

  • 04 września 2020 12:31

Przejdź do wpisu

II Przetarg Ustny Nieograniczony

  • 18 sierpnia 2020 10:21

Wójt Gminy Łańcut ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych w Głuchowie, stanowiących własność gminy Łańcut.

Przejdź do wpisu

II Przetarg Ustny Nieograniczony

  • 08 czerwca 2015 14:56

Wójt Gminy Łańcut ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Wysokiej (2091) stanowiącej mienie komunalne Gminy Łańcut.

Przejdź do wpisu

IV Przetarg Ustny Nieograniczony

  • 11 marca 2015 14:28

Wójt Gminy Łańcut ogłasza IV ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących mienie komunalne Gminy Łańcut położonych w Głuchowie

Przejdź do wpisu

I Przetarg ustny nieograniczony

  • 15 grudnia 2014 14:42

Wójt Gminy Łańcut ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej nr 2091 o pow. 0,06 ha w Wysokiej stanowiącej mienie komunalne Gminy Łańcut.

Przejdź do wpisu