Menu Podmiotowe menu ikonka

Oświadczenia majątkowe - Iwona Kiełb

 • 15 czerwca 2023 12:42

Iwona Kiełb

Dyrektor Zespołu Żłobków Gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

Oświadczenia majątkowe - Magdalena Szadkowska - Jaźwa

 • 15 czerwca 2023 12:37

Magdalena Szadkowska-Jaźwa

Kierownik Klubu Seniora Gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

Oświadczenia majątkowe - Łukasz Bielecki

 • 21 września 2022 10:25

Łukasz Bielecki - Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Soninie

Przejdź do wpisu

Oświadczenie majątkowe - Witold Inglot

 • 24 czerwca 2022 10:32

Witold Inglot - Zastępca dyrektora Centrum Kultury Gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

Oświadczenie majątkowe - Bar Teresa

 • 24 czerwca 2022 10:25

Teresa Bar - Kierownik Domu Dziennego Pobytu dla Seniorów w Kosinie

Przejdź do wpisu

Oświadczenie majątkowe - Łukasz Hubert

 • 17 lutego 2022 12:29

Łukasz Hubert - Prezes Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy Łańcut sp. z o.o. z/s w Soninie

Przejdź do wpisu

Oświadczenie majątkowe - Sylwia Kuźmicz

 • 29 grudnia 2021 11:49

Sylwia Kuźmicz, p.o. dyrektora Zespołu Szkół im. Św. Jadwigi Królowej w Głuchowie

wygaśnięcie stosunku pracy

Przejdź do wpisu

Oświadczenie majątkowe - Beata Lew

 • 19 listopada 2021 13:19

Beata Lew

kierownik Działu Pomocy Środowiskowej 1/2 etatu, kierownik Domu Dziennego Pobytu dla Seniorów w Kosinie 1/2 etatu - zakończenie stosunku pracy

kierownik Działu Pomocy Środowiskowej OPS GŁ

Przejdź do wpisu

Oświadczenia majątkowe - Agnieszka Ruszel

 • 18 października 2021 09:22

Agnieszka Ruszel 
p.o. dyrektora Przedszkola Publicznego w Soninie

Przejdź do wpisu

Oświadczenie majątkowe - Magdalena Szadkowska-Jaźwa

 • 18 sierpnia 2021 10:44

Magdalena Szadkowska-Jaźwa

Kierownik Ośrodka Opieki Dziennej w Wysokiej

Przejdź do wpisu

Oświadczenie majątkowe - Grzegorz Krupa

 • 18 sierpnia 2021 09:45

Grzegorz Krupa

Dyrektor Cemtrum Kultury Gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

Oświadczenie majątkowe - Marta Zięba-Kuźniar

 • 08 marca 2021 10:35

Marta Zięba-Kuźniar

P.O. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łańcucie

Przejdź do wpisu

Oświadczenie majątkowe - Iwona Kiełb (Kraczkowa, Kosina)

 • 08 marca 2021 11:05

Iwona Kiełb

Dyrektor Gminnego Żłobka w Kraczkowej i Kosinie

Przejdź do wpisu

Oświadczenie majątkowe - Mateusz Witczuk

 • 29 czerwca 2020 10:36

Mateusz Witczuk
Dyrektor Centrum Kultury Gminy Łańcut
- wygaśnięcie stosunku pracy

Przejdź do wpisu

Oświadczenie majątkowe - Justyna Paszkiewicz

 • 29 czerwca 2020 10:37

Justyna Paszkiewicz
P.O. Dyrektora Centrum Kultury Gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

Oświadczenie majątkowe - Edyta Baran

 • 24 kwietnia 2020 08:13

Edyta Baran
P.O Dyrektora Zespołu Szkół w Kosinie

Przejdź do wpisu

Oświadczenie majątkowe - Natalia Gajdek

 • 24 kwietnia 2020 08:07

Natalia Gajdek
P.O. Dyrektora Przedszkola Publicznego w Albigowej

Przejdź do wpisu

Oświadczenia majątkowe - Jolanta Bukowska

 • 25 listopada 2019 09:16

Jolanta Bukowska
Dyrektor Zespołu Szkół w Głuchowie

Przejdź do wpisu

Oświadczenie majątkowe - Anna Borcz

 • 17 stycznia 2020 14:24

Anna Borcz
Dyrektor Zespołu Szkół w Kosinie

wygaśnięcie stosunku pracy

Przejdź do wpisu

Oświadczenia majątkowe - Katarzyna Cisek

 • 06 czerwca 2019 12:43

Katarzyna Cisek
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wysokiej

Przejdź do wpisu

Oświadczenia majątkowe - Adam Hoły

 • 06 czerwca 2019 12:37

Adam Hoły
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Albigowej

Przejdź do wpisu

Oświadczenia majątkowe - Barbara Wiśniewska

 • 06 czerwca 2019 12:34

Barbara Wiśniewska
Dyrektor Zespołu Szkół w Rogóżnie

Przejdź do wpisu

Oświadczenie majątkowe - Wojciech Dudek

 • 15 lutego 2019 13:25

Wojciech Dudek
Dyrektor Centrum Oświaty Gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

Oświadczenie majątkowe - Mateusz Witczuk

 • 27 grudnia 2018 13:05

Witczuk Mateusz
Dyrektor Centrum Kultury Gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

Oświadczenie majątkowe - Pasieczny Tadeusz

 • 15 lutego 2019 13:26

Pasieczny Tadeusz
Dyrektor Centrumj Oświaty Gminy Łańcut

wygaśnięcie stosunku pracy

Przejdź do wpisu

Oświadczenie majątkowe - Surmacz Dariusz

 • 04 września 2018 08:18

Surmacz Dariusz
Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

Oświadczenie majątkowe - Halina Sobek

 • 13 czerwca 2013 13:23

Halina Sobek
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Handzlówce

Przejdź do wpisu

Oświadczenie majątkowe - Kuźniar Zbigniew

 • 06 czerwca 2019 12:09

Kuźniar Zbigniew
Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy Łańcut

[2011]
wygaśnięcie stosunku pracy

Przejdź do wpisu

Oświadczenie majątkowe - Zbigniew Tomasik

 • 01 czerwca 2018 11:52

Zbigniew Tomasik 
Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Handzlówce

 

Przejdź do wpisu

Oświadczenie majątkowe - Franciszek Nycz

 • 01 czerwca 2018 11:46

Nycz Franciszek
Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy Łańcut

[2011] - wygaśnięcie stosunku pracy  [  [[[[[[

Przejdź do wpisu

Oświadczenie majątkowe - Halina Sieczkowska

 • 01 czerwca 2018 11:28

Sieczkowska Halina
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

[2011]

Przejdź do wpisu

Oświadczenie majątkowe - Aleksandra Rosół

 • 17 grudnia 2018 12:30

Rosół Aleksandra
Kierownik Zespołu Adminuistracyjno - Finansowego Obsługi Szkół i Przedszkoli

[2011]
wygaśnięcie stosunku pracy

Przejdź do wpisu

Oświadczenie majątkowe - Andrzej Łobaza

 • 06 czerwca 2019 12:15

Łobaza Andrzej
Dyrektor Centrum Kultury Gminy Łańcut

[2011]
wygaśnięcie stosunku pracy

Przejdź do wpisu

Oświadczenie majątkowe - Anna Filar

 • 06 czerwca 2019 12:16

Anna Filar 
Dyrektor Zespołu Szkół w Albigowej


wygaśnięcie stosunku pracy 

Przejdź do wpisu

Oświadczenie majątkowe - Agnieszka Stachów

 • 01 czerwca 2018 11:31

Agnieszka Stachów 
Dyrektor Zespołu Szkół w Cierpiszu

 

Przejdź do wpisu

Oświadczenie majątkowe - Maria Buk-Kalinowska

 • 17 stycznia 2020 14:25

Maria Buk-Kalinowska 
Dyrektor Zespołu Szkół w Głuchowie

wygaśnięcie stosunku pracy 

Przejdź do wpisu

Oświadczenie majątkowe - Henryk Zięzio

 • 01 czerwca 2018 11:34

Henryk Zięzio - wygaśnięcie stosunku pracy
Dyrektor Zespołu Szkół w Kosinie

 

Przejdź do wpisu

Oświadczenie majątkowe - Joanna Ząbek

 • 01 czerwca 2018 11:34

Joanna Ząbek
Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kraczkowej
 

Przejdź do wpisu

Oświadczenie majątkowe - Janina Fudali

 • 06 czerwca 2019 12:22

Janina Fudali 
Dyrektor Zespołu Szkół w Rogóżnie

wygaśnięcie stosunku pracy 

Przejdź do wpisu

Oświadczenie majątkowe - Ewa Kotwica

 • 01 czerwca 2018 11:37

Ewa Kotwica 
Dyrektor Zespołu Szkół w Soninie

 

Przejdź do wpisu

Oświadczenie majątkowe - Dorota Szmuc

 • 01 czerwca 2018 11:36

Dorota Szmuc 
Dyrektor Zespołu Szkół w Wysokiej

 

Przejdź do wpisu

Oświadczenie majątkowe - Agata Surdel

 • 01 czerwca 2018 11:38

Agata Surdel - wygaśnięcie stosunku pracy
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wysokiej

 

Przejdź do wpisu

Oświadczenie majątkowe - Anna Fajger

 • 01 czerwca 2018 11:39

Anna Fajger 
Dyrektor Publicznego Przedszkola w Albigowej

 

Przejdź do wpisu

Oświadczenie majątkowe - Grażyna Bytnar

 • 01 czerwca 2018 11:41

Grażyna Bytnar 
Dyrektor Publicznego Przedszkola w Handzlówce

Przejdź do wpisu

Oświadczenie majątkowe - Lidia Pelc

 • 06 czerwca 2019 12:41

Lidia Pelc 
Dyrektor Publicznego Przedszkola w Kosinie


wygaśnięcie stosunku pracy 

Przejdź do wpisu

Oświadczenie majątkowe - Iwona Mendrala

 • 01 czerwca 2018 11:43

Iwona Mendrala 
Dyrektor Publicznego Przedszkola w Kraczkowej

 

Przejdź do wpisu

Oświadczenie majątkowe - Ewa Plesnar

 • 01 czerwca 2018 11:43

Ewa Plesnar 
Dyrektor Publicznego Przedszkola w Soninie

 

Przejdź do wpisu

Oświadczenie majątkowe - Danuta Krauz

 • 01 czerwca 2018 11:45

Danuta Krauz 
Dyrektor Publicznego Przedszkola w Wysokiej

Przejdź do wpisu
Powrót