Menu Podmiotowe menu ikonka

Informacja o wynikach naboru na stanowisko referenta ds. księgowości

 • 03 lutego 2021 07:38

Dyrektor Centrum Oświaty Gminy Łańcut informuje o wynikach naboru na stanowisko referenta ds. ksiegowości w Centrum Oświaty Gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

Informacja o wynikach naboru - żłobek Kosina

 • 29 stycznia 2021 14:53

Informacja o wynikach naboru na stanowisko opiekuna w Gminnym Żłobku w Kosinie

Przejdź do wpisu

Wyniki naboru

 • 29 stycznia 2021 14:50

Informacja o wynikach naboru na stanowisko opiekuna w Gminnym Żłobku w Kraczkowej

Przejdź do wpisu

Informacja o wynikach naboru na stanowisko specjalisty ds. księgowości w Centrum Oświaty Gminy Łańcut

 • 19 października 2020 07:51

Informacja Dyrektora Centrum Oświaty Gminy Łańcut o wynikach naboru na stanowisko specjalisty ds. księgowości w Centrum Oświaty Gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

INFORMACJA - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

 • 19 lipca 2018 07:59

W wyniku braku złożonych ofert w terminie (tj. 05.07.2018 r.) nabór na stanowisko: Pracownika Socjalnego w ramach projektu pn.” Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łańcucie” nr POWR. 02.05.00-00-0186/17 złożonego w ramach II Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna POWER 2014-2020, nie został rozstrzygnięty.

Złożono jedną ofertę po terminie (06.07.2018 r.), która nie została rozpatrzona.

Przejdź do wpisu

Treści archiwalne:

Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. księgowości

 • 30 listopada 2020 08:44

Informacja o wynikach naboru na stanowisko referenta ds. księgowości w Urzędzie Gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. kadr

 • 30 listopada 2020 08:15

Informacja o wynikach naboru na stanowisko referenta ds. kadr w Urzędzie Gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. gospodarki odpadami

 • 30 listopada 2020 08:11

Informacja o wynikach naboru na stanowisko referenta ds. gospodarowania odpadami komunalnymi w Urzedzie Gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. kadr COGŁ

 • 23 listopada 2020 14:47

Informacja Dyrektora Centrum Oświaty Gminy Łańcut o wynikach naboru na wolne stanowisko urzednicze - referent ds. kadr 

Przejdź do wpisu

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Dyrektora Gminnego Żłobka w Kosinie

 • 18 września 2020 12:51

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Dyrektora Gminnego Żłobka w Kosinie w Urzędzie Gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Dyrektora Gminnego Żłobka w Kraczkowej

 • 18 września 2020 12:47

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Dyrektora Gminnego Żłobka w Kraczkowej w Urzędzie Gminy Łańcut

Przejdź do wpisu