Menu Podmiotowe menu ikonka

Informacja o wynikach naboru - inspektor ds. zamówień publicznych GOPS

 • 18 maja 2022 15:33

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  informuje o wyniku naboru na wolne stanowisko urzednicze: inspektor ds. zamówień publicznych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łańcucie

Przejdź do wpisu

Informacja o wynikach naboru - pracownik socjalny

 • 09 maja 2022 13:56

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy: pracownik socjalny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łańcucie

Przejdź do wpisu

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne - inspektor ds. zamówień publicznych GOPS

 • 09 maja 2022 13:47

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na wolne stanowisko pracy - inspektor ds. zamówień publicznych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej

Przejdź do wpisu

Informacja o wynikach naboru na stanowisko opiekuna w Gminnym Żłobku w Kosinie

 • 01 kwietnia 2022 10:32

Dyrektor Gminnego Żłobka w Kosinie informuje o wynikach naboru na stanowisko opiekuna

Przejdź do wpisu

Informacja o wynikach naboru na stanowisko opiekuna w DDP dla Seniorów w Kosinie

 • 18 marca 2022 12:38

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Opiekuna świadczącego specjalistyczne usługi opiekuńcze w Domu Dziennego Pobytu dla Seniorów w Kosinie - "Aktywny Senior" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej VIII Integracja Społeczna Działania 8.8 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Przejdź do wpisu

Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracownika socjalnego

 • 10 marca 2022 12:33

Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracownika socjalnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łańcucie

Przejdź do wpisu

Informacja o wynikach naboru na stanowisko kierownika DDP dla seniorów w Kosinie

 • 15 lutego 2022 14:15

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Kierownika Domu Dziennego Pobytu dla Seniorów w Kosinie "Aktywny Senior". 

Przejdź do wpisu

Informacja kierownika Ośrodka Opieki Dziennej w Wysokiej

 • 18 listopada 2021 14:27

Informacja kierownika Ośrodka Opieki Dziennej w Wysokiej o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy - opiekuna

Przejdź do wpisu

Informacja o wynikach naboru na stanowisko specjalisty ds. księgowości w Centrum Oświaty Gminy Łańcut

 • 19 października 2020 07:51

Informacja Dyrektora Centrum Oświaty Gminy Łańcut o wynikach naboru na stanowisko specjalisty ds. księgowości w Centrum Oświaty Gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

INFORMACJA - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

 • 19 lipca 2018 07:59

W wyniku braku złożonych ofert w terminie (tj. 05.07.2018 r.) nabór na stanowisko: Pracownika Socjalnego w ramach projektu pn.” Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łańcucie” nr POWR. 02.05.00-00-0186/17 złożonego w ramach II Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna POWER 2014-2020, nie został rozstrzygnięty.

Złożono jedną ofertę po terminie (06.07.2018 r.), która nie została rozpatrzona.

Przejdź do wpisu

Informacja o wynikach naboru

 • 26 listopada 2021 14:46

Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracownika gospodarczego w Domu Dziennego Pobytu dla Seniorów w Kosinie - "Aktywny Senior" 

Przejdź do wpisu

Informacja o wynikach naboru na pracownika socjalnego

 • 28 października 2021 13:56

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy: pracownik socjalny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łańcucie 

Przejdź do wpisu

Informacja o wynikach naboru na stanowisko sprzątaczki w Domu Dziennego Pobytu dla Seniorów w Kosinie

 • 21 października 2021 15:01

Informacja o wynikach naboru na stanowisko sprzątaczki w Domu Dziennego Pobytu dla Seniorów w Kosinie - "Aktywny Senior"

Przejdź do wpisu

Informacja o wynikach naboru

 • 11 października 2021 15:01

Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracownika gospodarczego w Domu Dziennego Pobytu dla Seniorów w Kosinie - AKTYWNY SENIOR

Przejdź do wpisu

Informacja o wynikach naboru

 • 11 października 2021 14:57

Informacja o wynikach naboru na stanowisko opiekuna w Domu Dziennego Pobytu dla Seniorów w KOsinie - AKTYWNY SENIOR

Przejdź do wpisu

Informacja o wynikach naboru na stanowisko kierownika w GOPS Łańcut

 • 07 października 2021 15:12

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Spolecznej w Łańcucie inormuje o wynikach naboru na stanowisko kierownika Działu Pomocy Środowiskowej w Gminnym Ośrodku pomocy Społecznej w Łańcucie

Przejdź do wpisu

Protokół z przeprowadzonego naboru - sprzątaczka w DDP w Kosinie

 • 30 września 2021 14:42

Protokół z przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko sprzataczki  w Domu Dziennego Pobytu dla Seniorów w Kosinie

Przejdź do wpisu

Informacja o wynikach naboru na stanowisko kierownika Domu Dziennego Pobytu

 • 07 września 2021 15:01

Informacja o wynikach naboru na stanowisko: Kierownika Domu Dziennego Pobytu dla Seniorów w Kosinie

Przejdź do wpisu

Informacja o wynikach naboru na stanowisko opiekuna OOD

 • 06 września 2021 14:58

Informacja kierownika Ośrodka Opieki Dziennej  w Wysokiej o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy - opiekun w Ośrodku Opieki Dziennej  w Wysokiej

Przejdź do wpisu

Informacja o wynikach naboru na stanowisko rehabilitanta w OOD w Wysokiej

 • 16 sierpnia 2021 14:33

Informacja Kierownika Ośrodka Opieki Dziennej w Wysokiej o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy

Przejdź do wpisu

Informacja o wynikach naboru na stanowisko opiekuna w OOD w Wysokiej

 • 16 sierpnia 2021 14:16

Informacja Kierownika Ośrodka Opieki dziennej w Wysokiej o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze

Przejdź do wpisu

Informacja o wynikach naboru na stanowisko młodszego referenta w Referacie Inwestycji Komunalnych

 • 15 czerwca 2021 14:24

Informacja o wynikach naboru na stanowisko młodszego referenta w Referacie Inwestycji Komunalnych Urzędu Gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

Informacja o wynikach naboru na stanowisko kierownika OOD

 • 27 maja 2021 14:48

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Kierownika Osrodka Opieki Dziennej "Pogodny Senior" w Wysokiej

Przejdź do wpisu

Informacja o wynikach naboru na stanowisko kierownika Ośrodka Opieki Dziennej

 • 14 kwietnia 2021 00:00

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Kierownika wraz z funkcją Opiekuna Ośrodka Opieki Dziennej "Pogodny Senior" w Wysokiej

Komisja konkursowa powołana do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko Kierownika wraz z funkcją Opiekuna Ośrodka Opieki Dziennej „Pogodny Senior" w Wysokiej informuję, że na konkurs została złożona jedna aplikacja, która nie spełnia niezbędnych wymogów określonych w ogłoszeniu. W związku z powyższym kopkurs pozostaje nierozstrzygnięty.

Przejdź do wpisu

Informacja o wynikach naboru

 • 08 kwietnia 2021 14:15

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Dyrektora Centrum Kultury Gminy Łańcut

Komisja konkursowa powołana do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko Dyrektora Centrum Kultury Gminy Łańcut informuje, że na w/w stanowisko został rekomendowany Pan Grzegorz Krupa, który wykazał się wysokim poziomem wiedzy merytorycznej oraz dużą znajomością zagadnień dotyczących stanowiska pracy i wiedzą praktyczną, a posiadane przez niego wykształcenie i kwalifikacje odpowiadają wymogom pracy na tym stanowisku.

Przejdź do wpisu

Informacja o wynikach naboru na stanowisko kierownika GOPS w Łańcucie

 • 19 marca 2021 15:07

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łańcucie

Przejdź do wpisu

Informacja o wynikach naboru na stanowisko kierownika Ośrodka Opieki Dziennej

 • 19 marca 2021 15:13

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Kierownika wraz z funkcją Opiekuna Ośrodka Opieki Dziennej „Pogodny Senior" w Wysokiej

 

Przejdź do wpisu

Informacja o wynikach naboru na stanowisko referenta ds. księgowości

 • 03 lutego 2021 07:38

Dyrektor Centrum Oświaty Gminy Łańcut informuje o wynikach naboru na stanowisko referenta ds. ksiegowości w Centrum Oświaty Gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

Wyniki naboru

 • 29 stycznia 2021 14:50

Informacja o wynikach naboru na stanowisko opiekuna w Gminnym Żłobku w Kraczkowej

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

na stanowisko opiekuna

w Gminnym Żłobku w Kraczkowej

 

Komisja konkursowa powołana do przeprowadzenia naboru na stanowisko opiekuna w Gminnym Żłobku w Kraczkowej informuje, że do pracy na w/w stanowisku zostały wybrane osoby, które w rozmowie kwalifikacyjnej uzyskały największą ilość punktów:

1. Bytnar Dominika

2. Cisło Kinga

3. Lech Alicja

4. Plęs Marika

 

 

Przewodniczący Komisji: Iwona Kiełb

Członek Komisji: Urszula Leszczyńska

Członek Komisji: Ewelina Ruszel

 

Łańcut, dnia 29. 01.2021

Przejdź do wpisu

Informacja o wynikach naboru - żłobek Kosina

 • 29 stycznia 2021 14:53

Informacja o wynikach naboru na stanowisko opiekuna w Gminnym Żłobku w Kosinie

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

na stanowisko opiekuna w Gminnym Żłobku w Kosinie

 

Komisja konkursowa powołana do przeprowadzenia naboru na stanowisko opiekuna w Gminnym Żłobku w Kosinie informuje, że do pracy na w/w stanowisku zostały wybrane osoby, które w rozmowie kwalifikacyjnej uzyskały największą ilość punktów:

1. Chwaszcz Łucja

2. Flejszar Aleksandra

3. Fleszar Alicja

4. Łątka Anna

 

Przewodniczący Komisji: Iwona Kiełb

Członek Komisji: Urszula Leszczyńska

Członek Komisji: Ewelina Ruszel

 

Łańcut, dnia 29. 01.2021 r.

Przejdź do wpisu

Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. księgowości

 • 30 listopada 2020 08:44

Informacja o wynikach naboru na stanowisko referenta ds. księgowości w Urzędzie Gminy Łańcut

Komisja konkursowa powołana do przeprowadzenia naboru na stanowisko referenta ds. księgowości informuje, że na w/w stanowisko została wyłoniona Pani Maria Wojtyna, która wykazała się wysokim poziomem wiedzy merytorycznej oraz w rozmowie kwalifikacyjnej uzyskała największą liczbę punktów.  

Przejdź do wpisu

Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. kadr

 • 30 listopada 2020 08:15

Informacja o wynikach naboru na stanowisko referenta ds. kadr w Urzędzie Gminy Łańcut

Komisja konkursowa powołana do przeprowadzenia naboru na stanowisko referenta ds. kadr informuje, że na w/w stanowiskozostała wyłoniona Pani Ewelina Ruszel, która wykazała się wysokim poziomem wiedzy merytorycznej oraz w rozmowie kwalifikacyjnej uzyskała największą liczbę punktów 

Przejdź do wpisu

Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. gospodarki odpadami

 • 30 listopada 2020 08:11

Informacja o wynikach naboru na stanowisko referenta ds. gospodarowania odpadami komunalnymi w Urzedzie Gminy Łańcut

Komisja konkursowa powołana do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze informuje, że na stanowisko referanta ds. gospodarowania odpadami komunalnymi została wyłoniona Pani Klaudia Wenc, która wykazała się dużą wiedzą i znajomością przepisów prawnych dotyczących zakresu pracy na tym stanowisku. Z rozmowy kwalifikacyjnej uzyskała wysoką liczbę punktów

Przejdź do wpisu

Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. kadr COGŁ

 • 23 listopada 2020 14:47

Informacja Dyrektora Centrum Oświaty Gminy Łańcut o wynikach naboru na wolne stanowisko urzednicze - referent ds. kadr 

Przejdź do wpisu

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Dyrektora Gminnego Żłobka w Kosinie

 • 18 września 2020 12:51

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Dyrektora Gminnego Żłobka w Kosinie w Urzędzie Gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Dyrektora Gminnego Żłobka w Kraczkowej

 • 18 września 2020 12:47

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Dyrektora Gminnego Żłobka w Kraczkowej w Urzędzie Gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

Informacja o wynikach naboru na stanowisko referenta ds. oświaty

 • 08 kwietnia 2020 14:11

Informacja Dyrektora Centrum oświaty Gminy Łańcut o wynikach naboru na stanowisko referenta ds. oświaty w Centrum Oświaty Gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. środków zewnętrznych

 • 06 lutego 2020 13:38

Komisja konkursowa powołana do przeprowadzenia  naboru na wolne stanowiska ds. środków zewnętrznych informuje, że na ww. stanowisko została rekomendowana Agnieszka Zielińska-Kowal

Przejdź do wpisu

Wyniki naboru

 • 28 stycznia 2020 14:56

Informacja dyrektora Centrum Oświaty Gminy Łańcut o wynikach naboru na wolne stanowisko urzednicze.

Przejdź do wpisu

Informacja o wynikach naboru

 • 09 grudnia 2019 12:13

Komisja Konkursowa do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzednicze informuje, że na stanowisko audytora wewnetrznego został wyłoniony Pan Sławomir Rejman.

Przejdź do wpisu

Główny księgowy - Centrum Oświaty Gminy Łańcut

 • 10 lipca 2019 14:45

Informacja Dyrektora Centrum Oświaty Gminy Łańcut o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze

Przejdź do wpisu

Informacja o wynikach naboru na stanowisko referenta ds. gospodarki komunalnej

 • 12 marca 2019 13:51

Informacja o wynikach naboru na stanowisko referenta ds. gospodarki komunalnej w Urzędzie Gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

Informacja o wynikach naboru na stanowisko sekretarza Gminy

 • 25 stycznia 2019 09:21

Informacja o wyniku naboru na stanowisko Sekretarza Gminy w Urzędzie Gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

Informacja o wyniku naboru

 • 18 stycznia 2019 12:29

Informacja o wyniku naboru na stanowisko Dyrektora Centrum Oświaty Gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

Informacja o wynikach naboru na stanowisko referenta ds. zagospodarowania przestrzennego

 • 27 września 2018 12:14

Informacja o wynikach naboru na stanowisko referenta ds. zagospodarowania przestrzennego w Urzędzie Gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

Informacja o wynikach naboru na stanowisko referenta ds. inwestycji

 • 27 września 2018 12:17

Informacja o wynikach naboru na stanowisko referenta ds. inwestycji w Urzędzie Gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

Informacja o wynikach naboru na stanowisko referenta ds. zamówień publicznych

 • 27 września 2018 12:25

Informacja o wynikach naboru na stanowisko referenta ds. zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

Informacja o wynikach naboru na stanowisko referenta ds. środków pomocowych

 • 27 września 2018 12:19

Informacja o wynikach naboru na stanowisko referenta ds. środków pomocowych w Urzędzie Gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracownik socjalny

 • 21 sierpnia 2018 14:34

Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracownik socjalny w ramach projektu pn. Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łańcucie 

Przejdź do wpisu

Informacja o wynikach naboru na stanowisko referenta ds. świadczeń rodzinnych

 • 20 sierpnia 2018 14:30

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje o wynikach naboru na stanowisko referenta ds. świadczeń rodzinnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej

Przejdź do wpisu

Informacja o wynikach naboru na stanowisko starszego referenta ds. ekonomicznych

 • 15 czerwca 2018 11:28

Informacja Dyrektora Centrum Oświaty Gminy Łańcut o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - starszy referent ds. ekonomicznych

Przejdź do wpisu

Informacja o wynikach naboru na stanowisko referenta ds. dróg

 • 06 czerwca 2018 14:05

Komisja Konkursowa informuje, że na stanowisko ds. dróg została wybrana Pani Sandra Kisała

Przejdź do wpisu

Informacja o wynikach naboru na stanowisko referenta ds. świadczeń rodzinnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łańcucie

 • 30 marca 2018 07:34

Informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko referenta ds. świadczeń rodzinnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łańcucie wybrana została
Pani Ryzner Natalia

Przejdź do wpisu

Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. zagospodarowania przestrzennego

 • 14 marca 2017 11:57

Komisja Konkursowa Urzędu Gminy Łańcut informuje, że na stanowisko ds.zagospodarowania przestrzennego został wybrany Pan Waldemar Kuźniar.

Przejdź do wpisu

Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. zarządzania kryzysowego

 • 13 grudnia 2016 07:32

Komisja Konkursowa Urzędu Gminy Łańcut informuje, że na stanowisko ds. zarządzania kryzysowego została wybrana Pani Agnieszka Lorenc, która wykazała się dużą znajomością przepisów prawa wymaganych na w/w stanowisku pracy. Z rozmowy kwalifikacyjnej uzyskała największą liczbę punktów. Posiadane wykształcenie i kwalifikacje odpowiadają wymogom pracy na tym stanowisku. Osoba zaprezentowała wysoką kulturę osobistą, elokwencję, umiejętność dostosowania się do wymagań niezbędnych w wykonywanej pracy.

Przejdź do wpisu

Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. ewidencji ludności

 • 12 września 2018 08:15

Komisja Konkursowa Urzędu Gminy Łańcut informuje, że na stanowisko ds. ewidencji ludności została wybrana Pani Paulina Kopeć, która wykazała się dużą znajomością przepisów prawa administracyjnego, w tym w szczególności wymaganych na w/w stanowisku pracy. Z testu pisemnego i rozmowy kwalifikacyjnej uzyskała największą liczbę punktów. Posiadane wykształcenie i kwalifikacje odpowiadają wymogom pracy na tym stanowisku. osoba zaprezentowała wysoką kulturę osobistą, elokwencję, umiejętność dostosowania się do wymagań niezbędnych w wykonywanej pracy.

Przejdź do wpisu

Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. księgowości

 • 23 lutego 2016 07:11

Komisja Konkursowa Urzędu Gminy Łańcut informuje, że na stanowisko ds. księgowości została wybrana Pani Iwona Michno, która wykazała się dużą znajomością przepisów prawa z zakresu pracy na tym stanowisku, szczególnie rachunkowości i finansów publicznych oraz stażem pracy w księgowości. Z testu pisemnego i rozmowy kwalifikacyjnej uzyskała największą liczbę punktów. Ponadto posiadane wykształcenie, kwalifikacje i praktyka zawodowa, w tym znajomość programów księgowych, odpowiadają wymogom na tym stanowisku pracy. Osoba prezentuje wysoką kulturę osobistą, elokwencję, wykazuje umiejętność dostosowania się do wymagań niezbędnych w wykonywanej pracy

Przejdź do wpisu

Wyniki naboru na stanowisko ds. ochrony środowiska

 • 15 lutego 2016 08:39

Komisja Konkursowa Urzędu Gminy Łańcut informuje, że na stanowisko ds. ochrony środowiska została wybrana Pani Anna Tomaszek-Furgał, która wykazała się dużą znajomością przepisów prawa dotyczących zakresu pracy na tym stanowisku, szczególnie z zakresu postępowania administracyjnego. Z testu pisemnego i rozmowy kwalifikacyjnej uzyskała największą liczbę punktów. Ponadto posiadane wykształcenie i kwalifikacje odpowiadają wymogom na tym stanowisku pracy. Osoba ta prezentuje wysoką kulturę osobistą, umiejętnością dostosowania się do wymagań niezbędnych w wykonywanej pracy.

Przejdź do wpisu

Informacja o wynikach naboru

 • 26 sierpnia 2015 13:49

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze

- starszy referent ds. ekonomicznych

w Zespole Administracyjno Finansowym Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Łańcut.

Przejdź do wpisu

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

 • 07 stycznia 2014 12:37

na stanowisko ds. zarządzania informacjami i promocji

Przejdź do wpisu