Menu Podmiotowe menu ikonka

Nabór na rachmistrza spisowego

 • 11 czerwca 2021 14:58

Pan Jakub Czarnota - Gminny Komisarz Spisowy w Gminie Łańcut ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór uzupełniający kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. spisu powszechnego NSP 2021.

Przejdź do wpisu

Nabór na stanowisko młodszy referent w Referacie Inwestycji Komunalnych

 • 24 maja 2021 14:41

Wójt Gminy Łańcut ogłasza nabor na stanowisko młodszy referent w Referacie Inwestycji Komunalnych w Urzędzie Gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o naborze na stanowisko referenta w Referacie Inwestycji Komunalnych - unieważnienie

 • 19 maja 2021 14:46

Wójt Gminy Łańcut ogłasza nabór na stanowisko Referanta w referacie Inwesycji Komunalnych w Urzedzie Gminy Łańcut - UNIEWAŻNIONY

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o naborze na stanowisko kierownika wraz z funkcją opiekuna Ośrodka Opieki Dziennej

 • 26 marca 2021 13:34

Wójt Gminy Łańcut ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika wraz z funkcją opiekuna Ośrodka Opieki Dziennej "Pogodny Senior" w Wysokiej

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o naborze na stanowisko referenta ds. kadr z dnia 21.10.20

 • 29 października 2020 07:31

Dyrektor Centrum Oświaty Gminy Łańcut ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze 1 etat – referent ds. kadr.

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Dyrektora Gminnego Żłobka w Kraczkowej

 • 03 września 2020 14:25

Wójt Gminy Łańcut ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnego Żłobka w Kraczkowej

Wójt Gminy Łańcut ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnego Żłobka w Kraczkowej

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Dyrektora Gminnego Żłobka w Kosinie

 • 03 września 2020 13:56

Wójt Gminy Łańcut ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnego Żłobka w Kosinie w ramach projektu "BEZPIECZNE SZKRABY - pierwszy żłobek w Gminie Łańcut"

Wójt Gminy Łańcut ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnego Żłobka w Kosinie w ramach projektu "BEZPIECZNE SZKRABY - pierwszy żłobek w Gminie Łańcut" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o naborze na stanowisko głównego księgowego z dnia 7.01.2020

 • 07 stycznia 2020 14:00

Dyrektor Centrum Oświaty Gminy Łancut ogłasza nabór na stanowisko głównego księgowego.

Dyrektor Centrum Oświaty Gminy Łancut ogłasza nabór na stanowisko głównego księgowego.

Przejdź do wpisu

OGŁOSZENIE O NABORZE

 • 27 lipca 2018 14:03

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łańcucie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: Pracownik Socjalny w ramach projektu pn.”Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łańcucie” nr POWR. 02.05.00-00-0186/17 złożonego w ramach II Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna POWER 2014-2020.

 

Przejdź do wpisu

OGŁOSZENIE O NABORZE

 • 19 lipca 2018 12:14

OGŁOSZENIE O NABORZE

z dnia 19.07.2018 r.

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łańcucie ogłasza nabór kandydatów na stanowisko referenta ds. świadczeń rodzinnych

Przejdź do wpisu

Treści archiwalne:

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Kierownika Ośrodka Opieki Dziennej w Wysokiej

 • 06 maja 2021 00:00

Wójt Gminy Łańcut ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika Ośrodka Opieki Dziennej "Pogodny Senior" w Wysokiej

Przejdź do wpisu

Konkurs na stanowisko Dyrektora Centrum Kultury Gminy Łańcut

 • 04 marca 2021 14:06

Wójt Gminy Łańcut ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Centrum Kultury Gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

Konkurs na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łańcucie

 • 02 marca 2021 14:29

Wójt Gminy Łańcut ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łańcucie oraz powołuje komisję konkursową w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego

Przejdź do wpisu

Konkurs na stanowisko Kierownika wraz z funkcją Opiekuna Ośrodka Opieki Dziennej "Pogodny Senior" w Wysokiej

 • 02 marca 2021 14:48

Wójt Gminy Łańcut ogłasza konkurs na stanowisko kierownika wraz z funkcją Opiekuna Ośrodka Opieki Dziennej "Pogodny Senior" w Wysokiej oraz powołuje komisję konkursową w celu przeprowadzenia postepowania konkursowego

Przejdź do wpisu

Konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Albigowej

 • 18 lutego 2021 10:07

Zarządzenie Nr 16/21 Wójta Gminy Łańcut z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Albigowej

Przejdź do wpisu

Nabór na stanowisko referenta ds. księgowości w COGŁ

 • 19 stycznia 2021 13:30

Dyrektor Centrum Oświaty Gminy Łańcut ogłasza nabór na stanowisko referenta ds. ksiegowości w Centrum Oświaty Gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o naborze na stanowisko opiekuna w Gminnym Żłobku w Kraczkowej

 • 18 stycznia 2021 12:21

Dyrektor Gminnego Żłobka w Kraczkowej ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy opiekuna w Gminnym Żłobku w Kraczkowej (4 etaty)

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o naborze na stanowisko opiekuna w Gminnym Żłobku w Kosinie

 • 18 stycznia 2021 12:41

Dyrektor Gminnego Żłobka w Kosinie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy opiekuna w Gminnym Żłobku w Kosinie (4 etaty)

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o naborze na stanowisko referenta ds. kadr

 • 06 listopada 2020 13:22

Wójt Gminy Łańcut ogłasza nabór na stanowisko referanta ds. kadr w Urzędzie Gminy Łańcut

-

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o naborze na stanowisko referenta ds. gospodarowania odpadami komunalnymi

 • 06 listopada 2020 13:16

Wójt Gminy Łańcut ogłasza nabór na stanowisko referenta ds. gospodarowania odpadami komunalnymi w Urzędzie Gminy Łańcut

-

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o naborze na stanowisko referenta ds. księgowości

 • 06 listopada 2020 13:09

Wójt Gminy Łańcut ogłasza nabór na stanowisko referenta ds. ksiegowości w Urzędzie Gminy Łańcut

-

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o naborze na stanowisko specjalisty ds. księgowości

 • 18 września 2020 12:58

Dyrektor Centrum Oświaty Gminy Łańcut ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze 1/2 etatu - specjalista ds. księgowości

Przejdź do wpisu

Nabór na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wysokiej

 • 26 czerwca 2020 09:47

Wójt Gminy Łańcut ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wysokiej

Przejdź do wpisu

Nabór na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wysokiej

 • 25 czerwca 2020 11:32

Wójt Gminy Łąńcut ogłasza nabór na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wysokiej

Przejdź do wpisu

Nabór na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Handzlówce

 • 25 czerwca 2020 11:26

Wójt Gminy Łańcut ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Handzlówce

Przejdź do wpisu

Nabór na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Kosinie

 • 25 czerwca 2020 11:20

Wójt Gminy Łańcut ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Kosinie

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o naborze na stanowisko referenta ds. oświaty

 • 17 marca 2020 14:13

Dyrektor Centrum Oświaty Gminy Łańcut ogłasza nabór na stanowisko referenta ds. oświaty

Przejdź do wpisu

Nabór na stanowisko referenta ds. środków zewnętrznych

 • 14 stycznia 2020 09:22

Wójt Gminy Łańcut ogłasza nabór na stanowisko referenta ds. środków zewnętrznych w Urzędzie Gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

Nabór na stanowisko audytora wewnętrznego

 • 08 listopada 2019 14:27

Wójt Gminy Łańcut ogłasza nabór na stanowisko audytora wewnętrznego w Urzędzie Gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o naborze na stanowisko główny księgowy

 • 18 czerwca 2019 14:23

Dyrektor Centrum Oświaty Gminy Łancut ogłasza nabór na głównego księgowego

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o naborze na stanowisko specjalisty ds. wdrażania projektów infrastrukturalnych

 • 15 kwietnia 2019 14:01

Dyrektor Biura Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego ogłasza nabór na stanowisko specjalisty ds. wdrażania projektów infrastrukturalnych

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Cierpiszu

 • 03 kwietnia 2019 13:14

Wójt Gminy Łańcut ogłasza nabór na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół im. Św. Faustyny Kowalskiej w Cierpiszu

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o konkursie na Dyrektora Zespołu Szkół w Głuchowie

 • 03 kwietnia 2019 13:11

Wójt Gminy Łańcut ogłasza konkurs na stanowsko Dyrektora Zespołu Szkół im. Św. Jadwigi Królowej w Głuchowie

Przejdź do wpisu

Nabór - Urząd Gminy

 • 22 lutego 2019 12:39

Wójt Gminy Łańcut ogłasza nabór  na stanowisko referenta ds. gospodarki komunalnej w Urzędzie Gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

Nabór na stanowisko Sekretarza Gminy Łańcut

 • 10 stycznia 2019 12:54

Wójt Gminy Łańcut ogłasza nabór na stanowisko Sekretarza Gminy w Urzędzie Gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Dyrektora COGŁ

 • 04 stycznia 2019 09:00

Wójt Gminy Łańcut ogłasza nabór na stanowisko Dyrektora Centrum Oświaty Gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

Nabór na stanowisko ds. inwestycji

 • 06 września 2018 14:23

Wójt Gminy Łancut ogłasza nabór na stanowisko referenta ds. inwestycji w Urzędzie Gminy Łańcut, ul. Adama Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. zamówień publicznych

 • 06 września 2018 14:19

Wójt Gminy Łańcut ogłasza nabór na stanowisko referenta ds. zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Łańcut, ul. Adama Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut

Przejdź do wpisu

Nabór na stanowisko ds. zagospodarowania przestrzennego

 • 06 września 2018 14:15

Wójt Gminy łańcut ogłasza nabór na stanowisko ds. zagospodarowania przestrzennego w Urzędzie Gminy Łańcut, ul. Adama Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut

Przejdź do wpisu

Nabór na stanowisko ds. środków pomocowych

 • 06 września 2018 14:06

Wójt Gminy Łańcut ogłasza nabór na stanowisko ds. środków pomocowych w Urzędzie Gminy Łańcut, ul. Adama Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie naboru na stanowisko ds. oceny i wyboru projektów

 • 26 lipca 2018 09:38

Dyrektor Biura Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego
ogłasza nabór na stanowisko ds. oceny i wyboru projektów.
 

Przejdź do wpisu

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łańcucie ogłasza nabór na wolne stanowisko

 • 26 czerwca 2018 12:11

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łańcucie ogłasza nabór na wolne stanowisko: Pracownik Socjalny w ramach projektu pn. "Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łańcucie" nr POWR.02.05.00-00-0186/17 złożonego w ramach II Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna POWR 2014-2020.

Przejdź do wpisu

Nabór na stanowisko starszego referenta ds. ekonomicznych

 • 25 maja 2018 13:07

Dyrektor Centrum Oświaty Gminy Łańcut ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: starszy referent ds. ekonomicznych

Przejdź do wpisu

Nabór na stanowisko referenta ds. dróg

 • 11 maja 2018 14:38

Wójt Gminy Łańcut ogłasza nabór na stanowisko referenta ds. dróg

Przejdź do wpisu

Nabór na stanowisko ds. rozliczania projektów w biurze Stowarzyszenia ROF

 • 28 marca 2018 11:51

Dyrektor Biura Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego ogłasza nabór na stanowisko ds. rozliczania projektów

Przejdź do wpisu

Nabór na stanowisko referenta ds. świadczeń rodzinnych

 • 16 marca 2018 14:53

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łańcucie ogłasza nabór kandydatów na stanowisko referenta ds. świadczeń rodzinnych

Przejdź do wpisu

Nabór na stanowisko ds. rozliczania projektów

 • 22 maja 2017 12:55

Dyrektor Biura Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego ogłasza nabór na stanowisko ds. rozliczania projektów

Przejdź do wpisu

Nabór na stanowisko dyrektora

 • 16 marca 2017 10:28

Wójt Gminy Łańcut ogłasza nabór na stanowisko dyrektora w przedszkolach i szkołach Gminy Łańcut.

Przejdź do wpisu

Nabór na stanowisko ds. zagospodarowania przestrzennego

 • 23 lutego 2017 14:59

Wójt Gminy Łańcut ogłasza nabór na stanowisko ds. zagospodarowania przestrzennego w Urzędzie Gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

Nabór na stanowisko ds. rozliczania projektów w biurze ROF

 • 14 lutego 2017 16:13

Dyrektor Biura Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego ogłasza nabór na stanowisko ds. rozliczania projektów

Przejdź do wpisu

Nabór na stanowisko bibliotekarza w Bibliotece Publicznej w Kosinie

 • 09 lutego 2017 12:13

Dyrektor Centrum Kultury Gminy Łańcut ogłasza konkurs na stanowisko bibliotekarza w Bibliotece Publicznej w Kosinie

Przejdź do wpisu

Nabór na stanowisko ds. zarządzania kryzysowego, spraw przeciwpożarowych i sportu

 • 22 listopada 2016 12:03

WÓJT GMINY ŁAŃCUT OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO ds. zarządzania kryzysowego, spraw przeciwpożarowych i sportu w Urzędzie Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a 37-100 Łańcut

Przejdź do wpisu

Nabór na stanowisko Dyrektora Biura Stowarzyszenia ROF

 • 26 października 2016 07:44

Zarząd Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego ogłasza nabór na stanowisko dyrektora Biura Stowarzyszenia ROF

Przejdź do wpisu

Nabór kandydatów na stanowisko zastępca dyrektora - stanowisko ds. monitoringu i ewaluacji w biurze Stowarzyszenia ROF

 • 11 października 2016 19:15

P.O. Dyrektora Biura Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego ogłasza nabór na zastępcę dyrektora - stanowisko ds. monitoringu i ewaluacji

Przejdź do wpisu

Nabór kandydatów na stanowisko ds. doradztwa i informacji w biurze Stowarzyszenia ROF

 • 11 października 2016 19:09

P.O. Dyrektora Biura Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego ogłasza nabór na: stanowisko ds.doradztwa i informacji

 

Przejdź do wpisu

Nabór na stanowisko Zastępcy Dyrektora – w Biurze Stowarzyszenia ROF

 • 14 września 2016 09:03

P.O. Dyrektora Biura Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego ogłasza nabór na stanowisko pracy: Zastępca Dyrektora – stanowisko ds. monitoringu i ewaluacji w Biurze Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego

P.O. Dyrektora Biura Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego ogłasza nabór na stanowisko pracy: Zastępca Dyrektora – stanowisko ds. monitoringu i ewaluacji w Biurze Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego

Przejdź do wpisu

Nabór na stanowisko administracyjno-organizacyjne w biurze ROF

 • 03 sierpnia 2016 18:59

P.O. Dyrektora Biura Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego ogłasza nabór na stanowisko administracyjno-organizacyjne

P.O. Dyrektora Biura Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego ogłasza nabór na stanowisko administracyjno-organizacyjne

Przejdź do wpisu

Nabór na stanowisko zastępcy dyrektora - stanowisko ds. monitoringu i ewaluacji

 • 03 sierpnia 2016 18:52

P.O. Dyrektora Biura Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego ogłasza nabór na stanowisko zastępcy dyrektora - stanowisko ds. monitoringu i ewaluacji

P.O. Dyrektora Biura Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego ogłasza nabór na stanowisko zastępcy dyrektora - stanowisko ds. monitoringu i ewaluacji

Przejdź do wpisu

Nabór na stanowisko ds. ewidencji ludności

 • 19 kwietnia 2016 13:52

Wójt Gminy Łańcut ogłasza nabór na stanowisko ds. ewidencji ludności w Urzędzie Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a 37-100 Łańcut

Wójt Gminy Łańcut
Ogłasza nabór na stanowisko ds. Ewidencji ludności
W urzędzie gminy łańcut, ul. Mickiewicza 2a 37-100 Łańcut
Wymagania niezbędne:
wykształcenie wyższe o kierunku administracja oraz co najmniej dwuletni staż pracy (zatrudnienie na podstawie stosunku pracy)

-   obywatelstwo polskie,

kandydat musi posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystać z pełni praw publicznych, nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz musi cieszyć nieposzlakowaną opinią.
 
Wymagania dodatkowe:
-znajomość ustaw: o ewidencji ludności, o dowodach osobistych, Kodeks wyborczy, -znajomość kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o samorządzie gminnym, -znajomość obsługi komputera (pakiet biurowy MS Office)
-   umiejętność korzystania z przepisów prawa
-   umiejętność kontaktów z petentami
-   umiejętność pracy indywidualnej i zespołowej, umiejętność podejmowania decyzji
-   preferowana praktyka zawodowa w administracji samorządowej.
 
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
-   zameldowania i wymeldowania mieszkańców gminy
-   prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie wymeldowania z urzędu
-   prowadzenie rejestru wyborców i spisu wyborców.
 
Warunki pracy:
stałe miejsce wykonywania pracy: Urząd Gminy Łańcut, ul.Mickiewicza 2a, (I piętro, bez windy)

-   pełny etat

umowa o pracę (umowa na czas określony-6 miesięcy z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony)

-   praca przy komputerze
-   bezpośredni kontakt z interesantami.
 
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wynosił poniżej 6%.
 
Wymagane dokumenty:
1. życiorys (CV)

 1. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie, staż pracy, kwalifikacje i umiejętności (świadectwa, zaświadczenia, certyfikaty)

3.kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (dostępny na stronie
internetowej gminy w zakładce „Urząd Gminy - druki do pobrania"
4.oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw
publicznych
5.oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 
Informacje dodatkowe:
Kopie wszystkich dokumentów powinny być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem. Przed zatrudnieniem kandydat będzie musiał dostarczyć zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.
Dokumenty aplikacyjne (CV) powinny zawierać oświadczenie: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2015 poz.2135 z poźn.zmian.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. 2014 poz.1202 z poźn.zmian.).
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne w zamkniętej kopercie z adresem zwrotnym należy składać w Biurze Podawczym Urzędu Gminy (hol na parterze) lub za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Urząd Gminy Łańcut, ul.Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut z dopiskiem NABÓR NA STANOWISKO DS. EWIDENCJI LUDNOŚCI w terminie do dnia 29 kwietnia 2016 r. do godz. 15.00 . W ofercie należy podać nr telefonu i posiadany adres poczty e-mail do kontaktów. Kandydat stawający do konkursu zobowiązany jest do okazania dowodu osobistego.
Dokumenty, które wpłyną do urzędu po upływie tego terminu nie będą rozpatrywane. W przypadku przesyłania dokumentów za pośrednictwem operatora pocztowego, za złożoną w terminie uważa się ofertę, która wpłynie do urzędu najpóźniej w ostatnim wskazanym w ogłoszeniu dniu (nie będzie brana pod uwagę data stempla pocztowego). Lista kandydatów spełniających wymagania formalne oraz informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (bip.gminalancut.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

Przejdź do wpisu

Nabór na stanowisko administracyjno-organizacyjne w Stowarzyszeniu Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego

 • 24 marca 2016 09:53

Dyrektor Biura Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funcjonalnego ogłasza nabór na stanowisko administarcyjno-organizacyjne

Przejdź do wpisu