Menu Podmiotowe menu ikonka

Nabór na stanowisko ds. finansowych w Stowarzyszeniu Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego

  • 30 października 2015 11:05

Dyrektor Biura Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego ogłasza nabór na stanowisko w Stowarzyszeniu Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego

Przejdź do wpisu

Nabór na stanowisko ds. wdrażania projektów Biura Stowarzyszenia ROF

  • 22 września 2015 09:12

Dyrektor Biura Stowarzyszenia ROF ogłasza nabór na stanowisko ds. wdrażania projektów.

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko ds. wdrażania projektów w Biurze Stowarzyszenia ROF

Przejdź do wpisu

Konkurs na stanowisko Dyrektora Centrum Kultury Gminy Łańcut

  • 14 października 2015 11:55

Wójt Gminy Łańcut ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Centrum Kultury Gminy Łańcut z siedzibą w Wysokiej - stosunek pracy na 4 lata z powołania.

Przejdź do wpisu

Informacja dotycząca kolejnych etapów naboru na stanowisko referent ds. ekonomicznych w ZAFOSiP

  • 24 sierpnia 2015 16:52

Informacja dotycząca kolejnych etapów naboru na stanowisko

starszy referent ds. ekonomicznych

w Zespole Administracyjno Finansowym Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Łańcut

 

Przebieg procedury kwalifikacyjnej:

 

1. Analiza złożonych dokumentów 24.08.2015

 

2. Test wiedzy:

Do testu dopuszczone zostaną osoby, które spełniają wymagania określone w ogłoszeniu o naborze.

Test wiedzy składa się z 20 pytań otwartych lub jednokrotnego wyboru. Pytania testowe  dotyczą umiejętności korzystania z przepisów prawa, organizacji  i  zasad funkcjonowania  samorządu terytorialnego, znajomości ustaw o rachunkowości, o finansach publicznych, o systemie ubezpieczeń społecznych.

Termin i miejsce przeprowadzenia testu:

26 sierpnia 2015 r. (środa) w godz. 9.00-9.30 w sali obrad Urzędu Gminy Łańcut,

ul. Mickiewicza 2A, pokój nr 33 (II piętro)

 

3. Rozmowa kwalifikacyjna:

Do rozmowy kwalifikacyjnej zakwalifikowane zostaną 3 osoby, które łącznie otrzymały największą liczbę punktów z testu wiedzy i z analizy dokumentów. W przypadku równej liczby punktów liczba osób zakwalifikowanych  do rozmowy kwalifikacyjnej zostanie odpowiednio powiększona.

Planowany termin przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej:

26 sierpnia 2015 r. (środa) od godz. 10.00-11.30 w sali obrad Urzędu Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2A, pokój nr 33 (II piętro)

 

Prosimy  o  punktualne  przybycie  i  zabranie  ze  sobą  dokumentu  potwierdzającego tożsamość.

 

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej

Tadeusz Pasieczny

Przejdź do wpisu

Nabór kandydatów na wolne stanowiska...

  • 07 sierpnia 2015 14:45

Nabór na stanowisko starszego referenta ds. ekonomicznych w Zespole Administracyjno Finansowym Obsługi Szkłół i Przedszkoli Gminy Łańcut

Przejdź do wpisu
Powrót