Menu Podmiotowe menu ikonka

VI/40/15

 • 04 maja 2015 12:29

Uchwała Nr VI/40/15 Rady Gminy Łańcut z dnia 14 kwietnia 2015 r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Przejdź do wpisu

VI/35/15

 • 04 maja 2015 12:25

Uchwała Nr VI/35/15 Rady Gminy Łańcut z dnia 14 kwietnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 1/2013 terenu położonego w Głuchowie

Przejdź do wpisu

XLVII/447/14

 • 20 listopada 2014 13:08

Uchwała Nr XLVII/447/14 Rady Gminy Łańcut z dnia 14 listopada 2014 r.

w sprawie okreslenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2015

Przejdź do wpisu

XLVI/446/14

 • 20 listopada 2014 13:07

Uchwała Nr XLVI/446/14 Rady Gminy Łańcut z dnia 14 listopada 2014 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok

Przejdź do wpisu

XLVII/445/14

 • 20 listopada 2014 13:03

Uchwała Nr XLVII/445/14 Rady Gminy Łańcut z dnia 14 listopada 2014 r.

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Łańcut na rok 2015

Przejdź do wpisu

XLV/432/14

 • 25 września 2014 08:39

Uchwała Nr XLV/432/14 Rady Gminy Łańcut z dnia 23 września 2014 r.

w sprawie zmiany w podziale Gminy Łańcut na stałe obwody głosowania

Przejdź do wpisu

XLIV/426/14

 • 01 września 2014 10:11

Uchwała Nr XLIV/426/14 Rady Gminy Łańcut z dnia 29 sierpnia 2014 r.

w sprawie uchylenia uchwały nr Nr XLIII/425/14 Rady Gminy Łańcut z dnia 19 sierpnia 2014 r. w sprawie zmian w podziale Gminy Łańcut na okręgi wyborcze

Przejdź do wpisu

XLIV/426/14

 • 01 września 2014 10:11

Uchwała Nr XLIV/426/14 Rady Gminy Łańcut z dnia 29 sierpnia 2014 r.

w sprawie uchylenia uchwały nr Nr XLIII/425/14 Rady Gminy Łańcut z dnia 19 sierpnia 2014 r. w sprawie zmian w podziale Gminy Łańcut na okręgi wyborcze

Przejdź do wpisu

XLIII/425/14

 • 01 września 2014 10:09

Uchwała Nr XLIII/425/14 Rady Gminy Łańcut z dnia 19 sierpnia 2014 r.

w sprawie zmian w podziale Gminy Łańcut na okręgi wyborcze

Przejdź do wpisu

XLII/417/14

 • 19 sierpnia 2014 10:42

Uchwała Nr XLII/417/14 Rady Gminy Łańcut z dnia 12 sierpnia 2014 r.

w sprawie zmian w Statucie Sołectwa Sonina

Przejdź do wpisu

XLII/418/14

 • 19 sierpnia 2014 10:43

Uchwała Nr XLII/418/14 Rady Gminy Łańcut z dnia 12 sierpnia 2014 r.

w sprawie zmian w Statucie Sołectwa Wysoka

Przejdź do wpisu

XLII/416/14

 • 19 sierpnia 2014 10:41

Uchwała Nr XLII/416/14 Rady Gminy Łańcut z dnia 12 sierpnia 2014 r.

w sprawie zmian w Statucie Sołectwa Rogóżno

Przejdź do wpisu

XLII/415/14

 • 19 sierpnia 2014 10:40

Uchwała Nr XLII/415/14 Rady Gminy Łańcut z dnia 12 sierpnia 2014 r.

w sprawie zmian w Statucie Sołectwa Kraczkowa

Przejdź do wpisu

XLII/414/14

 • 19 sierpnia 2014 10:39

Uchwała Nr XLII/414/14 Rady Gminy Łańcut z dnia 12 sierpnia 2014 r.

w sprawie zmian w Statucie Sołectwa Kosina

Przejdź do wpisu

XLII/412/14

 • 19 sierpnia 2014 10:38

Uchwała Nr XLII/412/14 Rady Gminy Łańcut z dnia 12 sierpnia 2014 r.

w sprawie zmian w Statucie Sołectwa Głuchów

Przejdź do wpisu

XLII/413/14

 • 19 sierpnia 2014 10:39

Uchwała Nr XLII/413/14 Rady Gminy Łańcut z dnia 12 sierpnia 2014 r.

w sprawie zmian w Statucie Sołectwa Handzlówka

Przejdź do wpisu

XLII/411/14

 • 19 sierpnia 2014 10:37

Uchwała Nr XLII/411/14 Rady Gminy Łańcut z dnia 12 sierpnia 2014 r.

w sprawie zmian w Statucie Sołectwa Cierpisz

Przejdź do wpisu

XLII/410/14

 • 19 sierpnia 2014 10:35

Uchwała Nr XLII/410/14 Rady Gminy Łańcut z dnia 12 sierpnia 2014 r.

w sprawie zmian w Statucie Sołectwa Albigowa

Przejdź do wpisu

XLI/402/14

 • 14 lipca 2014 08:17

Uchwała Nr XLI/402/14 Rady Gminy Łańcut z dnia 25 czerwca 2014 r.

w sprawie określenia inkasentów oraz stawek procentowego wynagrodzenia prowizyjnego dla osób prowadzących inkaso podatku rolnego, podatku od nieruchomości oraz podatku leśnego od osób fizycznych

Przejdź do wpisu

XXXIX/388/14

 • 16 kwietnia 2014 08:51

Uchwała Nr XXXIX/388/14 Rady Gminy Łańcut z dnia 8 kwietnia 2014 r.

w sprawie ustalenia czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę oraz opłat za świadczenia przedszkoli publicznych dla których organem prowadzącym jest Gmina Łańcut

Przejdź do wpisu

XXXIX/387/14

 • 16 kwietnia 2014 08:45

Uchwała Nr XXXIX/387/14 Rady Gminy Łańcut z dnia 8 kwietnia 2014 r.

w sprawie określenia inkasentów oraz stawek procentowego wynagrodzenia prowizyjnego dla osób prowadzących inkaso podatku rolnego, podatku od nieruchomości oraz podatku leśnego od osób fizycznych

Przejdź do wpisu

XXXVIII/375/14

 • 05 marca 2014 12:43

Uchwała Nr XXXVIII/375/14 Rady Gminy Łańcut z dnia 26 lutego 2014 r.

w sprawie zmian w Statucie Sołectwa WYSOKA

Przejdź do wpisu

XXXVIII/374/14

 • 05 marca 2014 12:41

Uchwała Nr XXXVIII/374/14 Rady Gminy Łańcut z dnia 26 lutego 2014 r.

w sprawie zmian w Statucie Sołectwa SONINA

Przejdź do wpisu

XXXVIII/373/14

 • 05 marca 2014 12:39

Uchwała Nr XXXVIII/373/14 Rady Gminy Łańcut z dnia 26 lutego 2014 r.

w sprawie zmian w Statucie Sołectwa ROGÓŻNO.

Przejdź do wpisu

XXXVIII/372/14

 • 05 marca 2014 12:36

Uchwała Nr XXXVIII/372/14 Rady Gminy Łańcut z dnia 26 lutego 2014 r.

w sprawie zmian w Statucie Sołectwa Kraczkowa

Przejdź do wpisu

XXXVIII/371/14

 • 05 marca 2014 12:34

Uchwała Nr XXXVIII/371/14 Rady Gminy Łańcut z dnia 26 lutego 2014 r.

w sprawie zmian w Statucie Sołectwa KOSINA

Przejdź do wpisu

XXXVIII/370/14

 • 05 marca 2014 12:31

Uchwała Nr XXXVIII/370/14 Rady Gminy Łańcut z dnia 26 lutego 2014 r.

w sprawie zmian w Statucie Sołectwa HANDZLÓWKA 

Przejdź do wpisu

XXXVIII/369/14

 • 05 marca 2014 12:29

Uchwała Nr XXXVIII/369/14 Rady Gminy Łańcut z dnia 26 lutego 2014 r.

w sprawie zmian w Statucie Sołectwa GŁUCHÓW

Przejdź do wpisu

XXXVIII/368/14

 • 05 marca 2014 12:22

Uchwała Nr XXXVIII/368/14 Rady Gminy Łańcut z dnia 26 lutego 2014 r.

w sprawie zmian w Statucie Sołectwa CIERPISZ

Przejdź do wpisu

XXXVIII/367/14

 • 05 marca 2014 12:20

Uchwała Nr XXXVIII/367/14 Rady Gminy Łańcut z dnia 26 lutego 2014 r.

w sprawie zmian w Statucie Sołectwa ALBIGOWA

Przejdź do wpisu

XXXVIII/366/14

 • 05 marca 2014 12:15

Uchwała Nr XXXVIII/366/14 Rady Gminy Łańcut z dnia 26 lutego 2014 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/225/12 Rady Gminy Łańcut z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Łancut na lata 2013-2017

Przejdź do wpisu

XXXVII/360/14

 • 11 lutego 2014 07:58

Uchwała Nr XXXVII/360/14 Rady Gminy Łańcut z dnia 29 stycznia 2014 r.

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w formie świadczenia pieniężnego  oraz określenia zasad zwrotu wydatków na  świadczenia w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w zakresie dożywiania.

 

Przejdź do wpisu

XXXVI/354/13

 • 13 stycznia 2014 10:11

Uchwała Nr XXXVI/354/13 Rady Gminy Łańcut z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/342/13 Rady Gminy Łańcut z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Łańcut.

 

Przejdź do wpisu

XXXV/342/13

 • 13 stycznia 2014 10:07

Uchwała Nr XXXV/342/13 Rady Gminy Łańcut z dnia 26 listopada 2013 r.

w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Łańcut.

 

Przejdź do wpisu

XXX/273/13

 • 17 czerwca 2013 10:51

Uchwała Nr XXX/273/13 Rady Gminy Łańcut z dnia 28 maja 2013 r.

w sprawie zmian w Statucie Gminy Łańcut

ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z dnia 10 czerwca 2013 r. Nr 30/273/13, poz. 24-26

Przejdź do wpisu

XXIX/269/13

 • 26 kwietnia 2013 08:52

Uchwała Nr XXIX/269/13 Rady Gminy Łańcut z dnia 23 kwietnia 2013 r.

w sprawie uchylenia uchwały Nr XLIII/388/10 Rady Gminy Łańcut z dnia 14 października 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wybudowania sieci kanalizacyjnej w miejscowości Handzlówka.

 

Przejdź do wpisu

XXVIII/258/13

 • 11 kwietnia 2013 08:11

Uchwała Nr XXVIII/258/13 Rady Gminy Łańcut z dnia 27 marca 2013 r.

w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi

ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z dnia 12 kwietnia 2013 r. poz. 1807

 

Przejdź do wpisu

XXVIII/257/13

 • 11 kwietnia 2013 08:10

Uchwała Nr XXVIII/257/13 Rady Gminy Łańcut z dnia 27 marca 2013 r.

w sprawie ustalenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z dnia 9 kwietnia 2013 r. poz. 1757

 

Przejdź do wpisu

XXVIII/256/13

 • 11 kwietnia 2013 08:08

Uchwała Nr XXVIII/256/13 Rady Gminy Łańcut z dnia 27 marca 2013 r.

w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz w zakresie odbierania odpadów bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz w zakresie odbierania odpadów komunalnych ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy.

ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z dnia 9 kwietnia 2013 r. poz. 1756

 

Przejdź do wpisu

XXVIII/255/13

 • 11 kwietnia 2013 08:07

Uchwała Nr XXVIII/255/13 Rady Gminy Łańcut z dnia 27 marca 2013 r.

w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z dnia 12 kwietnia 2013 r. poz. 1808

 

Przejdź do wpisu

XXVI/225/12

 • 09 stycznia 2013 08:30

Uchwała Nr XXVI/225/12 Rady Gminy Łańcut z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Łańcut na lata 2013-2017.

ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z dnia 8 stycznia 2013 r. poz. 140

Przejdź do wpisu

XXVI/223/12

 • 09 stycznia 2013 08:25

Uchwała Nr XXVI/223/12 Rady Gminy Łańcut z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z dnia 8 stycznia 2013 r. poz. 139

Przejdź do wpisu

XXVI/222/12

 • 09 stycznia 2013 08:14

Uchwała Nr XXVI/222/12 Rady Gminy Łańcut z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z dnia 18 lutego 2013 r. poz. 1002

Przejdź do wpisu

XXVI/221/12

 • 09 stycznia 2013 08:10

Uchwała Nr XXVI/221/12 Rady Gminy Łańcut z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z dnia 18 lutego 2013 r. poz. 1001

Przejdź do wpisu

XXVI/220/12

 • 09 stycznia 2013 08:05

Uchwała Nr XXVI/220/12 Rady Gminy Łańcut z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z dnia 18 lutego 2013 r. poz. 1000

Przejdź do wpisu

XXVI/219/12

 • 09 stycznia 2013 08:00

Uchwała Nr XXVI/219/12 Rady Gminy Łańcut z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łańcut

ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z dnia 8 stycznia 2013 r. poz. 138

Przejdź do wpisu

XXVI/218/12

 • 09 stycznia 2013 07:55

Uchwała Nr XXVI/218/12 Rady Gminy Łańcut z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie podziału gminy Łańcut na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z dnia 21 stycznia 2013 r. poz. 388

Przejdź do wpisu

XXV/207/12

 • 11 grudnia 2012 09:27

Uchwała Nr XXV/207/12 Rady Gminy Łańcut z dnia 28 listopada 2012 r.

w sprawie ustalenia wzoru deklaracji podatkowych dla Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Rzeszowie.

ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z dnia 6 grudnia 2012 r. poz. 2809

Przejdź do wpisu

XXV/206/12

 • 11 grudnia 2012 09:19

Uchwała Nr XXV/206/12 Rady Gminy Łańcut z dnia 28 listopada 2012 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2013.

ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z dnia 6 grudnia 2012 r. poz. 2808

Przejdź do wpisu

XXV/205/12

 • 11 grudnia 2012 09:14

Uchwała Nr XXV/205/12 Rady Gminy Łańcut z dnia 28 listopada 2012 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok.

ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z dnia 6 grudnia 2012 r. poz. 2807

Przejdź do wpisu