Menu Podmiotowe menu ikonka

Uchwała Nr II/15/18

  • 17 grudnia 2018 12:05

Uchwała Nr II/15/18 Rady Gminy Łańcut z dnia 29 listopada 2018 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2019

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr II/14/18

  • 17 grudnia 2018 12:02

Uchwała Nr II/14/18 Rady Gminy Łańcut z dnia 29 listopada 2018 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 r.

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr II/13/18

  • 17 grudnia 2018 11:56

Uchwała Nr II/13/18 Rady Gminy Łańcut z dnia 29 listopada 2018 r.

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Łańcut na rok 2019

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XLIV/405/18

  • 08 października 2018 11:02

Uchwała Nr XLIV/405/18 Rady Gminy Łańcut z dnia 28 września 2018 r.

w sprawie zmiany Uchwały nr XX/163/16 Rady Gminy Łańcut z dnia 18 lipca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XLIV/404/18

  • 08 października 2018 11:00

Uchwała Nr XLIV/404/18 Rady Gminy Łańcut z dnia 28 września 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XX/160/16 Rady Gminy Łańcut z dnia 18 lipca 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie  Gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XLIV/403/18

  • 08 października 2018 10:56

Uchwała Nr XLIV/403/18 Rady Gminy Łańcut z dnia 28 września 2018 r.

w sprawie Statutu Gminy Łańcut

Przejdź do wpisu