Menu Podmiotowe menu ikonka

Uchwała Nr XIII/99/15

  • 01 grudnia 2015 10:44

Uchwała Nr XIII/99/15 Rady Gminy Łańcut z dnia 24 listopada 2015 r.

w sprawie ustalenia wzoru deklaracji podatkowych

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XIII/98/15

  • 01 grudnia 2015 10:40

Uchwała Nr XIII/98/15 Rady Gminy Łańcut z dnia 24 listopada 2015 r.

w sprawie określenia wartości stawek podatku od środków transportowych na rok 2016

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XIII/97/15

  • 01 grudnia 2015 10:38

Uchwała Nr XIII/97/15 Rady Gminy Łańcut z dnia 24 listopada 2015 r.

w sprawie okreslenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr XII/96/15

  • 06 listopada 2015 09:04

Uchwała Nr XII/96/15 Rady Gminy Łańcut z dnia 21 października 2015 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XI/75/15 Rady Gminy Łańcut z dnia 22 września 2015 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Łańcut spółkom wodnym, trybu postępowania i spodobu jej rozliczania

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr IX/61/15

  • 14 lipca 2015 11:33

Uchwała Nr IX/61/15 Rady Gminy Łańcut z dnia 7 lipca 2015 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 4/2013 terenu położonego w Głuchowie

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr VI/35/15

  • 03 czerwca 2015 10:38

Uchwała Nr VI/35/15 Rady Gminy Łańcut z dnia 14 kwietnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 1/2013 terenu położonego w Głuchowie

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr VI/40/15

  • 03 czerwca 2015 10:36

Uchwała Nr VI/40/15 Rady Gminy Łańcut z dnia 14 kwietnia 2015 r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Przejdź do wpisu

Uchwała Nr VIII/52/15

  • 03 czerwca 2015 10:16

Uchwała Nr VIII/52/15 Rady Gminy Łańcut z dnia 27 maja 2015 r.

w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z ogólnodostępnych boisk sportowych zlokalizowanych w Kraczkowej

Przejdź do wpisu