Menu Podmiotowe menu ikonka

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw ZS Rogóżno

  • 16 maja 2022 14:46

Wszystkie sprawy urzędowe zgodnie z ustawą KPA załatwiane są w godzinach pracy placówki.

Zaświadczenia, legitymacje i duplikaty świadectw wydawane są na żądanie osób zainteresowanych i są one ewidencjonowane w założonym rejestrze.

Prowadzone sprawy:

1.    zapisy dzieci do szkoły;

2.    sprawy związane z realizacją obowiązku szkolnego;

3.    wydawanie duplikatów świadectw, odpisów arkuszy ocen, zaświadczeń o realizacji obowiązku szkolnego i innych;

4.    sprawy związane z bieżącą obsługą kancelaryjną szkoły;

5.    pomoc uczniom w zakresie pedagogicznym i socjalnym;

6.    sprawy z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy oraz pobytu na terenie szkoły.

Przejdź do wpisu
Powrót