Menu Podmiotowe menu ikonka

Budżet i majątek ZS Rogóżno

  • 16 maja 2022 14:36

Majątek Zespołu Szkół im. Anny Jenke w Rogóżnie  według wartości księgowej na dzień 31.12.2020 r. wynosi 2525811,88 zł z tego:

·        Budynki – 2304069,95 zł

·        Obiekty inżynierii lądowej (ogrodzenia, drogi, place) – 182393,99 zł

·        Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania – 34847,94 zł

·        Narzędzia, przyrządy, ruchomości gdzie indziej niesklasyfikowane – 4500 zł

Plan finansowy wydatków budżetowych Zespołu Szkół im. Anny Jenke w Rogóżnie  na rok 2021 wynosi 2486400 zł

Przejdź do wpisu
Powrót