Menu Podmiotowe menu ikonka

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

  • 24 maja 2022 09:58

Wszystkie sprawy urzędowe zgodnie z ustawą KPA załatwiane są w sekretariacie w godzinach pracy placówki.

Zaświadczenia, legitymacje i duplikaty świadectw wydawane są na żądanie osób zainteresowanych i są one ewidencjonowane w założonych rejestrach.

Prowadzone sprawy:

- zapisy dzieci do szkoły

- sprawy związane z realizacją obowiązku szkolnego

- wydawanie duplikatów świadectw, odpisów arkuszy ocen, zaświadczeń o realizacji obowiązku szkolnego i innych,

- sprawy związane z bieżącą obsługą kancelaryjną szkoły

- pomoc uczniom w zakresie pedagogicznym i socjalnym

- sprawy z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy oraz pobytu na terenie szkoły

Przejdź do wpisu
Powrót