Menu Podmiotowe menu ikonka

Ochrona danych

  • 24 maja 2022 09:51

Inspektor Ochrony Danych

Osoby, których dane dotyczą, mogą kontaktować się z inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz wykonywaniem praw przysługujących im na mocy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016).

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Szkole Podstawowej w Soninie możliwy jest pod adresem e-mail: iodspsonina@gmail.com lub telefonicznie (w godz. 8.00 – 14.30) pod numerem telefonu: 17 224 15 21.

Klauzule informacyjne:

Klauzula informacyjna - dla uczniów i rodziców/opiekunów (pobierz)

Klauzula informacyjna  - dla nauczycieli i pracowników (pobierz)

Klauzula informacyjna - dla kandydatów do pracy (pobierz)

Klauzula informacyjna - dla praktykantów (pobierz)

Monitoring wizyjny – informacja

Przejdź do wpisu
Powrót