Menu Podmiotowe menu ikonka

Budżet i majątek

  • 24 maja 2022 09:32

ROK 2020

Majątek Szkoły Podstawowej im. Kapitana Wacława Nycza w Soninie według wartości księgowej netto na dzień 31.12.2020 r. wynosi 2 122 949,45 zł z tego:

- Budynki – 2 100 906,24 zł

- Obiekty inżynierii lądowej (ogrodzenia, drogi, place) – 8 250,00 zł

- Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania – 4 325,52 zł

- Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne – 1 067,72 zł

- urządzenia techniczne -  8 399,97 zł

Plan finansowy wydatków budżetowych Szkoły Podstawowej im. Kapitana Wacława Nycza w Soninie na rok 2021 wynosi 3 949 050,00 zł

Przejdź do wpisu
Powrót