Menu Podmiotowe menu ikonka

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

 • 31 grudnia 2018 10:32

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
„USŁUGI OPIEKUŃCZE DLA OSÓB  Z TERENU GMINY ŁAŃCUT”
 

Przejdź do wpisu

USŁUGI OPIEKUŃCZE DLA OSÓB Z TERENU GMINY ŁAŃCUT

 • 06 grudnia 2018 14:59

USŁUGI OPIEKUŃCZE DLA OSÓB Z TERENU GMINY ŁAŃCUT

Przejdź do wpisu

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

 • 30 grudnia 2016 13:13

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NA USŁUGI OPIEKUŃCZE DLA OSÓB Z TERENU GMINY ŁAŃCUT
 

Przejdź do wpisu

USŁUGI OPIEKUŃCZE DLA OSÓB Z TERENU GMINY ŁAŃCUT

 • 02 grudnia 2016 11:11

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGĘ SPOŁECZNĄ
 
„USŁUGI OPIEKUŃCZE DLA OSÓB  Z TERENU GMINY ŁAŃCUT”
 
 ___________________________________________________________________________
 

Przejdź do wpisu

USŁUGI OPIEKUŃCZE DLA OSÓB Z TERENU GMINY ŁAŃCUT

 • 11 grudnia 2014 11:18

USŁUGI OPIEKUŃCZE DLA OSÓB Z TERENU GMINY ŁAŃCUT
 

Przejdź do wpisu

Konkurs ofert

 • 28 marca 2013 11:21

Wójt Gminy Łańcut ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej sportu i rekreacji na terenie Gminy Łańcut w roku 2013.

pełna treść

Przejdź do wpisu

Konkurs ofert

 • 28 marca 2013 11:32

Wójt Gminy Łańcut ogłasza konkurs ofert na zorganizowanie kolonii letniej z programem profilaktycznym z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom, dla ok. 30 dzieci w wieku od 9 do 15 lat.

Przejdź do wpisu

Konkurs ofert na zorganizowanie kolonii letniej z programem profilaktycznym z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom

 • 26 marca 2012 09:41

Wójt Gminy Łańcut ogłasza konkurs ofert na zorganizowanie kolonii letniej z programem profilaktycznym z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom, dla ok. 30 dzieci w wieku od 9 do 15 lat z uwzględnieniem poniższych warunków.

Przejdź do wpisu

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji

 • 07 lutego 2012 14:49

Wójt Gminy Łańcut ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji na terenie Gminy Łańcut w roku 2012.

Przejdź do wpisu

Otwarty konkurs ofert na dowóz dzieci niepełnosprawnych.

 • 01 lutego 2012 11:43

Wójt Gminy Łańcut ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania gminy pn. „Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Łańcut do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Rzeszowie”

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o przetargu

 • 17 maja 2011 14:29

Ogłoszenie o pisemnym przetargu ofertowym na sprzedaż samochodu Fiat Uno Van Kat. MR'90 1.2 t, nr rej. RLA 07MK bedącego własnością Gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o naborze partnera zagranicznego

 • 29 kwietnia 2011 14:04

Gmina Łancut/ Zespół Szkół w Soninie ogłasza otwarty nabór na partnera zagranicznego w celu wspólnej realizacji zadań w ramach wyodrębnionego projektu z komponentem ponadnarodowym pn. „Razem w Dorosłość”. Liderem Projektu będzie Zespół Szkół w Soninie. 

Przejdź do wpisu

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 • 06 kwietnia 2011 10:06

Ogłoszenie o pisemnym przetargu ofertowym na sprzedaż samochodu marki Fiat Uno Van Kat. MR'90 1.2 t, nr rej. RLA 07MK będącego własnością Gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

Konkurs ofert na zorganizowanie kolonii letniej z programem profilaktycznym z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom

 • 11 marca 2011 09:13

Wójt Gminy Łańcut ogłasza konkurs ofert na zorganizowanie kolonii letniej z programem profilaktycznym z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom, dla ok. 35 dzieci w wieku od 9 do 16 lat z uwzględnieniem poniższych warunków.

Przejdź do wpisu

Konkurs ofert na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej sportu i rekreacji na terenie gminy Łańcut w roku 2011

 • 04 marca 2011 09:27

Wójt Gminy Łańcut ogłasza Konkurs ofert na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej sportu i rekreacji na terenie gminy Łańcut w roku 2011

Przejdź do wpisu

ZAPYTANIE OFERTOWE

 • 22 kwietnia 2010 13:24

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie kolonii letnich z programem profilaktycznym z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom, dla ok. 35 dzieci w wieku od 9 do 15 lat.

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie Wójta Gminy Łańcut

 • 13 kwietnia 2010 11:41

Ogłoszenie Wójta Gminy Łańcut w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Przejdź do wpisu

Konkurs ofert na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji na terenie Gminy Łańcut w roku 2010.

 • 11 lutego 2010 07:49

Wójt Gminy Łańcut o g ł a s z a otwarty konkurs ofert na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji na terenie Gminy Łańcut w roku 2010.

Przejdź do wpisu

Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Handzlówce

 • 08 lipca 2009 13:10

Wójt Gminy Łańcut ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko DYREKTORA Szkoły Podstawowej w Handzlówce.

Przejdź do wpisu

Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Łańcut do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Rzeszowie

 • 08 grudnia 2008 14:27

Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Łańcut do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Rzeszowie

Przejdź do wpisu

Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Łańcut do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Laszczynach

 • 08 grudnia 2008 15:09

Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Łańcut do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Laszczynach

Przejdź do wpisu

Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Łańcut do Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego Caritas w Wysokiej

 • 08 grudnia 2008 15:14

Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Łańcut do Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego Caritas w Wysokiej

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy

 • 06 października 2008 15:28

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy.

Przejdź do wpisu

Wykaz nieruchomoœci (lokali) przeznaczonych do oddania w najem w Soninie

 • 20 lutego 2008 09:01

Wykaz nieruchomoœci (lokali) przeznaczonych do oddania w najem w Soninie

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie oprzystšpieniu do sporzšdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego farmy wiatrowej w gminie Łańcut

 • 18 grudnia 2007 13:42

Ogłoszenie oprzystšpieniu do sporzšdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego farmy wiatrowej w gminie Łańcut

Przejdź do wpisu

Wykaz nieruchomoœci (lokalu) przeznaczonego do oddania w najem w Kosinie

 • 10 grudnia 2007 09:50

Wykaz nieruchomoœci (lokalu) przeznaczonego do oddania w najem w Kosinie

Przejdź do wpisu

Wykaz nieruchomoœci (lokali) przeznaczonych do oddania w najem w Kraczkowej

 • 10 grudnia 2007 09:53

Wykaz nieruchomoœci (lokali) przeznaczonych do oddania w najem w Kraczkowej

Przejdź do wpisu

Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Łańcut do Niepublicznego Oœrodka Rewalidacyjno -Wychowawczego Caritas w Wysokiej

 • 29 listopada 2007 17:20

Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Łańcut do Niepublicznego Oœrodka Rewalidacyjno -Wychowawczego Caritas w Wysokiej

Przejdź do wpisu

Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Łańcut do Oœrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Rzeszowie

 • 26 listopada 2007 20:20

Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Łańcut do Oœrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Rzeszowie

Przejdź do wpisu

Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Łańcut do Oœrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Laszczynach

 • 26 listopada 2007 20:22

Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Łańcut do Oœrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Laszczynach

Przejdź do wpisu

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji na terenie Gminy Łańcut w roku 2007.

 • 19 marca 2007 00:00

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji na terenie Gminy Łańcut w roku 2007.

Przejdź do wpisu

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu cmentarza wraz z otoczeniem w Albigowej

 • 27 lutego 2007 00:00

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu cmentarza wraz z otoczeniem w Albigowej

Przejdź do wpisu

Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Łańcut do OREW w Rzeszowie

 • 14 grudnia 2006 00:00

Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Łańcut do OREW w Rzeszowie

Przejdź do wpisu

Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Łańcut do OREW w Laszczynach

 • 14 grudnia 2006 00:00

Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Łańcut do OREW w Laszczynach

Przejdź do wpisu

Skład Obwodowych Komisji Wyborczych

 • 07 listopada 2006 00:00

Skład Obwodowych Komisji Wyborczych

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie Wójta Gminy Łańcut o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

 • 05 lipca 2006 00:00

Ogłoszenie Wójta Gminy Łańcut o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Przejdź do wpisu

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Łańcu

 • 24 lutego 2006 00:00

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Łańcu

Przejdź do wpisu
Powrót