Menu Podmiotowe menu ikonka

Udostępnianie informacji ZS Kosina

  • 18 sierpnia 2023 13:27

Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r.,  poz. 1764 oraz z 2017 r. poz. 933) informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek zainteresowanego. Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku. 

Przejdź do wpisu
Powrót