Menu Podmiotowe menu ikonka

Sposoby załatwiania spraw

  • 18 sierpnia 2023 12:54

Wszystkie sprawy urzędowe zgodnie z ustawą KPA załatwiane są w sekretariacie w godzinach pracy placówki.

Zaświadczenia, legitymacje i duplikaty świadectw wydawane są na żądanie osób zainteresowanych i są one ewidencjonowane w założonym rejestrze.

Prowadzone sprawy:

·        zapisy dzieci do szkoły i przedszkola;

·        sprawy związane z realizacją obowiązku szkolnego;

·        prowadzenie akt osobowych nauczycieli i pracowników szkoły;

·        wydawanie duplikatów świadectw, odpisów arkuszy ocen, zaświadczeń o realizacji obowiązku szkolnego i innych;

·        sprawy związane z bieżącą obsługą kancelaryjną;

·        pomoc uczniom w zakresie pedagogicznym i socjalnym;

·        sprawy z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy oraz pobytu na terenie szkoły.

Przejdź do wpisu
Powrót