Menu Podmiotowe menu ikonka

Budżet i majątek

  • 18 sierpnia 2023 11:53

ROK 2020

Majątek Zespołu Szkół w Kosinie według wartości księgowej netto na dzień 31.12.2020 r. wynosi 5 951 885,20 zł z tego:

Budynki – 4 914 903,69 zł

Obiekty inżynierii lądowej (ogrodzenia, drogi, place) – 541 600,27 zł

Kotły i maszyny energetyczne – 49 327,31 zł

Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania – 24 374,14 zł

Narzędzia, przyrządy, ruchomości gdzie indziej niesklasyfikowane – 114 608,12 zł

Inne środki trwałe – 266 497,88 zł

Plan finansowy wydatków budżetowych Zespołu Szkół w Kosinie na rok 2021 wynosi 6 414 305,00 zł

Przejdź do wpisu
Powrót