Menu Podmiotowe menu ikonka

Status prawny i organizacja

  • 18 sierpnia 2023 11:36

W skład Zespołu Szkół w Kosinie wchodzi Przedszkole Publiczne w Kosinie oraz Szkoła Podstawowa im. płk. Leopolda Lisa – Kuli w Kosinie.

Zespół Szkół został utworzony zgodnie z Uchwałą Nr V/39/07 Rady Gminy Łańcut z dnia 6 marca 2007 r.  W skład Zespołu wchodzą:

1) Szkoła Podstawowa im. płk. Leopolda Lisa -Kuli w Kosinie, zwana dalej Szkołą;

2) Przedszkole Publiczne w Kosinie obejmujące rocznym przygotowaniem przedszkolnym dzieci sześcioletnie.

Siedzibą Zespołu Szkół jest budynek położony w Kosinie, nr budynku 268, na działce nr 2438/30, 2438/31, 2438/32.

Organem prowadzącym szkoły jest Gmina Łańcut z siedzibą w Łańcucie przy ul. A. Mickiewicza 2A.

Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Podkarpacki Kurator Oświaty.

Przejdź do wpisu
Powrót