Menu Podmiotowe menu ikonka

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

  • 14 lipca 2017 08:29

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 roku w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. Nr 206 poz. 1216) w Urzędzie Gminy Łańcut udostępniona jest Elektroniczna Skrzynka Podawcza umożliwiająca doręczanie pism w formie dokumentów elektronicznych.

Elektroniczna Skrzynka Podawcza znajduje się na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej – ePUAP.

http://epuap.gov.pl/

 

Bezpośredni link do profilu Urzędu Gminy Łańcut (gmina wiejska) na platformie ePUAP to:

https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/gminalancut

 

Uwaga:

W celu złożenia w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika i/lub profilu zaufanego na platformie ePUAP.

 

Metody dostarczenia dokumentów elektronicznych:

 

Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza „Pismo ogólne” bądź dołączenie podpisanego dokumentu na stronie Elektronicznej Skrzynki Podawczej:

 

http://epuap.gov.pl/

 

lub

 

https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/gminalancut

 

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Gminy Łańcut:
/gminalancut/esp 

 

Wymogi dla dokumentów elektronicznych:

 

 1. W przypadku dokumentów dostarczanych za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej, dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym kwalifikowanym podpisem  elektronicznym lub profilem zaufanym platformy ePUAP.

 

2. Maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego wraz z załącznikami, możliwy do doręczenia za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej nie może przekraczać 500 MB.

 

 3. Pisma wnoszone za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej sporządza ne jest w formacie danych XML na podstawie wzorów dokumentów elektronicznych umieszczonych w centralnym repozytorium lub lokalnym repozytorium.

Formaty danych, w jakich zapisuje się załączniki dodawane do pism określa załącznik do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 roku w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. Nr 206 poz. 1216).

 

 4. Dokument w wersji elektronicznej może zostać do starczony do urzędu na następujących informatycznych nośnikach danych: pamięć USB, płyta CD lub płyta DVD.

 Dokument elektroniczny doręczany na informatycznym nośniku danych jest przekazywany odbiorcy wraz z tym nośnikiem.

 

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 roku w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. Nr 206 poz. 1216) w Urzędzie Gminy Łańcut udostępniona jest Elektroniczna Skrzynka Podawcza umożliwiająca doręczanie pism w formie dokumentów elektronicznych.

Elektroniczna Skrzynka Podawcza znajduje się na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej – ePUAP.

 

http://epuap.gov.pl/

 

Bezpośredni link do profilu Urzędu Gminy Łańcut (gmina wiejska) na platformie ePUAP to:

https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/gminalancut

 

Uwaga:

W celu złożenia w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika i/lub profilu zaufanego na platformie ePUAP.

 

Metody dostarczenia dokumentów elektronicznych:

 

Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza „Pismo ogólne” bądź dołączenie podpisanego dokumentu na stronie Elektronicznej Skrzynki Podawczej:

 

http://epuap.gov.pl/

 

lub

 

https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/gminalancut

 

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Gminy Łańcut:
/gminalancut/esp 

 

Wymogi dla dokumentów elektronicznych:

 

 1. W przypadku dokumentów dostarczanych za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej, dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym kwalifikowanym podpisem  elektronicznym lub profilem zaufanym platformy ePUAP.

 

2. Maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego wraz z załącznikami, możliwy do doręczenia za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej nie może przekraczać 500 MB.

 

 3. Pisma wnoszone za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej sporządza ne jest w formacie danych XML na podstawie wzorów dokumentów elektronicznych umieszczonych w centralnym repozytorium lub lokalnym repozytorium.

Formaty danych, w jakich zapisuje się załączniki dodawane do pism określa załącznik do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 roku w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. Nr 206 poz. 1216).

 

 4. Dokument w wersji elektronicznej może zostać do starczony do urzędu na następujących informatycznych nośnikach danych: pamięć USB, płyta CD lub płyta DVD.

 Dokument elektroniczny doręczany na informatycznym nośniku danych jest przekazywany odbiorcy wraz z tym nośnikiem.

 

Przejdź do wpisu
Powrót