Menu Podmiotowe menu ikonka

Obwieszczenie RZP.6733.63.2021.WK

 • 16 września 2021 14:57

Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 10.09.2021 r. na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. zoo., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, reprezentowanej przez pełnomocnika P. Piotra Michna zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w Kosinie" na działkach nr ew. 2656/7, 2656/4, 2656/1, 2655/2, 2655/1, 2654 w miejscowości Kosina

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.49.2021.WK

 • 16 września 2021 14:48

Wójt Gminy Łańcut zawiadamia, że została wydana decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w Kraczkowej" na działkach nr ew. 1693,1694 w miejscowości Kraczkowa

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RR-IV.760.2.24.2021.KCH

 • 16 września 2021 07:33

Obwieszczenie dot. uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „budowa sieci elektroenergetycznej SN 15 kV wraz z kanalizacją kablową do kabli światłowodowych w ramach zadania inwestycyjnego: „przebudowa linii napowietrznej SN 15 kV GPZ Głuchów - RPZW trzon od stanowiska nr 1-17 (z wyłączeniem odcinków kolidujących z budową łącznika A4 z DK94) w miejscowości Łańcut gmina Łańcut"" na dz. nr ew. 979/8 w miejscowości Głuchów.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie SKO.415/308/2021

 • 16 września 2021 07:14

Obwieszczenie dot. lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. „Budowa odcinka kablowego jednotorowej linii 110 kV Łańcut - Pruchnik , do wyprowadzenia ze stacji 110/15 kV Łańcut do słupa kablowego nr 1 , wraz z kanalizacją teletechniczną oraz skablowaniem linii 15 kV" na działkach nr ew. 1002/7 , 1009/2 , 1013/8 , 1016/1 , 1015/2 w miejscowości Głuchów oraz na działkach nr ew.699 , 707/3 , 740 , 731/2 , 766/2, 766/1 ,780,784/1 ,784/2,792,1155/2,1155/1 ,1156/1 , 1156/2 , 1162 , 1174/2, 1208, 1186, 1199, 1207, 1241 , 1215, 1216 w miejscowości Sonina.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZ.ZUZ.1.4210.400.2021.DS

 • 15 września 2021 13:19

Obwieszczenie dot. postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią dla rzeki Sawa, nowych obiektów budowlanych, tj. obiektów małej architektury - urządzeń o charakterze sportowo - rekreacyjnym wraz z lokalnym utwardzeniem terenu na działce nr ewid. 857/2 obręb 0003 Głuchów w miejscowości Głuchów.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RGN.6220.13.2021.MN

 • 14 września 2021 12:49

Obwieszczenie dot. „Wprowadzenia na rynek nowej oferty BlOinnowacyjnych produktów w oparciu o wyniki przeprowadzonych prac B+R"

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.61.2021.WK

 • 13 września 2021 09:47

Obwieszczenie Wójta Gminy Łańcut dot. "Budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w Kraczkowej"  na działkach nr ew. 3379/5, 3380/1, 3380/3, 3380/4, 3381, 3380/5 w miejscowości Kraczkowa 

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.60.2021.WK

 • 13 września 2021 09:38

Obwieszczenie Wójta Gminy Łańcut dot. "Budowy sieci gazowej średniego ciśnienia" na działkach nr ew. 890, 895, 896, 897, 898, 966/2, 1001/5, 1002 w miejscowości Wysoka. 

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZ.ZUZ.1.4210.372.2021.MKo

 • 10 września 2021 15:08

Obwieszczenie dot.  „Budowy drogi gminnej klasy „D" -dojazdowej Albigowa - Granice km 0+000,00 - 2+577,39 wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej w m. Albigowa"

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie N-VIII.7820.1.25.2028

 • 10 września 2021 15:01

Obwieszczenie dot. „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 877 Naklik - Leżajsk - Łańcut - Szklary w m. Łańcut i Wola Dalsza wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych"

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RGN.4120.22.2021.KMK

 • 10 września 2021 14:51

Obwieszczenie o zamiarze wyłączenia z Gminnej Ewidencji Zabytków karty adresowej zabytku „DOM" położonego w miejscowości Albigowa 598, nr ewidencyjny działki 1826/2, nr karty GEZ 185/1712

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 102/21

 • 09 września 2021 13:31

Zarządzenie Wójta Gminy Łańcut z dnia 6 wrzesnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczionych do oddania w najem z miejscowości Albigowa

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie SKO.415/300/2021

 • 09 września 2021 13:22

Obwieszczenie dot. „Budowa odcinka linii elektroenergetycznej kablowej SN 15 kV GPZ Głuchow-Sokołów I od słupa 1 do 13, od słupa 13 do 3 wraz z odg. do stacji trafo Łańcut Szenwalda w miejscowości Głuchów, gmina Łańcut i w miejscowości Łańcut, Miasto Łańcut"

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RGN.6220.10.2021.MN

 • 07 września 2021 20:44

Obwieszczenie dot. przedsięwzięcia  pn. "Rozbudowa drogi gminnej publicznej "Puchałówka (Kosina-Rogóżno)" w miejscowościach Kosina i Rogóżno na terenie gminy Łańcut wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.59.2021.WK

 • 06 września 2021 14:19

Wójt Gminy Łańcut zawiadamia się, że został zgromadzony materiał dowodowy w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci elektroenergetycznej SN 15 kV wraz z kanalizacją kablową do kabli światłowodowych w ramach zadania inwestycyjnego: „Przebudowa linii napowietrznej SN 15 kV GPZ Głuchów - RPZW trzon od stanowiska nr 1-17 (z wyłączeniem odcinków kolidujących z budową łącznika A4 z DK94) w miejscowości Łańcut gmina Łańcut"" na działce nr ew. 979/8 w miejscowości Głuchów

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie I-IV.745.2.98.2021

 • 06 września 2021 14:11

Obwieszczenie dot. lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa sieci elektroenergetycznej SN 15 kV wraz z kanalizacją kablową do kabli światłowodowych w ramach zadania inwestycyjnego: „przebudowa linii napowietrznej SN 15 kV GPZ Głuchów-RPZW trzon od stanowiska nr 1-17 (z wyłączeniem odcinków kolidujących z budową łącznika A4 z DK94) w miejscowości Łańcut gmina Łańcut" na dz. nr ew. 979/8 w miejscowości Głuchów"

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.46.2021.WK

 • 03 września 2021 10:56

Obwieszczenie dot. „Rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej" na działkach nr ew. 11/6,11/7 w miejscowości Albigowa oraz na działkach nr ew. 1872/1, 1872/2,1872/3, 1872/4,1873/2, 1874/3,1870,1877/9 w miejscowości Kraczkowa

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.62.2021.WK

 • 03 września 2021 07:41

Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 26.08.2021 r. na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. zo.o., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, reprezentowanej przez pełnomocnika P. Piotra Michna zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia" na działkach nr ew. 570/1, 570/2, 571, 572 w miejscowości Handzlówka

Przejdź do wpisu

Konkurs Prezesa GUS na najbardziej cyfrową gminę

 • 16 sierpnia 2021 14:57

Konkurs Prezesa GUS na najbardziej cyfrową gminę Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021

Przejdź do wpisu

NSP 2021 jest obowiązkowy. Nie czekaj, spisz się!

 • 29 lipca 2021 07:52

Do 30 września potrwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

1. Wejdź na spis.gov.pl i spisz się przez Internet w domu

2. Jeżeli nie możesz tego zrobić we własnym zakresie, odwiedź punkt spisowy w swojej gminie

3. Zadzwoń na infolinię: 22 279 99 99 lub odbierz telefon od rachmistrza: 22 278 88 88 i spisz się przez telefon

Pamiętaj, że udział w spisie to Twój obowiązek wynikający z ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r.

Odmowa wykonania obowiązku statystycznego albo udzielenia informacji w spisie powszechnym zagrożona jest grzywną (z art. 57 ustawy z 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej tj. Dz.U z 2021 r. poz. 955)

Przejdź do wpisu

Gminny Punkt Spisowy

 • 12 lipca 2021 09:41

W Urzędzie Gminy Łańcut znajduje się stanowisko komputerowe z dostępem do Internetu, z którego mogą skorzystać osoby nie posiadające komputera lub dostępu do Internetu w celu dokonania samopisu internetowego poprzez formularz spisowy dostępny na stronie http://spis.gov.pl.

Przejdź do wpisu

Konkurs: Spisz się przez Internet!

 • 12 lipca 2021 07:27

12 lipca br. w dzienniku regionalnym Super Nowości startuje konkurs: Spisz się przez Internet!

Wszyscy mieszkańcy Podkarpacia, którzy spiszą się przez Internet, począwszy od 9 lipca, mogą wziąć udział w konkursie z atrakcyjnymi nagrodami.

Więcej szczegółów oraz regulamin na stronie: https://rzeszow.stat.gov.pl/nsp-2021/konkursy/spisz-sie-przez-internet/

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie - Uproszczony Plan Urządzenia Lasu

 • 21 czerwca 2021 14:21

Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych obrębów ewidencyjnych  Gminy Łańcut

Przejdź do wpisu

Mobilny Punkt Spisowy

 • 27 maja 2021 13:11

Wójt Gminy Łańcut - Gminny Komisarz Spisowy zaprasza mieszkańców gminy Łańcut do skorzystania z możliwości udziału w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, podczas dyżuru członków Gminnego Biura Spisowego w Domu Ludowym w Kraczkowej w dniu 1 czerwca 2021r. (wtorek) w godzinach 12.00-17.00

Przejdź do wpisu

Rachmistrzowie spisowi - numery telefonów

 • 21 maja 2021 12:10

Numery telefonów do rachmistrzów spisowych

Przejdź do wpisu

Rodzina wspierająca

 • 21 maja 2021 11:51

Informacja dla wszystkich rodzin, które chcą wspierać i pomagać tym rodzinom, które z różnych względów nie radzą sobie z obowiazkiem opieki i wychowania 

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 60/21

 • 19 maja 2021 09:53

Zarządzenie Nr 60/2021 Wójta Gminy Łańcut z dnia 7 maja 2021 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem

Przejdź do wpisu

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Łańcut z organizacjami pozarządowymi

 • 17 maja 2021 00:00

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Łańcut z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RGN.6233.4.2021.KW

 • 06 maja 2021 00:00

Decyzja zezwalająca na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RGN.4120.20.2020

 • 27 października 2020 11:12

Obwieszczenie w sprawie wyłączenia z Gminnej Ewidencji Zabytków karty adresowej nr GEZ 248/1712 mostu na potoku Sawa - działka nr ew. 1088 - położonego w miejscowości Handzlówka, w ciągu drogi gminnej - nr działki 763. 

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RGN.6220.14.2020.MN.JK

 • 13 października 2020 12:47

Obwieszczenie Wójta Gminy Łańcut dot. "Przebudowy drogi powiatowej DP 1517R Korniaktów-Rogóżno" 

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RGN.6220.14.2020.MN.JK

 • 13 października 2020 12:48

Obwieszczenie Wójta Gminy Łańcut dot. "Przebudowy drogi powiatowej DP 1517R Korniaktów-Rogóżno" 

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RGN.6220.10.2020

 • 12 października 2020 09:18

Obwieszczenie dotyczące "Rozbudowy budynku magazynowego na części dz. nr ew. 1484 w Głuchowie"

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RGN.6220.13.2020

 • 12 października 2020 10:10

Obwieszczenie dot. "Przebudowy drogi powiatowej DP 1523R Białobrzegi-Kosina"

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych

 • 12 października 2020 10:43

Wójt Gminy Łańcut przedstawia do konsultacji projekt rocznego Programu współpracy Gminy Łańcut z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 r. 

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie DGK-IV.4771.18.2018.BG

 • 08 sierpnia 2019 08:02

Zawiadomienie o wydaniu przez organ koncesyjny na rzecz spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA z siedzibą w Warszawie decyzji z dnia 31 lipca czerwca 2019 r. (znak: DGK-IV.4771.18.2018.BG) w sprawie zmiany koncesji nr 182/94 na wydobywanie gazu ziemnego ze złoża „Husów-Albigowa-Krasne"

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Ministra Energii

 • 19 czerwca 2019 09:39

Obwieszczenie dot. projektu zmiany koncesji nr 182/94 z dnia 26 sierpnia 1994 r. na wydobywanie gazu ziemnego z części złoża „Husów-Albigowa-Krasne", położonego na terenie gminy miejskiej Rzeszów, gmin wiejskich: Krasne, Markowa, Łańcut, Jawornik Polski oraz gminy miejsko-wiejskiej Kańczuga w województwie podkarpackim, udzielonej na rzecz spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie DGK-IV.4771.18.2018.BG

 • 10 czerwca 2019 11:51

Obwieszczenie dot. zmiany koncesji nr 182/94 na wydobywanie gazu ziemnego ze złoża „Husów-AIbigowa-Krasne", położonego na terenie gminy miejskiej Rzeszów, gmin wiejskich: Krasne, Markowa, Łańcut, Jawornik Polski oraz gminy miejsko-wiejskiej Kańczuga w województwie podkarpackim.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RRE.6523.3.2019.ATF

 • 03 czerwca 2019 10:13

Obwieszczenie dot. zmiany koncesji nr 182/94 na wydobywanie gazu ziemnego ze złoża „Husów-Albigowa-Krasne"

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie DKG-IV.4771.18.2018.BG

 • 21 maja 2019 11:27

dot. postępowania w przedmiocie zmiany koncesji nr 182/94 na wydobywanie gazu ziemnego ze złoża "Husów -Albigowa-Krasne"

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie I-IV.745.2.98.2021

 • 01 września 2021 13:42

Obwieszczenie dot. zadania pn.: „Budowa sieci elektroenergetycznej SN 15 kV wraz z kanalizacją kablową do kabli światłowodowych w ramach zadania inwestycyjnego: „przebudowa linii napowietrznej SN 15 kV GPZ Głuchów-RPZW trzon od stanowiska nr 1-17 (z wyłączeniem odcinków kolidujących z budową łącznika A4 z DK94) w miejscowości Łańcut gmina Łańcut" na dz. nr ew. 979/8 w miejscowości Głuchów", zostało wydane przez Wojewodę Podkarpackiego postanowienie znak: I-IV.745.2.98.2021

I-IV.745.2.98.2021

OBWIESZCZENIE

o wydaniu postanowienia

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r., poz. 741 z późn. zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735)

zawiadamiam

że, w związku z wnioskiem złożonym przez Wójta Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut, dotyczącym uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa sieci elektroenergetycznej SN 15 kV wraz z kanalizacją kablową do kabli światłowodowych w ramach zadania inwestycyjnego: „przebudowa linii napowietrznej SN 15 kV GPZ Głuchów-RPZW trzon od stanowiska nr 1-17 (z wyłączeniem odcinków kolidujących z budową łącznika A4 z DK94) w miejscowości Łańcut gmina Łańcut" na dz. nr ew. 979/8 w miejscowości Głuchów", zostało wydane przez Wojewodę Podkarpackiego postanowienie znak: I-IV.745.2.98.2021, umarzające postępowanie w przedmiotowej sprawie.

W związku z powyższym, w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15 w pok. 355 Wydziału Infrastruktury, w terminie 7 dni od daty zakończenia okresu wywieszenia niniejszego obwieszczenia, można zapoznać się z treścią ww. postanowienia.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RGN.6220.11.2021.MN

 • 30 sierpnia 2021 14:53

Obwieszczenie dot. przedsięwzięcia pn.: „Budowa drogi gminnej publicznej klasy D „Kosina - Markowa" w miejscowości Kosina od km 0+000,00 do km 1+600,00 na działce nr na dz. o nr ew. 3125; 3141/2; 3141/3; 3141/4; 3162/2; 3162/3; 3162/4; 3163/2; 3164/1; 3164/2; 3165; 3169/1; 3170/1; 3172/3; 3172/5; 3173/1; 3174/3; 3174/5; 3174/6; 3175/3; 3175/4; 3176/2; 3176/5; 3176/6; 3177/2; 3300; 3301; 3302; 3308/1; 3308/2; 3308/3; 3308/4; 3313; 3314; 3315; 3322/1; 3324/4; 3327/4; 3328 położonej w obrębie 0005 Kosina, jednostka ewidencyjna 181004_2 gmina Łańcut oraz na dz. o nr ew. 1807; 2198; 2199; 2210; 2211; 2230/1; 2231; 2336; 2342; położonej w obrębie 0002 Markowa, jednostka ewidencyjna 181005_2 gmina Markowa".

RGN.6220.11.2021.MN

Łańcut, dnia 30.08.2021 r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 38, art. 85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 247), zgodnie z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 735), informuję o wydaniu przez Wójta Gminy Łańcut decyzji znak RGN.6220.11.2021.MN z dnia 30.08.2021 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa drogi gminnej publicznej klasy D „Kosina - Markowa" w miejscowości Kosina od km 0+000,00 do km 1+600,00 na działce nr na dz. o nr ew. 3125; 3141/2; 3141/3; 3141/4; 3162/2; 3162/3; 3162/4; 3163/2; 3164/1; 3164/2; 3165; 3169/1; 3170/1; 3172/3; 3172/5; 3173/1; 3174/3; 3174/5; 3174/6; 3175/3; 3175/4; 3176/2; 3176/5; 3176/6; 3177/2; 3300; 3301; 3302; 3308/1; 3308/2; 3308/3; 3308/4; 3313; 3314; 3315; 3322/1; 3324/4; 3327/4; 3328 położonej w obrębie 0005 Kosina, jednostka ewidencyjna 181004_2 gmina Łańcut oraz na dz. o nr ew. 1807; 2198; 2199; 2210; 2211; 2230/1; 2231; 2336; 2342; położonej w obrębie 0002 Markowa, jednostka ewidencyjna 181005_2 gmina Markowa". Ponadto informuję, że w dniu 30.08.2021 r. została podana do publicznej wiadomości, na okres 14 dni w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łańcut, treść ww. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Wszelkie uwagi, wnioski oraz pytania należy kierować bezpośrednio pod nr telefonu: (17) 225 46 88 oraz składać pisemnie, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ug@gminalancut.pl oraz poprzez platformę ePUAP.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łańcut, na stronie internetowej Urzędu Gminy Markowa, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łańcut i Urzędzie Gminy Markowa, na tablicach ogłoszeń w miejscowości Kosina oraz w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscu planowanego przedsięwzięcia.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.48.2021.WK

 • 30 sierpnia 2021 14:10

Wójt Gminy Łańcut zawiadamia, że w dniu 27.08.2021 r. została wydana decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia" na działkach nr ew. 1651/1,1651/2 w miejscowości Rogóżno

RZP.6733.48.2021.WK

Łańcut, 2021-08-27

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY ŁAŃCUT

Wójt Gminy Łańcut działając na postawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735) zawiadamia, że w dniu 27.08.2021 r. została wydana decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.:

„Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia" na działkach nr ew. 1651/1,1651/2 w miejscowości Rogóżno

Pouczenie

Z decyzją można zapoznać się w Urzędzie Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut.

Stronom postępowania, którym decyzja bezpośrednio nie została doręczona, przysługuje odwołanie od decyzji Wójta Gminy Łańcut do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie. Odwołanie składa się za pośrednictwem Wójta Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut w terminie 14 dni po upływie czternastu dni od publicznego obwieszczenia.

Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Obwieszczenie umieszczono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łańcut, Biuletynie Informacji Publicznej oraz w miejscowości Rogoźno na okres 14 dni.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.47.2021.WK

 • 30 sierpnia 2021 11:35

Wójt Gminy Łańcut zawiadamia, że w dniu 27.08.2021 r. została wydana decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w m. Kosina" na działkach nr ew. 1385/3 i 1379/2 w miejscowości Kosina

RZP.6733.47.2021.WK

Łańcut, 2021-08-27

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY ŁAŃCUT

Wójt Gminy Łańcut działając na postawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735) zawiadamia, że w dniu 27.08.2021 r. została wydana decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.:

„Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w m. Kosina" na działkach nr ew. 1385/3 i 1379/2 w miejscowości Kosina

Pouczenie

Z decyzją można zapoznać się w Urzędzie Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut.

Stronom postępowania, którym decyzja bezpośrednio nie została doręczona, przysługuje odwołanie od decyzji Wójta Gminy Łańcut do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie. Odwołanie składa się za pośrednictwem Wójta Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut w terminie 14 dni po upływie czternastu dni od publicznego obwieszczenia.

Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Obwieszczenie umieszczono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łańcut, Biuletynie Informacji Publicznej oraz w miejscowości Kosina na okres 14 dni.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.58.2021.WK

 • 27 sierpnia 2021 08:59

Zawiadamia się, że został zgromadzony materiał dowodowy w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w Kraczkowej" na działkach nr ew. 3377, 3378, 3379/1, 3379/2, 3379/4, 3379/5 w miejscowości Kraczkowa

RZP.6733.58.2021.WK

Łańcut, 2021-08-24

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY ŁAŃCUT

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741) oraz art. 49, art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735) zawiadamia się, że został zgromadzony materiał dowodowy w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.:

„Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w Kraczkowej" na działkach nr ew. 3377, 3378, 3379/1, 3379/2, 3379/4, 3379/5 w miejscowości Kraczkowa

Pouczenie

Organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia w Urzędzie Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut (II piętro, pok. 26) w godz. 800 - 1400.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Obwieszczenie umieszczono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łańcut, Biuletynie Informacji Publicznej oraz w miejscowości Kraczkowa na okres 14 dni.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.56.2021.WK

 • 27 sierpnia 2021 08:53

Zawiadamia się, że został zgromadzony materiał dowodowy w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w Soninie" na działkach nr ew. 359/1, 383/9, 383/8, 383/10, 383/6, 392 w miejscowości Sonina

RZP.6733.56.2021.WK

Łańcut, 2021-08-24

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY ŁAŃCUT

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741) oraz art. 49, art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735) zawiadamia się, że został zgromadzony materiał dowodowy w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.:

„Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w Soninie" na działkach nr ew. 359/1, 383/9, 383/8, 383/10, 383/6, 392 w miejscowości Sonina

Pouczenie

Organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia w Urzędzie Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut (II piętro, pok. 26) w godz. 800 - 14°°

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Obwieszczenie umieszczono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łańcut, Biuletynie Informacji Publicznej oraz w miejscowości Sonina na okres 14 dni

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.57.2021.WK

 • 27 sierpnia 2021 08:38

Zawiadamia się, że został zgromadzony materiał dowodowy w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia o znaczeniu lokalnym na działkach nr ew. 620/8, 620/12 w miejscowości Głuchów

RZP.6733.57.2021.WK

Łańcut, 2021-08-24

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY ŁAŃCUT

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741) oraz art. 49, art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735) zawiadamia się, że został zgromadzony materiał dowodowy w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.:

Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia o znaczeniu lokalnym na działkach nr ew. 620/8, 620/12 w miejscowości Głuchów

Pouczenie

Organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia w Urzędzie Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut (II piętro, pok. 26) w godz. 800 - 1400.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Obwieszczenie umieszczono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łańcut, Biuletynie Informacji Publicznej oraz w miejscowości Głuchów na okres 14 dni.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.55.2021.WK

 • 27 sierpnia 2021 08:16

Zawiadamia się, że został zgromadzony materiał dowodowy w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w Albigowej" na działkach nr ew. 3137, 3157/2 w miejscowości Albigowa

RZP.6733.55.2021.WK

Łańcut, 2021-08-24

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY ŁAŃCUT

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741) oraz art. 49, art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735) zawiadamia się, że został zgromadzony materiał dowodowy w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.:

„Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w Albigowej" na działkach nr ew. 3137, 3157/2 w miejscowości Albigowa

Pouczenie

Organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia w Urzędzie Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut (II piętro, pok. 26) w godz. 800 - 1400.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Obwieszczenie umieszczono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łańcut, Biuletynie Informacji Publicznej oraz w miejscowości Albigowa na okres 14 dni.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZ.ZPU.1.522.3.3088.2021.TN

 • 25 sierpnia 2021 14:41

Obwieszczenie dot. inwestycji pod nazwą: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w Soninie" na działkach nr ew.: 359/1, 383/9, 383/8, 383/10, 383/6, 392 położonych w miejscowości Sonina gm. Łańcut.

RZ.ZPU.1.522.3.3088.2021.TN

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) w związku z art. 53 ust.l ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.),

zawiadamia

że, na wniosek Wójta Gminy Łańcut (pismo znak: RZP.6733.56.2021.WK z dnia 06.08.2021 r.) w dniu 20.08.2021 r. zostało wydane przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Krośnie postanowienie (znak: RZ.ZPU.1.522.3.3088.2021.TN) uzgadniające projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie melioracji wodnych dla inwestycji pod nazwą: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w Soninie" na działkach nr ew.: 359/1, 383/9, 383/8, 383/10, 383/6, 392 położonych w miejscowości Sonina gm. Łańcut.

Każdy, kto ma w tym interes prawny, może zapoznać się z treścią postanowienia jak wyżej w siedzibie Zarządu Zlewni w Krośnie, 38-400 Krosno, ul. Bieszczadzka 5 lub w Urzędzie Gminy Łańcut w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Na powyższe postanowienie służy zażalenie wyłącznie Inwestorowi do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni w Krośnie, 38-400 Krosno, ul. Bieszczadzka 5 w terminie 7 dni od daty doręczenia.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZ.ZPU.1.522.3.3089.2021.TN

 • 25 sierpnia 2021 14:29

Obwieszczenie dot. inwestycji pod nazwą: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w Kroczkowej" na działkach nr ew.: 3377, 3378, 3379/1, 3379/2, 3379/4, 3379/5 położonej w miejscowości Kraczkowa gm. Łańcut

RZ.ZPU. 1.522.3.3089.2021.TN

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) w związku z art. 53 ust.l ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.),

zawiadamia

że, na wniosek Wójta Gminy Łańcut (pismo znak: RZP.6733.58.2021.WK z dnia 06.08.2021 r.) w dniu 20.08.2021 r. zostało wydane przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Krośnie postanowienie (znak: RZ.ZPU.1.522.3.3089.2021.TN) uzgadniające projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie melioracji wodnych dla inwestycji pod nazwą: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w Kroczkowej" na działkach nr ew.: 3377, 3378, 3379/1, 3379/2, 3379/4, 3379/5 położonej w miejscowości Kraczkowa gm. Łańcut.

Każdy, kto ma w tym interes prawny, może zapoznać się z treścią postanowienia jak wyżej w siedzibie Zarządu Zlewni w Krośnie, 38-400 Krosno, ul. Bieszczadzka 5 lub w Urzędzie Gminy Łańcut w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Na powyższe postanowienie służy zażalenie wyłącznie Inwestorowi do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni w Krośnie, 38-400 Krosno, ul. Bieszczadzka 5 w terminie 7 dni od daty doręczenia.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.52.2021.WK

 • 25 sierpnia 2021 14:24

Zawiadamia się, że został zgromadzony materiał dowodowy w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w Kosinie" na działkach nr ew. 3407/3, 3465, 2865/6, 2656/7 w miejscowości Kosina

RZP.6733.52.2021.WK

Łańcut, 2021-08-24

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY ŁAŃCUT

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741) oraz art. 49, art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735) zawiadamia się, że został zgromadzony materiał dowodowy w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.:

„Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w Kosinie" na działkach nr ew. 3407/3, 3465, 2865/6, 2656/7 w miejscowości Kosina

Pouczenie

Organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia w Urzędzie Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut (II piętro, pok. 26) w godz. 800 - 1400.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Obwieszczenie umieszczono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łańcut, Biuletynie Informacji Publicznej oraz w miejscowości Kosina na okres 14 dni.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.53.2021.WK

 • 25 sierpnia 2021 14:01

Zawiadamia się, że został zgromadzony materiał dowodowy w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w Albigowej" na działkach nr ew. 988, 990, 994 w miejscowości Albigowa

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY ŁAŃCUT

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741) oraz art. 49, art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735) zawiadamia się, że został zgromadzony materiał dowodowy w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.:

„Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w Albigowej" na działkach nr ew. 988, 990, 994 w miejscowości Albigowa

Pouczenie

Organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia w Urzędzie Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut (II piętro, pok. 26) w godz. 800 - 14°°

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Obwieszczenie umieszczono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łańcut, Biuletynie Informacji Publicznej oraz w miejscowości Albigowa na okres 14 dni.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.54.2021.WK

 • 25 sierpnia 2021 13:47

Zawiadamia się, że został zgromadzony materiał dowodowy w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w Albigowej" na działkach nr ew. 1359, 533, 526/1 w miejscowości Albigowa

RZP.6733.54.2021.WK

Łańcut, 2021-08-24

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY ŁAŃCUT

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741) oraz art. 49, art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735) zawiadamia się, że został zgromadzony materiał dowodowy w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.:

„Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w Albigowej" na działkach nr ew. 1359, 533, 526/1 w miejscowości Albigowa

Pouczenie

Organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia w Urzędzie Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut (II piętro, pok. 26) w godz. 800 - 1400.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Obwieszczenie umieszczono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łańcut, Biuletynie Informacji Publicznej oraz w miejscowości Albigowa na okres 14 dni.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.49.2021.WK

 • 19 sierpnia 2021 14:47

Zawiadamia się, że został zgromadzony materiał dowodowy w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w Kraczkowej" na działkach nr ew. 1694,1693 w miejscowości Kraczkowa

RZP.6733.49.2021.WK

Łańcut, 2021-08-18

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY ŁAŃCUT

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741) oraz art. 49, art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735) zawiadamia się, że został zgromadzony materiał dowodowy w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w Kraczkowej" na działkach nr ew. 1694,1693 w miejscowości Kraczkowa

Pouczenie

Organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia w Urzędzie Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut (II piętro, pok. 26) w godz. 800 - 14°°

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Obwieszczenie umieszczono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łańcut, Biuletynie Informacji Publicznej oraz w miejscowości Kraczkowa na okres 14 dni

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.51.2021.WK

 • 19 sierpnia 2021 14:25

Zawiadamia się, że został zgromadzony materiał dowodowy w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w miejscowości Albigowa na działkach nr ew. 2060, 2058 w miejscowości Albigowa

RZP.6733.51.2021.WK

Łańcut, 2021-08-18

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY ŁAŃCUT

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741) oraz art. 49, art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735) zawiadamia się, że został zgromadzony materiał dowodowy w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.:

Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w miejscowości Albigowa na działkach nr ew. 2060, 2058 w miejscowości Albigowa

Pouczenie

Organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia w Urzędzie Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut (II piętro, pok. 26) w godz. 800 - 1400.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Obwieszczenie umieszczono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łańcut, Biuletynie Informacji Publicznej oraz w miejscowości Albigowa na okres 14 dni.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZ.ZUZ.1.4210.351.2021.JJ

 • 18 sierpnia 2021 09:14

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego dot.  lokalizowania na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią określonych od rzeki Sawa, gdzie prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi raz na sto lat (Ql%) nowych obiektów budowlanych

RZ.ZUZ.1.4210.351.2021.JJ

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Krośnie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, działając na podstawie z art. 400 ust. 7ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r., poz. 624 ze zm.), informuje że zostało wszczęte na wniosek postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:

 1. lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią określonych od rzeki Sawa, gdzie prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi raz na sto lat (Ql%) nowych obiektów budowlanych, tj. budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z budową zbiornika na nieczystości ciekłe, zbiornika na wody opadowe, tarasu oraz utwardzenia terenu, na terenie działek o nr ewid.: 119/2, 120/5 - obręb 0003 Głuchów, gmina Łańcut, powiat łańcucki, woj. podkarpackie,
 2. gromadzenie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią określonych od rzeki Sawa, gdzie prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi raz na sto lat (Ql%) ścieków bytowych w szczelnym zbiorniku na nieczystości ciekłe o pojemności V=10 m3, zlokalizowanego na działce o nr ewid. 120/5 - obręb 0003 Głuchów, gmina Łańcut, powiat łańcucki, woj. podkarpackie.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.61.2021.WK

 • 17 sierpnia 2021 14:34

Podaje się do publicznej wiadomości, że na wniosek z dnia 12.08.2021 r. (zmieniony w dniu 16.08.2021 r.) Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. zo.o., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, reprezentowanej przez pełnomocnika P. Wojciecha Opałka zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w Kraczkowej" na działkach nr ew. 3379/5, 3380/1, 3380/3, 3380/4, 3381, 3380/5 w miejscowości Kraczkowa

RZP.6733.61.2021.WK

Łańcut, 2021-08-17

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY ŁAŃCUT

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.), oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.), podaje się do publicznej wiadomości, że na wniosek z dnia 12.08.2021 r. (zmieniony w dniu 16.08.2021 r.) Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. zo.o., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, reprezentowanej przez pełnomocnika P. Wojciecha Opałka zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.:

„Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w Kraczkowej" na działkach nr ew. 3379/5, 3380/1, 3380/3, 3380/4, 3381, 3380/5 w miejscowości Kraczkowa

Pouczenie

Stosownie do art. 53 ust. 1. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz postanowieniach i decyzji kończącej postępowanie strony zawiadamia się w drodze obwieszczenia, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości. Inwestora oraz właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, na których będą lokalizowane inwestycje celu publicznego, zawiadamia się na piśmie.

Strony postępowania, mogą zapoznać się zamierzeniem inwestora w Urzędzie Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut w terminie 7 dni po upływie czternastu dni od publicznego obwieszczenia. Organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Czynny udział strony w każdym stadium postępowania ma na celu zapewnienie jej wpływu na dokładne wyjaśnienie stanu faktycznego sprawy, zgodnie z zasadą ogólną prawdy obiektywnej, wyrażoną w art. 7 Kpa.

Zgodnie z art. 40 § 4 Kpa Strona , która nie ma miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu albo siedziby w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w Rzeczypospolitej Polskiej i nie działa za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązana wskazać w Rzeczypospolitej Polskiej pełnomocnika do doręczeń, chyba że doręczenie następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W przypadku nie wskazania pełnomocnika do doręczeń zgodnie z art. 40 § 5 Kpa przeznaczone dla tej strony pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia. Ustanowienie pełnomocnika do doręczeń nie stanowi podstawy dla pełnomocnika do reprezentowania mocodawcy w toku postępowania, gdyż zakres umocowania ogranicza się wyłącznie do odbioru pism. Pełnomocnictwo do doręczeń może być odwołane przez stronę w toku postępowania.

Zgodnie z art. 32 i art. 33 Kpa strona może działać przez pełnomocnika, którym może być każda osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie. Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa wraz z opłatą skarbową wynikającą z art. 1 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej - (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 ze zm.) w wysokości 17 zł.

Wójt Gminy Łańcut informuje, iż przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych - RODO (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.). Szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących prawach z tym związanych znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: www.bip.gminalancut.pl w zakładce ochrona danych osobowych.

Obwieszczenie umieszczono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łańcut, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w miejscowości Kraczkowa na okres 14 dni.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.60.2021.WK

 • 16 sierpnia 2021 13:28

Podaje się do publicznej wiadomości, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia" na działkach nr ew. 890, 895, 896, 897, 898, 966/2,1001/5,1002 w miejscowości Wysoka

RZP.6733.60.2021.WK

Łańcut, 2021-08-09

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY ŁAŃCUT

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.), oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.), podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 03.08.2021 r. na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, reprezentowanej przez pełnomocnika P. Piotra Michna zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.:

„Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia" na działkach nr ew. 890, 895, 896, 897, 898, 966/2,1001/5,1002 w miejscowości Wysoka

Pouczenie

Stosownie do art. 53 ust. 1. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz postanowieniach i decyzji kończącej postępowanie strony zawiadamia się w drodze obwieszczenia, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości. Inwestora oraz właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, na których będą lokalizowane inwestycje celu publicznego, zawiadamia się na piśmie.

Strony postępowania, mogą zapoznać się zamierzeniem inwestora w Urzędzie Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut w terminie 7 dni po upływie czternastu dni od publicznego obwieszczenia. Organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Czynny udział strony w każdym stadium postępowania ma na celu zapewnienie jej wpływu na dokładne wyjaśnienie stanu faktycznego sprawy, zgodnie z zasadą ogólną prawdy obiektywnej, wyrażoną w art. 7 Kpa.

Zgodnie z art. 40 § 4 Kpa Strona , która nie ma miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu albo siedziby w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w Rzeczypospolitej Polskiej i nie działa za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązana wskazać w Rzeczypospolitej Polskiej pełnomocnika do doręczeń, chyba że doręczenie następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W przypadku nie wskazania pełnomocnika do doręczeń zgodnie z art. 40 § 5 Kpa przeznaczone dla tej strony pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia. Ustanowienie pełnomocnika do doręczeń nie stanowi podstawy dla pełnomocnika do reprezentowania mocodawcy w toku postępowania, gdyż zakres umocowania ogranicza się wyłącznie do odbioru pism. Pełnomocnictwo do doręczeń może być odwołane przez stronę w toku postępowania.

Zgodnie z art. 32 i art. 33 Kpa strona może działać przez pełnomocnika, którym może być każda osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie. Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa wraz z opłatą skarbową wynikającą z art. 1 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej - (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 ze zm.) w wysokości 17 zł.

Wójt Gminy Łańcut informuje, iż przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych - RODO (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.). Szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących prawach z tym związanych znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: www.bip.gminalancut.pl w zakładce ochrona danych osobowych.

Obwieszczenie umieszczono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łańcut, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w miejscowości Wysoka na okres 14 dni.

Przejdź do wpisu

Mobilne Punkty Spisowe

 • 12 sierpnia 2021 07:32

OGŁOSZENIE

Gminnego Komisarza Spisowego w Łańcucie

W związku z trwającym Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań

zawiadamiam mieszkańców, że:

- w dniu 16 sierpnia 2021 r. (poniedziałek) w Ośrodku Kultury w Głuchowie w godzinach od 17.00-20.00

- w dniach 17 sierpnia 2021 r. (wtorek) i 19 sierpnia 2021 r. (czwartek) w Ośrodku Kultury w Soninie w godzinach od 17.00-20.00

- w dniu 18 sierpnia 2021 r. (środa) w Ośrodku Kultury w Albigowej w godzinach od 15.00-18.00

- w dniu 19 sierpnia 2021 r. (czwartek) w Ośrodku Kultury w Handzlówce w godzinach od 15.00-18.00

zostaną uruchomione Punkty Spisowe, w którym rachmistrz Gminy Łańcut będzie wypełniał ankiety spisowe.

Do wypełnienia formularza spisowego będzie potrzebny numer PESEL własny i wszystkich domowników zamieszkujących daną nieruchomość.

Udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 jest obowiązkowy.

Zapraszamy wszystkich Państwa, którzy nie spełnili tego obowiązku do spisania się u rachmistrza.

Przejdź do wpisu

NSP 2021. Punkty spisowe w Wysokiej, Cierpiszu i Kraczkowej

 • 09 sierpnia 2021 09:38

OGŁOSZENIE

Gminnego Komisarza Spisowego w Łańcucie

W związku z trwającym Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań zawiadamiam mieszkańców, że:

- w dniu 11 sierpnia 2021 r. (środa) w Ośrodku Kultury w Wysokiej w godzinach od 16.00-20.00

- w dniu 12 sierpnia 2021 r. (czwartek) w Domu Społecznym 60A w Cierpiszu w godzinach od 14.00-17.00

- w dniu 13 sierpnia 2021 r. (piątek) w Domu Ludowym w Kraczkowej w godzinach od 14.00-17.00

zostaną uruchomione Punkty Spisowe, w których rachmistrz Gminy Łańcut będzie wypełniał ankiety spisowe.

Do wypełnienia formularza spisowego będzie potrzebny numer PESEL własny i wszystkich domowników zamieszkujących daną nieruchomość.

Udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 jest obowiązkowy.

Zapraszamy wszystkich Państwa, którzy nie spełnili tego obowiązku do spisania się u rachmistrza.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łańcuta GIA.6721.1.2020

 • 06 sierpnia 2021 14:30

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łańcuta o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu cmentarza w Łańcucie

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.46.2021.WK

 • 06 sierpnia 2021 12:00

Obwieszczenie dot. „Rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej" na działkach nr ew. 11/6,11/7 w miejscowości Albigowa oraz na działkach nr ew. 1872/1, 1872/2, 1872/3, 1872/4, 1873/2,1874/3,1870,1877/9 w miejscowości Kraczkowa

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.59.2021.WK

 • 06 sierpnia 2021 11:53

Obwieszczenie dot. „Budowy sieci elektroenergetycznej SN 15 kV wraz z kanalizacją kablową do kabli światłowodowych w ramach zadania inwestycyjnego: „Przebudowa linii napowietrznej SN 15 kV GPZ Głuchów - RPZW trzon od stanowiska nr 1-17 (z wyłączeniem odcinków kolidujących z budową łącznika A4 z DK94) w miejscowości Łańcut gmina Łańcut"" na działce nr ew. 979/8 w miejscowości Głuchów

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZ.ZUZ.1.4210.349.2021.JJ

 • 06 sierpnia 2021 11:26

Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Przejdź do wpisu

NSP 2021. Punkt Spisowy w Soninie

 • 05 sierpnia 2021 13:51

OGŁOSZENIE

Gminnego Komisarza Spisowego

W związku z trwającym Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań zawiadamiam mieszkańców, że

w dniu 09 sierpnia 2021 r. (poniedziałek)

w Ośrodku Kultury w Soninie

w godzinach od 17.00-20.00

zostanie uruchomiony Punkt Spisowy, w którym rachmistrz Gminy Łańcut będzie wypełniał ankiety spisowe.

Do wypełnienia formularza spisowego będzie potrzebny numer PESEL własny i wszystkich domowników zamieszkujących daną nieruchomość.

Udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 jest obowiązkowy.

Zapraszamy wszystkich Państwa, którzy nie spełnili tego obowiązku do spisania się u rachmistrza.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RGN.6220.10.2021.MN

 • 04 sierpnia 2021 09:44

Obwieszczenie dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n. „Rozbudowa drogi gminnej publicznej „Puchałówka (Kosina - Rogóżno)" w miejscowościach Kosina i Rogóżno na terenie Gminy Łańcut wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej".

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.28.2021.WK

 • 03 sierpnia 2021 14:00

Obwieszczenie dot. „Budowy odcinka kablowego jednotorowej linii 110 kV Łańcut - Pruchnik, od wyprowadzenia ze stacji 110/15 kV Łańcut do słupa kablowego nr 1, wraz z kanalizacją teletechniczną oraz skablowaniem linii 15 kV" na działkach nr ew. 1002/7,1009/2,1013/8,1016/1,1015/2 w miejscowości Głuchów oraz na działkach nr ew. 699, 707/3, 740, 731/2, 766/2, 766/1, 780, 784/1, 784/2, 792, 1155/2, 1155/1, 1156/1,1156/2,1162,1174/2,1208,1186,1199,1207,1241,1215,1216 w miejscowości Sonina

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.48.2021.WK

 • 03 sierpnia 2021 13:56

Obwieszczenie Wójta Gminy Łańcut dot. „Budowy sieci gazowej średniego ciśnienia" na działkach nr ew. 1651/1,1651/2 w miejscowości Rogóżno

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.47.2021.WK

 • 03 sierpnia 2021 13:52

Obwieszczenie Wójta Gminy Łańcut dot. „Budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w m. Kosina" na działkach nr ew. 1385/3,1379/2 w miejscowości Kosina

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.45.2021.WK

 • 03 sierpnia 2021 13:48

Obwieszczenie Wójta Gminy Łańcut dot. "Budowy trybun sportowych przy stadionie LKS „SAWA" Sonina na działce nr ew. 892 w miejscowości Sonina"

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.34.2021.WK

 • 03 sierpnia 2021 13:44

Obwieszczenie dot. "Budowy odcinka linii elektroenergetycznej kablowej SN 15 kV GPZ Głuchów-Sokołów I od słupa 1 do 13, od słupa 13 do 3 wraz z odg. do stacji trafo Łańcut Szenwalda w miejscowości Głuchów, gmina Łańcut i w miejscowości Łańcut, Miasto Łańcut"

Przejdź do wpisu

NSP 2021. Mobilne Punkty Spisowe w Kosinie i Kraczkowej

 • 03 sierpnia 2021 11:02

Wójt Gminy Łańcut - Gminny Komisarz Spisowy zaprasza mieszkańców gminy Łańcut potrzebujących wsparcia do dokonania samospisu do skorzystania z możliwości udziału w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, podczas dyżuru członków Gminnego Biura Spisowego w Ośrodku Kultury w Kraczkowej (Dom Ludowy) - 11 sierpnia 2021 r., w godz. 12:00-17:00 oraz w Ośrodku Kultury w Kosinie - 9 sierpnia 2021 r., w godz. 12:00-17:00.

Przy dokonywaniu spisu będzie potrzebny numer PESEL własny i pozostałych domowników.

Udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 jest obowiązkowy.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.58.2021.WK

 • 03 sierpnia 2021 09:33

Obwieszczenie Wójta Gminy Łańcut dot. „Budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w Kraczkowej" na działkach nr ew. 3377, 3378, 3379/1, 3379/2, 3379/4, 3379/5 w miejscowości Kraczkowa

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie SKO.415/204/2020

 • 03 sierpnia 2021 08:58

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w  Rzeszowie dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci elektroenergetycznej SN 15 kV wraz z kanalizacją kablową do kabli światłowodowych w ramach zadania inwestycyjnego:  „Przebudowa linii napowietrznej SN 15 kV GPZ Głuchów - RPZW trzon od stanowiska nr 1-17(z wyłączeniem odcinków kolidujących z budową łącznika A4 z DK94)w miejscowości    Łańcut,    gmina   Łańcut"    na   działkach    nr ew.992/2, 991/2,989/2,988/29,988/27,988/23,980/15,980/3,980/11, 979/9, 979/7, 977/1, 777/5, 777/6, 777/4, 94, 93, 979/2 w miejscowości Głuchów oraz na działkach nr ew. 1279/2,1279/1,1275,1272/2,1272/1,1271,1246,1287/1 w Mieście Łańcut na rzecz: PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A , 20-340 Lublin . 

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.56.2021.WK

 • 28 lipca 2021 13:02

Obwieszczenie dot. "Budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w Soninie" na działkach nr ew. 359/1, 383/9, 383/8, 383/10, 383/6, 392 w miejscowości Sonina 

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.54.2021.WK

 • 28 lipca 2021 12:55

Obwieszczenie dot. " Budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w Albigowej" na działkach nr ew. 1359, 533, 526/1 w miejscowości Albigowa 

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.53.2021.WK

 • 28 lipca 2021 12:48

Obwieszczenie dot. "Budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w Albigowej" na działkach nr ew. 988, 990, 994 w miejscowości Albigowa 

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.55.2021.WK

 • 28 lipca 2021 12:42

Obwieszczenie dot. "Budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w Albigowej" na działkach nr ew. 3137, 3157/2 w miejscowości Albigowa 

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.57.2021.WK

 • 28 lipca 2021 12:37

Obwieszczenie dot. "Budowy sieci gazowej średniego ciśnienia o znaczeniu lokalnym" na działkach nr ew. 620/8, 620/12 w miejscowości Głuchów 

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZ.ZUZ.1.4210.235.2021.MC

 • 28 lipca 2021 12:29

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Krośnie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. 

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.52.2021.WK

 • 23 lipca 2021 14:01

Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 19.07.2021 r. na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. zo.o., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, reprezentowanej przez pełnomocnika P. Wojciecha Opałkę zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w Kosinie" na działkach nr ew. 3407/3, 3465, 2865/6, 2656/7 w miejscowości Kosina

RZP.6733.52.2021.WK

Łańcut, 2021-07-21

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY ŁAŃCUT

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.), oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.), podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 19.07.2021 r. na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. zo.o., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, reprezentowanej przez pełnomocnika P. Wojciecha Opałkę zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.:

„Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w Kosinie" na działkach nr ew. 3407/3, 3465, 2865/6, 2656/7 w miejscowości Kosina

Pouczenie

Stosownie do art. 53 ust. 1. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz postanowieniach i decyzji kończącej postępowanie strony zawiadamia się w drodze obwieszczenia, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości. Inwestora oraz właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, na których będą lokalizowane inwestycje celu publicznego, zawiadamia się na piśmie.

Strony postępowania, mogą zapoznać się zamierzeniem inwestora w Urzędzie Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut w terminie 7 dni po upływie czternastu dni od publicznego obwieszczenia. Organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Czynny udział strony w każdym stadium postępowania ma na celu zapewnienie jej wpływu na dokładne wyjaśnienie stanu faktycznego sprawy, zgodnie z zasadą ogólną prawdy obiektywnej, wyrażoną w art. 7 Kpa.

Zgodnie z art. 40 § 4 Kpa Strona , która nie ma miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu albo siedziby w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w Rzeczypospolitej Polskiej i nie działa za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązana wskazać w Rzeczypospolitej Polskiej pełnomocnika do doręczeń, chyba że doręczenie następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W przypadku nie wskazania pełnomocnika do doręczeń zgodnie z art. 40 § 5 Kpa przeznaczone dla tej strony pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia. Ustanowienie pełnomocnika do doręczeń nie stanowi podstawy dla pełnomocnika do reprezentowania mocodawcy w toku postępowania, gdyż zakres umocowania ogranicza się wyłącznie do odbioru pism. Pełnomocnictwo do doręczeń może być odwołane przez stronę w toku postępowania.

Zgodnie z art. 32 i art. 33 Kpa strona może działać przez pełnomocnika, którym może być każda osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie. Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa wraz z opłatą skarbową wynikającą z art. 1 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej - (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 ze zm.) w wysokości 17 zł.

Wójt Gminy Łańcut informuje, iż przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych - RODO (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.). Szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących prawach z tym związanych znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: www.bip.gminalancut.pl w zakładce ochrona danych osobowych.

Obwieszczenie umieszczono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łańcut, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w miejscowości Kosina na okres 14 dni.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie OS.6220.7.2021

 • 21 lipca 2021 15:04

Obwieszczenie dot. „Zmiana koncesji 9/2011/m na bezzbiornikowe magazynowanie gazu ziemnego w horyzoncie XII złoża gazu ziemnego „Husów E" - Podziemnym Magazynie Gazu „Husów"

OBWIESZCZENIE

Stosowanie do art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 247) oraz art. 49 i 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.),, w związku z wnioskiem Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA Oddział Geologii i Eksploatacji w Warszawie, Pion Wsparcia Prac Geologicznych Dział Ochrony Środowiska ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Zmiana koncesji 9/2011/m na bezzbiornikowe magazynowanie gazu ziemnego w horyzoncie XII złoża gazu ziemnego „Husów E" - Podziemnym Magazynie Gazu „Husów"

WÓJT GMINY MARKOWA ZAWIADAMIA STRONY POSTĘPOWANIA

 1. o wszczęciu w dniu 13.07.2021 r. postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Zmiana koncesji 9/2011/m na bezzbiornikowe magazynowanie gazu ziemnego w horyzoncie XII złoża gazu ziemnego „Husów E" - Podziemnym Magazynie Gazu „Husów"
 2. w dniu 14.07.2021 r. Wójt Gminy Markowa wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, odnośnie wydania opinii dot. przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia;
 3. w dniu 14.07.2021 r. Wójt Gminy Markowa wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łańcucie, odnośnie wydania opinii dot. przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia;
 4. w dniu 14.07.2021 r. Wójt Gminy Markowa wystąpił do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krośnie, odnośnie wydania opinii dot. przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia.

POUCZENIE

Na podstawie art. 10 §1 Kodeks postępowania administracyjnego (Kpa) strony postępowania mogą zapoznać się z charakterem i zakresem przedsięwzięcia wnioskodawcy oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski telefonicznie nr 17 225 53 52, pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@markowa.pl lub listownie na adres: Urząd Gminy Markowa, Markowa 1399, 37-120 Markowa.

 1. Zgodnie z art. 32 Kpa strona może działać przez pełnomocnika, chyba że charakter czynności wymaga jej osobistego działania. Zgodnie z art. 33 Kpa pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, w formie dokumentu elektronicznego lub zgłoszone do protokołu. Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa.
 2. Strona, która nie ma miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu albo siedziby w Rzeczpospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, jeżeli nie

ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w Rzeczpospolitej Polskiej i nie działa za pośrednictwem konsula Rzeczpospolitej Polskiej, jest obowiązana wskazać w Rzeczpospolitej Polskiej pełnomocnika do doręczeń, chyba że doręczenie następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej - art. 40 § 4 Kpa. W razie niewskazania pełnomocnika do doręczeń przeznaczone dla tej strony pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia.

Zgodnie z art. 40 § 5 Kpa Strona może złożyć odpowiedź na pismo wszczynające postępowanie i wyjaśnienia na piśmie. 3. Zgodnie z art. 41 Kpa w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu zamieszkania, w tym adresu elektronicznego. W razie zaniedbania ww. obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Markowa, na stronie internetowej Urzędu Gminy Łańcut, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łańcut i Urzędzie Gminy Markowa, na tablicach ogłoszeń w miejscowości Markowa, Husów oraz w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscu planowanego przedsięwzięcia.

Jednocześnie informuję, że komplet przedłożonej dokumentacji, obejmujący m.in. Kartę informacyjną przedsięwzięcia wraz z załącznikami, jest dostępny do wglądu w Urzędzie Gminy Markowa, pokój nr 31, w godzinach pracy Urzędu.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RGN.6220.9.2021.MN

 • 20 lipca 2021 17:31

Obwieszczeie dot. "Budowy drogi gminnej publicznej klasy D Rogózno-Gać" w miejscowości Rogóżno i Kosina

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.51,2021.WK

 • 19 lipca 2021 15:12

Podaje się do publicznej wiadomości, że na wniosek Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut z dnia 13.07.2021 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w miejscowości Albigowa" na działkach nr ew. 2060, 2058 w miejscowości Albigowa

RZP.6733.51.2021.WK

Łańcut, 2021-07-16

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŁAŃCUT

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.), oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.), podaje się do publicznej wiadomości, że na wniosek Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut z dnia 13.07.2021 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.:

„Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w miejscowości Albigowa" na działkach nr ew. 2060, 2058 w miejscowości Albigowa"

Pouczenie

Stosownie do art. 53 ust. 1. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz postanowieniach i decyzji kończącej postępowanie strony zawiadamia się w drodze obwieszczenia, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości. Inwestora oraz właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, na których będą lokalizowane inwestycje celu publicznego, zawiadamia się na piśmie.

Strony postępowania, mogą zapoznać się zamierzeniem inwestora w Urzędzie Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut w terminie 7 dni po upływie czternastu dni od publicznego obwieszczenia. Organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Czynny udział strony w każdym stadium postępowania ma na celu zapewnienie jej wpływu na dokładne wyjaśnienie stanu faktycznego sprawy, zgodnie z zasadą ogólną prawdy obiektywnej, wyrażoną w art. 7 Kpa. Zgodnie z art. 40 § 4 Kpa Strona , która nie ma miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu albo siedziby w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w Rzeczypospolitej Polskiej i nie działa za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązana wskazać w Rzeczypospolitej Polskiej pełnomocnika do doręczeń, chyba że doręczenie następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W przypadku nie wskazania pełnomocnika do doręczeń zgodnie z art. 40 § 5 Kpa przeznaczone dla tej strony pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia. Ustanowienie pełnomocnika do doręczeń nie stanowi podstawy dla pełnomocnika do reprezentowania mocodawcy w toku postępowania, gdyż zakres umocowania ogranicza się wyłącznie do odbioru pism. Pełnomocnictwo do doręczeń może być odwołane przez stronę w toku postępowania. Zgodnie z art. 32 i art. 33 Kpa strona może działać przez pełnomocnika, którym może być każda osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie. Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa wraz z opłatą skarbową wynikającą z art. 1 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej - (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 ze zm.) w wysokości 17 zł.

Wójt Gminy Łańcut informuje, iż przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych - RODO (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.). Szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących prawach z tym związanych znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: www.bip.gminalancut.pl w zakładce ochrona danych osobowych.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZ.ZUZ.1.4210.461.2020.DT

 • 19 lipca 2021 15:08

Obwieszczenie dot. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla działki o nr ewid. 1716 m. Albigowa

RZ.ZUZ.1.4210.461.2020.DT

OBWIESZCZENIE

Dyrektor Zarządu Zlewni PGW Wody Polskie w Krośnie działając na podstawie art. 49, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (DZ.U. z 2021 r., poz. 735 -zwane dalej - Kpa) w związku z art. 401 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2021, poz. 624 ze zm.)

Zawiadamia strony postępowania

o wydaniu decyzji nr 370/2021/ZUZ z dnia 13 lipca 2021 r. znak: RZ.ZUZ.1.4210.461.2020.DT udzielającej pozwolenia wodnoprawnego na:

 1. wykonanie urządzenia wodnego tj. wylotu kanalizacji deszczowej o średnicy 0 200 mm na przykrytym na odcinku 44 m rowie melioracyjnym zlokalizowanym na działce o nr ewid. 1716 m. Albigowa, gmina Łańcut, powiat Łańcucki, woj. podkarpackie.
 2. odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do przykrytego na odcinku 44 m rowu melioracyjnego (działka o nr ewid. 1716 m. Albigowa) poprzez ww. wylot.

W zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód znajdują się działki zlokalizowane w obrębie ewidencyjnym 0001 Albigowa o następujących numerach ewidencyjnych: 1716 i 1714.

Zgodnie z art. 401 ust. 8 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2021, poz. 624 zezm.) do zawiadomienia stron o wszczęciu postępowania w sprawach dotyczących pozwolenia wodnoprawnego, innych czynnościach organu lub o wydaniu decyzji w sprawach dotyczących pozwolenia wodnoprawnego stosuje się przepisy art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego tj. „zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej".

Z treścią ww. decyzji strony mogą zapoznać się w Zarządzie Zlewni PGW Wody Polskie w Krośnie, ul. Bieszczadzka 5, 38-400 Krosno.

Od ww. decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Krośnie w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.40.2021.WK

 • 15 lipca 2021 12:58

Wójt Gminy Łańcut zawiadamia, że w dniu 12.07.2021 r. została wydana decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia" na działkach nr ew. 599/2, 597/3, 599/6, 599/7 w miejscowości Wysoka

RZP.6733.40.2021.WK

Łańcut, 2021-07-12

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY ŁAŃCUT

Wójt Gminy Łańcut działając na postawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735) zawiadamia, że w dniu 12.07.2021 r. została wydana decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.:

„Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia" na działkach nr ew. 599/2, 597/3, 599/6, 599/7 w miejscowości Wysoka

Pouczenie

Z decyzją można zapoznać się w Urzędzie Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut.

Stronom postępowania, którym decyzja bezpośrednio nie została doręczona, przysługuje odwołanie od decyzji Wójta Gminy Łańcut do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie. Odwołanie składa się za pośrednictwem Wójta Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut w terminie 14 dni po upływie czternastu dni od publicznego obwieszczenia.

Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Obwieszczenie umieszczono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łańcut, Biuletynie Informacji

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.42.2021.WK

 • 15 lipca 2021 12:52

Wójt Gminy Łańcut zawiadamia, że w dniu 13.07.2021 r. została wydana decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.:„Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia" na części działek nr ew. 101/5, 80, 79/2 w miejscowości Wysoka

RZP.6733.42.2021.WK

Łańcut, 2021-07-13

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY ŁAŃCUT

Wójt Gminy Łańcut działając na postawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735) zawiadamia, że w dniu 13.07.2021 r. została wydana decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.:

„Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia" na części działek nr ew. 101/5, 80, 79/2 w miejscowości Wysoka

Pouczenie

Z decyzją można zapoznać się w Urzędzie Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut.

Stronom postępowania, którym decyzja bezpośrednio nie została doręczona, przysługuje odwołanie od decyzji Wójta Gminy Łańcut do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie. Odwołanie składa się za pośrednictwem Wójta Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut w terminie 14 dni po upływie czternastu dni od publicznego obwieszczenia.

Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Obwieszczenie umieszczono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łańcut, Biuletynie Informacji Publicznej oraz w miejscowości Wysoka na okres 14 dni.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.43.2021.WK

 • 15 lipca 2021 12:47

Wójt Gminy Łańcut zawiadamia, że w dniu 13.07.2021 r. została wydana decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w Soninie" na działkach nr ew. 647/2, 650/2, 653/3, 653/2, 653/1 w miejscowości Sonina

RZP.6733.43.2021.WK

Łańcut, 2021-07-13

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY ŁAŃCUT

Wójt Gminy Łańcut działając na postawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735) zawiadamia, że w dniu 13.07.2021 r. została wydana decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.:

„Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w Soninie" na działkach nr ew. 647/2, 650/2, 653/3, 653/2, 653/1 w miejscowości Sonina

Pouczenie

Z decyzją można zapoznać się w Urzędzie Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut.

Stronom postępowania, którym decyzja bezpośrednio nie została doręczona, przysługuje odwołanie od decyzji Wójta Gminy Łańcut do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie. Odwołanie składa się za pośrednictwem Wójta Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut w terminie 14 dni po upływie czternastu dni od publicznego obwieszczenia.

Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Obwieszczenie umieszczono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łańcut, Biuletynie Informacji Publicznej oraz w miejscowości Sonina na okres 14 dni.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.41.2021.WK

 • 15 lipca 2021 12:41

Wójt Gminy Łańcut zawiadamia, że w dniu 13.07.2021 r. została wydana decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia" na działkach nr ew. 2714/11, 2714/16, 2714/18, 2714/14 w miejscowości Wysoka

RZP.6733.41.2021.WK

Łańcut, 2021-07-13

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY ŁAŃCUT

Wójt Gminy Łańcut działając na postawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735) zawiadamia, że w dniu 13.07.2021 r. została wydana decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.:

„Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia" na działkach nr ew. 2714/11, 2714/16, 2714/18, 2714/14 w miejscowości Wysoka

Pouczenie

Z decyzją można zapoznać się w Urzędzie Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut.

Stronom postępowania, którym decyzja bezpośrednio nie została doręczona, przysługuje odwołanie od decyzji Wójta Gminy Łańcut do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie. Odwołanie składa się za pośrednictwem Wójta Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut w terminie 14 dni po upływie czternastu dni od publicznego obwieszczenia.

Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Obwieszczenie umieszczono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łańcut, Biuletynie Informacji Publicznej oraz w miejscowości Wysoka na okres 14 dni.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.49.2021.WK

 • 15 lipca 2021 12:36

Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 5.07.2021 r. na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. zo.o., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, reprezentowanej przez pełnomocnika P. Wojciecha Opałkę zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w Kraczkowej" na działkach nr ew. 1694,1693 w miejscowości Kraczkowa

RZP.6733.49.2021.WK

Łańcut, 2021-07-12

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY ŁAŃCUT

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.), oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.), podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 5.07.2021 r. na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. zo.o., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, reprezentowanej przez pełnomocnika P. Wojciecha Opałkę zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.:

„Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w Kraczkowej" na działkach nr ew. 1694,1693 w miejscowości Kraczkowa

Pouczenie

Stosownie do art. 53 ust. 1. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz postanowieniach i decyzji kończącej postępowanie strony zawiadamia się w drodze obwieszczenia, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości. Inwestora oraz właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, na których będą lokalizowane inwestycje celu publicznego, zawiadamia się na piśmie.

Strony postępowania, mogą zapoznać się zamierzeniem inwestora w Urzędzie Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut w terminie 7 dni po upływie czternastu dni od publicznego obwieszczenia. Organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Czynny udział strony w każdym stadium postępowania ma na celu zapewnienie jej wpływu na dokładne wyjaśnienie stanu faktycznego sprawy, zgodnie z zasadą ogólną prawdy obiektywnej, wyrażoną w art. 7 Kpa.

Zgodnie z art. 40 § 4 Kpa Strona , która nie ma miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu albo siedziby w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w Rzeczypospolitej Polskiej i nie działa za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązana wskazać w Rzeczypospolitej Polskiej pełnomocnika do doręczeń, chyba że doręczenie następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W przypadku nie wskazania pełnomocnika do doręczeń zgodnie z art. 40 § 5 Kpa przeznaczone dla tej strony pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia. Ustanowienie pełnomocnika do doręczeń nie stanowi podstawy dla pełnomocnika do reprezentowania mocodawcy w toku postępowania, gdyż zakres umocowania ogranicza się wyłącznie do odbioru pism. Pełnomocnictwo do doręczeń może być odwołane przez stronę w toku postępowania.

Zgodnie z art. 32 i art. 33 Kpa strona może działać przez pełnomocnika, którym może być każda osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie. Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa wraz z opłatą skarbową wynikającą z art. 1 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej - (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 ze zm.) w wysokości 17 zł.

Wójt Gminy Łańcut informuje, iż przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych - RODO (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.). Szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących prawach z tym związanych znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: www.bip.gminalancut.pl w zakładce ochrona danych osobowych.

Przejdź do wpisu