Menu Podmiotowe menu ikonka

Obwieszczenie RGN.6220.9.2021.MN

 • 18 czerwca 2021 14:39

Obwieszczenie dot. przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi gminnej publicznej klasy D „Rogoźno - Gać" w miejscowości Rogoźno i Kosina od km 0+000,00 do km 1+085,00 na działce nr 1178/2; 1179; 1181; 1182; 1183; 1184; 1185; 1186; 1187; 1188; 1190; 1310; 1311; 1312/1; 1312/2; 1313/1;1315/3; 1317/1; 1320/1; 1321/1; 1322/1; 1335; 1341 w obręb 0007 Rogoźno oraz na działkach nr: 4138/1; 4139/1; 4140/1; 4141/1; 4142/1; 4142/2; 4143/1; 4197/1; 4197/2; 4198/2; 4201; 4203/1; 4203/2; 4261/1; 4261/2; 4262; 4205/3; 4205/4 obręb 0005 Kosina, jednostka ewidencyjna 181004_2 gmina Łańcut".

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie KRO.5120.184.2021.KM

 • 17 czerwca 2021 10:34

Obwieszczenie dot. zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego w Kraczkowej" na działkach nr cw. 347/5, 347/6, 348, 349/7, 1229/1, 1229/2, 1189, 1356, 1302, 4624, 1113, 1114, 1102, 1101, 1096/3, 1096/4, 1096/5, 1096/6, 1515/1, 1517/2, 1517/1, 1518/2, 1518/1, 1072/2, 1072/3, 1071/9, 1071/10, 1071/7, 1071/4, 1524, 1525/8, 1044/2, 1043/2, 1029/6, 1029/4, 1528, 1529/1, 1530/1, 1530/7, 1532, 1533/18, 1531, 1008/4, 992/3, 1338, 1339, 1345/2, 1346/1, 1219, 375/2, 1216/4, 1216/2, 1348/1, 1347/1, 1215/4, 1215/2, 1212, 1407, 1408/1, 1410, 1411/2, 1411/1, 1434/1, 1352, 1103, 1072/4 w miejscowości Kraczkowa.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie I-IV.746.2.7.2021

 • 17 czerwca 2021 10:26

Obwieszczenie dot. lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa odcinka linii elektroenergetycznej SN 15kV w ramach zadania pod nazwą: „Budowa odcinka linii elektroenergetycznej SN 15kV GPZ Głuchów - Sokołów I od słupa 1 do 13, od 13 do 3 wraz z ODG. Do stacji TRAFO Łańcut Szenwalda w miejscowości Głuchów Gmina Łańcut i w miejscowości Łańcut, Miasto Łańcut", na działce nr ewid. 774/4 obręb 0003 Głuchów gmina Łańcut, na terenie kolejowym zamkniętym".

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.43.2021.WK

 • 15 czerwca 2021 15:00

 Zawiadamia się, że został zgromadzony materiał dowodowy w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w Soninie" na działkach nr ew. 647/2, 650/2, 653/3, 653/2, 653/1 w miejscowości Sonina 

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.42.2021.WK

 • 15 czerwca 2021 14:54

 Zawiadamia się, że został zgromadzony materiał dowodowy w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia" na działkach nr ew. 101/5,100, 80, 79/2 w miejscowości Wysoka 

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.41.2021.WK

 • 15 czerwca 2021 14:46

 Zawiadamia się, że został zgromadzony materiał dowodowy w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia" na działkach nr ew. 2714/11, 2714/16, 2714/18, 2714/14 w miejscowości Wysoka 

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie Starosty Łańcuckiego w sprawie aktualizacji informacji zawartych w ewidencji gruntów

 • 15 czerwca 2021 14:40

Zawiadomienie Starosty Łańcuckiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie aktualizacji informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków dot. działek nr 1332, 2516/2 położonych w obrębie kosina, gm. Łańcut.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.40.2021.WK

 • 15 czerwca 2021 14:38

Wójt Gminy Łańcut zawiadamia się, że został zgromadzony materiał dowodowy w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia" na działkach nr ew. 599/2, 597/3, 599/6, 599/7 w miejscowości Wysoka

Przejdź do wpisu

Zawiadomienie Starosty Łańcuckiego

 • 15 czerwca 2021 14:33

Zawiadomienie Starosty Łańcuckiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie aktualizacji informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków dot. działek nr 731/2, 731/3, 857/2 położonych w obrębie Sonina, gm. Łańcut.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie I-IV.746.2.7.2021

 • 15 czerwca 2021 14:14

Obwieszczenie dot. „Budowy odcinka linii elektroenergetycznej SN 15kV w ramach zadania pod nazwą: „Budowa odcinka linii elektroenergetycznej SN 15kV GPZ Głuchów - Sokołów I od słupa 1 do 13, od 13 do 3 wraz z ODG. Do stacji TRAFO Łańcut Szenwalda w miejscowości Głuchów Gmina Łańcut i w miejscowości Łańcut, Miasto Łańcut", na działce nr ewid. 774/4 obręb 0003 Głuchów gmina Łańcut, na terenie kolejowym zamkniętym"

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie KRO.5120.184.2021.KM

 • 15 czerwca 2021 13:27

Obwieszczenie dot. „Budowy sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego w Kraczkowej" na działkach nr ew. 347/5, 347/6, 348, 349/7, 1229/1, 1229/2, 1189, 1356, 1302, 4624, 1113, 1114, 1102, 1101, 1096/3, 1096/4, 1096/5, 1096/6, 1515/1, 1517/2, 1517/1, 1518/2, 1518/1, 1072/2, 1072/3, 1071/9, 1071/10, 1071/7, 1071/4, 1524, 1525/8, 1044/2, 1043/2, 1029/6, 1029/4, 1528, 1529/1, 1530/1, 1530/7, 1532, 1533/18, 1531, 1008/4, 992/3, 1338, 1339, 1345/2, 1346/1, 1219, 375/2, 1216/4, 1216/2, 1348/1, 1347/1, 1215/4, 1215/2, 1212, 1407, 1408/1, 1410, 1411/2, 1411/1, 1434/1, 1352, 1103, 1072/4 w miejscowości Kraczkowa

Przejdź do wpisu

Mobilny Punkt Spisowy w Albigowej

 • 15 czerwca 2021 13:16

Wójt Gminy Łańcut - Gminny Komisarz Spisowy zaprasza mieszkańców gminy Łańcut potrzebujących wsparcia do dokonania samospisu do skorzystania z możliwości udziału w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, podczas dyżuru członków Gminnego Biura Spisowego w Ośrodku Kultury w Albigowej w dniu 24 czerwca 2021r. (czwartek) w godzinach 12.00 - 17.00

Przy dokonywaniu spisu będzie potrzebny numer PESEL własny i pozostałych domowników.

Udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 jest obowiązkowy.

Serdecznie zapraszamy!

Przejdź do wpisu

Mobilny Punkt Spisowy w Handzlówce

 • 15 czerwca 2021 13:06

Wójt Gminy Łańcut - Gminny Komisarz Spisowy zaprasza mieszkańców gminy Łańcut potrzebujących wsparcia do dokonania samospisu do skorzystania z możliwości udziału w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, podczas dyżuru członków Gminnego Biura Spisowego w Ośrodku Kultury w Handzlówce w dniu 22 czerwca 2021r. (wtorek) w godzinach 11:00 - 16:00

Przy dokonywaniu spisu będzie potrzebny numer PESEL własny i pozostałych domowników.

Udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 jest obowiązkowy.

Serdecznie zapraszamy!

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie ŁP.6220.1.2021

 • 15 czerwca 2021 12:52

Ogłoszenie dot. przedsiewzięcia pn. Przebudowa drogi powiatowej DP 1517R w Gminie Białobrzegi na działkach ewidencyjnych nr 330, 500, 162, 535/7, 516, 523, 529, 522/1, 572, 481, 331 położonych w miejscowości Korniaktów Południowy, gmina Białobrzegi

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie 6220.1.2021.ŁP

 • 15 czerwca 2021 12:50

Obwieszczenie dot. przedsiewzięcia pn. Przebudiwa drogi powiatowej DP 1517R w Gminie Białobrzegi na działkach ewidencyjnych nr 330, 500, 162, 535/7, 516, 523, 529, 522/1, 572, 481, 331 położonych w miejscowości Korniaktów Południowy, gmina Białobrzegi - informacja o wydaniu decyzji środowiskowej

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie ŁP.6220.1.2021

 • 15 czerwca 2021 12:42

Obwieszczenie dot. przedsiewzięcia pn. Przebudiwa drogi powiatowej DP 1517R w Gminie Białobrzegi na działkach ewidencyjnych nr 330, 500, 162, 535/7, 516, 523, 529, 522/1, 572, 481, 331 położonych w miejscowości Korniaktów Południowy, gmina Białobrzegi

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.34.2021.WK

 • 10 czerwca 2021 14:23

Zawiadamia się, że został zgromadzony materiał dowodowy w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa odcinka linii elektroenergetycznej kablowej SN 15 kV GPZ Głuchów - Sokołów I od słupa 1 do 13, od słupa 13 do 3 wraz z odg. do stacji trafo Łańcut Szenwalda w miejscowości Głuchów, gmina Łańcut i w miejscowości Łańcut, Miasto Łańcut na działkach nr ew. 989/2, 988/29, 988/27, 988/23, 980/15, 980/3, 980/11, 979/9, 776/7, 777/4, 794, 800, 803/2, 820/2, 822/2, 295, 1460/2, 265, 264, 263, 259, 257/3, 114/3, 114/4, 287, 282, 357, 258, 1485, 979/7, 776/1, 977/1 w miejscowości Głuchów, na działkach nr ew. 1270/2,1269,1265, 1260/4, 1213/1, 1209/3, 1197, 5988/1, 1202, 1199/9, 1279/2, 3523/1, 3524, 3525, 3526/9, 3528/1, 3528/6, 3528/11, 3529/8, 3529/16, 3529/12, 3566/1, 1214, 3526/7, 3529/9, 3529/13, 1283, 1282, 1281,1280/1,1199/6 w Mieście Łańcut.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RGN.6220.5.2021.MN

 • 09 czerwca 2021 14:28

Obwieszczenie dot. realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi gminnej publicznej klasy „D" - dojazdowej Albigowa - Granice km 0+000,00 - 2+577,39 wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej w m. Albigowa"

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.38.2021.WK

 • 08 czerwca 2021 12:21

Zawiadamia się, że został zgromadzony materiał dowodowy w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego w Kraczkowej" na działkach nr ew. 347/5, 347/6, 348, 349/7,1229/1, 1229/2, 1189,1356, 1302, 4624,1113, 1114, 1102, 1101, 1096/3, 1096/4, 1096/5, 1096/6, 1515/1, 1517/2, 1517/1, 1518/2, 1518/1, 1072/2, 1072/3, 1071/9, 1071/10, 1071/7, 1071/4, 1524, 1525/8, 1044/2,1043/2, 1029/6, 1029/4, 1528, 1529/1, 1530/1, 1530/7, 1532, 1533/18, 1531, 1008/4, 992/3, 1338, 1339, 1345/2, 1346/1, 1219, 375/2, 1216/4, 1216/2, 1348/1, 1347/1, 1215/4, 1215/2,1212, 1407,1408/1, 1410, 1411/2, 1411/1, 1434/1, 1352,1103,1072/4 w miejscowości Kraczkowa

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.28.2021.WK

 • 08 czerwca 2021 11:50

Zawiadamia się, że został zgromadzony materiał dowodowy w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa odcinka kablowego jednotorowej linii 110 kV Łańcut - Pruchnik, od wyprowadzenia ze stacji 110/15 kV Łańcut do słupa kablowego nr 1, wraz z kanalizacją teletechniczną oraz skablowaniem linii 15 kV" na działkach nr ew. 1002/7,1009/2,1013/8,1016/1,1015/2 w miejscowości Głuchów oraz na działkach nr ew. 699, 707/3, 740, 731/2, 766/2, 766/1, 780, 784/1, 784/2, 792,1155/2, 1155/1,1156/1, 1156/2,1162,1174/2, 1208, 1186, 1199,1207,1241, 1215,1216 w miejscowości Sonina

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.39.2021.WK

 • 08 czerwca 2021 11:27

Wójt Gminy Łańcut zawiadamia się, że został zgromadzony materiał dowodowy w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia o znaczeniu lokalnym" na działkach nr ew. 618/1, 618/2, 618/3, 617/2, 617/1, 603/4 w miejscowości Głuchów oraz na działkach nr ew. 671/2, 682/1, 683/1, 684 w miejscowości Dębina

Przejdź do wpisu

Kołospis - konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich - NSP 2021

 • 08 czerwca 2021 07:48

Kołospis - konkurs polega zachęceniu przez jego uczestników jak największej liczby osób do wypełnienia przez internet formularza Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań

Przejdź do wpisu

Konkurs plastyczny - Narodowy Spis Powszechny 2021

 • 08 czerwca 2021 07:28

"Mój dom, moja rodzina, moja miejscowość" - konkurs plastyczny organizowany w ramach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań

Plakat przedstawiający informacje nt. konkursu

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie ŚR-IV.6333.17.2021

 • 07 czerwca 2021 14:39

Informacja dot. szkód w uprawach rolnych

ŚR-IV.6333.17.2021

Uprzejmie Państwa informuję, że Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, działając na podstawie § 13zh ust. 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 187 z późn. zm.) w dniu 28 maja br. ogłosił, że od dnia 7 do 30 czerwca br. producenci rolni, w których gospodarstwach rolnych powstały szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2020 r. suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich i wynoszą powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej mogą składać wnioski o pomoc do ARiMR.

Wnioski należy złożyć do kierownika biura powiatowego ARiMR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego. Do wniosku o udzielenie pomocy należy dołączyć m.in. kopię protokołu oszacowania szkód.

Formularz wniosku o udzielenie pomocy będzie dostępny na stronie internetowej ARiMR (www.arimr.gov.pl).

Stosownie do powyższego proszę o rozpropagowanie powyższej informacji wśród producentów rolnych, którzy zostali poszkodowani na skutek wystąpienia w roku ubiegłym ww. klęsk

Przejdź do wpisu

NSP - kolejna loteria już 8 czerwca br.

 • 01 czerwca 2021 14:20

Dokonałeś samospisu? Weź udział w Loterii i zdobądź jedną z setek nagród. Spisz się i wygraj nagrody.

Przejdź do wpisu

Mobilny Punkt Spisowy

 • 27 maja 2021 13:11

Wójt Gminy Łańcut - Gminny Komisarz Spisowy zaprasza mieszkańców gminy Łańcut do skorzystania z możliwości udziału w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, podczas dyżuru członków Gminnego Biura Spisowego w Domu Ludowym w Kraczkowej w dniu 1 czerwca 2021r. (wtorek) w godzinach 12.00-17.00

Przejdź do wpisu

Loteria Spisowa ZSP

 • 25 maja 2021 10:50

Narodowy Spis Powszechny 2021 - spisz się i wygraj nagrody.

Przejdź do wpisu

Rachmistrzowie spisowi - numery telefonów

 • 21 maja 2021 12:10

Numery telefonów do rachmistrzów spisowych

Przejdź do wpisu

Rodzina wspierająca

 • 21 maja 2021 11:51

Informacja dla wszystkich rodzin, które chcą wspierać i pomagać tym rodzinom, które z różnych względów nie radzą sobie z obowiazkiem opieki i wychowania 

Przejdź do wpisu

Zarządzenie Nr 60/21

 • 19 maja 2021 09:53

Zarządzenie Nr 60/2021 Wójta Gminy Łańcut z dnia 7 maja 2021 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem

Przejdź do wpisu

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Łańcut z organizacjami pozarządowymi

 • 17 maja 2021 00:00

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Łańcut z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RGN.6233.4.2021.KW

 • 06 maja 2021 00:00

Decyzja zezwalająca na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RGN.4120.20.2020

 • 27 października 2020 11:12

Obwieszczenie w sprawie wyłączenia z Gminnej Ewidencji Zabytków karty adresowej nr GEZ 248/1712 mostu na potoku Sawa - działka nr ew. 1088 - położonego w miejscowości Handzlówka, w ciągu drogi gminnej - nr działki 763. 

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RGN.6220.14.2020.MN.JK

 • 13 października 2020 12:47

Obwieszczenie Wójta Gminy Łańcut dot. "Przebudowy drogi powiatowej DP 1517R Korniaktów-Rogóżno" 

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RGN.6220.14.2020.MN.JK

 • 13 października 2020 12:48

Obwieszczenie Wójta Gminy Łańcut dot. "Przebudowy drogi powiatowej DP 1517R Korniaktów-Rogóżno" 

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RGN.6220.10.2020

 • 12 października 2020 09:18

Obwieszczenie dotyczące "Rozbudowy budynku magazynowego na części dz. nr ew. 1484 w Głuchowie"

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RGN.6220.13.2020

 • 12 października 2020 10:10

Obwieszczenie dot. "Przebudowy drogi powiatowej DP 1523R Białobrzegi-Kosina"

Przejdź do wpisu

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych

 • 12 października 2020 10:43

Wójt Gminy Łańcut przedstawia do konsultacji projekt rocznego Programu współpracy Gminy Łańcut z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 r. 

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.54.2020.WK

 • 24 sierpnia 2020 08:31

Obwieszczenie dot. „Budowy sieci gazowej średniego ciśnienia" na działkach nr ew. 210/6, 219/6, 219/10, 219/9, 225/4, 226/2, 233/8 w miejscowości Wysoka

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.60.2020.WK

 • 24 sierpnia 2020 12:02

Obwieszczenie dot. „Budowy sieci gazowej średniego ciśnienia" na działkach nr ew. 324/2, 326/5, 326/3, 329/3 w miejscowości Cierpisz

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.51.2020.WK

 • 21 sierpnia 2020 13:53

Obwieszczenie dot. „Budowy sieci gazowej średniego ciśnienia" na działkach nr ew. 2026, 2027, 2012, 2003/1,1998,
1996/2 w miejscowości Handzlówka" 
 


Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.56.2020.WK

 • 21 sierpnia 2020 14:41

Obwieszczenie dot. „Budowy stacji ochrony katodowej SOK Głuchów na gazociągach w/c DN700 Głuchów-Sędziszów; DN700 Głuchów-Sędziszów odg. Husów; DN700 Jarosław-Sędziszów; DN400 Jarosław-Sędziszów" na działkach nr ew. 1466/1, 1466/2 w miejscowości Głuchów

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.53.2020.WK

 • 20 sierpnia 2020 12:44

Obwieszczenie dot. "Budowy sieci gazowej średniego ciśnienia o znaczeniu lokalnym" na działce nr ew. 910/3 w miejscowości Głuchów

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.50.2020.WK

 • 19 sierpnia 2020 13:11

Obwieszczenie dot. „Budowy sieci gazowej średniego ciśnienia" na działkach nr ew. 1810/1,1805,1753/3,1753/2 w miejscowości Handzlówka

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.64.2020.WK

 • 19 sierpnia 2020 13:17

Obwieszczenie dot. „Budowy sieci gazowej średniego ciśnienia o znaczeniu lokalnym" na działkach nr ew. 173, 205/2, 205/1 w miejscowości Cierpisz

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.47.2020.WK

 • 17 sierpnia 2020 11:47

Obwieszczenie dot. "Budowy stacji gazowej redukcyjno-pomiarowej Kraczkowa Q=1000m3/h wraz z likwidacją stacji istniejącej" na działkach nr ew. 557/2, 557/13 w miejscowości Kraczkowa

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.48.2020.WK

 • 17 sierpnia 2020 11:56

Obwieszczenie dot. „Budowy sieci wodociągowej" na działkach nr ew. gr. 215/2, 315/5, 315/7, 314/2, 313/3, 310/6, 308/5 w miejscowości Głuchów
 


Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.63.2020.WK

 • 11 sierpnia 2020 07:41

Obwieszczenie dot. „Budowy sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego w miejscowościach Sonina i Głuchów" na działkach nr ew. 691/1, 697, 699, 701, 706 w miejscowości Sonina oraz na działkach nrew. 1014/6, 1014/7, 1014/8, 1015/1, 1016/1, 1016/3, 1027/2, 1056/2,1020, 1043/2, 1043/1, 1018, 1013/6, 1013/10, 1012/2, 1057/2, 1005, 1004, 999/1, 995, 1059, 992/2, 990, 989/2,1063/2, 982/4 w miejscowości Głuchów

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.49.2020.WK

 • 11 sierpnia 2020 08:01

Obwieszczenie dot. „Budowy odcinka sieci kanalizacyjnej i odcinka sieci wodnej" na działkach nr ew. 1321/1, 1341/6,1341/5, 1341/14,1341/13,1322/2 w miejscowości Głuchów

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.61.2020.WK

 • 11 sierpnia 2020 08:12

Obwieszczenie dot. „Rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej" na działkach nr ew. 3035/5, 3033/12, 3033/13, 3033/14, 3033/15, 3037/6, 3042/4, 3041/1 w miejscowości Kraczkowa

Przejdź do wpisu

Treści archiwalne:

Mobilny Punkt Spisowy w Kosinie

 • 11 czerwca 2021 08:42

Wójt Gminy Łańcut - Gminny Komisarz Spisowy zaprasza mieszkańców gminy Łańcut potrzebujących wsparcia do dokonania samospisu do skorzystania z możliwości udziału w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, podczas dyżuru członków Gminnego Biura Spisowego w Ośrodku Kultury w Kosinie w dniu 16 czerwca 2021r. (środa) w godzinach 11.00 - 17.00

Przy dokonywaniu spisu będzie potrzebny numer PESEL własny i pozostałych domowników.

Plakat informacyjny o Mobilnym Punkcie Spisowym

Przejdź do wpisu

Mobilny Punkt Spisowy w Rogóżnie

 • 11 czerwca 2021 08:05

Wójt Gminy Łańcut - Gminny Komisarz Spisowy zaprasza mieszkańców gminy Łańcut potrzebujących wsparcia do dokonania samospisu do skorzystania z możliwości udziału w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, podczas dyżuru członków Gminnego Biura Spisowego w Ośrodku Kultury w Rogóżnie w dniu 17 czerwca 2021r. (czwartek) w godzinach 11.00-16.00

Przy dokonywaniu spisu będzie potrzebny numer PESEL własny i pozostałych domowników.

Plakat informacyjny o terminie i miejscu NSP

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.27.2021.WK

 • 02 czerwca 2021 12:39

"Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w Albigowej"

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.25.2021.WK

 • 02 czerwca 2021 12:27

Obwieszczenie dot. "Budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w Kraczkowej"

Przejdź do wpisu

NSP 2021. Mobilny Punkt Spisowy w Cierpiszu

 • 02 czerwca 2021 11:26

Wójt Gminy Łańcut - Gminny Komisarz Spisowy zaprasza mieszkańców gminy Łańcut potrzebujących wsparcia do dokonania samospisu do skorzystania z możliwości udziału w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, podczas dyżuru członków Gminnego Biura Spisowego w Szkole Podstawowej w Cierpiszu w dniu 10 czerwca 2021r. (czwartek) w godzinach 11.00 - 16.00

Przy dokonywaniu spisu będzie potrzebny numer PESEL własny i pozostałych domowników.

Serdecznie zapraszamy!

Przejdź do wpisu

NSP 2021. Mobilny Punkt Spisowy w Wysokiej

 • 02 czerwca 2021 11:23

Wójt Gminy Łańcut - Gminny Komisarz Spisowy zaprasza mieszkańców gminy Łańcut potrzebujących wsparcia do dokonania samospisu do skorzystania z możliwości udziału w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, podczas dyżuru członków Gminnego Biura Spisowego w Ośrodku Kultury w Wysokiej w dniu 9 czerwca 2021r. (środa) w godzinach 11.00 - 17.00

Przy dokonywaniu spisu będzie potrzebny numer PESEL własny i pozostałych domowników.

Serdecznie zapraszamy!

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.21.2021.WK

 • 01 czerwca 2021 09:14

Wójt Gminy Łańcut zawiadamia, że w dniu 31.05.2021 r. została wydana decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w Kraczkowej" na działkach nr ew. 1248/2,1231,1249 w miejscowości Kraczkowa

RZP.6733.21.2021.WK

Łańcut, 2021-05-31

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY ŁAŃCUT

Wójt Gminy Łańcut działając na postawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735) zawiadamia, że w dniu 31.05.2021 r. została wydana decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.:

„Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w Kraczkowej" na działkach nr ew. 1248/2,1231,1249 w miejscowości Kraczkowa

Pouczenie

Z decyzją można zapoznać się w Urzędzie Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut.

Stronom postępowania, którym decyzja bezpośrednio nie została doręczona, przysługuje odwołanie od decyzji Wójta Gminy Łańcut do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie. Odwołanie składa się za pośrednictwem Wójta Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut w terminie 14 dni po upływie czternastu dni od publicznego obwieszczenia.

Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Obwieszczenie umieszczono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łańcut, Biuletynie Informacji Publicznej oraz w miejscowości Kraczkowa na okres 14 dni.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.24.2021.WK

 • 01 czerwca 2021 08:53

Wójt Gminy Łańcut zawiadamia, że w dniu 31.05.2021 r. została wydana decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w Kraczkowej na działce nr ew. 2390/2 w miejscowości Kraczkowa

RZP.6733.24.2021.WK

Łańcut, 2021-05-31

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY ŁAŃCUT

Wójt Gminy Łańcut działając na postawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735) zawiadamia, że w dniu 31.05.2021 r. została wydana decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.:

Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w Kraczkowej na działce nr ew. 2390/2 w miejscowości Kraczkowa

Pouczenie

Z decyzją można zapoznać się w Urzędzie Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut.

Stronom postępowania, którym decyzja bezpośrednio nie została doręczona, przysługuje odwołanie od decyzji Wójta Gminy Łańcut do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie. Odwołanie składa się za pośrednictwem Wójta Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut w terminie 14 dni po upływie czternastu dni od publicznego obwieszczenia.

Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Obwieszczenie umieszczono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łańcut, Biuletynie Informacji Publicznej oraz w miejscowości Kraczkowa na okres 14 dni.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.46.2021.WK

 • 01 czerwca 2021 08:44

Podaje się do publicznej wiadomości, że na wniosek P. Daniela Mazur z dnia 24.05.2021 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej" na działkach nr ew. 11/6, 11/7 w miejscowości Albigowa oraz na działkach nr ew. 1872/1, 1872/2, 1872/3, 1872/4, 1873/2, 1874/3,1870, 1877/9 w miejscowości Kraczkowa

RZP.6733.46.2021.WK

Łańcut, 2021-05-26

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY ŁAŃCUT

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741), oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735), podaje się do publicznej wiadomości, że na wniosek P. Daniela Mazur z dnia 24.05.2021 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.:

„Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej" na działkach nr ew. 11/6, 11/7 w miejscowości Albigowa oraz na działkach nr ew. 1872/1, 1872/2, 1872/3, 1872/4, 1873/2, 1874/3,1870, 1877/9 w miejscowości Kraczkowa

Pouczenie

Stosownie do art. 53 ust. 1. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz postanowieniach i decyzji kończącej postępowanie strony zawiadamia się w drodze obwieszczenia, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości. Inwestora oraz właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, na których będą lokalizowane inwestycje celu publicznego, zawiadamia się na piśmie.

Strony postępowania, mogą zapoznać się zamierzeniem inwestora w Urzędzie Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut w terminie 7 dni po upływie czternastu dni od publicznego obwieszczenia. Organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Czynny udział strony w każdym stadium postępowania ma na celu zapewnienie jej wpływu na dokładne wyjaśnienie stanu faktycznego sprawy, zgodnie z zasadą ogólną prawdy obiektywnej, wyrażoną w art. 7 Kpa. Zgodnie z art. 40 § 4 Kpa Strona , która nie ma miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu albo siedziby w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w Rzeczypospolitej Polskiej i nie działa za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązana wskazać w Rzeczypospolitej Polskiej pełnomocnika do doręczeń, chyba że doręczenie następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W przypadku nie wskazania pełnomocnika do doręczeń zgodnie z art. 40 § 5 Kpa przeznaczone dla tej strony pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia. Ustanowienie pełnomocnika do doręczeń nie stanowi podstawy dla pełnomocnika do reprezentowania mocodawcy w toku postępowania, gdyż zakres umocowania ogranicza się wyłącznie do odbioru pism. Pełnomocnictwo do doręczeń może być odwołane przez stronę w toku postępowania. Zgodnie z art. 32 i art. 33 Kpa strona może działać przez pełnomocnika, którym może być każda osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie. Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa wraz z opłatą skarbową wynikającą z art. 1 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej - (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 ze zm.) w wysokości 17 zł.

Wójt Gminy Łańcut informuje, iż przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych - RODO (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.). Szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących prawach z tym związanych znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: www.bip.gminalancut.pl w zakładce ochrona danych osobowych.

Obwieszczenie umieszczono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łańcut, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w miejscowościach Albigowa i Kraczkowa na okres 14 dni.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.18.2021.WK

 • 01 czerwca 2021 08:21

 Wójt Gminy Łańcut zawiadamia, że w dniu 28.05.2021 r. została wydana decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego" na działkach nr ew. 978/2, 992/1, 996/1, 996/2 w miejscowości Głuchów, na działkach nr ew. 695/1, 695/2, 697 w miejscowości Sonina oraz na działkach nr ew. 5186/4, 5187/4, 5187/5, 5187/2, 5188/11 w Mieście Łańcut 

RZP.6733.18.2021.WK 

Łańcut, 2021-05-28

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY ŁAŃCUT

Wójt Gminy Łańcut działając na postawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735) zawiadamia, że w dniu 28.05.2021 r. została wydana decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.:

„Budowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego" na działkach nr ew. 978/2, 992/1, 996/1, 996/2 w miejscowości Głuchów, na działkach nr ew. 695/1, 695/2, 697 w miejscowości Sonina oraz na działkach nr ew. 5186/4, 5187/4, 5187/5, 5187/2, 5188/11 w Mieście Łańcut

Pouczenie

Z decyzją można zapoznać się w Urzędzie Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut.

Stronom postępowania, którym decyzja bezpośrednio nie została doręczona, przysługuje odwołanie od decyzji Wójta Gminy Łańcut do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie. Odwołanie składa się za pośrednictwem Wójta Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut w terminie 14 dni po upływie czternastu dni od publicznego obwieszczenia.

Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Obwieszczenie umieszczono na tablicach ogłoszeń i w Biuletynach Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łańcut oraz Urzędu Miasta Łańcuta, a także w miejscowościach Głuchów i Sonina oraz Mieście Łańcut na okres 14 dni

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.12.2021.WK

 • 01 czerwca 2021 08:08

Zawiadomienie dot. „Budowy sieci elektroenergetycznej SN 15 kV wraz z kanalizacją kablową do kabli światłowodowych w ramach zadania inwestycyjnego: „Przebudowa linii napowietrznej SN 15 kV GPZ Głuchów - RPZW trzon od stanowiska nr 1-17 (z wyłączeniem odcinków kolidujących z budową łącznika A4 z DK94) w miejscowości Łańcut, gmina Łańcut"" na działkach nr ew. 992/2, 991/2, 989/2, 988/29, 988/27, 988/23, 980/15, 980/3, 980/11, 979/9, 979/7, 977/1, 777/5, 777/6, 777/4, 94, 93, 979/2 w miejscowości Głuchów oraz na działkach nr ew. 1279/2,1279/1,1275,1272/2,1272/1,1271,1246,1287/1 w Mieście Łańcut

RZP.6733.12.2021.WK

Łańcut, 2021-05-25

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 131 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735)

zawiadamiam

że w dniu 18.05.2021 r. do Urzędu Gminy Łańcut wpłynęło odwołanie P. Ewy Bieniasz skierowane do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie, od decyzji Wójta Gminy Łańcut znak: RZP.6733.12.2021 z dnia 29.04.2021 r. ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.:

„Budowa sieci elektroenergetycznej SN 15 kV wraz z kanalizacją kablową do kabli światłowodowych w ramach zadania inwestycyjnego: „Przebudowa linii napowietrznej SN 15 kV GPZ Głuchów - RPZW trzon od stanowiska nr 1-17 (z wyłączeniem odcinków kolidujących z budową łącznika A4 z DK94) w miejscowości Łańcut, gmina Łańcut"" na działkach nr ew. 992/2, 991/2, 989/2, 988/29, 988/27, 988/23, 980/15, 980/3, 980/11, 979/9, 979/7, 977/1, 777/5, 777/6, 777/4, 94, 93, 979/2 w miejscowości Głuchów oraz na działkach nr ew. 1279/2,1279/1,1275,1272/2,1272/1,1271,1246,1287/1 w Mieście Łańcut

w związku z czym organ przesłał komplet dokumentów do organu wyższego stopnia.

Obwieszczenie umieszczono na tablicach ogłoszeń i Biuletynach Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łańcut oraz Urzędu Miasta Łańcuta, a także w miejscowości Głuchów oraz Mieście Łańcut na okres 14 dni.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.19.2021.WK

 • 01 czerwca 2021 07:44

Wójt Gminy Łańcut zawiadamia, że została wydana decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia" na działkach nr ew. 735, 785/1 w miejscowości Cierpisz

RZP.6733.19.2021.WK

Łańcut, 2021-05-28

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY ŁAŃCUT

Wójt Gminy Łańcut działając na postawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735) zawiadamia, że w dniu 28.05.2021 r. została wydana decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.:

„Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia" na działkach nr ew. 735, 785/1 w miejscowości Cierpisz

Pouczenie

Z decyzją można zapoznać się w Urzędzie Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut.

Stronom postępowania, którym decyzja bezpośrednio nie została doręczona, przysługuje odwołanie od decyzji Wójta Gminy Łańcut do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie. Odwołanie składa się za pośrednictwem Wójta Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut w terminie 14 dni po upływie czternastu dni od publicznego obwieszczenia.

Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Obwieszczenie umieszczono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łańcut, Biuletynie Informacji Publicznej oraz w miejscowości Cierpisz na okres 14 dni.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RGN.6220.11.2021.MN

 • 28 maja 2021 13:27

Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 25.05.2021 r. na wniosek Wójta Gminy Łańcut ul. Mickiewicza 2a, 37- 100 Łańcut, uzupełniony w dniu 25.05.2021 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w przedmiocie wydania decyzji dla przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi gminnej publicznej klasy D „Kosina - Markowa" w miejscowości Kosina od km 0+000,00 do km 1+600,00 na działce nr na dz. o nr ew. 3125; 3141/2; 3141/3; 3141/4; 3162/2; 3162/3; 3162/4; 3163/2; 3164/1; 3164/2; 3165; 3169/1; 3170/1; 3172/3; 3172/5; 3173/1; 3174/3; 3174/5; 3174/6; 3175/3; 3175/4; 3176/2; 3176/5; 3176/6; 3177/2; 3300; 3301; 3302; 3308/1; 3308/2; 3308/3; 3308/4; 3313; 3314; 3315; 3322/1; 3324/4; 3327/4; 3328 położonej w obrębie 0005 Kosina, jednostka ewidencyjna 181004_2 gmina Łańcut oraz na dz. o nr ew. 1807; 2198; 2199; 2210; 2211; 2230/1; 2231; 2336; 2342; położonej w obrębie 0002 Markowa, jednostka ewidencyjna 181005_2 gmina Markowa".

RGN.6220.11.2021.MN

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŁAŃCUT

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U.2021 poz. 735), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U.2021 poz. 247) podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 25.05.2021 r. na wniosek Wójta Gminy Łańcut ul. Mickiewicza 2a, 37- 100 Łańcut, uzupełniony w dniu 25.05.2021 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w przedmiocie wydania decyzji dla przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi gminnej publicznej klasy D „Kosina - Markowa" w miejscowości Kosina od km 0+000,00 do km 1+600,00 na działce nr na dz. o nr ew. 3125; 3141/2; 3141/3; 3141/4; 3162/2; 3162/3; 3162/4; 3163/2; 3164/1; 3164/2; 3165; 3169/1; 3170/1; 3172/3; 3172/5; 3173/1; 3174/3; 3174/5; 3174/6; 3175/3; 3175/4; 3176/2; 3176/5; 3176/6; 3177/2; 3300; 3301; 3302; 3308/1; 3308/2; 3308/3; 3308/4; 3313; 3314; 3315; 3322/1; 3324/4; 3327/4; 3328 położonej w obrębie 0005 Kosina, jednostka ewidencyjna 181004_2 gmina Łańcut oraz na dz. o nr ew. 1807; 2198; 2199; 2210; 2211; 2230/1; 2231; 2336; 2342; położonej w obrębie 0002 Markowa, jednostka ewidencyjna 181005_2 gmina Markowa". Zgodnie z brzmieniem art. 49 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie o wszczęciu postępowania będzie uważane za doręczone po upływie 14 dniowego ustawowego terminu liczonego od dnia publicznego ogłoszenia.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZ.ZUZ.1.4210.208.2021.KKn

 • 27 maja 2021 13:30

Informacja dot. usługi wodnej tj. wprowadzanie ścieków z przelewu burzowego kanalizacji ogólnospławnej na terenie oczyszczalni ścieków w miejscowości Wola Dalsza istniejącym wylotem do wód rzeki Wisłok

 

RZ.ZUZ.1.4210.208.2021.KKn

Informacja

o wszczęciu postępowania administracyjnego

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Krośnie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, działając na podstawie z art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310 ze zm.), informuję że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną tj. wprowadzanie ścieków z przelewu burzowego kanalizacji ogólnospławnej na terenie oczyszczalni ścieków w miejscowości Wola Dalsza istniejącym wylotem do wód rzeki Wisłok

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.20.2021.WK

 • 27 maja 2021 10:49

Wójt Gminy Łańcut zawiadamia, że w dniu 25.05.2021 r. została wydana decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia" na działkach nr ew. 616/3, 616/4 w miejscowości Rogóżno

RZP.6733.20.2021.WK

Łańcut, 2021-05-25

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY ŁAŃCUT

Wójt Gminy Łańcut działając na postawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735) zawiadamia, że w dniu 25.05.2021 r. została wydana decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.:

„Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia" na działkach nr ew. 616/3, 616/4 w miejscowości Rogóżno

Pouczenie

Z decyzją można zapoznać się w Urzędzie Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut.

Stronom postępowania, którym decyzja bezpośrednio nie została doręczona, przysługuje odwołanie od decyzji Wójta Gminy Łańcut do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie. Odwołanie składa się za pośrednictwem Wójta Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut w terminie 14 dni po upływie czternastu dni od publicznego obwieszczenia.

Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

 

Obwieszczenie umieszczono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łańcut, Biuletynie Informacji Publicznej oraz w miejscowości Rogóżno na okres 14 dni.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.22.2021.WK

 • 27 maja 2021 10:30

Wójt Gminy Łańcut zawiadamia, że w dniu 25.05.2021 r. została wydana decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w Soninie" na działkach nr ew. 43, 44/2, 45/7 w miejscowości Sonina

RZP.6733.22.2021.WK

Łańcut, 2021-05-25

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY ŁAŃCUT

Wójt Gminy Łańcut działając na postawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735) zawiadamia, że w dniu 25.05.2021 r. została wydana decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w Soninie" na działkach nr ew. 43, 44/2, 45/7 w miejscowości Sonina

Pouczenie

Z decyzją można zapoznać się w Urzędzie Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut.

Stronom postępowania, którym decyzja bezpośrednio nie została doręczona, przysługuje odwołanie od decyzji Wójta Gminy Łańcut do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie. Odwołanie składa się za pośrednictwem Wójta Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut w terminie 14 dni po upływie czternastu dni od publicznego obwieszczenia.

Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Obwieszczenie umieszczono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łańcut, Biuletynie Informacji Publicznej oraz w miejscowości Sonina na okres 14 dni.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.23.2021.WK

 • 27 maja 2021 10:11

Wójt Gminy Łańcut zawiadamia, że w dniu 25.05.2021 r. została wydana decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w Rogoźnie" na działkach nr ew. 364, 373, 402/4 w miejscowości Rogóżno

RZP.6733.23.2021.WK

Łańcut, 2021-05-25

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY ŁAŃCUT

Wójt Gminy Łańcut działając na postawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735) zawiadamia, że w dniu 25.05.2021 r. została wydana decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.:

„Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w Rogoźnie" na działkach nr ew. 364, 373, 402/4 w miejscowości Rogóżno

Pouczenie

Z decyzją można zapoznać się w Urzędzie Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut.

Stronom postępowania, którym decyzja bezpośrednio nie została doręczona, przysługuje odwołanie od decyzji Wójta Gminy Łańcut do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie. Odwołanie składa się za pośrednictwem Wójta Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut w terminie 14 dni po upływie czternastu dni od publicznego obwieszczenia.

Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

 

Obwieszczenie umieszczono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łańcut, Biuletynie Informacji Publicznej oraz w miejscowości Rogoźno na okres 14 dni.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.45.2021.WK

 • 27 maja 2021 09:53

Podaje się do publicznej wiadomości, że na wniosek Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut z dnia 19.05.2021 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa trybun sportowych przy stadionie LKS „SAWA" Sonina" na działce nr ew. 892 w miejscowości Sonina

RZP.6733.45.2021.WK

Łańcut, 2021-05-25

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY ŁAŃCUT

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741), oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735), podaje się do publicznej wiadomości, że na wniosek Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut z dnia 19.05.2021 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.:

„Budowa trybun sportowych przy stadionie LKS „SAWA" Sonina" na działce nr ew. 892 w miejscowości Sonina

Pouczenie

Stosownie do art. 53 ust. 1. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz postanowieniach i decyzji kończącej postępowanie strony zawiadamia się w drodze obwieszczenia, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości. Inwestora oraz właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, na których będą lokalizowane inwestycje celu publicznego, zawiadamia się na piśmie.

Strony postępowania, mogą zapoznać się zamierzeniem inwestora w Urzędzie Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut w terminie 7 dni po upływie czternastu dni od publicznego obwieszczenia. Organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Czynny udział strony w każdym stadium postępowania ma na celu zapewnienie jej wpływu na dokładne wyjaśnienie stanu faktycznego sprawy, zgodnie z zasadą ogólną prawdy obiektywnej, wyrażoną w art. 7 Kpa. Zgodnie z art. 40 § 4 Kpa Strona , która nie ma miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu albo siedziby w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w Rzeczypospolitej Polskiej i nie działa za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązana wskazać w Rzeczypospolitej Polskiej pełnomocnika do doręczeń, chyba że doręczenie następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W przypadku nie wskazania pełnomocnika do doręczeń zgodnie z art. 40 § 5 Kpa przeznaczone dla tej strony pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia. Ustanowienie pełnomocnika do doręczeń nie stanowi podstawy dla pełnomocnika do reprezentowania mocodawcy w toku postępowania, gdyż zakres umocowania ogranicza się wyłącznie do odbioru pism. Pełnomocnictwo do doręczeń może być odwołane przez stronę w toku postępowania. Zgodnie z art. 32 i art. 33 Kpa strona może działać przez pełnomocnika, którym może być każda osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie. Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa wraz z opłatą skarbową wynikającą z art. 1 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej - (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 ze zm.) w wysokości 17 zł.

Wójt Gminy Łańcut informuje, iż przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych - RODO (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.). Szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących prawach z tym związanych znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: www.bip.gminalancut.pl w zakładce ochrona danych osobowych.

Obwieszczenie umieszczono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łańcut, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w miejscowości Sonina na okres 14 dni.

Przejdź do wpisu

Rozporządzenie Nr 19/21

 • 26 maja 2021 15:00

Rozporządzenie z dnia 20 maja 2021 r.  w sprawie uchylenia rozporządzenia w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) w województwie podkarpackim

Przejdź do wpisu

Debata nad raportem o stanie gminy Łańcut za 2020 r.

 • 26 maja 2021 14:35

Wójt Gminy Łańcut przedstawia Radzie Gminy Łańcut raport o stanie Gminy Łańcut za rok 2020 w terminie do 31 maja 2021 r. W debacie nad raportem o stanie Gminy Łańcut za 2020 rok zabierają głos radni oraz mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 50 osób, do Przewodniczącego Rady Gminy Łańcut.

ZGŁOSZENIE DO UDZIAŁU W DEBACIE NAD RAPORTEM O STANIE GMINY ŁAŃCUT  ZA 2020 ROK

Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) Wójt Gminy Łańcut przedstawia Radzie Gminy Łańcut raport o stanie Gminy Łańcut za rok 2020 w terminie do 31 maja 2021 r.

Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim.

W debacie nad raportem o stanie Gminy Łańcut za 2020 rok zabierają głos radni oraz mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 50 osób, do Przewodniczącego Rady Gminy Łańcut.

Zgodnie z ust. 8 art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady Gminy Łańcut zgłoszenia.

Sesja, na której zostanie przedstawiony raport o stanie Gminy Łańcut odbędzie się 8 czerwca 2021 r. W związku z powyższym zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 7 czerwca 2021 r. do godziny 10.00 w Urzędzie Gminy Łańcut ul. A. Mickiewicza 2 A, 37-100 Łańcut.

Formularz zgłoszenia do debaty jest dostępny w Urzędzie Gminy Łańcut, na stronie internetowej Gminy Łańcut oraz w BIP Urzędu Gminy Łańcut.

Przewodniczący

Rady Gminy Łańcut

Paweł Dąbek

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RGN.6220.9.2021.MN

 • 26 maja 2021 12:25

Obwieszczenie dot. przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi gminnej publicznej klasy D „Rogoźno - Gać" w miejscowości Rogoźno i Kosina od km 0+000,00 do km 1+085,00 na działce nr 1178/2; 1179; 1181; 1182; 1183; 1184; 1185; 1186; 1187; 1188; 1190; 1310; 1311; 1312/1; 1312/2; 1313/1;1315/3; 1317/1; 1320/1; 1321/1; 1322/1; 1335; 1341 w obręb 0007 Rogoźno oraz na działkach nr: 4138/1; 4139/1; 4140/1; 4141/1; 4142/1; 4142/2; 4143/1; 4197/1; 4197/2; 4198/2; 4201; 4203/1; 4203/2; 4261/1; 4261/2; 4262; 4205/3; 4205/4 obręb 0005 Kosina, jednostka ewidencyjna 181004_2 gmina Łańcut"

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŁAŃCUT

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U.2021 poz. 735) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U.2021 poz. 247) podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 25.05.2021 r. na wniosek Wójta Gminy Łańcut ul. Mickiewicza 2a, 37- 100 Łańcut, uzupełniony w dniu 25.05.2021 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w przedmiocie wydania decyzji dla przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi gminnej publicznej klasy D „Rogoźno - Gać" w miejscowości Rogoźno i Kosina od km 0+000,00 do km 1+085,00 na działce nr 1178/2; 1179; 1181; 1182; 1183; 1184; 1185; 1186; 1187; 1188; 1190; 1310; 1311; 1312/1; 1312/2; 1313/1;1315/3; 1317/1; 1320/1; 1321/1; 1322/1; 1335; 1341 w obręb 0007 Rogoźno oraz na działkach nr: 4138/1; 4139/1; 4140/1; 4141/1; 4142/1; 4142/2; 4143/1; 4197/1; 4197/2; 4198/2; 4201; 4203/1; 4203/2; 4261/1; 4261/2; 4262; 4205/3; 4205/4 obręb 0005 Kosina, jednostka ewidencyjna 181004_2 gmina Łańcut". Zgodnie z brzmieniem art. 49 § 2 Kodeks postępowania administracyjnego (Kpa) zawiadomienie o wszczęciu postępowania będzie uważane za doręczone po upływie 14 dniowego ustawowego terminu liczonego od dnia publicznego ogłoszenia.

POUCZENIE

Na podstawie art. 10 §1 Kpa, strony postępowania mogą zapoznać się z charakterem i zakresem przedsięwzięcia wnioskodawcy oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski telefonicznie nr 17 225 46 88, pocztą elektroniczną na adres: ug@gminalancut.pl lub listownie na adres: Urząd Gminy Łańcut ul. Mickiewicza 2 a, 37-100 Łańcut.

 1. Zgodnie z art. 32 Kpa strona może działać przez pełnomocnika, chyba że charakter czynności wymaga jej osobistego działania. Zgodnie z art. 33 Kpa pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, w formie dokumentu elektronicznego lub zgłoszone do protokołu. Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa.
 2. Strona, która nie ma miejsca, zamieszkania lub zwykłego pobytu albo siedziby w Rzeczpospolitej Polskiej lub i inym państwie członkowskim Unii Europejskiej, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w Rzeczpospolitej Polskiej i nie działa za pośrednictwem konsula Rzeczpospolitej Polskiej, jest obowiązana wskazać w Rzeczpospolitej Polskiej pełnomocnika do doręczeń, chyba że doręczenie następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej - art. 40 § 4 Kpa. W razie

niewskazania pełnomocnika do doręczeń przeznaczone dla tej strony pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia.

Zgodnie z art. 40 § 5 Kpa Strona może złożyć odpowiedź na pismo wszczynające postępowanie i wyjaśnienia na piśmie.

Zgodnie z art. 41 Kpa w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu zamieszkania, w tym adresu elektronicznego. W razie zaniedbania ww. obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RGN.6220.10.2021.MN

 • 25 maja 2021 14:27

Obwieszczenie dot. „Rozbudowy drogi gminnej publicznej „Puchałówka (Kosina -Rogoźno)" w miejscowościach Kosina i Rogoźno na terenie Gminy Łańcut wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej"

Przejdź do wpisu

Nabór na rachmistrzów spisowych NSP 2021

 • 25 maja 2021 10:59

Pan Jakub Czarnota - Gminny Komisarz Spisowy w Gminie Łańcut ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór uzupełniający kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. spisu powszechnego NSP 2021

Dnia 25 maja 2021 r., na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz.U. poz.1775, z późn.zm.) - zwany dalej NSP 2021.

Pan Jakub Czarnota - Gminny Komisarz Spisowy w Gminie Łańcut ogłasza otwarty
i konkurencyjny nabór uzupełniający kandydatów na rachmistrzów spisowych
wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. spisu powszechnego NSP 2021.

NSP 2021 jest przeprowadzany w terminie od dnia 1 kwietnia do dnia 30 września 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r., godz. 24.00.

Termin składania ofert: do 7 czerwca 2021 r.

Kandydat na rachmistrza spisowego powinien spełniać następujące warunki:

 • mieć ukończone 18 lat,
 • cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
 • posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
 • posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
 • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Informacje ogólne:

 1. Dane kandydatów na rachmistrzów spisowych są rejestrowane w Systemie Ewidencji Rachmistrzów (SER) przez upoważnionego pracownika Urzędu Gminy Łańcut. Kandydat na rachmistrza spisowego, którego dane zostaną zarejestrowane w systemie SER, otrzyma login do aplikacji e -learning. Na wskazany
  w ofercie adres e-mail zostanie wysłane hasło umożliwiające dostęp do systemu e-learning.
 2. Na podany w ofercie adres e-mail będą przekazywane informacje o terminie i formie szkolenia, którego ukończenie z wynikiem pozytywnym będzie warunkiem koniecznym do uzyskania możliwości kwalifikacji na rachmistrza spisowego.
 3. Kandydat na rachmistrza zobligowany jest do wzięcia udziału w szkoleniu przeprowadzanym w trybie zdalnym. Szkolenia dla rachmistrzów spisowych obejmować będą część teoretyczną oraz część praktyczną. Egzamin kandydata na rachmistrza spisowego, przeprowadzany po szkoleniu, będzie realizowany za pomocą aplikacji e-learning. Kandydat podczas szkolenia i egzaminu po szkoleniu posługuje się własnym urządzeniem z dostępem do Internetu (rekomendujemy laptop, komputer, tablet). Kandydat, który nie weźmie udziału w całości szkolenia, nie może przystąpić do egzaminu kończącego szkolenie.
 4. Kandydaci, którzy uzyskają pozytywny wynik z egzaminu (co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi), zostaną wpisani na listę osób zakwalifikowanych do pełnienia roli rachmistrza. O kolejności na liście decydować będzie najwyższa liczba punktów uzyskanych na egzaminie przez kandydatów z danej gminy (jako pierwsze kryterium) oraz najkrótszy czas, w jakim został napisany test w przypadku takiej samej liczby uzyskanych punktów (jako drugie kryterium). Na liście będą zamieszczone przy każdym z kandydatów wyniki obu tych kryteriów.
 5. Kandydaci, którzy uzyskają najwyższe miejsce na liście, zostaną powołani na rachmistrzów spisowych
  (w liczbie adekwatnej do potrzeb), a następnie podpiszą umowę zlecenia z dyrektorem urzędu statystycznego – jako zastępcą wojewódzkiego komisarza spisowego. Pozostali kandydaci, których liczba przekracza zapotrzebowanie w danej gminie, stanowić będą zasób rezerwowy.
 6. Kandydat ma prawo wglądu do swojego testu i uzyskanego wyniku - niezwłocznie po ogłoszeniu wyników egzaminu testowego oraz żądania sprawdzenia WBS poprawności tego wyniku.
 7. Kandydat, po powołaniu na rachmistrza spisowego, zobowiązany jest do przesłania za pośrednictwem aplikacji e-learning danych niezbędnych do zawarcia umowy zlecenia oraz zdjęcia do identyfikatora, które powinno spełniać określone wymagania:
  1. jednolite tło, oświetlone, pozbawione cieni i elementów ozdobnych oraz innych osób,
  2. format pliku - JPG,
  3. rozmiar rzeczywisty zdjęcia – 23x30mm, co odpowiada:
   • przy rozdzielczości 300 dpi, rozmiarowi 272x354 pixeli,
   • przy rozdzielczości 600 dpi, rozmiarowi 543x709 pixeli.

Rachmistrz spisowy, wyłoniony w trybie otwartego naboru na zasadach określonych w ustawie o NSP 2021, wykonuje czynności w ramach prac spisowych na podstawie umowy zlecenia zawartej z dyrektorem urzędu statystycznego,
z wykorzystaniem urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie dedykowane do przeprowadzenia spisu. Urządzenie zostanie przekazane rachmistrzowi na podstawie protokołu przekazania, stanowiącego załącznik
do umowy zlecenia.

Do głównych zadań rachmistrza spisowego należeć będzie:

 1. przeprowadzenie wywiadów bezpośrednich lub telefonicznych w zależności od aktualnej sytuacji związanej z epidemią COVID-19 z wykorzystaniem urządzenia mobilnego wyposażonego z zainstalowaną aplikacją formularzową;
 2. zebranie danych według ustalonej metodologii i zgodnie z kluczem pytań w aplikacji formularzowej.
 3. przejęcie części zadań innych rachmistrzów spisowych w sytuacji awaryjnej, np. gdy zmniejszy się liczba rachmistrzów w gminie (np. w przypadku rezygnacji, zachorowań itp.) lub dotrzymanie terminu realizacji spisu będzie zagrożone.

Oferta kandydata na rachmistrza spisowego musi zawierać (druk do pobrania):

 1. Zgłoszenie zawierające:
 1. imię (imiona) i nazwisko,
 2. data urodzenia,
 3. adres zamieszkania,
 4. numer telefonu,
 5. adres e-mail.
 1. Oświadczenie zawierające informację o:
  1. posiadaniu obywatelstwa polskiego;
  2. korzystaniu z pełni praw obywatelskich;
  3. nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwa lub umyślne przestępstwa skarbowe;
  4. posiadaniu co najmniej średniego wykształcenia;
  5. znajomości języka polskiego w mowie i piśmie;
  6. zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji  procesu naboru na stanowisko rachmistrza spisowego.
  7. o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia..

Składanie ofert:

 1. Kandydat na rachmistrza spisowego w NSP 2021 może składać dokumenty osobiście w siedzibie urzędu gminy lub za pośrednictwem: poczty elektronicznej na skrzynkę e-mailową urzędu: ug@gminalancut.pl, platformy ePUAP albo operatora pocztowego (w tym m.in. Poczty Polskiej, firm kurierskich). O dacie wpływu dokumentów decyduje:
 1. w przypadku osobistego złożenia dokumentów do urzędu lub doręczenia ich za pośrednictwem kuriera – data dostarczenia do urzędu,
 2. w przypadku wysłania dokumentów pocztą elektroniczną na skrzynkę e-mailową urzędu wskazaną
  w ogłoszeniu – data wprowadzenia zgłoszenia do środka komunikacji elektronicznej nadawcy (data wysłania wiadomości e-mail),
 3. w przypadku wysłania dokumentów poprzez platformę ePUAP – data wysłania zgłoszenia przez nadawcę, która powinna być równoznaczna z datą wpływu na urzędową skrzynkę na ePUAP (pojawienie się zgłoszenia w systemie teleinformatycznym),
 4. w przypadku przesłania dokumentów Pocztą Polską – data stempla pocztowego.
 1. Oferty kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
 2. Więcej informacji na temat spisu można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Gminy Łańcut oraz w Gminnym Biurze Spisowym w Łańcucie – nr tel. 17 225 26 79,  e-mail: m.pyda@gminalancut.pl

Gminny Komisarz Spisowy

Wójt Gminy Łańcut

Jakub Czarnota           

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZ.RUZ.4210.112.2020.JM

 • 25 maja 2021 07:37

Obwieszczenie dot. zadania pn.: „Rozbudowa drogi gminnej publicznej „Małe Doły" w miejscowości Kosina w gminie Łańcut wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej"

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.32.2021.WK

 • 24 maja 2021 14:59

Zawiadamia się, że został zgromadzony materiał dowodowy w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w miejscowości Albigowa na działce nr ew. 2058 w miejscowości Albigowa

RZP.6733.32.2021.WK

Łańcut, 2021-05-21

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY ŁAŃCUT

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741) oraz art. 49, art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735) zawiadamia się, że został zgromadzony materiał dowodowy w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.:

Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w miejscowości Albigowa na działce nr ew. 2058 w miejscowości Albigowa

Pouczenie

Organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia w Urzędzie Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut (II piętro, pok. 26) w godz. 800 - 1400.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Obwieszczenie umieszczono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łańcut, Biuletynie Informacji Publicznej oraz w miejscowości Albigowa na okres 14 dni.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.31.2021.WK

 • 24 maja 2021 14:55

Zawiadamia się, że został zgromadzony materiał dowodowy w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia" na działkach nr ew. 241/2, 242/2, 251/4, 260/2, 268/2, 282/5, 280 w miejscowości Wysoka

Łańcut, 2021-05-21

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY ŁAŃCUT

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741) oraz art. 49, art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735) zawiadamia się, że został zgromadzony materiał dowodowy w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.:

„Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia" na działkach nr ew. 241/2, 242/2, 251/4, 260/2, 268/2, 282/5, 280 w miejscowości Wysoka

Pouczenie

Organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia w Urzędzie Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut (II piętro, pok. 26) w godz. 800 - 1400.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Obwieszczenie umieszczono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łańcut, Biuletynie Informacji Publicznej oraz w miejscowości Wysoka na okres 14 dni.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie I-IV.746.2.7.2021

 • 21 maja 2021 14:07

Obwieszczenie dot. inwestycji celu publicznego na przedsięwzięcie pn.: „Budowa odcinka linii elektroenergetycznej SN 15kV w ramach zadania pod nazwą: „Budowa odcinka linii elektroenergetycznej SN 15kV GPZ Głuchów - Sokołów I od słupa 1 do 13, od 13 do 3 wraz z ODG. Do stacji TRAFO Łańcut Szenwalda w miejscowości Głuchów Gmina Łańcut i w miejscowości Łańcut, Miasto Łańcut", na działce nr ewid. 774/4 obręb 0003 Głuchów gmina Łańcut, na terenie kolejowym zamkniętym"

WOJEWODA PODKARPACKI

ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów

Rzeszów, 2021-05-17

I-IV.746.2.7.2021

OBWIESZCZENIE o zebraniu dowodów

Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735) oraz art. 51 ust.l pkt 3, art. 53 w związku z art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2021 r. poz. 741)

zawiadamiam

że został opracowany projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na przedsięwzięcie pn.:

„Budowa odcinka linii elektroenergetycznej SN 15kV w ramach zadania pod nazwą: „Budowa odcinka linii elektroenergetycznej SN 15kV GPZ Głuchów - Sokołów I od słupa 1 do 13, od 13 do 3 wraz z ODG. Do stacji TRAFO Łańcut Szenwalda w miejscowości Głuchów Gmina Łańcut i w miejscowości Łańcut, Miasto Łańcut", na działce nr ewid. 774/4 obręb 0003 Głuchów gmina Łańcut, na terenie kolejowym zamkniętym", na rzecz:

PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21a, 20-340 Lublin,

W związku z powyższym w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15 w pok. 353 Wydziału Infrastruktury można zapoznać się ze zgromadzonymi materiałami i dowodami oraz wypowiedzieć się co do nich, do czasu wydania rozstrzygnięcia w przedmiotowej sprawie.

Przejdź do wpisu

Konsultacje społeczne projektu Gminnej Strategii Rozwiazywania Problemów Społecznych

 • 21 maja 2021 13:19

Konsultacje społeczne projektu Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Łańcut na lata 2021-2030

Konsultacje społeczne projektu Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Łańcut na lata 2021-2030
Ogłoszenie Wójta Gminy Łańcut dot. konsultacji społecznych projektu dokumentu pn. "Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Łańcut na lata 2021-2030"

Przedmiot konsultacji

Na podstawie Zarządzenia Nr 63 Wójta Gminy Łańcut z dnia 21.05.2021r.  zapraszam wszystkie zainteresowane osoby, organizacje i instytucje do konsultacji społecznych projektu dokumentu "Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Łańcut na lata 2021-2030".

Termin konsultacji: Konsultacje społeczne odbędą się w terminie od 21.05.2021r. do 04.06.2021r.

Forma konsultacji

Uwagi należy zgłaszać na formularzu zgłaszania uwag/propozycji, udostępnionym na stronie internetowej lub uzyskanym w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łańcucie, na adres mailowy: gopslancut@gminalancut.pl lub osobiście, bądź drogą pocztową do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łańcucie, ul. Mickiewicza 2A, 37-100 Łańcut

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZ.ZUZ.1.4210.118.2021.MKo

 • 21 maja 2021 12:44

Obwieszczenie Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie dot. wykonania urządzeń wodnych oraz usługi wodnej

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

RZ.ZUZ.1.4210.118.2021.MKO

OBWIESZCZENIE

Dyrektor Zarządu Zlewni PGW Wody Polskie w Krośnie działając na podstawie art. 49, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (DZ.U. z 2021 r., poz. 735 - zwane dalej - Kpa) w związku z art. 401 ust. i ust. 8 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2021, poz. 624 ze zm.)

Zawiadamia strony postępowania

O wydaniu decyzji nr 277/2021/ZUZ z dnia 12 maja 2021 r. znak: RZ.ZUZ.1.4210.118.2021.MKO udzielającej Wójtowi Gminy Łańcut, ul. A. Mickiewicza 2A, 37-100 Łańcut wodnoprawnych na:

1.  Wykonanie urządzeń wodnych polegające na:

1. Likwidacji rowu na działkach o nr ewid. 1085, 1083, 1071/4, 1072/4, 1072/2 w m. Kraczkowa,
gmina Łańcut, na odcinku od punktu R4 do punktu R5 wraz z 2 przepustami,

 1. Budowie rowu na odcinku od punktu R4 do punktu R5 na działkach ewid.: 1085, 1083, 1072/2, 1072/3,1072/4,1071/9,1071/4 w m. Kraczkowa, gmina Łańcut, wraz z jego częściową zabudową na odcinku od R3 do R5 oraz budową przepustów i wylotów z kanalizacji deszczowej.
 2. Budowie rowu na działkach o nr ewid. 1071/7, 1071/10, 1071/9, 1072/3 w m. Kraczkowa, na odcinku od Rl do R2 wraz z budową przepustu.

2.  Usługę wodną tj. odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z projektowanej kanalizacji
deszczowej odwadniającej odcinek drogi do zabudowanego odcinka rowu R4 - R5 poprzez 4
wyloty.

Zgodnie z art. 401 ust. 8 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2021, poz. 624 ze zm.) do zawiadomienia stron o wszczęciu postępowania w sprawach dotyczących pozwolenia wodnoprawnego, innych czynnościach organu lub o wydaniu decyzji w sprawach dotyczących pozwolenia wodnoprawnego stosuje się przepisy art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego tj. „zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej".

Z treścią ww. decyzji strony mogą zapoznać się w Zarządzie Zlewni PGW Wody Polskie w Krośnie, ul. Bieszczadzka 5, 38-400 Krosno.

Od ww. decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Krośnie w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RGN.6220.10.2021.MN

 • 20 maja 2021 15:01

Obwieszczenie dot. przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi gminnej publicznej „Puchałówka (Kosina-Rogoźno)" w miejscowościach Kosina i Rogoźno na terenie Gminy Łańcut wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej"

Łańcut, dnia 20.05.2021 r.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŁAŃCUT

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U.2021 poz. 735), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U.2021 poz. 247) podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 14.05.2021 r. na wniosek Wójta Gminy Łańcut ul. Mickiewicza 2a, 37- 100 Łańcut, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w przedmiocie wydania decyzji dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi gminnej publicznej „Puchałówka (Kosina-Rogoźno)" w miejscowościach Kosina i Rogoźno na terenie Gminy Łańcut wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej". Zgodnie z brzmieniem art. 49 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie o wszczęciu postępowania będzie uważane za doręczone po upływie 14 dniowego ustawowego terminu liczonego od dnia publicznego ogłoszenia.

POUCZENIE

Na podstawie art. 10 §1 Kodeks postępowania administracyjnego (Kpa) strony postępowania mogą zapoznać się z charakterem i zakresem przedsięwzięcia wnioskodawcy oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski telefonicznie nr 17 225 46 88, pocztą elektroniczną na adres: ug@gminalancut.pl lub listownie na adres Urząd Gminy Łańcut ul. Mickiewicza 2 a, 37-100 Łańcut.

 1. Zgodnie z art. 32 Kpa strona może działać przez pełnomocnika, chyba że charakter czynności wymaga jej osobistego działania. Zgodnie z art. 33 Kpa pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, w formie dokumentu elektronicznego lub zgłoszone do protokołu. Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa.
 2. Strona, która nie ma miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu albo siedziby w Rzeczpospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w Rzeczpospolitej Polskiej i nie działa za pośrednictwem konsula Rzeczpospolitej Polskiej, jest obowiązana wskazać w Rzeczpospolitej Polskiej pełnomocnika do doręczeń, chyba że doręczenie następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej - art. 40 § 4 Kpa. W razie niewskazania pełnomocnika do doręczeń przeznaczone dla tej strony pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia. Zgodnie z art. 40 § 5 Kpa Strona może złożyć odpowiedź na pismo wszczynające postępowanie i wyjaśnienia na piśmie.
 3. Zgodnie z art. 41 Kpa w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu zamieszkania, w tym adresu elektronicznego. W razie zaniedbania ww. obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łańcut, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łańcut, na tablicach ogłoszeń w miejscowości Kosina i Rogóżno oraz w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscu planowanego przedsięwzięcia.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZ.ZUZ.4210.461.2020.DT

 • 20 maja 2021 14:53

Obwieszczenie dot. odprowadzania wód opadowych lub roztopowych do przykrytego na odcinku 44 m rowu melioracyjnego (działka o nr ewid. 1716 m. Albigowa)

RZ.ZUZ.1.4210.461.2020.DT

OBWIESZCZENIE

z dnia 13 maja 2021 r.

Na podstawie art. 401 ust. 8 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2021 r., poz. 624 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 735 - dalej Kpa), po rozpatrzeniu wniosku Pana Antoniego Reizer

Dyrektor Zarządu Zlewni PGW Wody Polskie w Krośnie zawiadamia

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:

 1. wykonanie urządzenia wodnego tj. wylotu kanalizacji deszczowej o średnicy 0 200 mm na przykrytym na odcinku 44 m rowie melioracyjnym zlokalizowanym na działce o nr ewid. 1716 m. Albigowa, gmina Łańcut, powiat Łańcucki, woj. podkarpackie.
 2. odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do przykrytego na odcinku 44 m rowu melioracyjnego (działka o nr ewid. 1716 m. Albigowa) poprzez ww. wylot.

W zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód znajdują się działki zlokalizowane w obrębie ewidencyjnym 0001 Albigowa o następujących numerach ewidencyjnych: 1716 i 1714.

Zgodnie z art. 401 ust. 8 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2021 r., poz. 624), jeżeli jest Nieuregulowany stan prawny nieruchomości, o których mowa w art. 409 ust. 1 pkt 2 lit. e, lub brak danych w ewidencji gruntów i budynków pozwalających na ustalenie właściciela nieruchomości nie stanowi przeszkody do wszczęcia postępowania w sprawach dotyczących pozwolenia wodnoprawnego, wydania i doręczenia decyzji wydawanych w tych sprawach oraz zawiadomień o ich wydaniu. Do zawiadomienia stron o wszczęciu postępowania w sprawach dotyczących pozwolenia wodnoprawnego, innych czynnościach organu lub o wydaniu decyzji w sprawach dotyczących pozwolenia wodnoprawnego stosuje się przepisy art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia,
tj. od dnia...........................................

Informuję, że z troski o zdrowie stron postępowania oraz pracowników organu, z powodu epidemii COVID-19, wizyta w siedzibie Zarządu Zlewni PGW Wody Polskie w Krośnie przy ul. Bieszczadzkiej 5, 38-400 Krosno możliwa jest od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy urzędu tj. od 8:00 do 16:00, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu (tel. 13 44 88 993, 13 44 88 994 lub 603 217 216), przy zachowaniu rygoru sanitarnego.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.26.2021.WK

 • 20 maja 2021 14:35

Wójt Gminy Łańcut zawiadamia, że w dniu 17.05.2021 r. została wydana decyzja umarzająca postępowanie w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w Soninie" na działkach nr ew. 647/3, 650/2, 653/3, 653/2, 653/1 w miejscowości Sonina

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY ŁAŃCUT

Wójt Gminy Łańcut działając na postawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735) zawiadamia, że w dniu 17.05.2021 r. została wydana decyzja umarzająca postępowanie w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.:

„Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w Soninie" na działkach nr ew. 647/3, 650/2, 653/3, 653/2, 653/1 w miejscowości Sonina

Pouczenie

Z decyzją można zapoznać się w Urzędzie Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut.

Stronom postępowania, którym decyzja bezpośrednio nie została doręczona, przysługuje odwołanie od decyzji Wójta Gminy Łańcut do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie. Odwołanie składa się za pośrednictwem Wójta Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut w terminie 14 dni po upływie czternastu dni od publicznego obwieszczenia.

Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Obwieszczenie umieszczono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łańcut, Biuletynie Informacji Publicznej oraz w miejscowości Sonina na okres 14 dni.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.43.2021.WK

 • 20 maja 2021 14:14

Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 13.05.2021 r. na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. zo.o., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, reprezentowanej przez pełnomocnika P. Wojciecha Opałkę zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w Soninie" na działkach nr ew. 647/2, 650/2, 653/3, 653/2, 653/1 w miejscowości Sonina

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY ŁAŃCUT

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.), oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.), podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 13.05.2021 r. na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. zo.o., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, reprezentowanej przez pełnomocnika P. Wojciecha Opałkę zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.:

„Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w Soninie" na działkach nr ew. 647/2, 650/2, 653/3, 653/2, 653/1 w miejscowości Sonina

Pouczenie

Stosownie do art. 53 ust. 1. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz postanowieniach i decyzji kończącej postępowanie strony zawiadamia się w drodze obwieszczenia, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości. Inwestora oraz właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, na których będą lokalizowane inwestycje celu publicznego, zawiadamia się na piśmie.

Strony postępowania, mogą zapoznać się zamierzeniem inwestora w Urzędzie Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut w terminie 7 dni po upływie czternastu dni od publicznego obwieszczenia. Organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Czynny udział strony w każdym stadium postępowania ma na celu zapewnienie jej wpływu na dokładne wyjaśnienie stanu faktycznego sprawy, zgodnie z zasadą ogólną prawdy obiektywnej, wyrażoną w art. 7 Kpa.

Zgodnie z art. 40 § 4 Kpa Strona , która nie ma miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu albo siedziby w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w Rzeczypospolitej Polskiej i nie działa za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązana wskazać w Rzeczypospolitej Polskiej pełnomocnika do doręczeń, chyba że doręczenie następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W przypadku nie wskazania pełnomocnika do doręczeń zgodnie z art. 40 § 5 Kpa przeznaczone dla tej strony pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia. Ustanowienie pełnomocnika do doręczeń nie stanowi podstawy dla pełnomocnika do reprezentowania mocodawcy w toku postępowania, gdyż zakres umocowania ogranicza się wyłącznie do odbioru pism. Pełnomocnictwo do doręczeń może być odwołane przez stronę w toku postępowania.

Zgodnie z art. 32 i art. 33 Kpa strona może działać przez pełnomocnika, którym może być każda osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie. Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa wraz z opłatą skarbową wynikającą z art. 1 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej - (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 ze zm.) w wysokości 17 zł.

Wójt Gminy Łańcut informuje, iż przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych - RODO (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.). Szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących prawach z tym związanych znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: www.bip.gminalancut.pl w zakładce ochrona danych osobowych.

Obwieszczenie umieszczono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łańcut, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w miejscowości Sonina na okres 14 dni.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RGN.6220.17.2020.MN.JK

 • 19 maja 2021 12:37

Obwieszczenie dot. przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi gminnej publicznej nr 109852R Kraczkowa przez wieś oraz drogi gminnej publicznej nr 109851R Kraczkowa Działy Zachodnie"

RGN.6220.17.2020.MN.JK

Łańcut, dnia 19.05.2021 r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 38, art. 85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 247), w związku z art. 26 ustawy z dnia 30 marca 2021 o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (Dz.U z 2021 poz. 784) oraz zgodnie z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 735), informuję, że w dniu 19.05.2021 r. została podana do publicznej wiadomości, na okres 14 dni w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łańcut, treść decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak RGN.6220.17.2020.MN.JK z dnia 30.04.2021 r. dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi gminnej publicznej nr 109852R Kraczkowa przez wieś oraz drogi gminnej publicznej nr 109851R Kraczkowa Działy Zachodnie".

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie N-VIII.7820.1.25.2018

 • 18 maja 2021 13:14

Obwieszczenie dot. inwestycji drogowej pn.: „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 877 Naklik - Leżajsk - Łańcut - Szklary w m. Łańcut i Wola Dalsza wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych" w ramach zadania pn.: „Budowa DW 877 - łącznik pomiędzy autostradą A4 i DK 94"

Obwieszczenie z dnia 18 maja 2021 r.

Stosownie do art. 97 § 2 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735),

WOJEWODA PODKARPACKI

ZAWIADAMIA O WYDANIU POSTANOWIENIA

z dnia 10 maja 2021 r. o podjęciu zawieszonego postępowania administracyjnego

znak: N-VIII.7820.1.25.2018

prowadzonego na wniosek Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 4 stycznia 2018 r., w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 877 Naklik - Leżajsk - Łańcut - Szklary w m. Łańcut i Wola Dalsza wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych" w ramach zadania pn.: „Budowa DW 877 - łącznik pomiędzy autostradą A4 i DK 94".

Z treścią ww. postanowienia strony mogą zapoznać się w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, V piętro, pokój 564, w dniach pracy urzędu, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu i godziny przyjęcia, pod numerem telefonu 17-867-15-64.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie I-IV.746.2.7.2021

 • 17 maja 2021 00:00

Obwieszczenie dot. przedsięwzięcia pn.: „Budowa odcinka linii elektroenergetycznej SN 15kV w ramach zadania pod nazwą: „Budowa odcinka linii elektroenergetycznej SN 15kV GPZ Głuchów - Sokołów I od słupa 1 do 13, od 13 do 3 wraz z ODG. Do stacji TRAFO Łańcut Szenwalda w miejscowości Głuchów Gmina Łańcut i w miejscowości Łańcut, Miasto Łańcut", na działce nr ewid. 774/4 obręb 0003 Głuchów gmina Łańcut, na terenie kolejowym zamkniętym"

WOJEWODA PODKARPACKI

ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów

Rzeszów, 2021-05-07

I-IY.746.2.7.2021

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735) oraz art. 51 ust. 1 pkt 3, art. 53 w związku z art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2021 r. poz. 741),

zawiadamiam

że na wniosek złożony przez PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 2la, 20-340 Lublin, reprezentowaną przez Pana Mariusza Niezgodę, zostało wszczęte przez Wojewodę Podkarpackiego postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn.:

„Budowa odcinka linii elektroenergetycznej SN 15kV w ramach zadania pod nazwą: „Budowa odcinka linii elektroenergetycznej SN 15kV GPZ Głuchów - Sokołów I od słupa 1 do 13, od 13 do 3 wraz z ODG. Do stacji TRAFO Łańcut Szenwalda w miejscowości Głuchów Gmina Łańcut i w miejscowości Łańcut, Miasto Łańcut", na działce nr ewid. 774/4 obręb 0003 Głuchów gmina Łańcut, na terenie kolejowym zamkniętym".

W związku z powyższym, w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15 w pok. 353 Wydziału Infrastruktury, w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia, można zapoznać się z zamierzeniami wnioskodawcy i zgłosić ewentualne zastrzeżenia lub wnioski

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.29.2021.WK

 • 17 maja 2021 00:00

Wójt Gminy Łańcut zawiadamia się, że został zgromadzony materiał dowodowy w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w Rogoźnie" na działkach nr ew. 366, 365/2, 367, 369 w miejscowości Rogóżno

RZP.6733.29.2021.WK

Łańcut, 2021-05-14

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY ŁAŃCUT

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741) oraz art. 49, art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735) zawiadamia się, że został zgromadzony materiał dowodowy w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w Rogoźnie" na działkach nr ew. 366, 365/2, 367, 369 w miejscowości Rogóżno

Pouczenie

Organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia w Urzędzie Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut (II piętro, pok. 26) w godz. 800 - 1400.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Obwieszczenie umieszczono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łańcut, Biuletynie Informacji Publicznej oraz w miejscowości Rogoźno na okres 14 dni

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie N-VIII.7820.1.25.2018

 • 17 maja 2021 00:00

Obwieszczenie dot. realizacji inwestycji drogowej pn.: „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 877 Naklik - Leżajsk - Łańcut - Szklary w m. Łańcut i Wola Dalsza wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych" w ramach zadania pn.: „Budowa DW 877 - łącznik pomiędzy autostradą A4 i DK 94"

OBWIESZCZENIE z dnia 18 maja 2021 r.

Stosownie do art. 97 § 2 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735),

WOJEWODA PODKARPACKI

ZAWIADAMIA O WYDANIU POSTANOWIENIA

z dnia 10 maja 2021 r. o podjęciu zawieszonego postępowania administracyjnego

znak: N-VIIŁ7820.1.25.2018

prowadzonego na wniosek Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 4 stycznia 2018 r., w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 877 Naklik - Leżajsk - Łańcut - Szklary w m. Łańcut i Wola Dalsza wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych" w ramach zadania pn.: „Budowa DW 877 - łącznik pomiędzy autostradą A4 i DK 94".

Z treścią ww. postanowienia strony mogą zapoznać się w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, V piętro, pokój 564, w dniach pracy urzędu, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu i godziny przyjęcia, pod numerem telefonu 17-867-15-64.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie ŁP.6220.1.2021

 • 17 maja 2021 00:00

Obwieszczenie dot. przedsięwzięcia p.n.: „Przebudowa drogi powiatowej DP 1517 R w Gminie Białobrzegi" na działkach ewidencyjnych nr 330, 500, 162, 535/7, 516, 523, 529, 522/1, 572, 481, 331 położonych w miejscowości Korniaktów Południowy, gmina Białobrzegi

Białobrzegi, dnia 10.05.2021 r.

ŁP.6220.1.2021

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 10 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r., poz. 735) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r.,poz. 247)

zawiadamiam

o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n.: „Przebudowa drogi powiatowej DP 1517 R w Gminie Białobrzegi" na działkach ewidencyjnych nr 330, 500, 162, 535/7, 516, 523, 529, 522/1, 572, 481, 331 położonych w miejscowości Korniaktów Południowy, gmina Białobrzegi.

Wnioskodawca: Zarząd Dróg Powiatowych w Łańcucie, ul. Grunwaldzka 68, 37-100 Łańcut reprezentowany przez P. Janusza Wolskiego - Dyrektora.

Informuję, że stronom przysługuje prawo czynnego udziału w każdym stadium postępowania administracyjnego, a przed wydaniem decyzji organ jest zobowiązany do umożliwienia stronom wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Wyznacza się stronom postępowania termin 7 dni, licząc od dnia otrzymania powyższej informacji, na zapoznanie się z dokumentacją sprawy, w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, 35-001 Rzeszów, Al. Józefa Piłsudskiego 38, opinia znak: WOOŚ.4220.10.9.2021.KR.3 z dnia 04.05.2021 r., opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łańcucie, 37-100 Łańcut, ul. Mickiewicza 6, opinia sanitarna znak: PSNZ.9020.4.9.2021 z dnia 26.04.2021 r., a także opinią Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Krośnie, 38-400 Krosno, ul. Bieszczadzka 5, opinia znak: RZ.ZZS.1.435.55.2021.KŚzdnia 22.04.2021 r.

Akta wyłożone są do wglądu w Urzędzie Gminy w Białobrzegi, Białobrzegi 4, 37-114 Białobrzegi, pok. Nr 5, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 73° do 1530. Liczba stron postępowania w przedmiotowej sprawie przekracza 10.

Zatem zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko stosuje się przepis art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego przewidujący zawiadomienie stron o czynnościach postępowania przez obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjęty sposób publicznego ogłaszania.

Doręczenie uważa sic za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Obwieszczenie umieszczono na tablicy ogłoszeń w Urzędu Gminy Białobrzegi, Urzędzie Gminy Łańcut i Urzędzie Gminy Przeworsk, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Białobrzegi, na stronie internetowej Urzędu Gminy Łańcut i Urzędu Gminy Przeworsk, na tablicach ogłoszeń w miejscowości Korniaktów Południowy, Rogóżno i Nowosielce oraz w miejscu planowanej inwestycji.

Przejdź do wpisu

Informacja RZ.ZUZ.1.4210.550.2020.KŚ

 • 17 maja 2021 00:00

Informacja dot. zadania pn. „Budowa drogi gminnej publicznej łączącej drogę powiatową nr 1520 R Dąbrówki - Wola Dalsza - Głuchów z drogą wewnętrzną nr 12 w miejscowości Głuchów w gminie Łańcut"

RZ.ZUZ.1.4210.550.2020.KŚ

Informacja

o wszczęciu postępowania administracyjnego

Dyrektor Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Krośnie,

działając na podstawie z art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2018 r. poz. 310 ze zm.), informuje że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych poprzez budowę rowu otwartego, przebudowę istniejącego rowu przydrożnego i wykonanie w jego miejsce rurociągu 0 400 oraz lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych w ramach zadania pn. „Budowa drogi gminnej publicznej łączącej drogę powiatową nr 1520 R Dąbrówki - Wola Dalsza - Głuchów z drogą wewnętrzną nr 12 w miejscowości Głuchów w gminie Łańcut".

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.30.2021.WK

 • 17 maja 2021 00:00

Zawiadamia się, że został zgromadzony materiał dowodowy w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w Głuchowie" na działkach nr ew. 1097,1098/2,1103/1 w miejscowości Głuchów

RZP.6733.30.2021.WK

Łańcut, 2021-05-14

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY ŁAŃCUT

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741) oraz art. 49, art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735) zawiadamia się, że został zgromadzony materiał dowodowy w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.:

„Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w Głuchowie" na działkach nr ew. 1097,1098/2,1103/1 w miejscowości Głuchów

Pouczenie

Organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia w Urzędzie Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut (II piętro, pok. 26) w godz. 800 - 1400.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Obwieszczenie umieszczono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łańcut, Biuletynie Informacji Publicznej oraz w miejscowości Głuchów na okres 14 dni.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.42.2021.WK

 • 17 maja 2021 00:00

Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 10.05.2021 r. na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, reprezentowanej przez pełnomocnika P. Piotra Michna, Wysoka 331, 37-100 Łańcut zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia" na działkach nr ew. 101/5,100, 80, 79/2 w miejscowości Wysoka

RZP.6733.42.2021.WK

Łańcut, 2021-05-14

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY ŁAŃCUT

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741), oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735), podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 10.05.2021 r. na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, reprezentowanej przez pełnomocnika P. Piotra Michna, Wysoka 331, 37-100 Łańcut zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia" na działkach nr ew. 101/5,100, 80, 79/2 w miejscowości Wysoka

Pouczenie

Stosownie do art. 53 ust. 1. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz postanowieniach i decyzji kończącej postępowanie strony zawiadamia się w drodze obwieszczenia, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości. Inwestora oraz właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, na których będą lokalizowane inwestycje celu publicznego, zawiadamia się na piśmie.

Strony postępowania, mogą zapoznać się zamierzeniem inwestora w Urzędzie Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut w terminie 7 dni po upływie czternastu dni od publicznego obwieszczenia. Organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Czynny udział strony w każdym stadium postępowania ma na celu zapewnienie jej wpływu na dokładne wyjaśnienie stanu faktycznego sprawy, zgodnie z zasadą ogólną prawdy obiektywnej, wyrażoną w art. 7 Kpa.

Zgodnie z art. 40 § 4 Kpa Strona , która nie ma miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu albo siedziby w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w Rzeczypospolitej Polskiej i nie działa za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązana wskazać w Rzeczypospolitej Polskiej pełnomocnika do doręczeń, chyba że doręczenie następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W przypadku nie wskazania pełnomocnika do doręczeń zgodnie z art. 40 § 5 Kpa przeznaczone dla tej strony pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia. Ustanowienie pełnomocnika do doręczeń nie stanowi podstawy dla pełnomocnika do reprezentowania mocodawcy w toku postępowania, gdyż zakres umocowania ogranicza się wyłącznie do odbioru pism. Pełnomocnictwo do doręczeń może być odwołane przez stronę w toku postępowania.

Zgodnie z art. 32 i art. 33 Kpa strona może działać przez pełnomocnika, którym może być każda osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie. Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa wraz z opłatą skarbową wynikającą z art. 1 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej - (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 ze zm.) w wysokości 17 zł.

Wójt Gminy Łańcut informuje, iż przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych - RODO (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.). Szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących prawach z tym związanych znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: www.bip.gminalancut.pl w zakładce ochrona danych osobowych.

Obwieszczenie umieszczono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łańcut, w Biuletynie WYWIESZONC Informacji Publicznej oraz w miejscowości Wysoka na okres 14 dni.

Przejdź do wpisu

Informacja RZ.ZUZ.1.4210.175.2021.DT

 • 13 maja 2021 00:00

Informacja w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego

Informacja

o wszczęciu postępowania administracyjnego

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Krośnie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, działając na podstawie z art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2020 r. poz. 310 ze zm.), informuję że zostało wszczęte na wniosek Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych Kwasek Janusz ul. Boczna Kasprowicza 4, 37-100 Łańcut postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na wprowadzeniu do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innych podmiotów ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego z terenu zakładu zlokalizowanego na działce nr ewid. 3429/9 m. Łańcut, powiat Łańcucki woj. podkarpackie

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.10.2021.WK

 • 13 maja 2021 00:00

Wójt Gminy Łańcut zawiadamia, że w dniu 12.05.2021 r. zostało wydane postanowienie w sprawie zawieszenia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych - PSZOK" na działce nr ew. 1460/4 w miejscowości Głuchów

RZP.6733.10.2021.WK

Łańcut, 2021-05-12

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY ŁAŃCUT

Wójt Gminy Łańcut działając na postawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735) zawiadamia, że w dniu 12.05.2021 r. zostało wydane postanowienie w sprawie zawieszenia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.:„Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych - PSZOK" na działce nr ew. 1460/4 w miejscowości Głuchów

Pouczenie

Z postanowieniem można zapoznać się w Urzędzie Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut. Stronom postępowania, którym postanowienie bezpośrednio nie zostało doręczone, przysługuje zażalenie na postanowienie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie. Zażalenie składa się za pośrednictwem Wójta Gminy Łańcut w terminie 7 dni po upływie czternastu dni od publicznego obwieszczenia.

Obwieszczenie umieszczono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łańcut, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w miejscowości Głuchów na okres 14 dni

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.41.2021.WK

 • 12 maja 2021 00:00

Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 04.05.2021 r. na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, reprezentowanej przez pełnomocnika P. Piotra Michna, Wysoka 331, 37-100 Łańcut zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia" na działkach nr ew. 2714/11, 2714/16, 2714/18, 2714/14 w miejscowości Wysoka

RZP.6733.41.2021.WK

Łańcut, 2021-05-07

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY ŁAŃCUT

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741), oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735), podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 04.05.2021 r. na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, reprezentowanej przez pełnomocnika P. Piotra Michna, Wysoka 331, 37-100 Łańcut zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia" na działkach nr ew. 2714/11, 2714/16, 2714/18, 2714/14 w miejscowości Wysoka

Pouczenie

Stosownie do art. 53 ust. 1. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz postanowieniach i decyzji kończącej postępowanie strony zawiadamia się w drodze obwieszczenia, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości. Inwestora oraz właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, na których będą lokalizowane inwestycje celu publicznego, zawiadamia się na piśmie.

Strony postępowania, mogą zapoznać się zamierzeniem inwestora w Urzędzie Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut w terminie 7 dni po upływie czternastu dni od publicznego obwieszczenia. Organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Czynny udział strony w każdym stadium postępowania ma na celu zapewnienie jej wpływu na dokładne wyjaśnienie stanu faktycznego sprawy, zgodnie z zasadą ogólną prawdy obiektywnej, wyrażoną w art. 7 Kpa.

Zgodnie z art. 40 § 4 Kpa Strona , która nie ma miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu albo siedziby w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w Rzeczypospolitej Polskiej i nie działa za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązana wskazać w Rzeczypospolitej Polskiej pełnomocnika do doręczeń, chyba że doręczenie następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W przypadku nie wskazania pełnomocnika do doręczeń zgodnie z art. 40 § 5 Kpa przeznaczone dla tej strony pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia. Ustanowienie pełnomocnika do doręczeń nie stanowi podstawy dla pełnomocnika do reprezentowania mocodawcy w toku postępowania, gdyż zakres umocowania ogranicza się wyłącznie do odbioru pism. Pełnomocnictwo do doręczeń może być odwołane przez stronę w toku postępowania.

Zgodnie z art. 32 i art. 33 Kpa strona może działać przez pełnomocnika, którym może być każda osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie. Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa wraz z opłatą skarbową wynikającą z art. 1 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej - (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 ze zm.) w wysokości 17 zł.

Wójt Gminy Łańcut informuje, iż przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych - RODO (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.). Szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących prawach z tym związanych znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: www.bip.gminalancut.pl w zakładce ochrona danych osobowych.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie GN-15.6620.7.2021

 • 11 maja 2021 00:00

Obwieszczenie dot. postępowania administracyjne w sprawie aktualizacji informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków dot. działki nr 1210/2 położonej w obrębie Wysoka, gm. Łańcut

STAROSTA ŁAŃCUCKI

GN-15.6620.7.2021

Łańcut, dnia 05.05.2021 r.

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 61 oraz art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735)

zawiadamiam

że w dniu 05.05.2021 r. zostało wszczęte z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie

aktualizacji informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków dot. działki nr 1210/2
położonej w obrębie Wysoka, gm. Łańcut.

Z aktami sprawy można zapoznać się w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Łańcucie, pok. nr 37, I-sze piętro budynek C, nr tel. 17 225 69 61, w terminie czternastu dni od doręczenia, a także złożyć dodatkowe uwagi i wnioski. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od daty publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia. Po tym terminie zostanie wydana stosowna decyzja.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.40.2021.WK

 • 10 maja 2021 00:00

Podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 29.04.2021 r. na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, reprezentowanej przez pełnomocnika P. Piotra Michna, Wysoka 331, 37-100 Łańcut zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia" na działkach nr ew. 599/2, 597/3, 599/6, 599/7 w miejscowości Wysoka

RZP.6733.40.2021.WK

Łańcut, 2021-05-07

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY ŁAŃCUT

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741), oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735), podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 29.04.2021 r. na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, reprezentowanej przez pełnomocnika P. Piotra Michna, Wysoka 331, 37-100 Łańcut zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.:

„Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia" na działkach nr ew. 599/2, 597/3, 599/6, 599/7 w miejscowości Wysoka

Pouczenie

Stosownie do art. 53 ust. 1. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz postanowieniach i decyzji kończącej postępowanie strony zawiadamia się w drodze obwieszczenia, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości. Inwestora oraz właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, na których będą lokalizowane inwestycje celu publicznego, zawiadamia się na piśmie.

Strony postępowania, mogą zapoznać się zamierzeniem inwestora w Urzędzie Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut w terminie 7 dni po upływie czternastu dni od publicznego obwieszczenia. Organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Czynny udział strony w każdym stadium postępowania ma na celu zapewnienie jej wpływu na dokładne wyjaśnienie stanu faktycznego sprawy, zgodnie z zasadą ogólną prawdy obiektywnej, wyrażoną w art. 7 Kpa.

Zgodnie z art. 40 § 4 Kpa Strona , która nie ma miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu albo siedziby w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w Rzeczypospolitej Polskiej i nie działa za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązana wskazać w Rzeczypospolitej Polskiej pełnomocnika do doręczeń, chyba że doręczenie następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W przypadku nie wskazania pełnomocnika do doręczeń zgodnie z art. 40 § 5 Kpa przeznaczone dla tej strony pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia. Ustanowienie pełnomocnika do doręczeń nie stanowi podstawy dla pełnomocnika do reprezentowania mocodawcy w toku postępowania, gdyż zakres umocowania ogranicza się wyłącznie do odbioru pism. Pełnomocnictwo do doręczeń może być odwołane przez stronę w toku postępowania.

Zgodnie z art. 32 i art. 33 Kpa strona może działać przez pełnomocnika, którym może być każda osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie. Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa wraz z opłatą skarbową wynikającą z art. 1 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej - (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 ze zm.) w wysokości 17 zł.

Wójt Gminy Łańcut informuje, iż przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych - RODO (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.). Szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących prawach z tym związanych znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: www.bip.gminalancut.pl w zakładce ochrona danych osobowych.

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.28.2021.WK

 • 07 maja 2021 11:11

Obwieszczenie dot. „Budowy odcinka kablowego jednotorowej linii 110 kV Łańcut - Pruchnik, od wyprowadzenia ze stacji 110/15 kV Łańcut do słupa kablowego nr 1, wraz z kanalizacją teletechniczną oraz skablowaniem linii 15 kV" na działkach nr ew. 1002/7,1009/2,1013/8,1016/1,1015/2 w miejscowości Głuchów oraz na działkach nr ew. 699, 707/3, 740, 731/2, 766/2, 766/1, 780, 784/1, 784/2, 792, 1155/2, 1155/1, 1156/1, 1156/2,1162,1174/2,1208, 1186, 1199, 1207, 1241,1215,1216 w miejscowości Sonina

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.27.2021.WK

 • 06 maja 2021 13:38

Obwieszczenie dot. „Budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w Albigowej" na działkach nr ew. 2340/3, 2340/4, 2340/2 w miejscowości Albigowa

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY ŁAŃCUT

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741) oraz art. 49, art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735) zawiadamia się, że został zgromadzony materiał dowodowy w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.:

„Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w Albigowej" na działkach nr ew. 2340/3, 2340/4, 2340/2 w miejscowości Albigowa

 

Pouczenie

Organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia w Urzędzie Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut (II piętro, pok. 26) w godz. 800 - 1400.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Obwieszczenie umieszczono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łańcut, Biuletynie Informacji Publicznej oraz w miejscowości Albigowa na okres 14 dni

Przejdź do wpisu

Obwieszczenie RZP.6733.25.2021.WK

 • 06 maja 2021 13:32

Obwieszczenie dot. "Budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w Kraczkowej" na działkach nr ew. 2447/2, 2448/2, 2449, 2450/3, 2453/6, 2456/1 w miejscowości Kraczkowa"
 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY ŁAŃCUT

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741) oraz art. 49, art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735) zawiadamia się, że został zgromadzony materiał dowodowy w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.:
"Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w Kraczkowej" na działkach nr ew. 2447/2, 2448/2, 2449, 2450/3, 2453/6, 2456/1 w miejscowości Kraczkowa"


Pouczenie 

Organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia w Urzędzie Gminy Łańcut, ul. Mickiewicza 2a, 37-100 Łańcut (II piętro, pok. 26) w godz. 800 - 1400.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Obwieszczenie umieszczono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łańcut, Biuletynie Informacji Publicznej oraz w miejscowości Kraczkowa na okres 14 dni.

Przejdź do wpisu