Menu Podmiotowe menu ikonka

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw ZS Cierpisz

  • 16 maja 2022 13:39

Wszystkie sprawy urzędowe załatwiane są w sekretariacie szkoły w godzinach pracy placówki.

Sekretariat szkoły przyjmuje interesantów oraz podania, wnioski i pisma. Korespondencję można też kierować drogą elektroniczną. Sprawy rozpatrywane są z zachowaniem trybu i terminów zgodnych z kodeksem postępowania administracyjnego. Sekretariat udziela szczegółowych informacji dotyczących sposobu załatwiania spraw.

Sekretariat szkoły przyjmuje podania, wnioski i pisma interesantów,

Korespondencja może być kierowana pod adres:
Zespół Szkół im. św. Faustyny Kowalskiej w Cierpiszu

Cierpisz 110, 37-124 Kraczkowa

Przejdź do wpisu
Powrót