Menu Podmiotowe menu ikonka

Czym jest BIP?

  • 30 czerwca 2022 08:58

Jest to strona internetowa, na której dana jednostka - np. urząd gminy, sąd, czy spółka komunalna - publikuje informacje wymagane przez polskie prawo. Na swojej stronie BIP podmiot jest zobowiązany publikować informacje, które będą służyć wszystkim odwiedzającym, w tym między innymi:

  • swój status prawny lub formę prawną,
  • przedmiot działania i kompetencje,
  • organy i osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje,
  • majątek, którym dysponuje,
  • tryb działania,
  • sposoby przyjmowania i załatwiania spraw,
  • informacje o prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz o sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych.

Więcej informacji na: https://www.gov.pl/web/bip/czym-jest-bip

Przejdź do wpisu
Powrót